Рішення
від 25.02.2020 по справі 903/602/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26 лютого 2020 року Справа № 903/602/19

за позовом: фізичної особи-підприємця Семери Вікторії Анатоліївни

до відповідача: фізичної особи-підприємця Ільчук Наталії Миколаївни

про стягнення 168471,60 грн.

суддя Вороняк А.С.

секретар судового засідання Чорний С.О.

за участю представників сторін:

від позивача : н/з;

від відповідача: Стефанюк М.М. - адвокат, довіреність № б/н від 02.12.2019.

Суть спору : фізична особа-підприємець Семера Вікторія Анатоліївна звернулася з позовом до фізичної особи-підприємця Ільчук Наталії Миколаївни про стягнення 168471,60 грн. з них, 132000 грн. - основної заборгованості, 36471,60 грн. - 32% річних (із врахуванням заяви позивача про зміну предмету позову).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем умов договору поставки товару №9-10-17/13 від 09.10.2017 в частині оплати поставленого товару.

Ухвалою суду від 28.08.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Постановлено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження. Розгляд справи по суті призначено 26.09.2019.

Ухвалою суду від 26.09.2019 розгляд справи по суті відкладено на 23.10.2019.

Ухвалою суду від 23.10.2019 постановлено здійснити перехід розгляду справи №903/602/19 зі спрощеного позовного провадження до розгляду справи №903/602/19 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 13.11.2019. Витребувано у позивача оригінали договору поставки №9-10-17/13 від 09.10.2017 та видаткової накладної від 09.10.2017 до вказаного договору.

Ухвалою суду від 13.11.2019 підготовче засідання відкладено на 04.12.2019, явку фізичної особи-підприємця Ільчук Наталії Миколаївни в судове засідання 04.12.2019 визнано обов`язковою.

Ухвалою суду від 04.12.2019 постановлено призначити по справі №903/602/19 судову експертизу. Проведення експертизи доручено експертам Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. На вирішення експертизи поставлено таке питання: "Чи виконані підписи у договорі поставки товару №9-10-17/13 від 09.10.2017 та видатковій накладній №б/н від 09.10.2017 фізичною особою-підприємцем Ільчук Наталією Миколаївною особисто". Провадження у справі зупинено.

Ухвалою суду від 13.01.2020 постановлено провадження у справі поновити. Підготовче засідання призначено на 29.01.2020.

Судом у судовому засіданні 29.01.2020 ухвалено на місці закрити підготовче провадження у справі та призначити розгляд справи по суті, ухвалою суду від 29.01.2020 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів по 02.03.2020, повідомлено учасників справи, що розгляд справи по суті відбудеться 12.02.2020.

12.02.2020 на адресу суду від відповідача поступила заява в якій повідомляють, що докази судових витрат будуть надані до суду поштовим зв`язком у термін вказаний у законодавстві.

Позивач в судове засідання 12.02.2020 не з`явилася, проте була належним чином повідомлена про дату та час судового засідання про, що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення №4301038262836.

Судом у судовому засіданні 12.02.2020 ухвалено відкласти розгляд справи по суті. Ухвалою від 12.02.2020 повідомлено сторін, що розгляд справи по суті відбудеться 26 лютого 2020 р.

26.02.2020 від представника відповідача надійшла заява № б/н, в якій представник відповідача просить суд стягнути із фізичної особи-підприємця Семери В. А. понесені судові витрати у вигляді витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 10 914,14 грн.

У судове засідання 26.02.2020 позивач не прибула, уповноваженого представника не направила.

У судовому засіданні адвокат відповідача позовні вимоги заперечив, просив суд у задоволенні позову відмовити.

Повідомлення про вручення ухвали від 12.02.2020 на адресу суду не повернулося, хоча ухвала суду від 12.02.2020, була направлена рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу фізичної особи-підприємця Семери В. А., що зазначена в позовній заяві і відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( АДРЕСА_1 ).

Як вбачається із відстеження поштового відправлення на сайті ПАТ Укрпошта № 4301038318440 від 25.02.2020 відправлення 24.02.2020 вручено адресату.

Беручи до уваги приписи ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стосовно розгляду справи упродовж розумного строку, господарський суд визнавши зібрані докази достатніми для розгляду спору, -

встановив:

позивач у позовній заяві від 03.08.2019 зазначає, що 09.10.2017 між фізичною особою-підприємцем Семерою Вікторією Анатоліївною (постачальник) та фізичною особою-підприємцем Ільчук Наталією Миколаївною (покупець) було укладено договір поставки товару № 9-10-17/13 (далі-договір) (а.с. 13-14).

Згідно п. 1.1. договору постачальник зобов`язується у строки, передбачені договором, поставити у власність покупцю товар, визначений у п.1.2 договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його вартість, з урахуванням індексації вартості товару та інших умов, передбачених договором.

Згідно п. 1.2. договору товар, що поставляється за цим договором це Smart Grow ALHUM (10л), кількість 50 к., вартість 100 000,00 грн. та AquaPlus 8-10-1000, кількість 32б., вартість 32 000,00 грн.

У відповідності до п. 1.2. договору загальна вартість товару складає 132 000,00 грн.

В підтвердження факту поставки товару відповідачу позивач долучає до матеріалів справи видаткову накладну від 09.10.2017 на суму 132 000,00 грн. (а.с. 15) та зазначає, що відповідач взятих на себе зобов`язань згідно договору з оплати отриманого товару не виконав.

Позивач стверджує, що неодноразово направляв відповідачу вимоги про оплату отриманого товару, однак вимоги залишились не виконані, що призвело до звернення позивача до суду.

Згідно вимог ч.7 ст.179 Господарського кодексу України (далі - ГК України), господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

Згідно ч.1 ст.626 Цивільного кодексу України(далі - ЦК України), договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Частиною 1 ст.638 ЦК України передбачено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

За загальним правилом і з урахуванням ст.ст.641, 642 ЦК України моментом, з якого договір вважається укладеним, є момент досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору, тобто повного і безумовного прийняття однією стороною пропозиції другої сторони укласти договір на визначених і добровільно погоджених ними умовах.

Згідно ч.4 ст.202 ЦК України, дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.

У відповідності до вимог ч.1-5 ст.203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

Відповідно до п. 9.1 договору договір набирає законної сили з моменту підписання обома сторонами і діє протягом 2 років з моменту його укладення, а в частині розрахунків - до повного виконання покупцем своїх зобов`язань за цим договором.

В даному випадку відповідач заперечував факт укладення договору з позивачем та підписання видаткової накладної, тому судом було призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно ст. 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Згідно висновку експерта Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС за № 330 від 24.12.2019 (а.с.207-210), під час проведення порівняльного дослідження підписів розміщених у графі Покупець на першій, другій, третій, четвертій сторінках і підпису розміщеного у графі Особистий підпис Покупця: М.п. на четвертій сторінці у договорі поставки товару №9-10-17/13 від 09.10.2017 року, а також підпису розміщеного у графі Отримав (ла) у видатковій накладній б/н від 09.10.2017 року, установлено збіг більшості стійких та найсуттєвіших загальних та окремих ознак, що є підставою для висновку про виконання даних досліджуваних підписів однією особою.

Однак, при оцінці виявлених під час порівняльного дослідження ознак, експертом встановлено, що розбіжні ознаки стійкі та суттєві і достатні для категоричного негативного висновку про виконавця досліджуваних підписів. Встановлені ж збіжні ознаки, не суттєві і на висновок експерта не впливають, оскільки відносяться до числа ознак, що часто зустрічаються в підписах різних осіб.

Таким чином, підписи у графі Покупець на першій, другій, третій, четвертій сторінках і підпис у графі Особистий підпис Покупця: М.п. на четвертій сторінці у договорі поставки товару № 9-10-17/13 від 09.10.2017 року, та підпис у графі Отримав (ла) у видатковій накладній б/н від 09.10.2017 виконані не Ільчук Наталією Миколаївною, а іншою особою.

Оскільки договір поставки товару № 9-10-17/13 від 09.10.2017 та видаткова накладна № від 09.10.2017 не підписані відповідачем - фізичною особою-підприємцем Ільчук Наталією Миколаївною, тому у останньої не виникло жодних зобов`язань з оплати, зазначеного в п. 1.2. договору та у видатковій накладній товару.

Щодо обставин наявності відтиску печатки фізичної особи-підприємця Ільчук Наталії Миколаївни на видатковій накладній від 09.10.2017, господарський суд виходить з иого, що відбиток печатки суб`єкта господарювання на первинному документі в силу ч. 2 ст. 9 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні не є обов`язковим реквізитом первинного документа. При цьому, судом на підставі ч. 4 ст. 236 ГПК України враховується висновок щодо застосування норми права, викладений у постанові Верховного Суду від 27.08.2018 у справі № 916/43/18.

Також щодо обставин відтиску печатки на договорі поставки та видатковій накладній, суд виходить з того, що в силу вимог ч. 3 ст. 58-1 Господарського кодексу України наявність або відсутність відбитка печатки суб`єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків. При цьому, такі зміни до Господарського кодексу України внесені ЗУ № 1982-IVIII від 23.03.2017, який набув чинності 19.07.2017, тобто був чинним станом на 09.10.2017- дату виникнення спірних вправовідносин.

Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Беручи до уваги наявні в матеріалах справи докази, оскільки позивачем не доведено суду обставин, які свідчать про факт поставки товару, укладення між сторонами договору, а також обставин, які свідчать про отримання товару відповідачем, господарський суд, оцінюючи їх за своїм переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному й об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності вважає за необхідне у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Згідно ч.1, 3 ст.123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно ст.126 ГПК України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Із дослідженого договору про надання правової допомоги від 02.12.2019 укладеного між Адвокатським бюро Стефанюк М. М. та фізичною особою-підприємцем Ільчук Н. М. вбачається, що бюро зобов`язується надавати правову допомогу та виконувати окремі доручення клієнта, інформувати клієнта щодо правових позицій, хід виконання договору та окремих доручень клієнта.

За надання правової допомоги клієнт сплачує бюро гонорар (винагороду) в розмірі, що визначається в окремому додатку до даного договору.

Відповідно до умов додатку до договору про надання правничої допомоги № 02-12 від 02.12.2019 гонорар за надання правової допомоги погоджено у фіксованому розмірі в сумі 750,00 грн. за одну годину роботи.

Згідно акту прийому-передачі виконаних робіт та витрат до договору-доручення про надання правової допомоги № 02-12 оплаті підлягає 10 914,14 грн., з них: 7 125,00 грн. за виконані роботи та 3 789,14 грн. - вартість проїзних документів.

Відповідно до квитанції № 1881-5821-8154-4804 від 25.02.2020 на суму 10 914,14 грн. відповідач сплатив Адвокатському бюро Стефанюк М. М. загальну суму 10 914,14 грн.

Згідно рахунку № 012/1500021 від 09.12.2019 відповідачем оплачено проведення судової експертизи в сумі 900,48 грн. (квитанція № ПН5045 від 17.12.2019) та понесено витрати на купівлю адвокатом проїзних квитків на суму 3 789,14 грн., що підтверджується доданими до матеріалів справи посадочними документами.

Відповідно до ч.4 ст.129 ГПК України, у зв`язку із прийняттям судом рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, на позивача слід покласти судові витрати по справі в сумі 11 814,62 грн., з них: 7 125 грн. витрат відповідача на професійну правничу допомогу, 3 789,14 грн. компенсації вартості витрат, понесених на купівлю адвокатом проїзних квитків та 900,48 грн. витрат відповідача по оплаті за проведення судової експертизи.

Керуючись ст.73-79, 86, 123, 129, 232, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

вирішив:

1. У задоволенні позовних вимог фізичної особи-підприємця Семери Вікторії Анатоліївни до фізичної особи-підприємця Ільчук Наталії Миколаївни про стягнення 168471,60 грн., з них:132000 грн. -основної заборгованості, 36471,60 грн. 32% річних - відмовити.

2. Стягнути з фізичної особи-підприємця Семери Вікторії Анатоліївни ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) користь фізичної особи-підприємця Ільчук Наталії Миколаївни ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) 11 814,62 (одинадцять тисяч вісімсот чотирнадцять гривень шістдесят дві копійки), а саме: 7 125 грн. вартості витрат відповідача на професійну правничу допомогу адвоката у суді, 3 789,14 грн. компенсації вартості витрат відповідача, понесених на купівлю проїзних квитків та 900,48 грн. витрат відповідача по сплаті судової експертизи.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено до Північно-західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складання повного тексту судового рішення.

Повний текст рішення складено

10.03.2020

Суддя А. С. Вороняк

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено10.03.2020

Судовий реєстр по справі —903/602/19

Ухвала від 16.04.2020

Господарське

Господарський суд Волинської області

Вороняк Андрій Сергійович

Ухвала від 08.04.2020

Господарське

Господарський суд Волинської області

Вороняк Андрій Сергійович

Ухвала від 31.03.2020

Господарське

Господарський суд Волинської області

Вороняк Андрій Сергійович

Судовий наказ від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Волинської області

Вороняк Андрій Сергійович

Рішення від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Волинської області

Вороняк Андрій Сергійович

Ухвала від 15.02.2020

Господарське

Господарський суд Волинської області

Вороняк Андрій Сергійович

Ухвала від 30.01.2020

Господарське

Господарський суд Волинської області

Вороняк Андрій Сергійович

Ухвала від 12.01.2020

Господарське

Господарський суд Волинської області

Вороняк Андрій Сергійович

Ухвала від 04.12.2019

Господарське

Господарський суд Волинської області

Вороняк Андрій Сергійович

Ухвала від 14.11.2019

Господарське

Господарський суд Волинської області

Вороняк Андрій Сергійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні