Рішення
від 23.02.2020 по справі 907/651/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

24.02.2020 м. Ужгород Справа № 907/651/18

Господарський суд Закарпатської області у складі:

головуючого судді Ушак І.Г.,

за участі секретаря судового засідання Лазар С.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, м. Ужгород (департамент)

до товариства з обмеженою відповідальністю Закарпатгосптовари , м. Ужгород (ТОВ Закарпатгосптовари)

про визнання укладеною додаткової угоди до договору оренди землі

представники :

позивача - Баняс В.Ю.. представник за довіреністю

відповідача - Мельник М.А., адвокат

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про визнання укладеною додаткової угоди до договору оренди землі від 31.05.11 в редакції позивача, оскільки на його пропозицію від 1.06.18 укласти додаткову угоду до договору оренди відповідач не відповів. Представник позивача у ході судового розгляду справи наполягає на задоволенні позовних вимог та визнанні укладеною додаткової угоди у зв`язку зі зміною нормативно-грошової оцінки землі та у зв`язку зі змінами, внесеними до Типового договору оренди землі

Відповідач письмовим відзивом та усними поясненнями представника у ході судового розгляду проти позову заперечує. Посилається, зокрема, на те, що не одержував від позивача пропозицію про укладення спірної додаткової угоди. Вважає безпідставним посилання позивача на приписи постанови КМУ №№ 843, 890, якими затверджено зміни до типового договору, оскільки зазначеними актами не передбачено обов`язку сторін приводити умови уже укладеного договору у відповідність до типової форми договору.

Суд, вивчивши матеріали справи, заслухавши у ході судового розгляду справи пояснення представників сторін, встановив наступне:

Сторони перебувають у договірних відносинах, оскільки 31.05.11 управління майном міста Ужгородської міської ради, правонаступником якого є департамент - позивач у справі - як орендодавець та ТОВ Закарпатгосптовари - відповідач у справі - як орендар уклали договір оренди земельної ділянки площею 1,9882 га (кадастрові номери 2110100000:66:001:0008, 2110100000:66:001:0009) по вул. Промисловій, 3 у м. Ужгороді під будівлями та спорудами та для їх обслуговування строком до 8.04.2021р.

За умовами договору сторони, виходячи з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки - 1945254,88 грн. узгодили щомісячну вартість орендної плати в розмірі 4863,13 грн.

Умовами договору оренди (п.4.4 договору) встановлено, що у разі збільшення відповідно до законів України розміру земельного податку, орендодавець має право на збільшення орендної плати, що оформляється при досягненні домовленості сторін додатковою угодою, яка є невід`ємною частиною до цього договору.

Рішенням Ужгородської міської ради від 14.07.14 за № 1398 затверджено технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель населеного пункту м. Ужгорода по базовій вартості 1 м. кв. забудованої території в розрізі економіко-планувальних зон та грошової оцінки сільськогосподарських угідь населеного пункту, з урахуванням якої, а також враховуючи встановлені індекси споживчих цін за 2016р. - 1,06, за 2017р. - 1,0, нормативно-грошова оцінка земельних ділянок - предмету оренди за даним договором - у 2018р. становить відповідно 17229345,54 грн., 6524475,14 грн.

01.06.18 позивач, посилаючись на наведене та на внесені 23.11.16 та 22.11.17 постановами Кабінету Міністрів України № 843, 890 зміни до Типової форми договору оренди землі, прийняте Ужгородською міською радою рішення від 30.08.2016р. № 356 Про Тимчасове Положення про порядок надання земельних ділянок, що знаходяться у розпорядженні Ужгородської міської ради, в оренду фізичним та юридичним особам , яким затверджено типову форму договору оренди землі, надіслав відповідачу проект додаткової угоди про внесення змін до договору та запропонував у двадцятиденний строк підписати та повернути примірник угоди департаменту міського господарства.

У запропонованій редакції позивачем з урахуванням нормативно-грошової оцінки землі, індексу споживчих цін за 2016-2017рр. встановлено розмір місячної орендної плати за земельні ділянки у 2018 році у загальній сумі - 59384,55 грн. за місяць; крім того, запропоновано внести зміни до п.п. 12, 13, 27, 29, 30, 33, 35, 36 договору щодо випадків щорічного перегляду розміру орендної плати, відповідальності за невнесення орендної плати у встановлені строки та обов`язків орендаря щодо реєстрації права оренди у 20-ти денний строк та відповідальності за прострочення такого, про односторонню зміну умов договору, про розірвання договору в односторонньому порядку, про розповсюдження дії п. 1 додаткової угоди щодо нормативно-грошової оцінки землі та розмірів річної і місячної орендної плати на період з 01.01.17, п. 4 щодо відповідальності за невнесення орендної плати у встановлені строки - з 01.01.18р.

Надісланий орендарю проект додаткової угоди відповідачем не був підписаний та повернутий, що послугувало підставою звернення позивача з даним позовом до суду .

Суд, вирішуючи даний спір керується наступним.

Договором, відповідно до приписів ст. 626 ЦК України, є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Зміст договору, відповідно до ст. 628 ЦК України, становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Ст. 654 ЦК України передбачено, що зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Пунктом 11.1 договору про оренду землі укладеного сторонами спірних відносин у даній справі встановлено, що зміна його умов здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін , у разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір вирішується у судовому порядку.

Такі ж правила щодо змін умов договору оренди землі за взаємною згодою сторін містить і стаття 30 Закону України "Про оренду землі", якою передбачено, що у разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Вирішуючи даний спір, суд враховує, що нормативна грошова оцінка земель є основою для визначення розміру орендної плати для земель державної і комунальної власності, а зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для перегляду розміру орендної плати, який не може бути меншим, ніж встановлено положеннями статті 288 Податкового кодексу України .

Рішенням Ужгородської міської ради від 14.07.2014 року № 1398 затверджено технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель населеного пункту м. Ужгорода, з урахуванням якої відповідно до витягу виданого ГУ Держгеокадастру у Закарпатської області від 26.01.17 з технічної документації про нормативну грошову оцінку спірних земельних ділянок така становить відповідно 17229345,54 грн. та 6524475,14 грн., розмір місячної орендної плати за договором оренди становить загальну суму 59384,55 грн. за місяць.

Отже, нормами чинного законодавства передбачено можливість зміни умов договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках встановлених договором або законом.

Оскільки, сторонами в договорі оренди передбачена можливість збільшення розміру орендної плати, а орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, тому законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду встановленого умовами договору розміру орендної плати.

Відтак, позовні вимоги щодо внесення змін до договору оренди в частині зміни нормативно-грошової оцінки спірної земельної ділянки, розміру річної та місячної орендної плати є правомірними та підлягають задоволенню.

Щодо пропозиції позивача про розповсюдження дії пункту 1 угоди , починаючи з 01.01.2017р., то така не підлягає затвердженню судом з огляду на те, що договір вважається зміненим з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено рішенням суду.

Суд дійшов такого висновку з огляду на приписи ст.ст. 3, 651 ЦК України, згідно яких загальними засадами цивільного законодавства є свобода договору; сторони можуть за взаємною згодою встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення, однак така згода відсутня у даних спірних відносинах.

Заперечення відповідача проти позову з посиланням на неодержання від позивача пропозиції про укладення спірної додаткової угоди, судом не приймається, оскільки матеріалами справи підтверджено надіслання відповідачеві такої пропозиції. Крім того, суд приймає до уваги, що, навіть у разі, якщо сторона спору не скористалася процедурою його позасудового врегулювання, це не позбавляє її права реалізувати своє суб`єктивне право на зміну чи припинення договору та вирішити наявний конфлікт у суді відповідно до прямої вказівки, встановленої частиною другою статті 651 ЦК України. При цьому право особи на звернення до суду для внесення змін до договору (чи його розірвання) у передбаченому законом випадку відповідає статті 16 ЦК України, способам, визначеним нею (зміна чи припинення правовідношення) та не може залежати від поінформованості про позицію іншої сторони чи волевиявлення іншої сторони.

В іншій частині позов не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Статтями 651, 652 Цивільного кодексу України передбачено, що договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом; а також у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору .

Вимоги позивача щодо внесення інших змін до договору оренди землі обґрунтовано прийняттям постанови Кабінету міністрів України від 22.11.2017р. за № 890, якою внесено зміни до типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004р. № 220 , а також прийняттям Ужгородською міською радою рішення від 30.08.2016р. № 356 Про Тимчасове Положення про порядок надання земельних ділянок, що знаходяться у розпорядженні Ужгородської міської ради, в оренду фізичним та юридичним особам , яким затверджено типову форму договору оренди землі .

За приписами ст. 630 ЦК України договором може бути встановлено, що його окремі умови визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду, оприлюднених у встановленому порядку; якщо у договорі не міститься посилання на типові умови, такі типові умови можуть застосовуватись як звичай ділового обороту, якщо вони відповідають вимогам статті 7 цього Кодексу .

Кабінет Міністрів України, уповноважені ним або законом органи виконавчої влади, згідно ст. 179 ГК України можуть рекомендувати суб`єктам господарювання орієнтовні умови господарських договорів (примірні договори), а у визначених законом випадках - затверджувати типові договори.

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально; типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220 "Про затвердження Типового договору оренди землі" затверджено типовий договір оренди землі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 890 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" внесено зміни до вищевказаної постанови, зокрема, до пункту 14 затвердженого постановою Типового договору оренди землі - в частині встановлення відповідальності за несвоєчасну сплату орендної плати за землю у розмірі 100% річної орендної плати.

Договір оренди землі сторонами спірних відносин було укладено 31.05.11 на підставі типового договору, форма якого діяла на дату укладення такого договору.

Постановою КМУ, якою внесено зміни до форми типового договору оренди землі, зокрема, в частині встановлення відповідальності за несвоєчасну сплату орендної плати за землю, не вимагається приведення у відповідність до нових вимог типового договору договорів, укладених раніше.

За фактичних обставин справи та з огляду на наведені приписи чинного законодавства, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову про внесення змін до договору оренди землі в частині п.п. 4.4, 4.6, 9.1, 9.3, 9.4, 11.1, 11.2, 11.4 договору щодо випадків щорічного перегляду розміру орендної плати, відповідальності за невнесення орендної плати у встановлені строки та обов`язків орендаря щодо реєстрації права оренди у 20-ти денний строк та відповідальності за прострочення такого, про односторонню зміну умов договору, про розірвання договору в односторонньому порядку.

При цьому суд виходить з того, що у ході судового розгляду справи не доведено наявності підстав зміни договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін за змістом ст.ст. 651, 652 ЦК України, оскільки не доведено наявності істотного порушення договору другою стороною, даний випадок не передбачений ні умовами договору, ні законом; не доведено також наявності істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору.

Згідно зі ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

До загальних принципів господарювання відноситься заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини (ст. 6 ГК України).

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Цивільного кодексу України однією із загальних засад цивільного законодавства є свобода договору.

Статтею 627 Цивільного кодексу України встановлено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Судові витрати позивача у даній справі за змістом ст. 129 ГПК України покладаються на відповідача, який безпідставно ухилявся від укладення додаткової угоди до Договору оренди землі, що спричинило даний судовий спір.

З огляду на викладене та керуючись ст. ст. 11, 13, 14, 73- 79, 86, 129, 210, 220, 233, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України ,

СУД УХВАЛИВ:

1. Позов задоволити частково.

2. Визнати укладеною додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі від 31.05.2011р. наступного змісту:

Територіальна громада міста Ужгорода в особі Ужгородської міської ради від імені якої діє Департамент міського господарства Ужгородської міської ради, в особі директора департаменту Бабидорича Володимира Івановича, що діє на підставі Положення, затвердженого рішенням Ужгородської міської ради від 10.03.2017р. № 624 (надалі - Орендодавець), товариство з обмеженою відповідальністю Закарпатгосптовари , код 01548450, в особі керівника Чорномазюк Олексндра Івановича (надалі Орендар), з другого боку, уклали цю додаткову угоду до договору про нижченаведене:

1. На виконання пунктів 4.3, 4.4 договору у зв`язку із змінами коефіцієнту індексації у 2016 році внести зміни до пунктів 2.3, 4.1, 4.2 Договору та викласти їх у новій редакції, а саме:

2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 2017 - 2018 роки з кадастровим номером 2110100000:66:001:0008 становить 17229345,54 гри. (сімнадцять мільйонів двісті двадцять девять тисяч триста сорок п`ять грн. 5 коп.) згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки виданої управлінням Держгеокадастру в Ужгородському районі Закарпатській області № 361/86-17 від 26.01.2017р.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 2017 - 2018 роки з кадастровим номером 2110100000:66:001:00089 становить 6524475,14 гри. (шість мільйонів п`ятсот двадцять чотири тисячі чотириста сімдесят п`ять грн. 14коп.) згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки виданої управлінням Держгеокадастру в Ужгородському районі Закарпатській області № 361/86-17 від 26.01.2017р.

4.1 Орендна плата вноситься Орендарем у розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі у грошовій формі та становить 712614,62 грн. на рік, в т.ч.:

- по земельній ділянці кадастровим номером 2110100000:66:001:0008 - 516880,37 грн./рік;

- по земельній ділянці кадастровим номером 2110100000:66:001:0009 - 195734,25 грн./рік.

4.2. Орендна плата вноситься щомісячно протягом 30 календарних днів за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця в розмірі 59384,55 грн., в т.ч.:

- по земельній ділянці кадастровим номером 2110100000:66:001:0008 - 43073,36 грн./місяць;

- по земельній ділянці кадастровим номером 2110100000:66:001:0009 - 16311,19 грн./місяць.

Додаткова угода про внесення змін до договору оренди землі укладена у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. Дана додаткова угода є невід`ємною частиною Договору оренди земельної ділянки від 31.05.2011 року.

Реквізити сторін

Орендодавець:

Територіальна громада міста Ужгорода

в особі Ужгородської міської ради

Департамент міського господарства

Ужгородської міської ради

м. Ужгород пл. Поштова, З, 88000

р/р 33217812007002,

одержувач: УК у м. Ужгороді 18010600,

код ЄДРПОУ 38015610

банк ГУДКСУ у Закарпатській області

Орендар:

Товариство з обмеженою відповідальністю

Закарпатгосптовари

вул. Промислова, 3, м. Ужгород, 88008

код ЄДРПОУ 01548450

3. В іншій частині позову- відмовити.

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Закарпатгосптовари (вул. Промислова, 3, м. Ужгород, 88008, код ЄДРПОУ 01548450 ) на користь Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради (пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000, код 36541721) суму 1762,00 грн.(одна тисяча сімсот шістдесят дві грн.) у відшкодування судових витрат.

Відповідно до приписів ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України. Повний текст рішення складено 5.03.20.

Суддя Ушак І.Г.

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено11.03.2020

Судовий реєстр по справі —907/651/18

Ухвала від 12.04.2022

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Лучко Р.М.

Ухвала від 05.04.2022

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Лучко Р.М.

Ухвала від 24.03.2022

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Лучко Р.М.

Ухвала від 01.03.2022

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Лучко Р.М.

Ухвала від 18.02.2022

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Лучко Р.М.

Постанова від 06.02.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Зуєв В.А.

Ухвала від 12.01.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Зуєв В.А.

Ухвала від 11.01.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Зуєв В.А.

Ухвала від 12.12.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Зуєв В.А.

Ухвала від 01.02.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Зуєв В.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні