Рішення
від 26.02.2020 по справі 910/15210/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.02.2020Справа № 910/15210/19

Суддя Господарського суду міста Києва Стасюк С.В., за участю секретаря судового засідання Цубери Ю.Ю., розглянувши в порядку загального позовного провадження матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Каупер"

про повернення 403 474,46 грн.

Представники учасників справи:

від позивача: Венгаренко Т. А. (ордер ЗП № 028249 від 21.11.2019);

від відповідача: Оліфіров М. В. (директор).

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл" (надалі по тексту - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Каупер" (надалі по тексту - відповідач) про повернення 403 474,46 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за Договором підряду № 07/05-2019 від 07.05.2019 на виконання оздоблювальних робіт в частині виконання підрядних робіт.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2019 у справі № 910/15210/19 позовну заяву залишено без руху на підставі частини 1 статті 174 Господарського процесуального кодексу України та надано позивачу строк для усунення недоліків.

14.11.2019 до суду представником позивача подано заяву про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2019 відкрито провадження у справі № 910/15210/19, вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 12.12.2019.

29.11.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач просить у задоволені позову відмовити повністю.

У судовому засіданні 12.12.2019 суд ухвалив продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів та відкласти розгляд справи на 23.01.2020.

У судовому засіданні 23.01.2020, яке відбулося за участі представників сторін суд ухвалив закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 27.02.2020.

У судовому засіданні 27.02.2020 представник позивача позовні вимоги викладені у позовній заяві підтримав у повному обсязі та просив суд їх задовольнити.

Представник відповідача щодо позову заперечив з підстав викладених у відзиві на позовну заяву та просив суд у задоволенні позову відмовити.

Дослідивши матеріали справи, з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

07.05.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл", як замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Каупер", як підрядником, укладено Договір підряду на виконання оздоблювальних робіт № 07/05-2019 (надалі по тексту - Договір підряду).

У відповідності до пункту 1.1. Договору підряду, підрядник зобов`язується виконати оздоблювальні роботи на об`єкті замовника - нежитловому приміщенні, за адресою: вул. Нижній Вал, 51 у м. Києві, а замовник повинен прийняти належно виконані роботи та оплатити їх згідно умов цього Договору.

Договором підряду, у пунктах 2.1 та 2.2., сторони визначили обов`язок підрядника розпочати роботи в п`ятиденний строк з дати підписання цього Договору, а строк виконання робіт за цим Договором підряду становить 45 календарних днів з дати початку робіт.

Пунктом 3.1. Договору підряду визначено, що вартість робіт (без врахування матеріалів) згідно Кошторису (Додаток №1 до Договору) становить 380 345,00 грн. у тому числі ПДВ 20% - 63 390,83 грн.

Пунктами 3.2. та 3.3. Договору сторони узгодили, що замовник здійснює розрахунки на підставі Актів виконаних робіт, які подаються підрядником на розгляд замовнику першого та п`ятнадцятого числа звітного місяця, а замовник у разі відсутності недоліків підписує надані Акти протягом трьох календарних днів з дати подання.

Розрахунки за виконані роботи замовник проводить протягом п`яти робочих днів з дати підписання Акту виконаних робіт.

Пунктом 8.1. Договору підряду сторони узгодили порядок здачі-приймання закінчених робіт, згідно якого замовник зобов`язаний протягом одного дня в день отримання Акта, оглянути роботу, виконану підрядником і, в разі відсутності недоліків у роботі, відхилень від умов договору, прийняти роботу та підписати, запропонований підрядником Акт приймання-передачі робіт.

У відповідності до підпункту 4.3.2. та пункту 7.2. Договору підряду, підряднику надано право залучати до виконання своїх зобов`язань за цим Договором третіх осіб, за дії яких підрядник несе повну відповідальність.

08.05.2019 між відповідачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІТАМІН ПОСТАЧ" укладено Договір субпідряду № 08/05.-2019 предметом якого, згідно пункту 1.1. є виконання оздоблювальних робіт на об`єкті нежитлового приміщення за адресою вулиця Нижній Вал, 51.

Загальна вартість робіт згідно пункту 3.1. Договору субпідряду та Кошторису (Додаток № 1 до Договору субпідряду) становить 128 372,00 грн. Перелік та обсяги робіт відповідають переліку та обсягу визначеному у Договорі підряду від 07.05.2019.

08.05.2019 між відповідачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "КАМАПРОД" укладено Договір субпідряду № 08/05-2019 предметом якого, згідно пунктів 1.1. та 3.1. є виконання оздоблювальних робіт на об`єкті нежитлового приміщення за адресою вулиця Нижній Вал, 51. на загальну суму (згідно Кошторису, Додаток № 1 до Договору субпідряду) 81 000,00 грн. Перелік та обсяги робіт, що визначені у Кошторисі (Додаток № 1 до Договору субпідряду) відповідають переліку та обсягу робіт визначеному у Договорі підряду від 07.05.2019.

14.05.2019 сторонами укладена Додаткова угода №1 до Договору підряду від 07.05.2019 № 07/05-2018 згідно умов якої, у пункту 1 сторони вказують, що при виконанні Договору підряду виникла необхідність у виконанні підрядником додаткових оздоблювальних робіт, перелік яких викладено у Додатку № 1 до додаткової угоди на загальну суму 71 104,00 грн.

04.07.2019 між відповідачем, Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІТАМІН ПОСТАЧ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "КАМАПРОД" укладено трьохсторонній Договір про передачу прав та обов`язків № 1/1ПП/07-2019, згідно умов якого ТОВ "КАМАПРОД" передає ТОВ "ВІТАМІН ПОСТАЧ" усі права і обов`язки, що передбачені Договором субпідряду № 08/05-2019 від 08.05.2019.

Платіжними дорученнями № 655 від 29.05.2019, на суму 73 474,46 грн.; № 674 від 03.06.2019, на суму 100 000,00 грн.; № 714 від 03.07.2019, на суму 140 000,00 грн. та № 741 від 10.07.2019, на суму 90 000,00 грн. позивач здійснив перерахунок на розрахунковий рахунок відповідача грошових коштів на загальну суму 403 474,46 грн. із указанням у графі призначення платежу - "оплата зг. Договору Підряду № 07/05-2019 від 07.05.2019 р.".

Факт здійснення позивачем оплати, на загальну суму 403 474,46 грн. відповідач підтверджує, надавши суду копії відповідних платіжних доручень із відміткою банку про проведену операцію.

02.10.2019 позивач надіслав на адресу відповідача лист з вимогою про повернення попередньої оплати за Договором підряду на загальну суму 403 474,46 грн., мотивуючи це порушенням відповідачем взятих на себе зобов`язань щодо своєчасного та якісного виконання робіт за умовами Договору.

17.10.2019 позивач надіслав на адресу відповідача лист в якому повідомляє про розірвання Договору підряду та вимагає повернути попередню оплату у сумі 403 474,46 грн., мотивуючи це порушенням відповідачем взятих на себе зобов`язань щодо якісного виконання робіт, відмовою позивача від приймання виконаних робіт та підписання Акта приймання виконаних робіт.

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, суд приходить до висновку, що заявлені позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Суд встановив, що між сторонами виникли правовідносини пов`язані з приводу виконання договору підряду.

Відповідно до частини першої статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Статтею 838 Цивільного кодексу України визначено, підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов`язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов`язку.

Згідно зі статтею 849 Цивільного кодексу України замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

За приписами частини першої статті 853 Цивільного кодексу України замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

До матеріалів справи додані Акт №1 приймання виконаних робіт за липень 2019 року від 15.07.2019 (форма КБ-2) та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) на загальну суму 128 372,00 грн., які були складені і підписані відповідачем та субпідрядником, згідно Договору субпідряду від 08.05.2019 № 08/05.-2019 - ТОВ "ВІТАМІН ПОСТАЧ".

Також, 31.07.2019 представниками відповідача та субпідрядної організації - ТОВ "ВІТАМІН ПОСТАЧ" складені та підписані Акт №1 приймання виконаних робіт за липень 2019 року (форма КБ-2) та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) на загальну суму 80 000,00 грн.

Вказані акти за формою КБ-2 та Довідки за формою КБ-3 свідчать, про виконання субпідрядною організацією, у липні 2019 року, на об`єкті позивача певного обсягу оздоблювальних робіт, визначених у Кошторисі до Договору субпідряду.

Натомість, позивачем не надані, та у матеріалах справи відсутні, належні докази виявлення позивачем недоліків у виконаних субпідрядною організацією оздоблювальних роботах, направлення з цього приводу будь-яких заяв чи претензій на адресу відповідача.

Факт здійснення оплати, платіжними дорученнями № 655 від 29.05.2019, на суму 73 474,46 грн.; № 674 від 03.06.2019, на суму 100 000,00 грн.; № 714 від 03.07.2019, на суму 140 000,00 грн. та № 741 від 10.07.2019, на суму 90 000,00 грн., який визнаний сторонами, свідчить про фактичне прийняття позивачем виконаних робіт та їх оплату згідно умов Договору підряду.

Твердження позивача, що грошова сума у розмірі 403 474,46 грн. є попередньою оплатою, спростовується положеннями укладеного між сторонами Договору підряду, умови якого не передбачають попередню форму оплати чи авансування робіт, натомість пунктом 3.3. цього Договору визначено, що розрахунки за виконані роботи замовник проводить протягом п`яти робочих днів з дати підписання Акту виконаних робіт.

Підпунктом 4.2.6. Договору підряду передбачено, що замовник зобов`язаний прийняти виконані відповідно до вимог Договору роботи, підписавши із підрядником Акт приймання-передачі робіт та здійснити оплату робіт підрядника у відповідності до умов цього Договору.

У відповідності до частини четвертої статті 882 Цивільного кодексу України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Суд встановив, що відповідач 04.11.2019 та 25.11.2019 надсилав на адресу позивача Акт № 1 виконаних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2) та Довідку (форма КБ-3) від 27.06.2019 на загальну суму 401 847,22 грн. та Акт № 2 виконаних робіт за липень 2019 року (форма КБ-2) та Довідку (форма КБ-3) від 08.07.2019 на загальну суму 82 205,11 грн., які позивач не оскаржив.

Відповідно до норм чинного законодавства підрядник не повинен вчиняти жодних дій щодо спонукання замовника до підписання акта виконаних робіт, а має лише констатувати факт відмови від підписання акта.

У свою чергу, обов`язок прийняти виконані роботи, а у випадку виявлення недоліків робіт негайно про них заявити (у тому числі шляхом мотивованої відмови від підписання акта виконаних робіт) законом покладений саме на замовника.

Отже, позивач на порушення вимог статей 853, 882 Цивільного кодексу України безпідставно відмовився від прийняття робіт, своєчасно не заявивши про їх недоліки (за наявності таких), і отже він не звільняється від обов`язку оплатити роботи, виконані за Договором підряду.

Аналогічна позиція викладена в оглядовому листі Вищого господарського суду України від 18.02.2013 № 01-06/374/2013 "Про практику вирішення спорів, пов`язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України".

Суд також зазначає, що в матеріалах справи відсутні будь-які претензії чи зауваження позивача, щодо строків виконання робіт, разом з тим, відповідно до пункту 2.2.Договору підряду строк виконання робіт за цим Договором становить сорок п`ять календарних днів з дати початку робіт.

Заявлені позивачем у жовтні 2019 року претензії, щодо порушення строків виконання робіт за Договором підряду, не відповідають критерію своєчасності, що свідчить на думку суду про їх безпідставність.

Довідка, складена позивачем та надана суду проте, що відповідач не здійснював будь-яких робіт на виконання Договору підряду, не відповідає критеріям достовірності і вірогідності та спростовується іншими доказами наявними в матеріалах справи, зокрема, Актами приймання виконаних робіт (за формою КБ-2) та Довідками (за формою КБ-3) складеними та підписаними між відповідачем та субпідрядною організацією.

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами статей 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Отже, враховуючи, що позивач не довів належними, допустимими, достовірними та вірогідними доказами обставини (факти), що обґрунтовують його вимоги, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову.

Судовий збір за розгляд справи покладається на позивача відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.У позові Товариства з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Каупер" про повернення 403 474,46 грн. - відмовити повністю.

2.Витрати по сплаті судового збору у розмірі 6 052,12 грн. покласти на позивача.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення. При цьому, згідно з п.п.17.5 п.17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл" (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, будинок 51, ідентифікаційний код юридичної особи: 38526354);

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Каупер" (02094, м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 34, офіс 512, ідентифікаційний код юридичної особи: 38371733).

Повний текст складено та підписано 06.03.2020

Суддя С. В. Стасюк

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/15210/19

Постанова від 24.05.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 26.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Ухвала від 14.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Ухвала від 04.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні