ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

01.04.2020 Справа №914/2580/19

Суддя Господарського суду Львівської області Король М.Р. , за участі секретаря судового засідання Чорної І.Б., провівши судове засідання з розгляду спору по суті у справі

за позовом: Малого приватного підприємства фірми ЕРІДОН

до відповідача: Фермерського господарства ГАЛ АГРО ГРУП

про: стягнення 1367408,68грн.,

Представники сторін: не з`явились,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2019р. на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява Малого приватного підприємства фірми ЕРІДОН до Фермерського господарства ГАЛ АГРО ГРУП про стягнення 1367408,68грн.

16.12.2019р. Господарський суд Львівської області постановив ухвалу, якою, зокрема, ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 13.01.2020р.; явку представників сторін у судове засідання визнати обов`язковою.

04.03.2020р. Господарський суд Львівської області постановив ухвалу, якою ухвалив: закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті; призначити судове засідання з розгляду спору по суті на 01.04.2020р.; явку представників учасників справи у судове засідання визнати обов`язковою.

05.03.2020р. на адресу суду від відповідача надійшла заява про розстрочення виконання рішення суду у цій справі, яке зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх.№11388/20.

На електронну адресу суду 25.03.2020р. від позивача та 01.04.2020р. від відповідача надійшли клопотання про відкладення розгляду справи, які зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх.№13640/20, вх.№14561/20 відповідно. Крім того, 01.04.2020 на поштову адресу суду від відповідача надійшло вищевказане клопотання про відкладення розгляду справи, яке зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації та вх.№14685/20.

У судовому засіданні 01.04.2020р. з розгляду спору по суті сторони участь повноважних представників не забезпечили.

Розглянувши вищевказані клопотання сторін (вх.№13640/20 від 25.03.2020р., вх.№14561/20 від 01.04.2020р. та вх.№14685/20 від 01.04.2020р.), суд зазначає, що такі сторони обґрунтовують наявністю карантинних заходів, у зв`язку з чим, просять суд відкласти розгляд справи.

11.03.2020р. Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову №211 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 (зі змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №215 від 16.03.2020р.), відповідно до якої, з 12 березня до 03 квітня 2020 року в Україні введено карантин через спалах у світі коронавірусу COVID - 19 з метою убезпечити населення України від розповсюдження гострої респіраторної хвороби та масового поширення вірусної інфекції коронавірусу

Згідно рекомендацій Ради суддів України, затверджених Рішенням №19 від 17.03.2020р., громадянам та сторонам, які є учасниками судових процесів рекомендовано утриматися від участі в судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов`язкової їх присутності.

Водночас, суд звертає увагу на те, що право на ефективний судовий захист закріплено у ст.2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року та в ст.13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів №№2, 4, 7 та 11 до Конвенції (надалі по тексту - Конвенція ).

За змістом п.1 ст.6 Конвенції, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Європейський суд з прав людини, розглядаючи справи щодо порушення права на справедливий судовий розгляд, тлумачить вказану статтю як таку, що не лише містить детальний опис гарантій, надаваних сторонам у цивільних справах, а й захищає у першу чергу те, що дає можливість практично користуватися такими гарантіями, - доступ до суду.

Правила, які регламентують етапи і терміни подачі заяви на судовий розгляд спрямовані на забезпечення належного здійснення правосуддя і відповідність нормам, а саме, принципу правової визначеності (рішення Європейського суду з прав людини у справі Ganete de Goni v. Spain (Кан`єте де Гоньі проти Іспанії). Враховуючи вищезазначене, правила, що стосуються предмета спору чи застосування цих правил, не повинні перешкоджати сторонам у отриманні доступного судового захисту (рішення Європейського суду з прав людини у справах Miragаll Escolano v. Spain (Мірагаль Есколано та інші проти Іспанії); Zvolsky and Zvolska v. the Czech Republic (Звольський та Звольська проти Чехії).

Європейський суд з прав людини у справі Bellet v. France зазначив, що стаття 6 § 1 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її права .

Принцип рівності сторін у процесі - у розумінні справедливого балансу між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно до другої сторони. (Рішення у справах Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands від 27.10.1993р., п.33, Ankerl v. Switzerland від 23.10.1996р., п.38, та Надточій проти України від 15.10.2008р., п.26).

Публічний характер судового розгляду є істотним елементом права на справедливий суд, а відкритість процесу, як правило, включає право особи бути заслуханою в суді (Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 20.12.2018р. у справі №441/169/16-ц, провадження №61-20680св18).

Отже, право на справедливий судовий розгляд, закріплене в п.1 ст.6 Конвенції, необхідно розглядати як право на доступ до правосуддя.

Також, згідно практики Європейського суду з прав людини щодо тлумачення поняття розумний строк вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродно встановлювати один і той самий строк для всіх випадків. Таким чином, у кожній справі виникає проблема оцінки розумності строку, яка залежить від певних обставин (рішення у справі Броуган та інші проти Сполученого Королівства ).

Європейський суд з прав людини в своїй практиці виходить із того, що розумність тривалості судового провадження необхідно оцінювати у світлі обставин конкретної справи, враховуючи критерії, вироблені судом. Такими критеріями є: 1) складність справи, тобто, обставини і факти, що ґрунтуються на праві (законі) і тягнуть певні юридичні наслідки; 2) поведінка заявника; 3) поведінка державних органів; 4) перевантаження судової системи; 5) значущість для заявника питання, яке знаходиться на розгляді суду, або особливе становище сторони у процесі (Рішення Бараона проти Португалії , 1987 рік, Хосце проти Нідерландів , 1998 рік; Бухкольц проти Німеччини , 1981 рік; Бочан проти України , 2007 рік).

Згідно ч.1 ст.3 Конституції України, людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Таким чином, задля дотримання карантинного режиму та недопущення поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, у зв`язку з запровадженням карантину, який продовжено до 24.04.2020р., з метою дотримання вимог Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб , Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) , Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020р. Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 , а також для забезпечення всебічного, повного, об`єктивного та правильного вирішення спору та дослідження в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, для забезпечення рівності всіх учасників судового процесу, дотримання засад верховенства права та змагальності сторін, а також з метою забезпечення реалізації конституційного права на судовий захист шляхом участі у судовому засіданні, в тому числі, шляхом надання суду пояснень та доказів, які мають значення для вирішення спору, а також беручи до уваги висновки Європейського суду з прав людини у справі Бартая проти Грузії , згідно яких, право заявника на ефективну участь у розгляді та право на рівність у засобах захисту своїх інтересів не може бути обмежене, оскільки це несумісно з принципами п.1 ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд), суд дійшов висновку, що наявні підстави для відкладення межах розумних строків судового засідання з розгляду спору по суті у цій справі.

Крім того, у п.2 прохальної частини клопотання (вх.№13640/20 від 25.03.2020р.), позивачем викладено заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, а саме, позивач просить суд забезпечити подальшу можливість участі його представника в наступних судових засіданнях при розгляді цієї справи в режимі відеоконференції, проведення якої доручити одному із перелічених у вказаній заяві судів, зокрема, у Києво-Святошинському районному суді Київської області.

Приписами п.3 ч.1 ст.42 ГПК України визначено, що учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.197 ГПК України, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Згідно з ч.2 ст.197 ГПК України, учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання.

Судом встановлено, що вищевказану заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції позивачем подано в межах встановленого ГПК України строку.

Крім того, судом встановлено наявність технічної можливості доручити Києво-Святошинському районному суду Київської області проведення відповідного судового засідання з розгляду спору по суті в режимі відеоконференції

З підстав наведеного, наявні підстави для проведення наступного судового засідання з розгляду спору по суті в режимі відеоконференції.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, керуючись ст.ст. 197, 202, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти судове засідання з розгляду спору по суті на 29.04.2020 р. о 16:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, зал судових засідань № 4, ІІ поверх, каб. 204.

2. Заяву Малого приватного підприємства фірми ЕРІДОН про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в частині проведення 29.04.2020р. судового засідання з розгляду спору по суті у цій справі в режимі відеоконференції задовольнити.

3. Судове засідання з розгляду спору по суті у справі №914/2580/19, відкладене на 16:00год. 29.04.2020р., провести в режимі відеоконференції, проведення якої доручити Києво-Святошинському районному суду Київської області (місцезнаходження: 03170, м.Київ, вул.Мельниченка, будинок 1; ідентифікаційний код: 02892161).

Ухвала набирає законної сили в порядку та строк, передбачені ст.235 ГПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, яка розглядається можна отримати за наступною веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Повний текст ухвали складено та підписано 06.04.2020р.

Суддя Король М.Р.

Дата ухвалення рішення 01.04.2020
Зареєстровано 07.04.2020
Оприлюднено 08.04.2020

Судовий реєстр по справі 914/2580/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.07.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 03.07.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.06.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.06.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 19.05.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 15.05.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 15.05.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.05.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 04.05.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 01.04.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 04.03.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 27.01.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 14.01.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 14.01.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 14.01.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 16.12.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 16.12.2019 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону