Рішення
від 25.02.2020 по справі 904/4598/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.02.2020м. ДніпроСправа № 904/4598/19 за позовом Комунального підприємства "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" Дніпровської міської ради

до Приватного підприємства "Холдинг Авто-плюс"

про стягнення 109 233,96 грн.

Суддя Юзіков С.Г.

При секретарі судового засідання: Кулебі Т.Ю.

Представники:

Позивача - Шиян В.В. дов. № 26/11-14 від 02.01.20р.

Відповідача - Тронько В.В. ордер серії АА № 1000001 від 13.01.20р.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач просить стягнути з Відповідача 109 233,96 грн. боргу за перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Відповідач позов заперечує мотивуючи тим, що 19.06.2017 набрала чинності прийнята 18.05.2017 нова редакція Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", абзацом 4 ч.1 ст.13 якого встановлено, що затвердження правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення віднесено до повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення. Абзацом 5 ст. 13 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" віднесено до компетенції місцевих органів влади затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів. Статтею 13-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" визначено, що місцеві правила мають розроблятися на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила стічних вод, затверджені центральним органом. Так, 02.02.2018 набув чинності наказ Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 "Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення", яким встановлено новий порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення (далі Наказ №316). Оскільки, на час відібрання проб вже набув чинності Наказ №316, а місцевих правил, які б були прийняті на підставі та з урахуванням вимог зазначеного наказу, як це вимагає ст. 13-1 нової редакції Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", розроблено та прийнято уповноваженим органом місцевого самоврядування м. Дніпро ще не було, то відповідно до вимог абз. 5 ст.13-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" до відносин сторін пов`язаних з проведенням перевірок з метою відбору проб стічних вод у 2018 році мають застосовуватися правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом. В свою чергу, Позивач під час здійснення перевірок з метою відбору проб стічних вод керувався Правилами приймання та скиду (водовідведення) стічних вод підприємств у систему каналізації м. Дніпропетровська, затверджених рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 19.02.2015 №129. Величини допустимих концентрацій шкідливих речовин, передбачені Правилами №129 суттєво відрізняються від допустимих концентрацій визначених в Наказі №316. Отже, з огляду на вищенаведені норми законодавства в м. Дніпро протягом 2018 року відсутні законні місцеві правила приймання стічних вод у каналізаційну систему м. Дніпро. Таким чином, допустимі концентрації забруднюючих речовин при скиді стічних вод у каналізаційну систему м. Дніпро, що містяться в Правилах №129 не підлягають застосуванню, а розрахунки штрафних санкцій за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями здійснені не в порядку та спосіб, передбачені чинним законодавством. Відповідач вважає, що виставлені Позивачем рахунки за скид понаднормативних забруднень є адміністративно-господарськими штрафами. В свою чергу, ст. 256, 258 ЦК України передбачено строк позовної давності у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Так, відповідно до ст. 258 ЦК України для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені). Як вбачається з наданих Позивачем рахунків за скид понаднормативних забруднень останні датовані: від 31.05.2018 №47435 на суму 63 033,60 грн., від 31.08.2018 №75718 на суму 14 514,19. Таким чином, враховуючи строки, передбачені ст. 258 ЦК України випливає, що строк позовної давності для стягнення з Відповідача заборгованості згідно рахунків від 31.05.2018, від 31.08.2018 на момент звернення до суду (09.10.2019) з даною позовною заявою сплив. Внаслідок цього, відсутні правові підстави задоволення позовних вимог. Дійсно, 06.06.2018, 15.0.2018 та 31.10.2018 на адресу Відповідача приходили люди, котрі представилися працівниками КП "Дніпроводоканал". У зв`язку з відсутністю директора за адресою підприємства їх зустрів адміністратор. Прохання надати доступ до контрольного колодязя з метою відбору проб адміністратором було виконано. Однак, працівники КП "Дніпроводоканал" по незрозумілим причинам ніяких дій по відбору проб стічних вод не вчинили, а лише склали акти про відмову підприємства виділити відповідального співробітника або створення перешкод представникам КП "Дніпроводоканал" при відборі проб та обстеженні мереж каналізації. Враховуючи відсутність з боку Відповідача дій, які можна кваліфікувати як здійснення перешкод у відборі проб, відсутні правові підстави для застосування до Відповідача штрафів за рахунками від 31.08.2018 №45718, від 31.10.2018 №94686, від 29.12.2018 №111532.

У відповіді на відзив Позивач зазначив, що 02.02.2018 набув чинності наказ Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 "Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення" (далі Правила 316 та Порядок 316). Пунктом 3 ІІ розділу зазначеного Порядку 316 наведено формулу за якою визначають величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення, а саме: Pc=T x Qd + Qpd + Kk xT x Qpz, де Т - тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачем, віднесеним до відповідної категорії, грн/мі; Qd - об`єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, мі; Qpd - об`єм скинутих стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, мі; Qpz - об`єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, мі; Kk - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. Так, при нарахуванні плати за ПДК забруднюючих речовин Позивач коефіцієнт кратності Kk (аналогічно в розрахунку) помножив на тариф Т (в розрахунку - Нп - норматив плати який є складовою частиною тарифу на водовідведення та встановлений на рівні виробничої собівартості послуги) та помножив на об`єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями - Qpz (V - в розрахунку). Окрім того, згідно п.12 Порядку 316, Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев`яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об`єкта. Як вбачається з розрахунку величини плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями, Позивач нарахував плату з ПДК в розмірі 63 033,60 грн. за три місяці, тобто не більше 90 днів від попереднього відбору який мав місце 27.12.2017. Отже, виходячи з викладеного, Позивач вірно нарахував Відповідачу плату в розмірі 63 033,60 грн. нараховану за ПДК забруднюючих речовин, які були виявлені за результатами аналізу стічних вод відібраних 29.03.2018. Так, розділом ІV п.2 Правил 316 визначено, що у разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у каналізаційній мережі приймають ДК, визначені місцевими правилами приймання, а за їх відсутності - відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС згідно з додатком 4 до цих Правил. Отже, вказаним пунктом чітко зазначено, що ДК забруднюючих речовин які встановлені в Додатку 4 Правил 316 застосовуються у випадку відсутності місцевих правил приймання стічних вод, а так як місцеві Правила 129 є чинні (не скасовані) то відповідно застосовуватися повинні ДК які зазначені в місцевих правилах. Зазначене підтверджується рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.09.2019 у справі 160/2282/19. Позивач не є органом ані державної влади ані місцевого самоврядування, а лише комунальним підприємством, суб`єктом господарювання, що надає послуги з водопостачання та водовідведення і здійснює лише контроль за якістю стічних вод, що надходять лише до його мереж каналізації з метою запобігання їх псуванню та виходу з ладу. Таким чином, висновок Відповідача, що плата за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями це адміністративно-господарська санкція є помилковим розумінням правової природи підвищеної/додаткової плати за послуги водовідведення. Посилання Відповідача на те, що адміністратором було надано доступ до контрольного колодязя не відповідають дійсності, оскільки адміністратор ніяких дій щодо забезпечення проведення відбору проб взагалі не вчиняв. Зазначене може бути підтверджено допитаними у якості свідків представниками Позивача - інженерами з якості стічної води, які були присутні 06.06.2018, 15.08.2018 та 31.10.2018. Окрім того, адміністратор не є відповідальною особою, а отже не уповноважений приймати безпосередньо участь у проведенні відбору проб, яка є обов`язковою згідно правил 129 та Правил 316.

У запереченнях Відповідач вказав, що Позивач посилається на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.09.2019 у справі №160/2282/19, згідно якого встановлено, що Правила №129 на даний час не скасовані, а тому є чинними та можуть бути застосовані під час нарахування плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями. Відповідач не погоджується з такою позицією, оскільки ст. 13-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" було визначено, що місцеві правила мають розроблятися на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом. Наказом Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316 затверджено Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення (далі Наказ №316). Даними правилами встановлено новий порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення. Таким чином, положеннями Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", зазначено, що місцеві правила повинні відповідати центральним. Відповідач звертає увагу, що рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.09.2019 у справі №160/2282/19 зобов`язано виконавчий комітет Дніпровської міської ради привести рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 19.02.2015 року №129, яким затверджені правила приймання та скиду стічних вод підприємства у систему каналізації м. Дніпра, у відповідність із Законом України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення". Однак, на момент спірних правовідносин місцеві Правила №129 так і не приведені у відповідність із Законом України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" та правилами затвердженими центральним органом виконавчої влади (Наказ №316). В той же час, Позивач під час розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень застосував Наказ №316 виключно в частині визначення порядку нарахування такої плати. При цьому не застосував у частині норм гранично допустимих скидів, які встановлені у додатку 4 до Наказу №316. Так при розрахунку плати за понаднормативні забруднення стічних вод, які було виявлено в пробах від 29.03.2018, Позивач для визначення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин використовував норми встановлені місцевими правилами №129. Гранично допустимі концентрації встановлені зазначеним додатком 4 перевищують концентрації забруднюючих речовин у пробах від 29.03.2018, зафіксованих Позивачем у протоколі вимірювання показників складу та властивостей стічних вод. Тому, такі дії Позивача свідчать про те, що розрахунок плати за перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах за результатами аналізу взятої проби від 29.03.2019 є таким, що не відповідає вимогам діючого законодавства. Крім того, 19.06.2017 втратили свою чинність, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №166р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади", затверджені Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37 "Інструкція про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України". Натомість, Позивач продовжував та продовжує використовувати вказану Інструкцію мотивуючи це тим, що існуючий порядок встановлений в місцевих Правилах №129. Таким чином, існуючий порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджений центральним органом, на який посилається Позивач, було скасовано, а тому використання такого порядку є протиправним, оскільки відповідно до чинного законодавства порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, повинно здійснюватися відповідно до правил затверджених центральним органом виконавчої влади.

Позивач подав клопотання про виклик, у якості свідків інженера з якості стічних вод КП "Дніпроводоканал" Яценко К.О. та провідного інженера з якості стічних вод КП "Дніпроводоканал" Ващенко О.К. та клопотання про залучення до матеріалів справи заяв свідків.

У доповненні до відзиву на позовну заяву та додаткових запереченнях Відповідач зазначив, що Позивач не надав достатніх та допустимих доказів щодо дотримання процедури проведення аналізу узятих проб 29.03.2018 та, як наслідок, штрафних санкцій за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями. Тим паче, не надано доказів проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки. Згідно позиції Позивача, підставою для виставлення рахунків від 31.08.2018 №75718 на суму 14 514,19 грн., від 31.10.2018 №94686 на суму 17 031,96 грн., від 29.12.2018 №111532 на суму 14 654,21 грн., є відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору протягом 30 хв. При цьому, здійснюючи такий розрахунок плати за понаднормативний скид забруднень Позивачем застосовано коефіцієнт кратності Кк = за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення. В свою чергу, відповідно до п.7 розділу 6 центральних правил №316: відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення; зволікання з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено порушення. Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що навіть припускаючи протиправність дій Відповідача, що полягала у відмові виділити уповноваженого представника, то Позивач повинен був здійснити розрахунок плати за понаднормативний скид забруднень, застосувавши коефіцієнтом кратності Кк =2. При досліджені розрахунків плати за понаднормативний скид забруднень наданих Позивачем було з`ясовано, що до такої плати Позивачем включено суми податку на додану вартість. Проаналізувавши порядок розрахунку та формули за якими визначають величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення та плати за понаднормативний скид забруднень (наведені як в місцевих правилах №129 так і в центральних Правилах №316) встановлено відсутність такої величини, що враховується під час розрахунку, як податок на додану вартість. Крім того, можливо звернути увагу, що порядок справляння податку на додану вартість встановлено нормами податкового кодексу України. Так, відповідно до ст. 185 Податкового кодексу України наведено перелік робіт та послуг, що є об`єктом оподаткування податком на додану вартість. З аналізу положень норм даної статі податкового законодавства вбачається, що оперативно-господарські санкції, як зазначає Позивач, котрі є предметом стягнення у даній справі - не є об`єктом оподаткування податком на додану вартість. Згідно з п.5.1.2. ДСТУ ІSО 5667-10:2005 ч.10 Настанови щодо відбирання проб стічних (відбирання проб із каналізаційних колекторів, каналів і оглядових колодязів зазначено: перед відбиранням проби обране місце треба очистити: видалити окалину, мул, бактеріальну плівку тощо, зі стінок. Потрібно вибирати місця із сильною турбулентною течією, що забезпечить добре перемішування. За відсутності турбулентної течії її необхідно створити…. Як загальне правило, точка відбирання повинна бути на глибині 1/3 від поверхні води. З пояснень директора підприємства, котрий був присутнім під час відібрання проб 29.03.2018 встановлено, що перед відбором проб з контрольного каналізаційного колодязя не було видалено мул, окалину, бактеріальну плівку; пробу відібрано за відсутності турбулентної течії; пробу відібрано з дна контрольного колодязя, а не з глибини 1/3 від поверхні. Таким чином, відібрана проба не є пробою стічних вод, а по суті мулу. Згідно з п.5.4. ДСТУ ІSО 5667-10:2005 ч.10 Настанови щодо відбирання проб стічних (консервування, транспортування і зберігання проби) зазначено: спосіб консервування проб стічних вод, застосовуваний найчастіше - це охолодження від 0 до 4 градусів. За такої температури та зберігання проби в темноті більшість проб є зазвичай стабільними протягом 24 годин. Акт не містить даних про температуру при якій здійснювалося консервування проби та її подальше транспортування до лабораторії, в сумці-холодильнику. В акті відбору проб зазначено лише про наявність сумки-холодильника (повірці не підлягає), однак жодної інформації про температурний режим її консервування, а також можливість охолодження та підтримання такого режиму (чи були наявні акумулятори холоду) даний акт не містить. Зазначене не дає можливості зробити висновок про дотримання температурного режиму транспортування проб стічних вод та, як наслідок, придатності проби для проведення аналізу. Згідно з п.7 ДСТУ ІSО 5667-10:2005. ч. 10 Настанови щодо відбирання проб стічних (ідентифікування та реєстрування проб) передбачено, що за результатами відбирання проби складається звіт відбирання проб побутових і промислових стічних вод, який повинен містити таку інформацію: точку відбирання, шифр для позначення точки відбирання, дати початку та закінчення відбирання, час початку та закінчення відбирання, ціль відбирання проби, подробиці методу відбирання проби, подробиці польових тестів. Таким чином, в акті відбору проб повинно бути зазначено відомості про консервування (опломбування) проби. Однак, такої інформації акт не містить, що, як наслідок, не дає можливості встановити, що саме відібрані проби 29.03.2018, а не якісь інші - були предметом дослідження в лабораторії. Акт відбору проб наданий Позивачем суттєво відрізняється від форми звіту відбирання проб побутових і промислових стічних вод затвердженої ДСТУ ІSО 5667-10:2005. ч.10 Настанови щодо відбирання проб стічних та є їх невід`ємною частиною та при цьому не містить всіх даних необхідних для проведення аналізу та встановлення результатів вимірювання, які будуть відповідати дійсності. В протоколі вимірювання показників складу та властивостей стічних вод не зазначено конкретного часу проведення аналізу по кожному із показників, що не дає можливості встановити чи були придатними проби під час вимірювань; не зазначено аналіз якої саме проби було проведено. Лише відображено дату відбору проб, дата проведення вимірювання, назва об`єкту, адреса, місце відбору проб. Також, протокол містить лише загальні посилання на нормативно-правові акти відповідно до яких проведено відбір проб, проведено вимірювання та в яких містять показники допустимої концентрації шкідливих речовин. У розділі 3 акту відбору проб в колонці 5 таблиці зазначено номери проб, а саме: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. Натомість в протоколі зазначено лише місце проведення відбору проб - контрольний колодязь - проба №4. А оскільки, акт відбору проб не містить інформації про консервування (опломбування), то виникають обґрунтовані сумніви, що саме відібрані проби 29.03.2018, а не якісь інші - були предметом дослідження в лабораторії. З наданого Позивачем протоколу вимірювання показників не можливо: встановити аналіз яких саме стічних вод проводили працівники лабораторії; встановити час (не період) проведення аналізу проб по кожному з показників, протокол не містить відомостей про те, за яких умов та яким чином проведено аналіз проб; в протоколі відсутні відомості про вимірювання та реагенти які використовувалися; протокол не містить інформації про те, за яких умов зберігалися взяті проби, оскільки період проведення аналізу вказано з 29.03.2018 по 04.04.2018. В свою чергу, неправильне зберігання проб прямо впливає на достовірність результатів вимірювання. В акті відбору проб зазначено, що відбір було проведено відповідно до: ДСТУ ІSО 5667-10:2005. ч. 10 Настанови щодо відбирання проб стічних; ДСТУ ІSО 5667-2:2003. ч.2 Настанови щодо методів відбирання проб стічних; ДСТУ ІSО 5667-3:2001. ч.3. Настанови щодо зберігання та проводження з пробами; КНД 211.1.0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод. В протоколі аналізу проб зазначено, що відбір було проведено відповідно до: КНД 211.1.0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод; ДСТУ ІSО 5667-3:2001. ч.3. Настанови щодо зберігання та проводження з пробами. Незважаючи на співпадіння в нормативно-правових актах відповідно до яких відбиралась проба, все одно залишається невизначеність, так все таки відповідно до положень якого з таких нормативно-правових актів було проведено відбір проб. При цьому, в протоколі зазначено, що чинними є лише КНД 211.1.0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод; ДСТУ ІSО 5667-3:2001. ч.3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. Така невизначеність ставить під сумнів допустимість таких доказів. Таким чином, використання недіючих нормативно-правових актів на момент відбору проб ставить під сумнів взагалі правильність такого відбору, природності проби для здійснення її аналізу та, як наслідок, вірність результатів аналізу.

У доповненні до відповіді на відзив Позивач зазначив, що у рішенні №160/2282/19 адміністративний суд дійшов висновку, що Правила 129 є чинними та обов`язковими до виконання. З такою позицією погодився і Третій апеляційний адміністративний суд в своїй постанові від 11.12.2019 зазначивши, що в силу Закону України "Про питну воду питне водопостачання та водовідведення" застосування місцевих правил є в пріоритеті поряд із загальнодержавними. З приводу посилань Відповідача на відсутність доказів проведення періодичних перевірок техніки та обладнання, які Позивач використовує для проведення аналізів проб стічних вод, Позивач надає свідоцтва про повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та свідоцтва про калібрування. Твердження Відповідача, що плата за ПДК забруднюючих речовин є адміністративно-господарською санкцією, безпідставні, оскільки плата за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями є підвищеною/додатковою платою за послуги водовідведення, а не оперативно-господарською санкцією. З приводу посилань Відповідача на те, що акт відбору проб та протокол аналізів складені з порушенням законодавства оскільки не містять всіх необхідних даних, Позивач стверджує, що 29.03.2018 представниками Позивача з метою здійснення контролю якості стічних вод відібрано проби стічних вод підприємства Відповідача, про що складено акт відбору проб стічних вод. Вказаний акт відбору складено у присутності уповноваженого представника Відповідача. Форма вказаного акта затверджена Додатком №5 до Правил №129. Дана форма містить обов`язкові реквізити які підлягають зазначенню при складанні акту відбору проб. Обов`язку щодо зазначення інших даних, зокрема, про які зазначає Відповідач, в затвердженій формі немає. В свою чергу, представником Відповідача акт підписано без зауважень щодо дотримання позивачем порядку проведення відбору. Далі, в той же день, відібрані проби були доставлені до лабораторії Позивача для проведення аналізу. За результатами аналізу складено відповідний протокол вимірювання показників складу та властивостей стічних вод. Форма вказаного протоколу затверджена Додатком №7 до Правил №129. Дана форма містить обов`язкові реквізити які підлягають зазначенню при складанні протоколу за результатами проведених аналізів. Обов`язку щодо зазначення інших даних, на які посилається Відповідач, в затвердженій формі немає. В свою чергу, в протоколі містяться посилання на нормативні документи (МВВ та КНД) у відповідності до вимог яких проведено аналізи проб стічних вод. Отже, акт відбору проб стічних вод та протокол аналізів є належними, допустимими та достовірними доказами щодо наявності перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Відповідача.

У підготовчому засіданні 04.12.2019 надали пояснення представники Позивача - спеціалісти Яценко К.О. та Ващенко О.К . та, як представник - керівник підприємства Відповідача ОСОБА_2 Спеціалісти ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтвердили обставини відбору проб стічних вод 29.03.2018, а також обставини не виділення Відповідачем відповідальної особи для відбору проб 06.06.2018, 15.08.2018, 31.10.2018. Представник Відповідача - Баченок О.С. пояснив, що є єдиним працівником на підприємстві, у зв`язку чим не зміг забезпечити присутність відповідальної особи під час прибуття спеціалістів Позивача 06.06.2018, 15.08.2018, 31.10.2018, оскільки був за межами міста, а об`єкт на якому мали відбиратися проби стічних вод передано в оренду, орендар не є учасником відносин Відповідача з Позивачем, хоча представники орендаря не перешкоджали Позивачеві у відборі проб стічних вод.

У судовому засіданні оголошувалася перерва до 26.02.2020.

У судовому засіданні досліджено надані сторонами докази.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Дніпропетровської міської ради від 19.02.2015 № 129 затверджено "Правила приймання та скиду (водовідведення) стічних вод підприємств у систему каналізації м. Дніпропетровська" (далі Правила №129).

Наказом Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316 затверджено Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення (далі Правила №316, Порядок №316).

13.11.2015 сторонами укладено Договір №13708 на надання послуг з централізованого питного водопостачання та водовідведення (далі Договір), за п.2.1. якого Водоканал (Позивач) зобов`язався надавати Абоненту (Відповідачеві) послуги з централізованого питного водопостачання та водовідведення (послуги), а Абонент зобов`язався оплачувати послуги в порядку і умовах, визначених Договором та діючим законодавством.

Об`єкти Абонента, на які надаються послуги за Договором, та їх адреси визначені в Додатку №2 до Договору (п.2.3. Договору).

Величина плати за скид стічних вод у систему водовідведення водоканалу з понаднормативними забрудненнями розраховується згідно Інструкції №37.

Така оплата здійснюється Абонентом не пізніше 10 днів з дати отримання листа-повідомлення та рахунку (п.4.10. Договору).

Абонент зобов`язаний не перевищувати рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах та нести відповідальність за якісний склад стічних вод (п.7.2.8. Договору).

Абонент зобов`язаний призначити представників Абонента, відповідальних за технічний стан мереж, споруд по кожному об`єкту Абонента згідно додатку №2 до Договору, уповноважених на складання актів обстежень таких об`єктів, та надати Водоканалу довіреності, що підтверджують їх повноваження.

У разі призначення інших представників невідкладно надати Водоканалу довіреності на нових представників (п.7.2.11. Договору).

З посиланням на п.7.11 Правил №129, 29.03.2018 об 11:30, уповноважені представники Позивача, з метою здійснення контролю за якістю стічних вод, що надходять у комунальну каналізаційну мережу міста, в контрольному колодязі КК, за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе 28а, провели відбір разових проб стічних вод, про що склали акт від 29.03.2018, даний акт складено в присутності директора підприємства Відповідача, та підписано директором підприємства Відповідача без зауважень.

Лабораторією по контролю якості стічних вод підприємств КП "Дніпроводоканал" проведено аналіз проб стічних вод, про що складено Протокол вимірювань показників складу та властивостей стічних вод. Дата проведення вимірювань: 29 березня - 04 квітня 2018. За результатами аналізу виявлено наступні перевищення забруднюючих речовин: сухий залишок - 968 мг/дм 3 при допустимій концентрації 894,44 мг/дм 3 , хлориди - 401,88 мг/дм 3 при допустимій концентрації 126,79 мг/дм 3 , залізо загальне - 3,65 мг/дм 3 при допустимій концентрації 0,96 мг/дм 3 , аніонні поверхнево - активні речовини (АПАР) - 8,8/5 мг/дм 3 при допустимій концентрації 2,25 мг/дм 3 (ДК Позивачем взяті з Правил №129).

Позивач, листом №3220/2414 від 11.04.2018 направив Відповідачеві Протокол вимірювань, показників складу та властивостей стічних вод та повідомив, що встановлено перевищення допустимих концентрацій по сухому залишку, хлоридам, залізу та АПАР у стічній воді підприємства та після формування рахунку за послуги водозбуту та водовідведення за місяць, у якому були відібрані проби стічної води, підприємству буде нарахована та пред`явлена плата за скид понаднормативних забруднень.

За результатами дослідження відібраних проб, Позивачем проведено розрахунок величини плати за скид стічних вод з понаднормативним забрудненням за січень, лютий, березень 2018 та нараховано плату за скид понаднормативно забруднених стічних вод у розмірі 63 033,60 грн.

Позивач, у листі №4773/2414, повідомив, що за результатами лабораторних вимірювань встановлено перевищення допустимих концентрацій по сухому залишку, хлоридам, залізу та АПАР в стічних водах підприємства Відповідача та направлено розрахунок величини плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями.

Позивач виставив Відповідачеві рахунок №47435 від 31.05.2018 за скид понаднормативних забруднень з урахуванням коефіцієнту кратності й нормативу плати за очищення на суму 63 033,60 грн.

06.06.2018 представники Позивача, з метою контролю якості стічних вод, прибули на адресу Відповідача для відбору проб стічних вод.

За даними Позивача, відбір проб провести не вдалося, у зв`язку з відмовою Відповідача виділити відповідального представника, який буде приймати участь у проведенні відбору проб, про що складено Акт про відмову підприємства виділити відповідального співробітника або створення перешкод представникам КП "Дніпроводоканал" при відборі проб та обстеженні мереж каналізації підприємства від 06.06.2018.

З посиланням на п.7.13. Правил №129, Позивач провів розрахунок величини плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями на суму 14 514,19 грн.

З листом №8334/2414 від 13.08.2018 Позивач направив Відповідачеві Акт про не допуск до відбору проб стічних вод та розрахунок величини плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями.

Позивач виставив Відповідачеві рахунок №75718 від 31.08.2018 за скид понаднормативних забруднень з урахуванням коефіцієнту кратності й нормативу плати за очищення на суму 14 514,19 грн.

15.08.2018 представники Позивача, з метою контролю якості стічних вод, прибули на адресу Відповідача для відбору проб стічних вод.

За даними Позивача, відбір проб провести не вдалося, у зв`язку з відмовою Відповідача виділити відповідального представника, який буде приймати участь у проведенні відбору проб, про що складено Акт про відмову підприємства виділити відповідального співробітника або створення перешкод представникам КП "Дніпроводоканал" при відборі проб та обстеженні мереж каналізації підприємства від 15.08.2018.

З посиланням на п.7.13. Правил №129, Позивач провів розрахунок величини плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями на суму 17 031,96 грн.

З листом №11173/2414 від 12.10.2018 Позивач направив Відповідачеві Акт про не допуск до відбору проб стічних вод та розрахунок величини плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями.

Позивач виставив Відповідачеві рахунок №94686 від 31.10.2018 за скид понаднормативних забруднень з урахуванням коефіцієнту кратності й нормативу плати за очищення на суму 17 031,96 грн.

31.10.2018 представники Позивача, з метою контролю якості стічних вод, прибули на адресу Відповідача для відбору проб стічних вод.

За даними Позивача, відбір проб провести не вдалося, у зв`язку з відмовою Відповідача виділити відповідального представника, який буде приймати участь у проведенні відбору проб, про що складено Акт про відмову підприємства виділити відповідального співробітника або створення перешкод представникам КП "Дніпроводоканал" при відборі проб та обстеженні мереж каналізації підприємства від 31.10.2018.

З посиланням на п.7.13. Правил №129, Позивач провів розрахунок величини плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями на суму 14 654,21 грн.

З листом №13278/2414 від 03.12.2018 Позивач направив Відповідачеві Акт про не допуск до відбору проб стічних вод та розрахунок величини плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями.

Позивач виставив Відповідачеві рахунок №111562 від 29.12.2018 за скид понаднормативних забруднень з урахуванням коефіцієнту кратності й нормативу плати за очищення на суму 14 654,21 грн.

Наведені вище рахунки Позивача Відповідач не оплатив, у зв`язку з чим, за даними Позивача, у Відповідача виник борг у розмірі 109 233,96 грн.

Наведені обставини стали причиною звернення Позивачем з позовом та є предметом спору у даній справі.

Предметом доказування у даній справі є правомірність нарахування величини плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями.

Згідно зі ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Стаття 20 ГК України встановлює відповідні способи захисту цивільних прав та інтересів шляхом: визнання наявності або відсутності прав; визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб`єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб`єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб`єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов`язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських санкцій; застосування адміністративно-господарських санкцій; установлення, зміни і припинення господарських правовідносин; іншими способами, передбаченими законом.

Частиною 1 ст. 901 ЦК України передбачено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно зі ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Порядок № 316 встановлює єдиний на території України порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, та поширюється на суб`єктів господарювання, які надають послуги із централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі споживачі).

Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев`яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об`єкта (п. 12 Порядку №316).

Відповідно до п.2 розділу 1 Правил № 316 ці Правила поширюються на суб`єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі споживачі).

Згідно з п.4 розділу 1 Правил № 316 на підставі цих Правил виробник розробляє місцеві Правила приймання, в яких враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначають ДК забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення. Місцеві правила приймання затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов`язковими для виробників та споживачів.

Пунктом 7 розділу 6 Правил №316 визначено, що відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності K k = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності K k = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Відповідно до ст. 74, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Згідно зі ст. 78, 79 ГПК України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідач позов заперечує з наведених у відзиві підстав.

Перевіривши доводи і докази сторін, суд частково погоджується з позицією кожної зі сторін.

Так, 19.06.2017 набрала чинності, прийнята 18.05.2017, нова редакція Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" (далі Закон).

У абз. 4 ч. 1 ст. 11 Закону встановлено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства віднесено затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

Абзацом 5 ч. 1 ст. 13 Закону визначено, що до компетенції місцевих органів влади віднесено затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів.

Доповнено розділ ІІІ Закону статтею 13 1 , відповідно до якої, скидання стічних вод у водні об`єкти допускається лише за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту встановлюють вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту.

Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508, затверджено Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

Відповідно до п.2 розділу 1 Правил № 316 ці Правила поширюються на суб`єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі споживачі).

Згідно з п.4 розділу 1 Правил № 316 на підставі цих Правил виробник розробляє місцеві Правила приймання, в яких враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначають ДК забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення. Місцеві правила приймання затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов`язковими для виробників та споживачів.

З урахуванням викладеного, на час проведення перевірки, місцеві правила мали бути приведені у відповідність з Правилами № 316 та Порядком № 316, затверджених центральним органом виконавчої влади, які набирали чинності з 02.02.2018.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.09.2019 у справі №160/2282/19 виконавчий комітет Дніпровської міської зобов`язано привести рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 19.02.2015 року №129, яким затверджені Правила приймання та скиду стічних вод підприємства у систему каналізації м. Дніпра, у відповідність із Законом України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" протягом двох місяців з дня набрання чинності рішенням суду у цій справі.

Оскільки місцеві правила не були приведені у відповідність з вищезазначеними нормативно-правовими актами, суд вважає, що до спірних правовідносин сторін місцеві Правила №129 застосовуватись не можуть, а мають застосуватися загальнодержавні Правила № 316.

При цьому, суд бере до уваги, що Акт від 29.03.2018 не містить даних про температуру при якій проводилося консервування проби та її подальше транспортування до лабораторії. В Акті відбору проб зазначено лише про наявність сумки - холодильника, однак жодної інформації про температурний режим її консервування, а також можливість охолодження та підтримання такого режиму, Акт не містить.

У протоколі вимірювань показників складу та властивостей стічних вод не зазначено конкретного часу проведення дослідження за кожним з показників. Зазначення того, що дослідження проводилися з 29.03.2018 по 04.04.2018 унеможливлює встановлення придатності проби для дослідження. В протоколі не зазначено аналіз якої саме проби досліджувався, хоча у акті відбору проб проби пронумеровані від 4.1 до 4.6, із зазначенням для визначення яких показників відбираються проби.

Крім того, Правилами № 316 визначені вищі ДК ніж Правилами №129, а з урахуванням ст. 13 1 Закону , якою визначено, що у разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом, Позивач мав застосовувати саме ДК, визначені Правилами № 316.

За таких обставин, суд визнає безпідставними вимоги Позивача про стягнення з Відповідача 63 033,60 грн. за Актом від 29.03.2018.

Заперечуючи вимоги Позивача про стягнення 46 200,36 грн. за актами від 06.06.2018, 15.08.2018 та 31.10.2018, Відповідач не спростував доводи Позивача про не виділення (не забезпечення) відповідальної особи при намірі Позивачем відбору проб стічних вод 06.06.2018, 15.08.2018 та 31.10.2018.

Керівник Відповідача у підготовчому засіданні пояснив, що він єдиний працівник на підприємстві та що під час повідомлень Позивача про намір відбору проб у зазначені дні він фізично не міг бути присутнім при відборі проб, оскільки перебував за межами міста і не міг дістатися підприємства протягом 30 хвилин.

Це підтверджує позицію Позивача про незабезпечення Відповідачем відповідальної особи для участі у відборі проб працівниками Позивача.

Присутність на об`єкті працівника (адміністратора) орендаря Відповідача і не заперечення адміністратором допуску працівників Позивача для відбору проб, на що посилається Відповідач, не може вважатися забезпеченням Відповідачем присутності свого представника при відборі проб працівниками Позивача.

Також суд бере до уваги, що Відповідач не виконав умови Договору (п. 7.2.11.) щодо обов`язку призначення представників Абонента, уповноважених на складання актів обстежень таких об`єктів, та надання Водоканалу довіреності, що підтверджують їх повноваження.

Однак, розрахунки за Актами від 06.06.2018, 15.08.2018 та 31.10.2018 про відмову підприємства виділити співробітника або створення перешкод представникам КП Дніпроводоканал" при відборі проб та обстеженні мереж каналізації підприємства" Позивачем проведені із застосовуванням Коефіцієнту кратності - 5, передбаченого Правилами №129, тоді як Правилами №316, які на думку суду підлягали застосуванню, встановлений Коефіцієнт кратності - 2.

За перерахунком суду, борг за перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин за актами Позивача від 06.06.2018, 15.08.2018 та 31.10.2018 (виходячи з Коефіцієнту кратності - 2) становить 18 479,79 грн.

Позицію Відповідача про необхідність проведення розрахунків без урахування податку на додану вартість, суд не приймає, оскільки, з урахуванням наведених законодавчих норм, стягувана сума є саме платою за очищення стічних вод з підвищеним забрудненням, а не санкцією.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що позов необхідно задовольнити частково, до стягнення належать: 18 479,79 грн. - боргу за перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин за актами від 06.06.2018, 15.08.2018 та 31.10.2018, решта позовних вимог не підлягають задоволенню.

Щодо заяви Відповідача про застосування позовної давності до спірних відносин, суд виходить з того, що вимоги Позивача не є адміністративно-господарським штрафом (санкціями), а є платою за скид понаднормативних забруднень, встановленою Правилами №316, тому Позивач не пропустив позовної давності при зверненні з позовом у даній справі.

Згідно зі ст. 129 ГПК України господарські витрати у справі слід покласти на сторін, пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст. 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241, Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Комунального підприємства "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" Дніпровської міської ради до Приватного підприємства "Холдинг Авто-плюс" - задовольнити частково.

Стягнути з Приватного підприємства "Холдинг Авто-плюс" (адреса, код) на користь Комунального підприємства "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" Дніпровської міської ради (адреса, код) 18 479,79 грн. - боргу за перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин, 324,99 грн. - судового збору.

У решті позову відмовити.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, з дня його проголошення. Оскільки в судовому засіданні проголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складене 10.03.2020

Суддя С.Г. Юзіков

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено10.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/4598/19

Ухвала від 16.08.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Юзіков Станіслав Георгійович

Ухвала від 11.08.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Юзіков Станіслав Георгійович

Ухвала від 08.07.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Юзіков Станіслав Георгійович

Ухвала від 14.06.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Юзіков Станіслав Георгійович

Ухвала від 01.04.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Юзіков Станіслав Георгійович

Судовий наказ від 01.04.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Юзіков Станіслав Георгійович

Рішення від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Юзіков Станіслав Георгійович

Ухвала від 12.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Юзіков Станіслав Георгійович

Ухвала від 18.12.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Юзіков Станіслав Георгійович

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Юзіков Станіслав Георгійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні