Ухвала
від 25.02.2020 по справі 911/3100/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"26" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/3100/19

Господарський суд Київської області у складі судді Колесника Р.М. , розглянувши матеріали позовної заяви

колективного сільськогосподарського підприємства Красилівське (07451, Київська обл., Броварський район, село Красилівка, вулиця С. Басова, код 00849698)

до

сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Плато (07451, Київська обл., Броварський район, село Красилівка, вулиця Басова, будинок 30, код 32831956)

про стягнення 241735,35 гривень

ВСТАНОВИВ:

16.12.2019 до Господарського суду Київської області надійшла позовна заява колективного сільськогосподарського підприємства Красилівське (далі - КСП Красилівське /позивач) від 12.12.2019 № 1 до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Плато (далі - СТОВ Плато /відповідач) про стягнення збитків в розмірі 241735,35 гривень, за безпідставне користування земельною ділянкою площею 2,6598 га з кадастровим номером 3221284401:01:052:0051.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач, згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 28.12.2004 зареєстрованого в реєстрі за № 9185, придбав у позивача майно, зокрема, плівкові теплиці Ж-3 за інвентарним № 58, загальною площею 20825,7 кв.м., водночас, під час вчинення правочину, між сторонами не було вирішено питання щодо користування відповідачем земельною ділянкою, на якій знаходиться відчужене нерухоме майно, власником якої є позивач. В зв`язку з тим, що відповідач безпідставно користується земельною ділянкою, належної позивачу, останній звернувся до суду із розглядуваним позовом про стягнення збитків.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 18.12.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 911/3100/19, ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 22.01.2020.

09.01.2020 від відповідача надійшов відзив на позов, в якому відповідач позовні вимоги вважає необґрунтованими, проти позовних вимог заперечує та просить суд відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.

Заперечення відповідача мотивовані тим, що КСП Красилівське перебуває в стані ліквідації, а згідно ст. 30 Земельного кодексу України при ліквідації сільськогосподарських підприємств несільськогосподарські угіддя, що перебували у їх власності, розподіляються відповідно до установчих документів цих підприємств або за згодою власників земельних часток (паїв). У разі недосягнення згоди це питання вирішується в судовому порядку. Земельні ділянки державної і комунальної власності, які перебували у користуванні сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, що ліквідуються, включаються до земель запасу або передаються у власність чи користування відповідно до цього Кодексу, проте, відповідач стверджує, що 21.11.2017 за КСП Красилівське зареєстровано право власності на праві приватної власності земельну ділянку площею 2,6598 га з кадастровим номером 3221284401:01:052:0051, підставою виникнення є державний акт на право колективної власності на землю виданий 14.11.1996. Разом із тим, вказаний державний акт виданий на земельну ділянку площею 1884,91 га, що не відповідає площі земельної ділянки з кадастровим номером 3221284401:01:052:0051.

На думку відповідача, звернення позивача із позовом до суду свідчить про те, що ліквідаційна комісія КСП Красилівське здійснює господарську діяльність, натомість позивач не сплачує плату за землю, та відкриває рахунки в банківських установах та не вживає заходів у визначені законодавством строки щодо припинення підприємства.

За доводами відповідача законодавством закріплено імперативні норми, які передбачають перехід права на земельну ділянку в разі набуття права власності на об`єкт нерухомості, що відображає принцип юридичної долі земельної ділянки та розташованої на ній будівлі або споруди. При цьому, порушення позивачем вказаного принципу розцінюється як незаконне втручання та перешкоджання господарської діяльності СТОВ Плато .

Відповідач стверджує про те, що в матеріалах справи відсутні докази, які встановлюють розмір земельної ділянки, якою користується відповідач під належним йому об`єктом нерухомості, та яким чином до цього відноситься земельна ділянка площею 2,6598 га з кадастровим номером 3221284401:01:052:0051, адже чинне законодавство не визначає площі земельної ділянки необхідної для обслуговування нерухомого майна, а також не визначає пропорційності співвідношення площі об`єктів нерухомості та площі земельної ділянки. За таких обставин, твердження позивача про те, що СТОВ Плато самовільно займає земельну ділянку площею 2,6598 га з кадастровим номером 3221284401:01:052:0051 під майном і господарським двором КСП Красилівське є безпідставними, а дії позивача розцінюються відповідачем як такі, що спрямовані на порушення прав відповідача, як власника нерухомого майна.

Відповідач посилається на те, що положення законодавства, якими позивач обґрунтовує свої вимоги стосуються плати за землю за користування земельними ділянками державної та комунальної власності, правове регулювання яких має особливий порядок, а тому ст. 14 Податкового кодексу України не може застосовуватися до спірних правовідносин.

22.01.2020 від позивача надійшла відповідь на відзив, в якій позивач не погоджується з викладеними у відзиві доводами.

Аргументуючи свої заперечення позивач стверджує, що рішенням Господарського суду Київської області від 02.10.2010 у справі № 10/250-07 за КСП Красилівське встановлено право власності на земельну ділянку площею 2,6598 га з кадастровим номером 3221284401:01:052:0051, тому посилання відповідача на те, що до останнього має перейти право власності на земельну ділянку на підставі укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна від 28.12.2004 є необґрунтованим. Також позивач стверджує про безпідставність доводів відповідача щодо відкриття позивачем рахунків у банківських установах, адже у позивача наявний єдиний поточний рахунок, який ним використовується у господарській діяльності.

Також від позивача 22.01.2020 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових документів.

В судовому засіданні, яке відбулось 22.01.2020, представником позивача подано клопотання про залучення ОСОБА_1 до участі у справі в якості третьої особи. Необхідність залучення вказаної особи позивач обґрунтовує тим, що невідомими особами вчинялися протиправні дії по зміні складу ліквідаційної комісії КСП Красилівське .

Ухвалою суду від 22.01.2020, із занесенням до протоколу судового засідання, клопотання позивача про залучення ОСОБА_1 до участі у справі в якості третьої особи визнано необґрунтованим та відмовлено в його задоволенні, підготовче засідання відкладено на 05.02.2020.

27.01.2020 на адресу суду від ОСОБА_1 надійшла заява про вступ у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

В обґрунтування поданої заяви ОСОБА_1 посилається на те, що останній з 18.12.1999 по 27.12.2019 перебував на посаді голови ліквідаційної комісії КСП Красилівське , є пайщиком КСП Красилівське та має майновий інтерес в тому, аби за користування землями КСП Красилівське фізичні та юридичні особи сплачували орендну плату, яка за умов відсутності кредиторської заборгованості має бути розподілена між членами підприємства, або відшкодували КСП Красилівське збитки за безпідставне користування земельними ділянками, що перебувають у власності КСП Красилівське . В зв`язку з тим, що предмет позову у справі співпадає з майновим інтересом члена КСП Красилівське - ОСОБА_1 , оскільки, у відповідності до ст. 7 Закону України Про колективне сільськогосподарське підприємство та ч. 2 п. 5.1. Статуту КСП Красилівське майно у підприємстві належить на праві спільної часткової власності його членам, та враховуючи, що об`єктом колективної власності є земля, все майно підприємства (п. 5.1. Статуту КСП Красилівське ), та, відповідно, доходи від передачі в оренду земель мають розподілятися між членами КСП Красилівське , тому є підстави для залучення останнього до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

31.01.2020 від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив, в яких відповідач виклав свої заперечення щодо доводів позивача викладених у відповіді на відзив.

Аргументуючи свої заперечення, позивач посилається на те, що до відповіді на відзив не долучено документів передбачених ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, які підтверджують повноваження представника КСП Красилівське - Безштанька С.М.

Також відповідач звертає увагу суду на те, що позовна заява підписана головою ліквідаційної комісії Носачем О.О., коли як згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 22.01.2020, головою комісії з припинення є ОСОБА_2 , що свідчить про зловживання ОСОБА_1 та ОСОБА_3 - представника КСП Красилівське , процесуальними правами шляхом подання позову та відповіді на відзив, як таких, що підписанні не уповноваженими особами.

Також відповідач заперечує посилання позивача на рішення Господарського суду Київської області від 02.10.2010 у справі № 10/250-07, оскільки за змістом ст. 120 Земельного кодексу України особа, яка набула право власності на будівлю чи споруду, стає власником відповідної земельної ділянки, на якій вони розташовані, на тих самих умовах, на яких вона належала попередньому власнику, якщо інше не передбачено у договорі відчуження нерухомості. Крім того, відповідач стверджує, що предметом розгляду у справі № 10/250-07 були земельні ділянки площею 17,0162 га в с. Красилівка Броварського району, а не земельна ділянка площею 2,6598 га, яка є підставою розгляду у цій справі.

Відповідач зазначає, що позивачем не доведено наявності у нього майнового права на спірну земельну ділянку, а тому відсутні підстави для розгляду заявленої до стягнення суми збитків та задоволення позовних вимог, в контексті застосування положень ст.ст. 152, 156, 1166 Цивільного кодексу України.

Також відповідач посилається на те, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 27.01.2020, КСП Красилівське не є власником земельної ділянки з кадастровим номером 3221284401:01:052:0051, в зв`язку з чим, позивач не може здійснювати правомочності володіння, користування та розпорядження земельної ділянки, а вимоги позивача про стягнення збитків з СТОВ Плато не ґрунтуються на нормах чинного законодавства.

Ухвалою суду від 05.02.2020, із занесенням до протоколу судового засідання, відмовлено в задоволенні заяви ОСОБА_1 про вступ у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача та відкладено підготовче засідання на 26.02.2020.

Відмова у задоволенні заяви ОСОБА_1 про вступ у справу у якості третьої особи, судом мотивована тим, що за змістом ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Підставою для залучення особи до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог, є обґрунтоване твердження про вплив на права та/або обов`язки третьої особи у майбутньому у відносинах зі сторонами справи в разі задоволення або відмови у задоволенні позову.

Особа, яка бажає взяти участь у справі як третя особа без самостійних вимог, має перебувати з однією зі сторін у матеріальних правовідносинах, які в результаті прийняття судом рішення у справі зазнають певних змін. Підставою для вступу (залучення) в судовий процес такої третьої особи є її заінтересованість в результатах вирішення спору - ймовірність виникнення в майбутньому в неї права на позов або пред`явлення до неї позовних вимог зі сторони позивача чи відповідача. Причому предмет спору повинен перебувати за межами цих правовідносин, інакше така особа може мати самостійні вимоги на предмет спору. Для таких третіх осіб неможливий спір про право з протилежною стороною у зазначеному процесі. Якщо такий спір допускається, то ця особа повинна мати становище співвідповідача у справі, а не третьої особи.

Зважаючи на це є неможливим покладення на третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, будь-яких матеріально-правових обов`язків, а також установлення чи захист їх прав і, в такий спосіб, винесення рішення або ухвали суду про права чи обов`язки цих третіх осіб.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 13.03.2018 у справі № 911/1506/17, від 03.04.2018 у справі № 911/1330/17.

ОСОБА_1 , як на підставу вступу у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача посилається на те, він має майновий інтерес щодо предмета спору, оскільки доходи від передачі в оренду земель мають розподілятися між членами КСП Красилівське , в тому числі і ОСОБА_1 , який є пайщиком КСП Красилівське .

Дослідивши матеріали справи, судом не встановлено обставин, з яких суд міг би дійти висновку про необхідність залучення до участі у справі ОСОБА_1 та яким чином рішення у справі в разі задоволення, чи в разі відмови у задоволенні позову може вплинути на права та обов`язки останнього. Та обставина, що заявник є пайщиком КСП Красилівське , а доходи від передачі в оренду земель мають розподілятися між членами КСП Красилівське не є безумовною підставою для залучення його до участі у справі в якості третьої особи, і внаслідок прийняття судового рішення ця особа не буде наділена новими правами, не будуть змінені її наявні права та/або обов`язки, її не буде позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

10.02.2019 на адресу суду від позивача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили рішенням у справі № 640/2075/20, яка розглядається Окружним адміністративним судом міста Києва.

Заявлене клопотання позивач обґрунтовує тим, що наказом Міністерства юстиції України від 22.01.2020 № 220/5 було скасоване рішення від 21.11.2017 № 38256071, яке прийняте державним реєстратором виконавчого комітету Броварської міської ради. Вказаним рішенням було порушено питання права власності на земельну ділянку площею 2,6598 га з кадастровим номером 3221284401:01:052:0051. Позивач не погодившись із наказом Міністерства юстиції України від 22.01.2020 № 220/5 звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою про визнання протиправним та скасування вказаного наказу.

На думку позивача прийняте судове рішення у справі № 640/2075/20 може вплинути на право власності КСП Красилівське на земельну ділянку площею 2,6598 га з кадастровим номером 3221284401:01:052:0051, яка є предметом розгляду у справі № 911/3100/19, тож наявні підстави для зупинення провадження у цій справі до набрання законної сили рішенням у справі № 640/2075/20, що розглядається Окружним адміністративним судом міста Києва.

26.02.2020 до Господарського суду Київської області від ОСОБА_4 надійшла позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, в якій останній просить суд стягнути з сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Плато на користь колективного сільськогосподарського підприємства Красилівське збитків в розмірі 241735,35 гривень, з врахуванням майнового інтересу ОСОБА_4 .

В обґрунтування поданої заяви заявник посилається на те, що є пайщиком КСП Красилівське та має майновий інтерес у розгляді цієї справи, адже майно КСП Красилівське належить на праві спільної часткової власності його членам, загальна кількість яких становить 1072 осіб. З врахуванням того, що ОСОБА_4 та інші члени КСП Красилівське мають та продовжують мати майновий інтерес у спільної часткової власності підприємства, отже очевидним є інтерес заявника до розглядуваної справи. А тому вимоги ОСОБА_4 заявлені зокрема на підтримку вимог позивача - КСП Красилівське , з врахуванням власного майнового інтересу.

В судове засідання 26.02.2020 з`явився представник відповідача. Представник позивача, який про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши в судовому засіданні заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - ОСОБА_4 , суд дійшов наступних висновків.

Згідно ч.ч. 1, 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, подавши позов до однієї або декількох сторін. До позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у справі, в якій відкрито провадження, застосовуються положення статті 180 цього Кодексу.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 6 ст. 180 Господарського процесуального кодексу України відповідач має право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву . Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов`язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Зустрічна позовна заява, подана з порушенням вимог частин першої та другої цієї статті, ухвалою суду повертається заявнику. Копія зустрічної позовної заяви долучається до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 18.12.2019 було встановлено строк для подання відзиву на позов - п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 Господарського процесуального кодексу України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Статтею 118 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Враховуючи те, що заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - ОСОБА_4 подана поза межами встановленого судом строку для подання відзиву на позов, який спив 08.01.2020, суд відповідно до ст. 180 Господарського процесуального кодексу України повертає її заявнику.

Розглянувши в судовому засіданні клопотання позивача про зупинення провадження у справі, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Відповідно до п. 4 ч.1 до ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадках встановлених пунктом 5 частини першої статті 227 цього Кодексу - до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи.

Оскільки предметом розгляду у справі № 640/2075/20 є вимоги про скасування наказу Міністерства юстиції України від 22.01.2020 № 220/5, яким, на думку позивача, порушено право власності позивача на земельну ділянку площею 2,6598 га з кадастровим номером 3221284401:01:052:0051, а предметом розгляду у цій справі є вимоги про стягнення збитків за користування вказаною земельною ділянкою, а тому вирішення цієї справи до вирішення справи № 640/2075/20 є неможливим, адже висновки у цій справі можуть мати преюдиціальне значення для розгляду цієї справи, що зумовлює висновки суду про підставність клопотання позивача про зупинення провадження у справі.

З урахуванням викладеного вище, суд вважає за необхідне зупинити розгляд справи № 911/3100/19 до розгляду Окружним адміністративним судом міста Києва справи № 640/2075/20 за позовом колективного сільськогосподарського підприємства Красилівське до Міністерства юстиції України про визнання протиправним та скасування наказу від 22.01.2020 № 220/5.

Керуючись ст.ст. 49, 180, 227, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_4 про вступ до розгляду у справі повернути заявнику.

2. Провадження у справі № 911/3100/19 зупинити до завершення розгляду справи № 640/2075/20, що перебуває в провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва.

Ухвала складена та підписана 10.03.2020, набирає законної сили негайно після її оголошення, може бути оскаржена в апеляційному порядку - до Північного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з моменту її складення у відповідності до ст.ст. 255, 256 Господарського процесуального кодексу України та з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 частини 1 Розділу XI Перехідні положення цього Кодексу.

Суддя Р.М. Колесник

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено10.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/3100/19

Ухвала від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Колесник Р.М.

Ухвала від 18.12.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Колесник Р.М.

Ухвала від 18.12.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Колесник Р.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні