Рішення
від 23.02.2020 по справі 911/2464/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2020 р. Справа № 911/2464/19

Господарський суд Київської області у складі судді Щоткіна О.В., розглянувши заяву Комунального підприємства Кривбасводоканал за вих. № 1640 від 14.02.2020 про відшкодування судових витрат у справі

за первісним позовом Комунального підприємства Кривбасводоканал

до Приватного акціонерного товариства Епос

про стягнення 29550,00 грн

та за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства Епос

до Комунального підприємства Кривбасводоканал

про стягнення 176218,35 грн

за відсутності представників сторін у зв`язку з їх неявкою .

встановив:

До Господарського суду Київської області звернулось Комунальне підприємство Кривбасводоканал (далі - КП Кривбасводоканал ) з позовом до Приватного акціонерного товариства Епос (далі - ПрАТ Епос ) про стягнення 29550,00 грн, з яких: 20000,00 грн заборгованості з попередньої оплати, 1800,00 грн 3% річних та 7750,00 грн інфляційних втрат.

Разом з тим через канцелярію суду 29.10.2019 від ПрАТ Епос надійшла зустрічна позовна заява від 25.10.2019 № 775, з позовними вимогами про стягнення з КП Кривбасводоканал 176218,35 грн, з яких: 117208,00 грн основного боргу, 48453,79 грн інфляційних втрат та 10556,56 грн 3% річних.

Рішенням господарського суду Київської області від 10.02.2020 первісний позов задоволено частково. Стягнуто з ПрАТ Епос на користь КП Кривбасводоканал : 20000,00 грн попередньої оплати та 1300,17 грн судового збору. В іншій частині первісного позову відмовлено. У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю.

Через канцелярію Господарського суду Київської області 17.02.2020 від КП Кривбасводоканал надійшла заява за вих. № 1640 від 14.02.2020, яка направлена поштою 14.02.2020, про відшкодування судових витрат. У прохальній частині заяви КП Кривбасводоканал просить суд стягнути з ПрАТ Епос на свою користь судові витрати в розмірі 5669,63 грн.

Обгрунтовуючи подану заяву, КП Кривбасводоканал стверджує про те, що представником позивача до закінчення судових дебатів усно зроблено відповідну заяву про намір позивача, у разі задоволення первісного позову, надати суду в термін, що не перевищує п`ятиденний строк, у відповідності до ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, заяву про стягнення судових витрат, що складаються з витрат на відрядження працівників підприємства з метою прийняття участі в розгляді даної справи.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 221 Господарського процесуального кодексу України якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.02.2020 розгляд вказаної заяви призначено на 24.02.2020.

Через електронну пошту суду 24.02.2020 від КП Кривбасводоканал надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності представника позивача.

ПрАТ Епос , яке належним чином повідомлено про розгляд заяви, не забезпечило явку уповноваженого представника в судове засідання, будь-яких письмових пояснень чи заперечень стосовно заяви до суду не надсилало.

Дослідивши подану заяву в сукупності з матеріалами справи, судом встановлено наступне.

Виходячи зі змісту поданої заяви та приєднаних до неї документів, до понесених судових витрат на суму 5669,63 грн у справі № 911/2464/19 КП Кривбасводоканал включає такі: добові витрати - 2400,00 грн; вартість проїзних документів - 2350,43 грн; вартість проживання - 840,00 грн; втрати від повернення квитків (заміна квитків на залізничні у зв`язку з погіршенням погодних умов) - 79,20 грн.

Згідно з п. 12 ч. 3 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України однією з основних засад господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Відповідно до ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Суд зазначає, що наведені витрати не віднесені до п. п. 1 - 3 ч. 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України, однак аналізуючи їх на предмет відповідності витратам, вказаним у п. 4 ч. 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України, суд приходить до висновку, що диспозиція такого пункту пов`язує віднесення витрат учасника судового процесу до категорії витрат, пов`язаних з розглядом справи , а відтак і до категорії судових витрат - їх пов`язаність з вчиненням інших процесуальних дій

Відповідно до ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

До заяви долучено бухгалтерську довідку КП Кривбасводоканал від 13.02.2020, яка містить детальний розрахунок понесених останнім витрат на відрядження працівників підприємства до міста Києва з метою участі у розгляді справи № 911/2464/19, а саме:

1) період відрядження: 10.11.2019-11.11.2019, відряджений працівник - представник КП Кривбасводоканал Мамалига 3.І. - 600 грн добових; 254,68 + 343,75 = 598,43 грн витрат на проїзд в обидві сторони. Всього за період - 1198,43 грн;

2) Період відрядження 19.01.2020-21.01.2020, відряджений працівник - представник КП Кривбасводоканал ОСОБА_1 - 900 грн добових; 289,42 + 310,86 = 600,28 грн витрат на проїзд в обидві сторони. Всього за період - 1500,28 грн;

3) період відрядження 09.02.2020-11.02.2020, відряджений працівник - представник КП Кривбасводоканал ОСОБА_1. - 900 грн добових; 840,00 грн витрат на проживання, 515,16 + 636,56 = 1151,72 грн витрат на проїзд в обидві сторони; 79,20 грн втрат від повернення квитків. Всього за період - 2970,92 грн.

До матеріалів заяви також долучено копії наказів КП Кривбасводоканал : від 15.01.2020 № 12, від 07.02.2020 № 44, № 264 - про відрядження працівників підприємства ОСОБА_1 та ОСОБА_3 до міста Києва для участі в судових засіданнях. Також в матеріалах заяви містяться копії Положення про службові відрядження працівників КП Кривбасводоканал , затвердженого наказом КП Кривбасводоканал від 14.01.2019 № 19, та наказу КП Кривбасводоканал про норми витрат на відрядження від 14.01.2019 № 18.

На підтвердження понесення судових витрат, а саме витрат на відрядження представників КП Кривбасводоканал ОСОБА_1 та ОСОБА_3 для участі в судових засіданнях, було подано належним чином засвідчені копії посадочних документів для проїзду залізничним транспортом, проїзних документів на автобус, рахунка та фіскального чеку про проживання ОСОБА_1 у готелі з 09.02.2020 по 10.02.2020.

Участь представників КП Кривбасводоканал ОСОБА_1 та ОСОБА_3 в судових засіданнях під час розгляду справи підтверджується, зокрема протоколами судових засідань від: 11.11.2019, 20.01.2020, 10.02.2020.

Дослідивши додані до заяви документи, а також ті, що містяться в матеріалах справи, суд визнає обґрунтованою та підтвердженою належними і достатніми доказами суму судових витрат у розмірі 5669,63 грн.

Одночасно судом враховано, що відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином суд дійшов висновку, що судові витрати КП Кривбасводоканал , пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи, які підтверджуються в розмірі 5669,63 грн, у зв`язку з частковим задоволенням первісного позову, покладаються на сторони пропорційно задоволених вимог, відповідно, з ПрАТ Епос на користь КП Кривбасводоканал підлягають до стягнення 3837,31 грн витрат, пов`язаних з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно з ч. 3 ст. 221 Господарського процесуального кодексу України у випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, зокрема, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 221, 240, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Заяву Комунального підприємства Кривбасводоканал за вих. № 1640 від 14.02.2020 про відшкодування судових витрат задовольнити частково.

2. Стягнути з Приватного акціонерного товариства Епос (09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Толстого, буд. 44; код ЄДРПОУ 24221705) на користь Комунального підприємства Кривбасводоканал (50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, буд. 6А; код ЄДРПОУ 03341316) 3837 (три тисячі вісімсот тридцять сім) грн 31 коп. витрат, пов`язаних з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

3. В іншій частині заяви відмовити.

4. Наказ видати після набрання додатковим рішенням законної сили.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України.

Додаткове рішення підписано 23.03.2020.

Суддя О.В. Щоткін

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено23.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/2464/19

Рішення від 23.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Щоткін О.В.

Рішення від 23.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Щоткін О.В.

Ухвала від 19.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Щоткін О.В.

Ухвала від 22.12.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Щоткін О.В.

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Щоткін О.В.

Ухвала від 11.11.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Щоткін О.В.

Ухвала від 11.11.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Щоткін О.В.

Ухвала від 09.10.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Щоткін О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні