Рішення
від 24.02.2020 по справі 905/2451/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002


Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

25.02.2020 Справа №905/2451/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Кротінової О.В.,

при секретарі судового засідання Калітіній К.А.,

за позовом Малого приватного підприємства ЛАССЕРВІС , м.Маріуполь Донецької області, ЄДРПОУ 23428663,

до відповідача, Маріупольської міської ради Донецької області, м.Маріуполь Донецької області, ЄДРПОУ 33852448,

про визнання незаконним та скасування рішення Маріупольської міської ради Донецької області, про визнання укладеною додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки,

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Мале приватне підприємство ЛАССЕРВІС , м.Маріуполь Донецької області, звернулось до Господарського суду Донецької області з позовною заявою №б/н від 26.12.2019 до Маріупольської міської ради Донецької області, м.Маріуполь Донецької області, про:

- визнання незаконним та скасувати рішення Маріупольської міської ради Донецької області №7/44-4340 від 05.09.2019 на підставі ст.19 Конституції України, ст.59, ст.77 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні , ст.8 Цивільного кодексу України, ст.123 Земельного кодексу України, ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950 року, за відсутністю підстав для його прийняття органом місцевого самоварядування, а також прийняття його з порушенням строку;

- визнання укладеною додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 08.08.2014, зареєстрований в Державному реєстрі речових порав на нерухоме майно за №7055626, №7054973 від 18.09.2014, згідно з яким Мале приватне підприємство ЛАССЕРВІС отримало в оренду земельні ділянки площею 0,0020 га кожна, кадастрові номери 1412300000:01:009:0040 та 1412300000:01:009:0055, що знаходиться за адресою: бул.Меотиди, 9 в Лівобережному районі м.Маріуполь, на той самий строк на тих самих умовах, котрі передбачені договором оренди земельної ділянки від 08.08.2014, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №7055626, №7054973 від 18.09.2014, та викласти її в редакції приведеній позивачем у позові, на підставі ст.ст.11, ч.3 ст.205, ст.764 Цивільного кодексу України, ст.19, ч.6 ст.33 Закону України Про оренду землі .

Ухвалою суду від 27.12.2019 прийнято позовну заяву №б/н від 26.12.2019 до розгляду та відкрито провадження у справі №905/2451/19; визначено розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 21.01.2020; явку сторін у підготовче засідання визнано обов`язковою.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на те, що є власником нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, яка є об`єктом оренди за договором оренди земельної ділянки від 08.08.2014, укладеного із відповідачем, сплив строку його дії, наявність звернення про продовження терміну оренди земельної ділянки за наявності діючого договору оренди земельної ділянки, прийняття відповідачем з порушенням місячного строку, передбаченого ст.123 Земельного кодексу України, незаконного, безпідставного та немотивованого рішення, яким відмовлено у поновленні стоку оренди земельних ділянок. Зазначено, що позивач звертався до відповідача з листом задля встановлення юридичного факту продовження строку дії договору оренди земельної ділянки на той самий строк та на тих самих умовах та надано для підписання відповідний проект додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки. Позивач зауважує на продовженні користування земельною ділянкою, добросовісному виконанні обов`язків орендаря, зокрема, належній сплаті орендної плати, дотримання цільового використання земельної ділянки, здійснює належне утримання наданої земельної ділянки та розміщеного на ній нерухомого майна, а також має очікування щодо отримання майбутніх доходів від зроблених ним капіталовкладень і продовження терміну дії договору оренди відповідної земельної ділянки. Звертає увагу на те, що позивач протягом місяця після закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки не отримував заперечень орендодавця щодо продовження дії договору, як те передбачено ч.6 ст.33 Закону України Про оренду землі . Вважає наявними усі юридичні факти для поновлення договору оренди землі з підстав, передбачених ч.6 ст.33 Закону України Про оренду землі .

На підтвердження викладених обставин позивачем надано у копіях: рішення Маріупольської міської ради Донецької області №6/40-4569 від 10.07.2014 Про поновленні строку оренди земельних ділянок по бул.50 років Жовтня, 9, у Орджонікідзевському районі міста малому приватному підприємству Лассервіс ; договір оренди земельної ділянки від 08.08.2014 з планами (схема) меж земельних ділянок; викопіювання із чергового кадастрового плану; акти обстеження та узгодження меж землекористування Малого приватного підприємства ЛАССЕРВІС для функціонування торгового павільйону по бульв.50 років Жовтня, 9 в Орджонікідзевському районі м.Маріуполя б/н від 18.12.2013 із планами земельних ділянок; акт приймання-передачі земельної ділянки, згідно договору оренди зареєстрованого реєстраційною службою Маріупольського міського управління юстиції Донецької області б/н від 2014р.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №171095965 від 20.06.2019; свідоцтво про права власності на нерухоме майно індексний номер 28421937 від 22.10.2014; технічний паспорт на громадський будинок магазин №9 бульв.50 років Жовтня, м.Маріуполь від 04.06.2013; заява від 20.06.2019 про продовження права оренди земельної ділянки; опис вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги реєстраційний номер 050-01.27-03147 від 20.06.2019; рішення Маріупольської міської ради Донецької області №7/44-4340 від 05.09.2019 Про поновлення строку оренди земельних ділянок по бульв.Меотиди, 9 в Лівобережному районі міста малому приватному підприємству ЛАССЕРВІС ; лист б/н від 01.11.2019 разом із проектом додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки б/н від 08.08.2014, зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №№7055626, 7054973 від 18.09.2014; податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2019 рік; квитанції; лист Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області №28259/10/05-99-54-10 від 28.11.2019.

16.01.2020 від представника відповідача через канцелярію господарського суду Донецької області надійшов відзив №219/2020 від 10.01.2020, у якому просить у задоволенні позовних вимог відмовити у повному обсязі, стверджує, що позивачем не виконано всі вимоги ч.ч.1-5 ст.33 Закону України Про оренду землі та п.3.2 договору, а саме позивачем порушено строк подання листа-повідомлення та неподання проекту додаткової угоди до нього; посилається на правову позицію, викладену у постановах Верховного Суду від 25.02.2015 у справі №6-219цс14, №6-10цс15, у постановах від 18.03.2015 у справах №6-3цс15 та №6-4цс15, постанові Господарського суду Донецької області №905/831/19 від 18.09.2019; зазначає, з посиланням на ст.ст.26, 59 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні , що Маріупольською міською радою прийнято відповідне рішення №7/44-4340 від 05.09.2019, що, на думку відповідача, можливо кваліфікувати як захід, передбачений ч.ч.1-5 ст.33 Закону України Про оренду землі ; вважає спірний договір таким, що припинив свою дію автоматично у встановлений ним строк - 10.07.2019, відповідачем вчинено всі можливі заходи щодо повідомлення орендаря про небажання продовжувати договір оренди земельної ділянки від 08.08.2014..

21.01.2020 від позивача отримано відповідь №б/н від 20.01.2020 на відзив на позовну заяву, відповідно до якої вважають доводи відповідача надуманими та необґрунтованими; наголошено на зверненні із позовною заявою на підставі ч.6 ст.33 Закону України Про оренду землі , а отже, виходячи з вказаної норми, звернення до орендодавця, як і надсилання проекту додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки не є обов`язковим; звернуто увагу, що повідомлення орендарем орендодавця про намір скористатися правом на поновлення договору оренди землі з підстав, передбачених ч.6 ст.33 Закону України Про оренду землі , не вимагається. Суть поновлення договору оренди згідно з цією частиною статті саме і полягає у тому, що орендар продовжує користування земельною ділянкою після закінчення строку оренди, а орендодавець, відповідно, не заперечує у поновленні договору, зокрема, у зв`язку з належним виконанням договору оренди землі; наведено посилання на висновки Верховного Суду України у постановах від 18.10.2017 по справі №3-948гс17, від 23.11.2016 по справі №6-2540цс16, від 25.05.2016 по справі №3-312гс16, від 13.04.2016 по справі №2027цс15 та постанові Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 10.09.2018 по справі №920/739/17; зауважено на зверненні позивача до відповідача із заявою щодо поновлення строку дії договору оренди на той самий строк та на тих самих умовах, чим висловлено намір; відмічено, що оскаржуване рішення прийнято відповідачем вже після майже трьох місяців після подання позивачем заяви про поновлення строку дії договору та після майже трьох місяців з дня закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки. З огляду на таке, вважають договір поновленим на той самий строк та на тих самих умовах на підставі ч.6 ст.33 Закону України Про оренду землі , за наявності всіх складових для застосування цієї норми у приведеній частині. Окрема зазначено, що позивач є власником нерухомого майна, що розміщене на орендованій земельній ділянці, у разі якщо відповідач не продовжить договір оренди земельної ділянки позивачу - власнику цього нерухомого майна, надати комусь іншому цю земельну ділянку не зможе, що призведе до ненадходження коштів з орендної плати у відповідні бюджети; позивач законно використовує право оренди земельної ділянки, не порушує будь-яких інтересів, своєчасно сплачує орендну плату, поніс певні затрати на організацію та благоустрій об`єкту оренди та ін, тому рішення відповідача є незаконним, та таким, що підлягає скасуванню, а договір оренди земельної ділянки є поновленим на той самий строк та на тих самих умовах.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 21.01.2020 відкладено підготовче засідання на 18.02.2020, роз`яснено відповідачу його право на подання заперечень у порядку ст.167 Господарського процесуального кодексу України, повідомлено сторін про призначення справи до судового розгляду по суті 18.02.2020 у відповідності до приписів ст.185 Господарського процесуального кодексу України, визнано явку представників сторін у судове засідання обов`язковою.

27.01.2020 від представника позивача через канцелярію Господарського суду Донецької області надійшла заява №б/н від 22.01.2020 про приєднання письмових доказів надсилання на адресу відповідача відповіді на відзив на позовну заяву по справі №905/2451/19 до матеріалів справи, з додатками згідно переліку.

Долучено до матеріалів справи.

18.02.2020 у підготовчому засіданні представником позивача до матеріалів справи долучено копію листа управління земельних відносин (землеустрою) департаменту по роботі з активами Маріупольської міської ради №35675 від 24.06.2019.

18.02.2020 представник відповідача у підготовчому засіданні навів стислий виклад обставин, на яких ґрунтується відзив, на запитання суду зазначив, що з вимогою до позивача про звільнення земельної ділянки не звертався, про небажання продовжувати дію договору повідомлено листом та прийнято рішення з цього питання.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 18.02.2020 підготовче провадження по справі закрито, призначено справу №905/2451/19 до судового розгляду по суті, визначено проведення судового засідання 25.02.2020.

Явка представників сторін у судове засідання не вимагалась.

Представники позивача та відповідача у судове засідання 25.02.2020 не з`явились.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Враховуючи суть спору, загальну тривалість розгляду справи, а також забезпечення з боку суду можливості учасників справи для реалізації своїх процесуальних прав, в тому числі шляхом направлення поштою (іншим належним засобом зв`язку) відповідних доказів до суду, з огляду на таке суд дійшов висновку про відсутність підстав для відкладення розгляду справи (оголошення перерви) та існуючою можливість розглянути спір за наявними в справі матеріалами, у цьому судовому засіданні.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, суд дійшов висновку, щодо наступного.

За приписами статті 7 Господарського процесуального кодексу України, правосуддя в господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності, підпорядкування, місцезнаходження, місця створення та реєстрації, законодавства, відповідно до якого створена юридична особа, та інших обставин; рівності всіх фізичних осіб незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; рівності фізичних та юридичних осіб незалежно від будь-яких ознак чи обставин.

Згідно ч.1-4 ст.13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Як свідчать матеріали справи, рішенням Маріупольської міської ради Донецької області №6/40-4569 від 10.07.2014 Про поновлення строку оренди земельних ділянок по бул.50 років Жовтня, 9 в Орджонікідзевському районі міста малому приватному підприємству Лассервіс затверджено технічну документацію з землеустрою зі складання документів, підтверджуючих право на земельні ділянки, та поновлено на 5 років строк оренди земельних ділянок (землі житлової та загальної забудови) (кадастровий номер 1412300000:01:009:0040) (кадастровий номер 1412300000:01:009:0055) площею 0,0020га кожний з розміром орендної плати на рівні 5% від їх грошової оцінки для роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах (функціонування торгівельних павільйонів) по бул.50 років Жовтня, 9 в Орджонікідзевському районі міста.

На підставі вищеозначеного рішення між Маріупольською міською радою Донецької області та Малим приватним підприємством ЛАССЕРВІС укладено договір оренди земельної ділянки від 08.08.2014.

Відповідно до ст.ст.11, 509 Цивільного кодексу України зобов`язання, тобто, правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку, виникають, зокрема, з договору.

Згідно ст.792 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов`язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Земельна ділянка може передаватись у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

Як зазначено, 08.08.2014 між Маріупольською міською радою Донецької області (орендодавець) та Малим приватним підприємством ЛАССЕРВІС (орендар) укладено договір оренди земельної ділянки.

Відповідно до п.1.1 цього договору орендодавець, згідно до рішення Маріупольської міської ради від 10.07.2014 №6/40-4569, надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельні ділянки, які знаходяться за адресою: м.Маріуполь, бул.50 років Жовтня, 9 в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя, (кадастрові номери: 1412300000:01:009:0040, 1412300000:01:009:0055).

В оренду передаються земельні ділянки площею: кожна по: 0,0020га (п.2.1. договору).

Як слідує зі змісту п.2.2 договору земельні ділянки вільні від забудови та на них не знаходяться об`єкти інфраструктури.

Земельна ділянка, яка передається в оренду не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню. Інших особливостей об`єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини, не має (п.2.3 договору).

Договір укладено на 5 років (з 10.07.2014 до 10.07.2019) (п.3.1. договору).

Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше, ніж за 2 місяці до закінчення строку дії договору оренди повідомити письмово орендодавця про намір поновлення терміну дії договору. В іншому випадку договір поновленню не підлягає (п. 3.2. договору).

Відповідно до п.4.1 договору нормативна грошова оцінка земельних ділянок на 2014 рік становить 856,11грн/ м2 та 950,42грн/ м2.

Згідно п.4.3 договору орендна плата на землю (платіж) сплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5% від грошової оцінки земельної ділянки (за рік).

Податкове зобов`язання з плати за землю, визначене у новій звітній податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 каалендарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п.4.4. договору).

Відповідно до п.5.1 договору земельні ділянки передаються в оренду з метою та за цільовим призначенням: для роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах (функціонування торгівельних павільйонів).

Орендар зобов`язаний зберігати земельну ділянку у стані, не гіршому у порівнянні з тим, в якому він одержав її в оренду згідно акта приймання-передачі земельної ділянки (п.5.2 договору).

За визначенням п.6.4 договору передача земельної ділянки орендарю здійснюється протягом 5 (п`яти) днів після державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі об`єкту оренди.

Згідно п.14.2 договору цей договір набирає чинності відповідно до ст.ст.3-5 Закону України Про Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень після його підписання сторонами та державної реєстрації.

Державну реєстрацію договору оренди земельних ділянок проведено 18.09.2014, номер запису 7055626 (земельна ділянка кадастровий номер 1412300000:01:009:0055) та 7054973 (земельна ділянка кадастровий номер 1412300000:01:009:0040), про що свідчить інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У відповідності до умов договору сторонами складено акт приймання-передачі земельної ділянки, за яким орендодавець передав, а орендар прийняв у користування земельні ділянки площею: кожна 0,0020га кадастрові номери: 1412300000:01:009:0040, 1412300000:01:009:0055, розташовані за адресою: бул.50 років Жовтня, 9 в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя.

Дослідив підписаний сторонами правочин, вбачається його укладання у сфері землекористування, що підпадає під правове регулювання Земельного кодексу України, Закону України "Про оренду землі" та іншого законодавства, яке регулює земельні відносини в Україні.

Відповідно до ст.1 Закону України Про оренду землі , оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Статтею 13 цього ж закону визначено, що договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

За своєю правовою природою договір є правочином. Водночас, договір є й основною підставою виникнення цивільних прав та обов`язків (ст.11 Цивільного кодексу України).

Відповідно до статті 21 Закону України Про оренду землі орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України). Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Частиною 1 ст.24 Закону України Про оренду землі передбачено, що орендодавець має право вимагати від орендаря: використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди; дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил; дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються; своєчасного внесення орендної плати.

Права та обов`язки сторін, як інші, визначені у розділі 9 договору.

За умов ст.19 Закону України Про оренду землі (у редакції, чинній на час встановлення спірних правовідносин) строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.

Як було зазначено вище, договір укладено на 5 років (п.3.1. договору).

Сторони погодили, що після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше, ніж за 2 місяці до закінчення строку дії договору оренди повідомити письмово орендодавця про намір поновлення терміну дії договору. В іншому випадку договір поновленню не підлягає (п.3.2. договору).

За змістом п.7.1 договору після припинення дії договору, орендар повертає земельну ділянку орендодавцю у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін, відповідно до ст.654 Цивільного кодексу України у такій самій формі, що і договір (п.11.1 договору).

За змістом п.11.3. договору дія договору припиняється у разі, зокрема, закінчення строку, на який його було укладено.

Як встановлено судом, на підставі рішення Маріупольської міської ради Донецької області №7/5-92 від 03.03.2016 Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016 №7/4-39 бульв.50 років Жовтня Орджонікідзевського району м.Маріуполя перейменовано на бульв.Меотиди Лівобережний район.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно індексний номер: 28421937 від 22.10.2014 свідчить про те, що Мале приватне підприємство ЛАССЕРВІС є власником об`єкта нерухомого майна: будівлі, магазин загальною площею 10,1кв.м., що знаходиться за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, бульвар 50 років Жовтня (бульвар Меотиди), будинок 9.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач 20.06.2019 звертався до міського голови із заявою про продовження права оренди земельної ділянки для функціонування торгівельного павільйону площею 0,002га кожна, розташованого за адресою: бульв. Меотиди, 9.

Дана заява прийнята Центром надання адміністративних послуг із пакетом документів, згідно опису, реєстраційний номер звернення 050-01.27-03147.

Листом №35675 від 24.06.2019 управління земельних відносин департаменту по роботі з активами Маріупольської міської ради Донецької області повідомило позивача, що його заява за дорученням Маріупольського міського голови знаходиться на розгляді в департаменті. На підставі наданих документів, управлінням земельних відносин департаменту по роботі з активами міської ради буде підготовлено та розміщено на офіційному веб-сайті міської ради проект рішення міської ради за Вашим питанням. Вказаний проект рішення після його погодження в установленому порядку буде винесений на розгляд чергової сесії міської ради. Про прийняте міською радою рішення на час його видачі Вас буде проінформовано Центром надання адміністративних послуг.

За даними офіційного веб-сайту Маріупольської міської ради 23.07.2019 опубліковано проект рішення Маріупольської міської ради Про поновлення строку оренди земельних ділянок по бульв.Меотиди, 9 в Лівобережному районі міста малому приватному підприємству Лассервіс .

Даним проектом рішення було заплановано за результатами розгляду зави позивача поновити на 5 років строк оренди земельних ділянок (землі житлової та громадської забудови) (кадастровий номер 1412300000:01:009:0055) площею 0,0020га та (кадастровий номер 1412300000:01:009:0040) площею 0,0020га для будівництва та обслуговування будівель торгівля (функціонування торгових павільйонів) по бульв.Меотиди, 9 в Лівобережному районі міста малому приватному підприємству Лассервіс (код ЄДРПОУ 23428663), керуючись у тому числі статтями 6, 33 Закону України Про оренду землі .

Разом з цим, 05.09.2019 Маріупольською міською радою Донецької області прийнято рішення №7/44-4340 Про поновлення строку оренди земельних ділянок по бульв.Меотиди, 9 в Лівобережному районі міста малому приватному підприємству Лассервіс , яким відмовлено у поновленні строку оренди земельних ділянок (землі житлової та громадської забудови) (кадастровий номер 1412300000:01:009:0055) площею 0,0020га та (кадастровий номер 1412300000:01:009:0040) площею 0,0020га для будівництва та обслуговування будівель торгівля (функціонування торгових павільйонів) по бульв.Меотиди, 9 в Лівобережному районі міста малому приватному підприємству Лассервіс (код ЄДРПОУ 23428663).

Одночасно Мале приватне підприємство ЛАССЕРВІС звернулось до Маріупольської міської ради Донецької області з листом №б/н від 01.11.2019, до якого додано два примірника проекту додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки від 08.08.2014, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №7055626, №7054973 від 18.09.2014 для підписання.

Отримання зазначеного листа з додатковою угодою відповідач не заперечив, як і відсутність відповіді на таке звернення позивача.

Досліджуючи спірне питання суд виходив з такого.

Цивільний кодекс України передбачає два випадки пролонгації договору найму (оренди): ч.1 ст.764 Цивільного кодексу України і ч.1 ст.777 цього Кодексу.

За змістом положень ч.1 ст.764 Цивільного кодексу України, якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений.

Відповідно до ч.1 ст.777 цього Кодексу наймач, який належно виконує свої обов`язки за договором найму, після спливу строку договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору найму на новий строк.

Аналогічні підстави поновлення договорів оренди землі передбачено ст.33 Закону України "Про оренду землі", яка конкретизує порядок такої пролонгації.

На час реалізації переважного права позивача на поновлення договору оренди землі, підстави для чого обумовлюються настанням закінчення строку дії договору, є чинною ст.33 Законну України Про оренду землі в редакції Закону України №2498-VIІ від 01.01.2019, що і підлягає застосуванню при вирішенні спірного питання (поновлення договору), адже регулює ці відносини на час їх виникнення.

Так, згідно зі ст.33 Закону України Про оренду землі по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов`язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі). Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов`язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов`язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється. Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення. У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із: власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності); уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності). Керівник органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який уповноважений підписувати додаткову угоду до договору оренди землі щодо земельної ділянки державної або комунальної власності, визначається рішенням цього органу. Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов`язковому порядку. У разі смерті орендодавця перебіг строків, визначених частинами другою, п`ятою, шостою, восьмою цієї статті, зупиняється до моменту повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку. З дня, коли орендарю стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади, перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням строку, що минув до їх зупинення. Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді. У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди.

Таким чином, стаття 33 вказаного Закону фактично об`єднує два випадки поновлення договору оренди землі, тобто дві різні правові конструкції поновлення договору оренди земельної ділянки (з використанням переважного права орендаря та за наслідками продовження використання земельної ділянки за відсутності відповідного заперечення орендодавця), що відрізняються підставами виникнення та механізмом реалізації.

Отже, зміст права, підстави та обставини для захисту переважного права орендаря, яке виникає відповідно до ч.ч.1-5 зазначеної статті, не є тотожними змісту та підставам захисту його права, яке виникає з ч.6 наведеної норми Закону України Про оренду землі .

Вказана правова позиція викладена Верховним Судом України у постановах від 25.02.2015 у справі №6-219цс14 та у справі №6-10цс15, у постановах від 18.03.2015 у справі №6-3цс15 та у справі №6-4цс15, у постанові від 13.04.2016 у справі №6-2027цс15.

Одночасно, з цього відстежується помилкове розуміння відповідачем висновків Верховного Суду зі спірного питання, зважаючи на контекст, у якому вони наведені відповідачем, а отже твердження останнього із застосуванням таких висновків до уваги судом не береться.

Відтак, у першому випадку орендар, який належно виконував обов`язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами укласти договір оренди землі після його припинення. В цьому разі нормою покладено на орендаря обов`язок повідомити про такий свій намір орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі, додати лист-повідомлення про поновлення договору оренди землі з обов`язковим доданням проекту додаткової угоди, а на орендодавцеві лежить обов`язок у місячний термін розглянути надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевірити його на відповідність вимогам закону, узгодити з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, прийняти рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), та укласти з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. Таким чином, при продовженні договору оренди землі у спосіб реалізації переважного права орендаря на укладення договору оренди на новий строк, незмінними будуть залишатися лише сторони договору оренди землі (з урахуванням положень про правонаступництво), розмір земельної ділянки та її цільове призначення. Інші ж умови можуть змінюватися.

У другому випадку поновлення договору відбувається на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором, у разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі.

Із положень статті 33 Закону вбачається, що законодавчо відокремлено право на укладення договору оренди на новий строк шляхом укладення додаткової угоди, яке має бути реалізовано до спливу строку договору оренди землі, що закріплено у частинах 1-5 цієї норми, від права вважати продовженим договір оренди землі у разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди землі за відсутності протягом одного місяця після спливу терміну дії договору листа - повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні цього договору оренди, визначене у інших частинах цієї статті.

Відповідні положення у вказаних частинах зазначеної статті дозволяють продовжувати орендні правовідносини, але у першому випадку це право повинно бути реалізовано до спливу договору оренди, а у другому - воно може настати за відсутності заперечення іншої сторони протягом визначеного терміну після закінчення строку дії договору оренди землі.

При цьому, з врахуванням ч.ч.6, 7, 8 ст.33 Закону України Про оренду землі , у другому випадку укладання додаткової угоди виступає оформленням факту його поновлення у відповідності до приписів ст.640 Цивільного кодексу України та ст.125 Земельного кодексу України, без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі.

Таким чином, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення дії договору оренди і орендодавець не надав заперечень стосовно поновлення цього договору протягом одного місяця після його закінчення, орендар має право звернутися із вимогою про визнання укладеною угоди про поновлення договору на тих самих умовах і на той самий строк. Відмова або зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено у суді.

Беручи до уваги сплив строку дії договору, продовження користування земельною ділянкою по теперішній час, належне виконання обов`язків за ним при відсутності заперечень орендодавця протягом м`ясця після закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки, позивач вважає спірний договір поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, що як наслідок зумовлює виникнення у відповідача обов`язку укласти із позивачем відповідну додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки.

Одночасно, з огляду на те, що договір оренди земельної ділянки є поновленим на той самий строк та на тих самих умовах, що лише потребує документального оформлення вже існуючого факту продовження спірних орендних правовідносин, позивач стверджує про немотивованість та незаконність рішення Маріупольської міської ради Донецької області №7/44-4340 від 05.09.2019, що має наслідком його скасування.

Щодо вимог в частині визнання укладеною додаткову угоду, означену позивачем.

Оскільки вимоги позивача полягають у застосуванні другої конструкції поновлення договору оренди земельної ділянки на підставі ч.6 ст.33 Закону України Про оренду землі , у вирішенні цього спору необхідно, по-перше, з`ясувати чи належно орендар виконує свої обов`язки за договором, чи було звернення орендаря до орендодавця з відповідним проектом додаткової угоди, чи повідомив орендодавець орендаря про наявність заперечень у поновленні договору протягом одного місяця після закінчення строку його дії.

Фактичні обставини справи, вказують, що останній продовжує користуватись земельною ділянкою після закінчення терміну дії договору оренди, відповідач дане не спростовує.

Відповідач до позивача з вимогою про повернення земельної ділянки не звертався.

Доказів використання спірної земельної ділянки не за цільовим призначенням суду не представлено.

Як вбачається з представлених суду квитанцій АТ КБ ПриватБанк позивачем здійснюється сплата орендних платежів за договором.

Листом головного управління ДПС у Донецькій області №28259/10/05-99-54-10 від 28.11.2019 на запит Малого приватного підприємства ЛАССЕРВІС щодо наявності/відсутності податкової заборгованості з орендної плати підтверджено відсутність заборгованості позивача станом на 28.11.2019 з податків зборів і платежів.

Відповідачем належне виконання позивачем обов`язків у цій частині не заперечується.

Неналежного виконання своїх зобов`язань позивачем за договором оренди землі не встановлено, відповідач про таке не свідчить.

За результатами аналізу фактичних обставин, вбачається звернення позивача до відповідача (20.06.2019) менше ніж за місяць до закінчення строку договору оренди (10.07.2019) про його подовження, при цьому наявність наміру з боку відповідача поновити на п`ять років строк оренди означених земельних ділянок, який висловлено шляхом оприлюднення відповідного проекту рішення 23.07.2019, поряд із фактичною відмовою у цьому 05.09.2019.

З чого слідує, що протягом одного місяця після закінчення строку договору оренди, а саме до 10.08.2019 включно, відповідачем не висловлено заперечення у поновленні договору оренди землі.

Наявність листа, яким повідомлено позивача про небажання відповідача продовжувати дію договору, матеріалами справи не підтверджено.

Суд вважає за необхідне значити, що згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело прав. Перша та найважливіша вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод полягає в тому, що будь-яке втручання публічних органів у мирне володіння майном повинно бути законним, а держави мають право здійснювати контроль за використанням майна шляхом введення "законів".

Слід відзначити, що приймаючи рішення №7/44-4340 від 05.09.2019 Маріупольською міською радою Донецької області не наведено причини, за яких відмовлено у поновлені строку оренди земельних ділянок по бульв.Меотиди, 9 в Лівобережному районі міста Малому приватному підприємству ЛАССЕРВІС .

Обставини наведені у відзиві, за яких відповідач заперечує у поновленні договору, мають відношення до механізму реалізації переважного права та волевиявлення орендодавця у світлі приписів ч.ч.1-5 ст.33 Закону України Про оренду землі , які у свою чергу не можуть виступати такими, як підставні, при поновленні договору за наслідками продовження використання земельної ділянки у розумінні ч.6 ст.33 Закону України Про оренду землі .

Отже, для позивача, який продовжує користуватись земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і не повернув її відповідачу, договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором оренди земельної ділянки від 08.08.2014.

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 129 Конституції України, ч.4 ст.13, ст.73, ст.74, ст.76 Господарського процесуального кодексу України доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведенні їх переконливості. Вказані докази повинні містити інформацію щодо обставин, що входять до предмета доказування, слугувати аргументами (посилками) у процесі встановлення об`єктивної істини.

Оцінивши усі обставини справи у їх сукупності та дослідивши надані сторонами по справі докази, суд дійшов висновку, що законні права позивача підлягають захисту шляхом визнання укладеною додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 08.08.2014, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №7055626, №7054973 від 18.09.2014, згідно з яким Мале приватне підприємство ЛАССЕРВІС отримало в оренду земельні ділянки площею 0,0020 га кожна, кадастрові номери 1412300000:01:009:0040 та 1412300000:01:009:0055, що знаходиться за адресою: бул.Меотиди, 9 в Лівобережному районі м.Маріуполь, на той самий строк на тих самих умовах, котрі передбачені договором оренди земельної ділянки від 08.08.2014, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №7055626, №7054973 від 18.09.2014, внаслідок чого наявні правові підстави для задоволення позовних вимог у цій частині.

Щодо вимог позивача про визнання незаконним та скасування рішення Маріупольської міської ради Донецької області №7/44-4340 від 05.09.2019, суд виходив з такого.

Відповідно до ст.152 Земельного кодексу України власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов`язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється, зокрема, шляхом визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, застосування інших, передбачених законом, способів.

Підставами для визнання акта незаконним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Умовою визнання акту незаконним є також порушення у зв`язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи органзації.

Отже, необхідною умовою для правильного вирішення спору у цій частині є встановлення наявності або відсутності порушення права та законного інтересу позивача внаслідок прийняття Маріупольською міською радою оскаржуваного рішення.

З огляду на вищевикладене, рішення Маріупольської міської ради Донецької області №7/44-4340 від 05.09.2019 Про поновлення строку оренди земельних ділянок по бульв.Меотиди, 9 в Лівобережному районі міста малому приватному підприємству Лассервіс , яким відмовлено у поновленні строку оренди земельних ділянок (землі житлової та громадської забудови) (кадастровий номер 1412300000:01:009:0055) площею 0,0020га та (кадастровий номер 1412300000:01:009:0040) площею 0,0020га для будівництва та обслуговування будівель торгівля (функціонування торгових павільйонів) по бульв.Меотиди, 9 в Лівобережному районі міста малому приватному підприємству Лассервіс (код ЄДРПОУ 23428663), не відповідає фактичним обставинам та вимогам ст.33 Закону України Про оренду землі , та порушує права Малого приватного підприємства ЛАССЕРВІС на поновлення договору і оренду відповідних земельних ділянок.

А тому, рішення Маріупольської міської ради Донецької області №7/44-4340 від 05.09.2019 підлягає визнанню незаконним та скасуванню згідно з положеннями ст.ст.15, 16, 21 Цивільного кодексу України та ст.152 Земельного кодексу України.

З огляду на що, вимоги у цій частині підлягають задоволенню.

Судові витрати підлягають розподілу з урахуванням норм статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст.4, 7, 13, 42, 73-81, 86, 129, 233, 236-238, 240-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позовні вимоги Малого приватного підприємства ЛАССЕРВІС м.Маріуполь Донецької області, до Маріупольської міської ради Донецької області, м.Маріуполь Донецької області, про: визнання незаконним та скасування рішення Маріупольської міської ради Донецької області №7/44-4340 від 05.09.2019; визнання укладеною додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 08.08.2014, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №7055626, №7054973 від 18.09.2014, згідно з яким Мале приватне підприємство ЛАССЕРВІС отримало в оренду земельні ділянки площею 0,0020 га кожна, кадастрові номери 1412300000:01:009:0040 та 1412300000:01:009:0055, що знаходиться за адресою: бул.Меотиди, 9 в Лівобережному районі м.Маріуполь, на той самий строк на тих самих умовах, котрі передбачені договором оренди земельної ділянки від 08.08.2014, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №7055626, №7054973 від 18.09.2014, та викласти її в редакції приведеній позивачем у позові, задовольнити.

2.Визнати незаконним та скасувати рішення Маріупольської міської ради Донецької області №7/44-4340 від 05.09.2019 Про поновлення строку оренди земельних ділянок по бульв.Меотиди, 9 в Лівобережному районі міста малому приватному підприємству Лассервіс .

3.Визнати укладеною додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 08.08.2014, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №7055626, №7054973 від 18.09.2014, згідно з яким Мале приватне підприємство ЛАССЕРВІС отримало в оренду земельні ділянки площею 0,0020 га кожна, кадастрові номери 1412300000:01:009:0040 та 1412300000:01:009:0055, що знаходиться за адресою: бул.Меотиди, 9 в Лівобережному районі м.Маріуполь, на той самий строк на тих самих умовах, котрі передбачені договором оренди земельної ділянки від 08.08.2014, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №7055626, №7054973 від 18.09.2014, та викласти її у наступній редакції:

Додаткова угода

до Договору оренди земельної ділянки від 08.08.2014 р., зареєстрований в Державному

реєстрі речових прав на нерухоме майно за №№7055626, 7054973 від 18.09.2014р.

місто Маріуполь, Донецька область,


року

Ми, що нижче підписалися: Маріупольська міська рада (код ЄДРПОУ 33852448), місцезнаходження: м.Маріуполь, пр.Миру, буд.70, іменована далі Орендодавець , в особі директора юридичного департаменту Маріупольської міської ради Паська Максима Івановича (ІПН НОМЕР_2 ), який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , діючий на підставі розпорядження Маріупольського міського голови Про надання повноважень з вчинення правочинів від 23.01.2017 року №23р, з одного боку,

та

Мале приватне підприємство ЛАССЕРВІС (код ЄДРПОУ 23428663), місцезнаходження юридичної особи: м.Маріуполь, вул.Крилова, буд.17, свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи, зареєстроване виконавчим комітетом Маріупольської міської ради Донецької області 04.07.1995 року №1 274 120 0000 004874, від імені якого на підставі статуту діє директор ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , іменований далі Орендар , з другого боку,

уклали цю додаткову угоду до Договору оренди земельної ділянки від 08.08.2014 р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №№7055626, 7054973 від 18.09.2014 р., на підставі ст. 33 Закону України Про оренду землі про нижченаведене:

1. Пункт 3.1. розділу 3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ в договорі оренди земельної ділянки 08.08.2014 р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №№7055626, 7054973 від 18.09.2014 р.(далі за текстом - Договір), викласти у наступній редакції:

3.1. Договір укладено на 5 (п`ять) років (з 10.07.2019 року до 10.07.2024 року) .

2. Усі інші пункти Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

3. Ця додаткова угода укладена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у орендодавця, другий - в орендаря.

4. Зміст ст.ст.12, 93, 124 Земельного кодексу України сторонам договору відомо.

5. Ця додаткова угода набуває чинності відповідно до ст.3, 4, 5 Закону України Про Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень після його підписання сторонами та Державної реєстрації.

ПІДПИСИ СТОРІН

Орендодавець Орендар

Маріупольська міська рада Мале приватне підприємство ЛАССЕРВІС

87500, м. Маріуполь, пр. Миру, 70. Код ЄДРПОУ 23428663

кодЄДРПОУ33852448 87500, м.Маріуполь, вул. Крилова, буд.17.


Підпис М.П. директор


Ласков О.Г. .

4.Стягнути з Маріупольської міської ради Донецької області (87500, Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, проспект Мира, будинок 70, код ЄДРПОУ 33852448, банківські реквізити не вказано) на користь Малого приватного підприємства ЛАССЕРВІС (87502, Донецька обл., м.Маріуполь, Орджонікідзевський район, вулиця Крилова, будинок 17, код ЄДРПОУ 23428663, банківські реквізити не вказано) відшкодування сплаченого судового збору у розмірі 3842,00грн.

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

6. В судовому засіданні 25.02.2020 ухвалено рішення (вступна та резолютивна частини рішення).

7.Згідно із ст.241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

8. Повний текст рішення складено 06.03.2020.

Суддя О.В. Кротінова

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено18.03.2020

Судовий реєстр по справі —905/2451/19

Постанова від 04.08.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Склярук Ольга Ігорівна

Ухвала від 09.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Склярук Ольга Ігорівна

Ухвала від 22.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Склярук Ольга Ігорівна

Ухвала від 27.05.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Склярук Ольга Ігорівна

Ухвала від 27.04.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Склярук Ольга Ігорівна

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Ухвала від 26.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Рішення від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Рішення від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Ухвала від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні