Постанова
від 20.05.2020 по справі 910/15210/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2020 р. Справа№ 910/15210/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Ходаківської І.П.

суддів: Владимиренко С.В.

Демидової А.М.

за участю секретаря судового засідання: Зозулі Н.М.

за участю представників сторін:

від позивача: Акуленко А.В.

від відповідача: Оліфіров М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційної скарги

Товариства з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл"

на рішення господарського суду міста Києва від 27.02.2020 (повний текст рішення складено та підписано 06.03.2020)

у справі № 910/15210/19 (суддя Стасюк С.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Каупер"

про повернення 403 474,46 грн.

В С Т А Н О В И В :

Короткий зміст позовних вимог.

В жовтні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл" звернулося до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Каупер" про повернення 403 474,46 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за договором підряду від 07.05.2019 № 07/05-2019 щодо своєчасного та якісного виконання робіт за умовами договору.

Короткий зміст рішення місцевого господарського суду та мотиви його прийняття.

Рішенням господарського суду міста Києва від 27.02.2020 у справі №910/15210/19 в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Каупер" про повернення 403 474,46 грн. відмовлено повністю.

Рішення суду мотивовано тим, що відповідач 04.11.2019 та 25.11.2019 надсилав на адресу позивача Акт № 1 виконаних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2) та Довідку (форма КБ-3) від 27.06.2019 на загальну суму 401 847,22 грн. та Акт № 2 виконаних робіт за липень 2019 року (форма КБ-2) та Довідку (форма КБ-3) від 08.07.2019 на загальну суму 82 205,11 грн., які позивач не оскаржив. Довідка, складена позивачем та надана суду про те, що відповідач не здійснював будь-яких робіт на виконання договору підряду спростовується іншими доказами наявними в матеріалах справи, зокрема, актами приймання виконаних робіт (за формою КБ-2) та довідками (за формою КБ-3) складеними та підписаними між відповідачем та субпідрядною організацією. При цьому судом зазначено, що обов`язок прийняти виконані роботи, а у випадку виявлення недоліків робіт негайно про них заявити (у тому числі шляхом мотивованої відмови від підписання акта виконаних робіт) законом покладений саме на замовника. За таких обставин, на думку суду, позивач на порушення вимог статей 853, 882 Цивільного кодексу України безпідставно відмовився від прийняття робіт, своєчасно не заявивши про їх недоліки (за наявності таких), і отже він не звільняється від обов`язку оплатити роботи, виконані за договором підряду.

Короткий зміст апеляційної скарги та її доводів.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду міста Києва, Товариство з обмеженою відповідальністю Парі Рітейл звернулось з апеляційною скаргою, у якій просить скасувати згадане рішення суду, ухвалити нове, яким позовні вимоги задовольнити.

Зокрема, скаржник зазначає, що чинним законодавством не передбачено такого способу захисту порушених прав, як оскарження актів виконаних робіт чи довідок форми КБ-3. До того ж, за посиланням апелянта, вказані документи були направлені позивачу лише після направлення ним двох претензій про повернення коштів та розірвання договору у зв`язку з невиконанням робіт підрядником.

Узагальнені доводи та заперечення інших учасників справи (доводи, викладені у відзивах та запереченнях на апеляційну скаргу).

Відповідач у відзиві на апеляційну скаргу заперечує проти доводів скаржника, посилаючись на недоведеність факту неякісного або такого, що не відповідає вимогам договору та закону виконання відповідачем робіт на об`єкті, відсутність доказів, які б доводили вину відповідача і свідчили про допущені ним порушення, а також доказів, які б свідчили, що позивач звертався до відповідача з будь-якими іншими вимогами, пропозиціями або листами, а ніж ті, які надіслані майже через три місяці після завершення робіт на об`єкті і містять вимогу про повернення грошових коштів та розірвання договору. Крім того, як зазначає відповідач, позивач безперешкодно використовує результати виконаних робіт за призначенням, без будь-яких недоліків.

Отже відповідач вважає безпідставною вимогу позивача про повернення коштів, сплачених за виконання робіт, тому просить суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги, а рішення у даній справі залишити без змін, як законне та обґрунтоване.

Дії суду апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційної скарги та явка представників сторін.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.04.2020 справу №910/15210/19 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Ходаківська І.П., судді: Владимиренко С.В., Демидова А.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.04.2020 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл" про поновлення пропущеного строку задоволено, поновлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл" строк на апеляційне оскарження рішення господарського суду міста Києва від 27.02.2020 у справі №910/15210/19; відкрито апеляційне провадження у справі № 910/15210/19; розгляд апеляційної скарги призначено в судовому засіданні на 20.05.2020.

В судовому засіданні 20.05.2020 представник позивача підтримав апеляційну скаргу і просив суд її задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позов в повному обсязі.

Представник відповідача у судовому засіданні 20.05.2020 заперечив проти задоволення апеляційної скарги і просив суд залишити її без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Обставини справи, встановлені судом першої та перевірені судом апеляційної інстанції, визначення відповідно до них правовідносин.

Як встановлено судом першої та перевірено судом апеляційної інстанції, відповідно до умов договору підряду від 07.05.2019 № 07/05-2019, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл", та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Каупер", останнє взяло на себе зобов`язання виконати оздоблювальні роботи на об`єкті замовника - нежитловому приміщенні, за адресою: вул. Нижній Вал, 51 у м. Києві, а замовник - прийняти належно виконані роботи та оплатити їх згідно умов цього Договору.

Пунктами 2.1 та 2.2. договору передбачено обов`язок підрядника розпочати роботи в п`ятиденний строк з дати підписання цього договору та виконати їх протягом 45 календарних днів з дати початку робіт.

Згідно з п. 3.1. договору вартість робіт (без врахування матеріалів) згідно Кошторису (Додаток №1 до договору) становить 380 345,00 грн. у тому числі ПДВ 20% - 63 390,83 грн.

Пунктами 3.2. та 3.3. договору встановлено, що замовник здійснює розрахунки на підставі актів виконаних робіт, які подаються підрядником на розгляд замовнику першого та п`ятнадцятого числа звітного місяця, а замовник у разі відсутності недоліків підписує надані акти протягом трьох календарних днів з дати подання.

Розрахунки за виконані роботи замовник проводить протягом п`яти робочих днів з дати підписання акту виконаних робіт.

Відповідно до п. 8.1. договору замовник зобов`язаний протягом одного дня в день отримання акта, оглянути роботу, виконану підрядником і, в разі відсутності недоліків у роботі, відхилень від умов договору, прийняти роботу та підписати, запропонований підрядником акт приймання-передачі робіт.

Підпунктом 4.3.2. та пунктом 7.2. договору підряднику надано право залучати до виконання своїх зобов`язань за цим договором третіх осіб, за дії яких підрядник несе повну відповідальність.

08.05.2019 між відповідачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІТАМІН ПОСТАЧ" укладено договір субпідряду № 08/05.-2019 предметом якого, згідно пункту 1.1. є виконання оздоблювальних робіт на об`єкті нежитлового приміщення за адресою вулиця Нижній Вал, 51.

Загальна вартість робіт згідно пункту 3.1. Договору субпідряду та Кошторису (Додаток № 1 до Договору субпідряду) становить 128 372,00 грн. Перелік та обсяги робіт відповідають переліку та обсягу визначеному у договорі підряду від 07.05.2019.

В цей же день, тобто, 08.05.2019 між відповідачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "КАМАПРОД" укладено ще один договір субпідряду № 08/05-2019 предметом якого, згідно пунктів 1.1. та 3.1. є виконання оздоблювальних робіт на об`єкті нежитлового приміщення за адресою вулиця Нижній Вал, 51. на загальну суму (згідно Кошторису, Додаток № 1 до Договору субпідряду) 81 000,00 грн. Перелік та обсяги робіт, що визначені у Кошторисі (Додаток № 1 до договору субпідряду) відповідають переліку та обсягу робіт визначеному у договорі підряду від 07.05.2019.

14.05.2019 між позивачем та відповідачем укладено додаткову угоду №1 до договору підряду від № 07/05-2018, у якій вказано, що при виконанні договору підряду виникла необхідність у виконанні підрядником додаткових оздоблювальних робіт, перелік яких викладено у додатку № 1 до додаткової угоди на загальну суму 71 104,00 грн.

04.07.2019 між відповідачем, Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІТАМІН ПОСТАЧ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "КАМАПРОД" укладено трьохсторонній Договір про передачу прав та обов`язків № 1/1ПП/07-2019, за умовами якого ТОВ "КАМАПРОД" передало ТОВ "ВІТАМІН ПОСТАЧ" усі права і обов`язки, передбачені договором субпідряду № 08/05-2019 від 08.05.2019.

На виконання умов договору підряду позивачем перераховано на розрахунковий рахунок відповідача грошові кошти на загальну суму 403 474,46 грн із зазначенням у графі призначення платежу - "оплата зг. договору підряду № 07/05-2019 від 07.05.2019 р.", зокрема, за платіжним дорученням від 29.05.2019 № 655 - суму 73 474,46 грн; платіжним дорученням № 674 від 03.06.2019 - суму 100 000,00 грн; платіжним дорученням № 714 від 03.07.2019 - суму 140 000,00 грн та платіжним дорученням № 741 від 10.07.2019 - суму 90 000,00 грн.

Факт здійснення позивачем оплати, на загальну суму 403 474,46 грн відповідачем не оскаржується.

Листом від 02.10.2019 позивач надіслав на адресу відповідача вимогу про повернення попередньої оплати за договором підряду на загальну суму 403 474,46 грн., мотивуючи це порушенням відповідачем взятих на себе зобов`язань щодо своєчасного та якісного виконання робіт за умовами договору, з посиланням на ст. 858 ЦК України.

Листом від 15.10.2019 позивач повідомив відповідача про розірвання договору підряду на підставі ч. 2 ст. 852 ЦК України, відповідно до якої, за наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків, та вимагав повернути попередню оплату у сумі 403 474,46 грн. за договором підряду № 07/05-2019, яка перерахована платіжними дорученнями № ПР000000562 від 29.05.2019 на суму 73 474,46 грн., № ПР000000603 від 03.06.2019 на суму 100 000 грн., №ПР000000741 від 03.07.2019 на суму 140 000 грн., № ПР000000762 від 10.07.2019 на суму 90 000, 00 грн. Обґрунтовуючи цю вимогу позивач послався на неякісне виконання відповідачем робіт за договором, що мало наслідком їх неприйняття та не підписання акта виконаних робіт.

В процесі розгляду справи судом встановлено, що на виконання умов договору субпідряду від 08.05.2019 № 08/05.-2019 відповідачем та субпідрядником - ТОВ "ВІТАМІН ПОСТАЧ" складені і підписані акт №1 приймання виконаних робіт за липень 2019 року від 15.07.2019 (форма КБ-2) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) на загальну суму 128 372,00 грн.

31.07.2019 представниками відповідача та субпідрядної організації - ТОВ "ВІТАМІН ПОСТАЧ" складені та підписані Акт №1 приймання виконаних робіт за липень 2019 року (форма КБ-2) та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) на загальну суму 80 000,00 грн.

Суд також встановив, що відповідач 04.11.2019 та 25.11.2019 надсилав на адресу позивача Акт № 1 виконаних робіт за червень 2019 року (форма КБ-2) та Довідку (форма КБ-3) від 27.06.2019 на загальну суму 401 847,22 грн. та Акт № 2 виконаних робіт за липень 2019 року (форма КБ-2) та Довідку (форма КБ-3) від 08.07.2019 на загальну суму 82 205,11 грн., які позивач не оскаржив.

Мотиви та джерела права, з яких виходить суд апеляційної інстанції при прийнятті постанови та оцінка аргументів учасників справи.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 ЦК України, цивільні обов`язки виконуються у межах встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За приписами ст. 509 ЦК України, ст. 173 Господарського кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Статтями 525, 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно з ч.ч. 1, 2 статті 875 ЦК України, за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта.

Частиною 1 статті 846 ЦК України передбачено, що строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

За приписами частини 1 статті 850 та статті 851 ЦК України замовник зобов`язаний сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду. Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником.

Права замовника під час виконання роботи підрядником передбачені статтею 849 ЦК України, відповідно до якої:

- замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника (частина перша статті);

- якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків (частина друга статті);

- якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника (частина третя статті);

- замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору (частина четверта статті).

Правовий аналіз положень статті 849 ЦК України дозволяє дійти висновку про те, що вони встановлюють підстави для відмови замовника від договору підряду та, відповідні правові наслідки такої відмови. При цьому, положення частин другої та четвертої статті 849 ЦК України містять дві самостійні підстави відмови замовника від договору підряду та, відповідно, різні правові наслідки таких дій.

Так, у випадку відмови замовника від договору на підставі частини другої вказаної статті, у зв`язку з порушенням підрядником строків виконання робіт, замовник має право на відшкодування збитків. Тоді як, частина третя цієї статті надає можливість замовнику відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, у зв`язку з неналежними виконанням робіт за договором.

Разом з цим, частина 4 вказаної статті передбачає окрему (самостійну) підставу для відмови замовника від договору, з можливістю виплати замовником підряднику плати за виконану роботу з відшкодуванням збитків підряднику, у зв`язку з розірванням договору.

З урахуванням наведеного та зважаючи на те, що спір у справі стосується саме повернення грошових коштів (попередньої оплати за договором підряду), у зв`язку з відмовою замовника від договору підряду, колегія суддів наголошує, що для правильного вирішення спору у справі пов`язаного з односторонньою відмовою замовника від договору підряду, судам необхідно достовірно з`ясовувати обставини, щодо підстав такої відмови, та з урахуванням положень статті 849 ЦК України, застосувати певні правові наслідки

Разом з цим, при застосуванні положень вказаної статті слід також враховувати, що законність відмови замовника від договору підряду на підставі частин другої, третьої цієї статті у випадку недоведеності порушень умов договору підряду зі сторони підрядника не може "виправдовуватись" безумовним правом замовника відмовитися від договору підряду на підставі частини четвертої цієї статті. (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 19.11.2019 у справі № 916/2368/18).

В той же час, у наведеній постанові, а також в постанові від 19.12.2019 у справі № 911/1570/18 Верховний Суд зазначив про необхідність дослідження підстав відмови замовника від договору підряду згідно з наведеною нормою права.

Господарський суд апеляційної інстанції в даному випадку зважає на те, що матеріали справи, в тому числі і позовна заява не містить посилань на приписи ст. 849 ЦК України, замість цього позивач посилається на ст.. 852 ЦК України, згідно з якою якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором.

За наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Доказів на підтвердження наявних у статті 852 ЦК України обставин позивачем надано не було, так само, як і будь-яких доказів перевірки ходу виконання відповідачем (або субпідрядною організацією) ремонтних робіт на підставі спірного договору підряду.

Позивачем не надані, та у матеріалах справи відсутні, належні докази виявлення позивачем недоліків у виконаних відповідачем (субпідрядником) оздоблювальних роботах, направлення з цього приводу будь-яких заяв чи претензій на адресу відповідача.

Відсутнє посилання на такі обставини і в листі позивача про відмову від договору, в якому також зазначено ст. 852 ЦК України. До того ж, як вірно зауважено місцевим господарським судом, заявлені позивачем у жовтні 2019 року претензії, щодо порушення строків виконання робіт за договором підряду, не відповідають критерію своєчасності, що свідчить про їх безпідставність.

Відсутні в матеріалах справи будь-які інші претензії чи зауваження позивача щодо строків виконання робіт.

Частиною 4 ст. 882 ЦК України передбачено, що передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Таким чином, законом передбачено можливість складання одностороннього акту, що спрямовано на захист інтересів підрядника, якщо замовник безпідставно відмовляється від належного оформлення прийняття виконаної роботи.

З аналізу наведених норм слідує, що закон пов`язує виникнення зобов`язання з оплати робіт з фактом їх виконання.

При цьому слід зазначити, що сам по собі акт передачі-приймання виконаних робіт не є визначальним для висновку про виникнення такого зобов`язального правовідношення.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Частиною 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Вирішуючи питання щодо доказів, господарські суди повинні враховувати інститут допустимості засобів доказування, згідно з яким обставини справи, що відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Допустимість доказів має загальний і спеціальний характер. Загальний характер полягає в тому, що незалежно від категорії справ слід дотримуватися вимоги щодо отримання інформації з визначених законом засобів доказування з додержанням порядку збирання, подання і дослідження доказів. Спеціальний характер полягає в обов`язковості певних засобів доказування для окремих категорій справ чи заборона використання деяких з них для підтвердження конкретних обставин справи.

При цьому надані відповідачем акти виконаних робіт та довідки за формою КБ-3, які направлялись позивачу, свідчать про виконання субпідрядними організаціями ремонтних робіт на об`єкті позивача, що спростовує довідку позивача про невиконання відповідачем будь-яких робіт.

При цьому суд апеляційної інстанції звертає увагу на те, що положення договору підряду від 07.05.2019 № 07/05-2019 не містять приписів щодо внесення позивачем як замовником передоплати, до того ж, у наданих до матеріалів справи копіях платіжних доручень на загальну суму 403 474,46 грн у графі призначення платежу зазначено "оплата зг. договору підряду № 07/05-2019 від 07.05.2019 р.", а відтак, місцевим господарським судом обґрунтовано зазначено, що факт здійснення оплати свідчить про фактичне прийняття позивачем виконаних робіт та їх оплату згідно умов договору підряду.

Обов`язок прийняти виконані роботи, а у випадку виявлення недоліків робіт негайно про них заявити (у тому числі шляхом мотивованої відмови від підписання акта виконаних робіт) законом покладений саме на замовника.

Отже, позивач на порушення вимог ст.ст. 853, 882 ЦК України безпідставно відмовився від прийняття робіт, своєчасно не заявивши про їх недоліки (за наявності таких), а тому він не звільняється від обов`язку оплатити роботи, виконані за договором підряду.

З огляду на зазначене вище вмотивованим є висновок місцевого господарського суду про відмову в позові.

Висновки суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги.

За результатами перегляду даної справи колегія суддів дійшла висновку про те, що місцевим господарським судом було повно, всебічно та об`єктивно з`ясовано обставини, які мають значення для справи, а також вірно застосовано норми матеріального і процесуального права, у зв`язку з чим правові підстави для зміни чи скасування оскаржуваного у даній справі судового рішення відсутні.

Судові витрати.

Відповідно до ст. 129 ГПК України витрати по сплаті судового збору за підсумками розгляду апеляційної скарги покладаються на скаржника.

Оскільки доводи, викладені в апеляційній скарзі не спростовують висновків місцевого господарського суду, апеляційна скарга задоволенню не підлягає і судові витрати за її подання покладаються судом на скаржника відповідно до вимог зазначеної статті.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 275, 276, 281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В :

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Парі Рітейл" залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 27.02.2020 у справі №910/15210/19 залишити без змін.

3. Поновити дію рішення господарського суду міста Києва від 27.02.2020 у справі № 910/15210/19.

4. Матеріали справи № 910/15210/19 повернути до господарського суду міста Києва.

5. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 287-289 ГПК України.

Повний текст судового рішення складено та підписано - 25.05.2020.

Головуючий суддя І.П. Ходаківська

Судді С.В. Владимиренко

А.М. Демидова

Дата ухвалення рішення20.05.2020
Оприлюднено26.05.2020
Номер документу89400538
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —910/15210/19

Постанова від 20.05.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Ухвала від 27.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ходаківська І.П.

Рішення від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Ухвала від 15.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Ухвала від 04.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні