П'ЯТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

П`ЯТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

_________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2020 р.м.ОдесаСправа № 653/1806/19 Головуючий в 1 інстанції: Крапівіна О.П.

П`ятий апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

доповідача - судді Косцової І.П.,

суддів - Осіпова Ю.В., Скрипченка В.О.

розглянувши в порядку письмового провадження апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Генічеського районного суду Херсонської області від 05 грудня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_1 до інспектора патрульної поліції Управління патрульної поліції в Херсонській області Департаменту патрульної поліції Дрожжан Евгена Леонідовича про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення, -

В С Т А Н О В И В:

Короткий зміст позовних вимог.

ОСОБА_1 звернувся до суду першої інстанції з позовом, в якому просив визнати незаконною та скасувати постанову інспектора патрульної поліції Управління патрульної поліції в Херсонській області Департаменту патрульної поліції Дрожжан Евгена Леонідовича від 27.05.2019 року про накладення адміністративного стягнення за ч.2 ст. 122 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 425 грн.

В обґрунтування позовних вимог зазначив, що оскаржувана постанова є незаконною та підлягає скасуванню у зв`язку із відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, оскільки під час руху транспортного засобу він не користувався засобом зв`язку. Також вважає, що відповідачем порушено порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції .

Рішенням Генічеського районного суду Херсонської області від 05 грудня 2019 року у задоволенні позову відмовлено.

Вирішуючи спір по суті, суд першої інстанції виходив із того, що наведені позивачем доводи не підтверджені жодними доказами, отже підстави вважати оскаржувану постанову протиправною відсутні.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги та відзиву (заперечень).

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права, а також на невідповідність висновків суду фактичним обставинами справи, ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалене у справі рішення та постановити нове про задоволення позову.

В обґрунтування своїх доводів апелянт зазначив, що суд першої інстанції не надав належної правової оцінки його доводам з приводу відсутності в матеріалах справи доказів у підтвердження вчинення ним адміністративного правопорушення. Звернув увагу, що оскаржувана постанова також не містить інформацію про технічний засіб, яким здійснювалась фіксація правопорушення. Наполягає, що інспектором порушено порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення, в тому числі щодо місця її розгляду.

Управління патрульної поліції в Херсонській області не скористалось правом на подання відзиву на апеляційну скаргу.

Фактичні обставини справи.

Постановою інспектора патрульної поліції Управління патрульної поліції в Херсонській області Департаменту патрульної поліції Дрожжан Евгена Леонідовича від 27 травня 2019 року ОСОБА_1 притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.122 КУпАП та накладено штраф у розмірі 425 грн. (а.с.23).

Підставою для прийняття постанови стало те, що 27.05.2019 року, приблизно о 10 год. 00 хв. Позивач, керуючи транспортним засобом Citroen Jumpy, д/н НОМЕР_1 у м. Генічеськ по вул. Дружби Народів, використовував телефон, внаслідок чого порушив підпункт д п. 2.9 ПДР України.

Позивач наполягає, що в його діях відсутній склад адміністративного правопорушення, визначений ч.2 ст.122 КУпАП, оскільки він не користувався засобом зв`язку, що стало підставою його звернення до суду з відповідним позовом.

Джерела правового регулювання (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) та оцінка суду апеляційної інстанції доводів апеляції і висновків суду першої інстанції.

Переглянувши справу за наявними у ній доказами та перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для її задоволення, з огляду на наступне.

Відповідно до підпункту д п. 2.9 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року №1306 (далі - ПДР), водієві забороняється під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв`язку, тримаючи їх у руці (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання).

Частиною 2 ст. 122 КУпАП визначено, що порушення правил користування під час руху транспортного засобу засобами зв`язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів.

Відповідно до статті 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Статтею 245 КУпАП установлено, що завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Згідно статті 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

За приписами статті 283 КУпАП, розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова повинна містити: найменування органу (прізвище, ім`я та по батькові, посада посадової особи), який виніс постанову; дату розгляду справи; відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування; опис обставин, установлених під час розгляду справи; зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення; прийняте у справі рішення.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, крім даних, визначених частиною другою цієї статті, повинна містити відомості про: дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення; транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак); технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис (якщо такий запис здійснювався); розмір штрафу та порядок його сплати; правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження; відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

В свою чергу, у відповідності до ч.ч. 1, 4 ст. 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

За приписами ч.ч.1, 2 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Згідно ст. 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

За змістом ст.ст. 73,74 КАС України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Як вбачається з матеріалів справи, у підтвердження факту порушення позивачем правил користування під час руху транспортного засобу засобами зв`язку, УПП в Херсонській області надало до суду лише постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення серії НК №427362 від 27 травня 2019 року.

Ознайомившись зі змістом вказаної вище постанови, колегія суддів встановила, що остання не містить інформації про технічний засіб, яким інспектор УПП здійснював фіксацію правопорушення.

Водночас, приписами частини 3 статті 283 КУпАП чітко передбачено імперативний обов`язок відповідача щодо зазначення технічного засобу, яким здійснено фото або відеозапис у постанові по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

У разі відсутності у постанові по справі про адміністративне правопорушення посилань на технічний засіб, за допомогою якого здійснено відеозапис, останній згідно статті 73 КАС України, не може вважатися належним та допустимим доказом вчинення адміністративного правопорушення.

Ураховуючи викладене, суд апеляційної інстанції вважає, що за відсутності належних доказів з боку суб`єкта владних повноважень щодо вчинення позивачем адміністративного правопорушення, за яке останнього було притягнуто до адміністративної відповідальності та піддано штрафу, визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення є неможливим.

Аналогічна за змістом правова позиція наведена Верховним Судом у постановах від 17.07.2019р. по справі №295/3099/17 та від 13.02.2020р. по справі №524/9716/16-а.

Враховуючи, що суд першої інстанції не довів обставини, що мають значення для справи, які він визнав встановленими, порушив норми матеріального права, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, рішення суду першої інстанції скасуванню із прийняттям нового рішення про задоволення позову.

Відповідно до п.3 ч.3 ст.286 КАС України за наслідками розгляду справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності місцевий загальний суд як адміністративний має право, зокрема, скасувати рішення суб`єкта владних повноважень і закрити справу про адміністративне правопорушення.

Згідно з п.1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у випадку відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Беручи до уваги недоведеність матеріалами справи події адміністративного правопорушення, постанова серії НК №427362 від 27 травня 2019 року у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, передбачене ч.2 ст.122 КУпАП, підлягає скасуванню, а провадження у справі про адміністративне правопорушення - закриттю.

Суд апеляційної інстанції не вирішує питання про розподілу судових витрат, оскільки учасники справи звільнені від сплати судового збору по даній категорії справ, на підставі частини 3 статті 288 КУпАП.

Керуючись ст.ст. 272, 286, 308, 310, 315, 317, 321, 322, 325 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - задовольнити.

Рішення Генічеського районного суду Херсонської області від 05 грудня 2019 року - скасувати.

Ухвалити у справі нове рішення, яким адміністративний позов ОСОБА_1 до інспектора патрульної поліції Управління патрульної поліції в Херсонській області Департаменту патрульної поліції Дрожжан Евгена Леонідовича про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення - задовольнити.

Скасувати постанову інспектора патрульної поліції Управління патрульної поліції в Херсонській області Департаменту патрульної поліції Дрожжан Евгена Леонідовича серії НК №427362 від 27 травня 2019р. у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, провадження у справі про адміністративне правопорушення - закрити.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий суддя Косцова І.П. Судді Осіпов Ю.В. Скрипченко В.О.

Дата ухвалення рішення 12.03.2020
Оприлюднено 15.03.2020

Судовий реєстр по справі 653/1806/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 12.03.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.02.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.02.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 05.12.2019 Генічеський районний суд Херсонської області Адміністративне
Ухвала від 20.06.2019 Генічеський районний суд Херсонської області Адміністративне
Ухвала від 31.05.2019 Генічеський районний суд Херсонської області Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 653/1806/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону