Рішення
від 26.02.2020 по справі 911/3045/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/3045/19

Господарський суд Київської області у складі судді Рябцевої О.О., розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Альфа-ОКС» , м. Київ

до Споживчого товариства «Майстри Життя» , Київська обл., Василькіський р-н., смт. Калинівка

про стягнення 20125,75 грн.

За участю секретаря судового засідання Зорі В.С.

За участю представників:

від позивача: Ліпич О.В. (довір. б/н від 29.01.2020 р.);

від відповідача: не з`явився.

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Альфа-ОКС» (позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовною заявою до Споживчого товариства «Майстри Життя» (відповідач) про стягнення 20000,00 грн. заборгованості та 125,75 грн. 3% річних, всього 20125,75 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідачем не виконано зобов`язання за договором № 22/07-А від 22.07.2019 р. про надання юридичних послуг, укладеним між позивачем та відповідачем, щодо оплати наданих позивачем послуг, у зв`язку з чим позивач просить суд стягнути з відповідача 20000,00 грн. заборгованості та 125,75 грн. 3% річних, посилаючись на ст. 625 Цивільного кодексу України.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.01.2020 р. було відкрито провадження у справі; вирішено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи; судове засідання з розгляду справи по суті призначено на 30.01.2020 р.

Представник позивача у судових засіданнях 30.01.2020 р. та 27.02.2020 р. позовні вимоги підтримав.

Представник відповідача у судові засідання 30.01.2020 р. та 27.02.2020 р. не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, відзив до суду не надав, хоча про час, дату та місце судових засідань відповідач був належним чином повідомлений, за адресою, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, заслухавши пояснення представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

22.07.2019 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Альфа-Окс" (виконавець) та Споживчим товариством Майстри життя (замовник) було укладено договір про надання юридичних послуг № 22/07-А.

Відповідно до п. 1.1 договору в порядку та на умовах, визначених договором, виконавець зобов`язується надати замовнику консультаційні та юридичні послуги з питань ведення його діяльності, та надавати послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб.

Відповідно до п. 2.1 договору виконавець зобов`язався надавати замовнику наступну юридичну допомогу: надання адвокатської правничої допомоги замовнику та його керівництву; надання усних та письмових консультацій з правових питань; послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб (до 4 дій на місяць).

Згідно з п. 4.1 договору вартість послуг за цим договором складає 10000,00 грн. на місяць незалежно від факту звернення замовника за наданням таких послуг. Оплата послуг, наданих виконавцем за цим договором, сплачується замовником шляхом перерахування коштів на рахунок виконавця не пізніше 10 числа кожного наступного календарного місяця.

Відповідно до п. 4.3 договору Акт(и) прийому-передачі наданих юридичних послуг є невід`ємною частиною цього договору.

На підставі договору про надання юридичних послуг № 22/07-А від 22.07.2019 р. позивачем було складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 21 від 02.09.2019 р. на суму 10000,00 грн. за надання юридичних послуг у серпні 2019 р. та акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 41 від 01.10.2019 р. на суму 10000,00 грн. за надання юридичних послуг у вересні 2019 р.

Вказані акти на загальну суму 20000,00 грн. підписано зі сторони ТОВ "Юридична компанія "Альфа-Окс" та направлено на адресу відповідача разом із листом-вимогою від 01.11.2019 р., в якому позивач повідомив відповідача про те, що оплата за надані послуги за період з серпня по вересень 2019 року у сумі 20000,00 грн. проведена не була, з огляду на що позивач вимагав сплатити 20000,00 грн. в найкоротші терміни.

Направлення вказаного листа-вимоги разом з актами прийому-передачі юридичних послуг за серпень та вересень 2019 р. на адресу відповідача підтверджується копією опису вкладення до листа від 01.11.2019 р., накладною Укрпошта Експрес № 0100173936669 від 01.11.2019 р. та копією фіскального чеку від 01.11.2019 р.

Проте, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) № 21 від 02.09.2019 р. та № 41 від 01.10.2019 р. відповідачем не було підписано та повернуто позивачу.

Пунктом 4.4 договору сторони погодили, якщо протягом 3-х робочих днів після відправлення акта(ів) прийому-передачі наданих юридичних послуг на адресу замовника, від замовника не надійшло вмотивованої відповіді про неприйняття наданих юридичних послуг, юридичні послуги вважаються виконаними та прийнятими в повному обсязі.

Однак, у встановлений п. 4.4 договору строк відповіді стосовно неприйняття наданих позивачем юридичних послуг від відповідача не надходило.

Відтак, юридичні послуги вважаються виконаними та прийнятими у повному обсязі.

Як вже було зазначено, пунктом 4.1 договору передбачено, що оплата за надані позивачем послуги здійснюється не пізніше 10 числа кожного наступного календарного місяця.

Отже, відповідач повинен був оплатити надані позивачем послуги не пізніше 10 числа наступного місця, а саме: за актом № 21 від 02.09.2019 р. - 10.09.2019 р. у сумі 10000,00 грн., за актом № 41 від 01.10.2019 р. - 10.10.2019 р. у сумі 10000,00 грн.

Проте, відповідач взагалі не розрахувався з позивачем за надані юридичні послуги на загальну суму 20000,00 грн., у зв`язку з чим станом на 11.09.2019 р. за ним утворилась заборгованість у сумі - 10000,00 грн., а станом на 11.10.2019 р. у сумі - 20000,00 грн., яка на даний час не погашена.

Відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Приписами статей 903 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Згідно з приписами статей 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Таким чином, оскільки заборгованість відповідача перед позивачем у сумі 20000,00 грн. за надані юридичні послуги на підставі договору № 22/07-А від 22.07.2019 р. на час прийняття рішення не погашена, розмір вказаної заборгованості відповідає фактичним обставинам справи, то позовна вимога про стягнення з відповідача на користь позивача 20000,00 грн. боргу підлягає задоволенню.

Також, позивач на підставі ст. 625 ЦК України просить стягнути з відповідача 125,75 грн. 3% річних.

Згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач просить стягнути з відповідача 3% річних у сумі 125,75 грн., нарахованих на заборгованість відповідача у сумі 10000,00 за період з 02.09.2019 р. по 30.09.2019 р. та на заборгованість відповідача у сумі 20000,00 за період з 01.10.2019 р. по 01.12.2019 р.

Однак, позивачем невірно визначено початок періоду виникнення заборгованості, на яку здійснено нарахування 3% річних, оскільки, як вже зазначалося п. 4.1 договору встановлено, що оплата наданих юридичних послуг здійснюється не пізніше 10 числа кожного наступного календарного місяця.

Судом встановлено, що заборгованість відповідача у сумі 10000,00 грн. виникла 11.09.2019 р. , а заборгованість у сумі 20000,00 грн. - 11.10.2019 р.

Відповідно до вірного розрахунку, здійсненого судом, сума 3% річних, нарахованих на заборгованість відповідача у сумі 10000,00 грн. за період з 11.09.2019 р. по 10.10.2019 р. та на заборгованість відповідача у сумі 20000,00 грн. за період з 11.10.2019 р. по 01.12.2019 р. становить 110,14 грн., яка і підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

Таким чином, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Альфа-ОКС» підлягають частковому задоволенню.

Судовий збір відповідно до ст.ст. 123, 129 ГПК України покладається судом на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

Стягнути з Споживчого товариства Майстри життя (08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, буд. 164, оф. 10, код 39875442) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Альфа-ОКС» (03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 106/2, кв. 97, 40083260) 20000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.) боргу, 110,14 грн. (сто десять грн. 14 коп.) 3% річних та 1919,51 грн. (одну тисячу дев`ятсот дев`ятнадцять грн. 51 коп.) судового збору.

2. В іншій частині позову відмовити.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення, шляхом подання апеляційної скарги відповідно до ст. ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України .

У той же час згідно з пунктом 17.5 Перехідних Положень ГПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повний текст рішення складено 17.03.2020 р.

Суддя О.О. Рябцева

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено18.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/3045/19

Ухвала від 08.11.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Рябцева О.О.

Ухвала від 26.10.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Рябцева О.О.

Рішення від 17.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Рябцева О.О.

Ухвала від 15.01.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Рябцева О.О.

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Рябцева О.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні