ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9633/19

Провадження 2/711/772/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого-судді Демчика Р.В.,

при секретарі Бузун Л.В.,

розглянувши у підготовчому засіданні в залі суду в м. Черкаси цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , в особі представника - адвоката Хобта Юрія Михайловича до Публічного акціонерного товариства Акцент Банк про захист прав споживачів, визнання частково недійсним умов кредитного договору, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю Дебтфорт Україна , -

встановив:

У провадженні Придніпровського районного суду м. Черкаси перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 , в особі представника - адвоката Хобта Ю.М. до ПАТ Акцент Банк про захист прав споживачів, визнання частково недійсним умов кредитного договору, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: ТОВ Дебтфорт Україна .

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27 грудня 2019 року розгляд справи призначений за правилами загального позовного провадження.

До закінчення підготовчого провадження у справі, представником позивач подано клопотання про витребування доказів, в якому представник позивач просить витребувати у ПАТ Акцент-Банк кредитний договір № ANW2R1151791746 від 26 листопада 2016 року та Умови та правила надання банківських послуг у ПАТ Акцент-Банк , які були чинні станом на 26 листопада 2016 року. Вказані документи необхідні для підтвердження того, що позивачем не підписувався та йому на руки не видавався оригінал кредитного договору № ANW2R1151791746 від 26 листопада 2016 року і тим самим до його відома не доводилися розміри штрафних санкцій та інших платежів за користування кредитом.

В підготовчому засіданні представник позивача клопотання про витребування доказів підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 3 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", законів України, що визначають особливості розгляду окремих категорій справ, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Часттиною1 ст. 4 ЦПК України передбачено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 116-118 цього Кодексу.

Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, - також залишити позовну заяву без розгляду.

Як вбачається з матеріалів доданих до позовної заяви, 11 липня 2019 року та 19 вересня 2019 року звертався до відповідача з адвокатським запитом щодо надання вказаних доказів. Разом з тим, вказані документи на запит адвоката не надані.

Суд вважає, що всі учасники цивільного процесу рівні в своїх процесуальних правах на представлення доказів, якими вони обгрунтовують свої вимоги або заперечення, перед безстороннім та незалежним судом, оцінку яким суд дає виключно в нарадчій кімнаті.

Враховуючи, що надання потрібних доказів відповідачем є ускладненим, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання представника відповідача та витребувати зазначені в клопотанні докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.84 ЦПК України, суд, -

ухвалив:

Відкласти підготовче засіданні у справі до 11 год. 30 хв. 5 травня 2020 року.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства Акцент Банк (код ЄДРПОУ 14360080, 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) та зобов`язати надати на розгляд суду для огляду в судовому засіданні:

- Оригінал кредитного договору № ANW2R1151791746 від 26 листопада 2016 року, який був укладений між ПАТ Акцент Банк та ОСОБА_1

- Умови та правила надання банківських послуг у ПАТ Акцент-Банк , які були чинні станом на 26 листопада 2016 року.

Витребувані докази надати на адресу Придніпровського районного суду м. Черкаси у строк до 5 травня 2020 року. У випадку неможливості надати вказані докази взагалі або у встановлений судом строк, повідомити суд із обов`язковим зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч.7-9 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Попередити, що у разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, - також залишити позовну заяву без розгляду.

Ухвалу суду направити для виконання відповідачу - Публічному акціонерному товариству Акцент Банк (код ЄДРПОУ 14360080, 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11)

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення або підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Головуючий: Р. В. Демчик

Дата ухвалення рішення 17.03.2020
Зареєстровано 25.03.2020
Оприлюднено 25.03.2020

Судовий реєстр по справі 711/9633/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 15.03.2021 Придніпровський районний суд м.Черкас Цивільне
Рішення від 04.03.2021 Придніпровський районний суд м.Черкас Цивільне
Ухвала від 23.12.2020 Придніпровський районний суд м.Черкас Цивільне
Ухвала від 29.09.2020 Придніпровський районний суд м.Черкас Цивільне
Ухвала від 28.08.2020 Придніпровський районний суд м.Черкас Цивільне
Ухвала від 12.06.2020 Придніпровський районний суд м.Черкас Цивільне
Ухвала від 12.06.2020 Придніпровський районний суд м.Черкас Цивільне
Ухвала від 18.05.2020 Придніпровський районний суд м.Черкас Цивільне
Ухвала від 17.03.2020 Придніпровський районний суд м.Черкас Цивільне
Ухвала від 17.03.2020 Придніпровський районний суд м.Черкас Цивільне
Ухвала від 13.02.2020 Придніпровський районний суд м.Черкас Цивільне
Ухвала від 27.12.2019 Придніпровський районний суд м.Черкас Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 711/9633/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону