КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року м. Кропивницький Справа №340/192/20

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі головуючого - судді Момонт Г.М., розглянув у порядку спрощеного провадження (письмове провадження) в м. Кропивницькому адміністративну справу

за позовом : Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області

до відповідача : Приватного акціонерного товариства Пересувна механізована колона 140

про стягнення капіталізованих платежів.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області звернулося з позовом до Приватного акціонерного товариства Пересувна механізована колона 140 про стягнення капіталізованих платежів в сумі 1 986 407,04 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області направлено Приватному акціонерному товариству Пересувна механізована колона 140 заяву про грошові вимоги по капіталізованих платежах від 12.12.2019 р. №07-07-2367 на загальну суму 1 986 407,04 грн., однак від відповідача не надійшло відповіді за результатами розгляду такого звернення.

Відповідач правом на подачу відзиву на позовну заяву не скористався.

Ухвалою судді Кіровоградського окружного адміністративного суду від 28.01.2020 р. позовну заяву Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області до Приватного акціонерного товариства Пересувна механізована колона 140 про стягнення капіталізованих платежів - залишено без руху (а.с.32).

Ухвалою судді Кіровоградського окружного адміністративного суду від 10.02.2020 р. відкрито провадження у справі та призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (а.с.36).

11.03.2019 р. проведено перше судове засідання та розпочато розгляд справи по суті (а.с.41).

Заяв, клопотань від учасників процесу до суду не надходило. Інші процесуальні дії у справі не вчинялися.

Дослідивши подані позивачем документи і матеріали, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, адміністративний суд,

ВСТАНОВИВ:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 140" з 22.11.2019 р. перебуває в стані припинення за рішенням засновників (а.с.42-46).

Постановою Кропвницького відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області від 21.03.2019 р. №1101/91131/91131/29 призначено потерпілому ОСОБА_1 перераховану щомісячну страхову виплату в розмірі 1 195,02 грн. (а.с.12).

Постановою Кропвницького відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області від 21.03.2019 р. №1101/664/664/68 призначено потерпілому ОСОБА_2 перераховану щомісячну страхову виплату в розмірі 5 021,23 грн. (а.с.21).

Постановою Рівненського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області від 19.03.2019 р. №1709/473/473/1271 призначено потерпілому ОСОБА_3 перераховану щомісячну страхову виплату в розмірі 1 837,30 грн. (а.с.25).

Таким чином, в Управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області перебувають на обліку та отримують страхові виплати ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які отримали трудове каліцтво під час виконання трудових обов`язків у Приватному акціонерному товаристві Пересувна механізована колона 140 .

Відповідно до розрахунків потреби в капіталізації коштів для розрахунку з потерпілими на виробництві станом на 30.11.2019 р. встановлено, що сума платежів, які підлягають капіталізації становить 1 986 407,04 грн. (а.с.8, 9).

Сума капіталізованих платежів розрахована зважаючи на інформацію Державної служби статистики України щодо смертності та середньої очікуваної тривалості життя за 2018 рік (а.с.10-11).

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області звернулося до Приватного акціонерного товариства Пересувна механізована колона 140 із заявою про грошові вимоги по капіталізованим платежам від 12.12.2019 р. №07-07-2367 (а.с.6-7).

Зазначена заява вручена представнику Приватного акціонерного товариства Пересувна механізована колона 140 17.12.2019 р., що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (а.с.7, зі зворотного боку).

Позивач вказує, що на час звернення до суду Приватним акціонерним товариством Пересувна механізована колона 140 не надано відповіді на зазначену заяву, що зумовило звернення з позовом про стягнення капіталізованих платежів.

Відповідно ч.2 ст.1205 Цивільного кодексу України у разі ліквідації юридичної особи платежі, належні потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 цього Кодексу, мають бути капіталізовані для виплати їх потерпілому або цим особам у порядку, встановленому законом або іншим нормативно-правовим актом.

У разі відсутності в юридичної особи, що ліквідується, коштів для капіталізації платежів, які підлягають сплаті, обов`язок щодо їх капіталізації покладається на ліквідаційну комісію на підставі рішення суду за позовом потерпілого.

Згідно з п.5 ч.1 ст.11 Закону України Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від 23.09.1999 р. №1105-ХІV (далі за текстом - Закон №1105) джерелами формування коштів Фонду є: капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 1 Порядку капіталізації платежів до Фонду соціального страхування України у випадках ліквідації страхувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. №986 (далі за текстом - Порядок №986) визначено, що відповідно до цього Порядку здійснюється капіталізація платежів до Фонду соціального страхування України у випадках ліквідації (зокрема у зв`язку з банкрутством) страхувальника (далі - платежі) для задоволення вимог, що виникли із його зобов`язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю застрахованим особам.

З огляду на п.3 Порядку №986 капіталізація платежів проводиться щодо кожної застрахованої особи з урахуванням заборгованості за попередні роки та необхідних подальших платежів для забезпечення страхових виплат і витрат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Під час капіталізації платежів враховуються заробітна плата потерпілого, відсоток втрати професійної працездатності, витрати на догляд за потерпілим, на реабілітацію, протезування, придбання транспортних засобів, види соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого, а також інші виплати, передбачені законодавством.

Відповідно до п.4 Порядку №986 капіталізація платежів перед застрахованими особами або перед особами, визначеними у статті 41 Закону України Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування , розраховується на період, що визначається як різниця між середньою очікуваною тривалістю життя для чоловіків і жінок у країні та віком особи на момент її проведення, та обчислюється щодо кожного платежу таким чином:

1) щомісячні страхові виплати втраченого заробітку - з урахуванням середньомісячного заробітку та ступеня втрати професійної працездатності;

2) витрати на догляд за потерпілим відповідно до медичного висновку - згідно з нормами, встановленими нормативно-правовими актами;

3) витрати на забезпечення потерпілого автомобілем безоплатно чи на пільгових умовах, організацію та оплату навчання водінню автомобіля, а також на виплату компенсації на бензин (пальне), ремонт і технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування - згідно з нормами, встановленими нормативно-правовими актами;

4) витрати на санаторно-курортне лікування - із розрахунку середньої вартості санаторно-курортної путівки: для осіб з інвалідністю I групи - щороку, для інших осіб з інвалідністю - не рідше одного разу на три роки.

Частинами 1, 2 ст.17 Закону №1105 визначено, що спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішуються в судовому порядку.

Строк давності в разі стягнення штрафних санкцій, передбачених цим Законом, а також інших видів заборгованості перед Фондом не застосовується.

З аналізу зазначених норм судом встановлено, що законодавчо визначено обов`язок страхувальника здійснювати капіталізацію платежів для забезпечення страхових виплат і витрат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

На підставі викладеного суд дійшов висновку, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 140" зобов`язане сплатити Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області капіталізовані платежі в сумі 1 986 407,04 грн., а тому позовні вимоги підлягають задоволенню.

Згідно з ч.2 ст.139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

У даній справі позивачем не понесено витрат, пов`язаних із залученням свідків та проведенням експертиз, а тому відсутні витрати, які б підлягали стягненню з відповідача в порядку розподілу судових витрат.

Керуючись ст.ст.132, 139, 242-246, 255, 293, 295-297 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити в повному обсязі.

2. Стягнути з Приватного акціонерного товариства Пересувна механізована колона 140 (код ЄДРПОУ 01034490, м. Кропивницький, вул. Холодноярська, 206) на користь Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 41316824, м. Кропивницький, вул. Михайлівська, 64) капіталізовані платежі в сумі 1 986 407,04 грн. (один мільйон дев`ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста сім грн. 04 коп.).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду через Кіровоградський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня складання повного судового рішення.

Дата складання повного рішення суду - 25 березня 2020 року.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду Г.М. Момонт

Дата ухвалення рішення 25.03.2020
Оприлюднено 25.03.2020

Судовий реєстр по справі 340/192/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 25.03.2020 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.02.2020 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 340/192/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону