ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

08 квітня 2020 року Справа № 280/1140/20 м.Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Сіпаки А.В., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного провадження адміністративну справу

за позовом приватного підприємства "НАЦПРОД" (вул. Волгоградська, буд. 26 А, оф. 5, м.Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 32185257)

до Державної податкової служби України (пл. Львівська, буд. 8, м. Київ, 04053? код ЄДРПОУ 43005393),

до Головного управління ДПС у Запорізькій області (пр. Соборний, буд. 166, м.Запоріжжя, 69107, код ЄДРПОУ 43143945)

про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язати вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява приватного підприємства "НАЦПРОД" (далі - позивач) до Державної податкової служби України (далі - відповідач 1), до Головного управління ДПС у Запорізькій області (далі - відповідач 2), в якій позивач просить суд: визнати протиправними та скасувати рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №1443835/32185257 від 24.01.2020, №1443843/32185257 від 24.01.2020, №1443846/32185257 від 24.01.2020, №1443847/32185257 від 24.01.2020 та зобов`язати відповідача 1 зареєструвати податкові накладні позивача №2 від 22.01.2019, №3 від 24.01.2019, №4 від 29.01.2019, №1 від 14.02.2019 днем їх подання.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що позивачем на виконання п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України складено податкові накладні №2 від 22.01.2019, №3 від 24.01.2019, №4 від 29.01.2019, №1 від 14.02.2019, після чого направлено для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних проте, згідно отриманих квитанцій податкові накладні прийнято, але їх реєстрацію зупинено. Підставою зупинення реєстрації є: відповідність ПН/РК вимогам пп.1.6 п.1 Критеріїв ризиковості платника податку . Крім того, запропоновано надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. На виконання п.56.23 ст.56 Податкового кодексу України, у встановлені граничні терміни, визначені п. 15 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117, відповідно до підпунктів 201.16.2, 201.16.3 пункту 201.16 статті 201 ПК України, позивачем було направлено Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено. Було надано весь належний перелік первинних та банківських документів та пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у вищевказаних податкових накладних № 2 від 22.01.2019, № З від 24.01.2019, №4 від 29.01.2019, №1 від 14.02.2019. Однак, 24.01.2020 року рішеннями комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 1443835/32185257 від 24.01.2020, № 1443843/32185257 від 24.01.2020, № 1443846/32185257 від 24.01.2020, № 1443847/32185257 від 24.01.2020, було безпідставно відмовлено у реєстрації податкових накладних № 2 від 22.01.2019, № 3 від 24.01.2019, № 4 від 29.01.2019. № 1 від 14.02.2019. На вказані рішення про відмову в реєстрації податкових накладних в порядку адміністративного оскарження позивачем було подано скарги від 24.01.2020 року. Проте, 07.02.2020 року рішеннями комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 3711/32185257/2 від 07.02.2020 року, № 3708/32185257/2 від 07.02.2020 року, № 3673/32185257/2 від 07.02.2020 року, № 3668/32185257/2 від 07.02.2020 року, скаргу позивача було залишено без задоволення, рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 1443835/32185257 від 24.01.2020, № 1443843/32185257 від 24.01.2020, № 1443846/32185257 від 24.01.2020, № 1443847/32185257 від 24.01.2020 залишено без змін. Позивач вважає, що рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 1443835/32185257 від 24.01.2020, № 1443843/32185257 від 24.01.2020, № 1443846/32185257 від 24.01.2020, № 1443847/32185257 від 24.01.2020, є протиправними та такими, що підлягають скасуванню оскільки, підприємством було подано достатню та необхідну кількість документів первинного, бухгалтерського та податкового обліку які супроводжували господарські операції, також було ндано пояснення щодо фактичних обставин.

Ухвалою суду від 25.02.2020 відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження. Сторонам повідомлено про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи (у письмовому провадженні) у судовому засіданні 23.03.2020. Відповідачу запропоновано у 15-денний строк з дня отримання ухвали надати відзив на позовну заяву.

13.03.2020 від представника відповідачів до суду надійшов відзив на позовну заяву (вх.№11973), в якому просить відмовити позивачу у задоволені позовних вимог та зазначив, що пунктом 201.16. ст. 201 Податкового кодексу України встановлено, що реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Реєстрація податкових накладних №2 від 22.01.2019, №3 від 24.01.2019, №4 від 29.01.2019, №1 від 14.02.2019 складених позивачем була зупинена відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України. Зазначені податкові накладні відповідають вимогам пп.1.6 п.1 Критеріїв ризиковості платника податку та запропоновано платнику надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН. Позивач скористався своїм правом та надав на розгляд Комісії Повідомлення № 1 від 11.01.2020 про надання пояснень та копії документів щодо податкових накладних. Відповідно до Рішень № 1443835/32185257 від 24.01.2020, № 1443843/32185257 від 24.01.2020, № 1443846/32185257 від 24.01.2020, № 1443847/32185257 від 24.01.2020 підставою для відмови в реєстрації податкових накладних №2 від 22.01.2019, №3 від 24.01.2019, №4 від 29.01.2019, №1 від 14.02.2019 є ненадання платником податків копій документів: розрахункові документи та/або банківськи виписки з особових рахунків. Вказує, що Комісія ГУ ДПС у Запорізькій області приймала Рішення про відмову у реєстрації податкових накладних тільки на підставі тих, документів, які надавались на розгляд Комісії. Вважає, що рішення Комісії ГУ ДПС у Запорізькій області є такими, що не можуть бути скасованими, в тому числі були прийняті виключно в межах діючого законодавства, а тому є правомірними.

Згідно ч. 5 ст. 262 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Статтею 258 КАС України передбачено, що суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до п. 10 ч.1 ст. 4 КАС України, письмове провадження - розгляд і вирішення адміністративної справи або окремого процесуального питання в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції без повідомлення та (або) виклику учасників справи та проведення судового засідання на підставі матеріалів справи у випадках, встановлених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 ст. 243 КАС України, судове рішення, постановлене у письмовому провадженні, повинно бути складено у повному обсязі не пізніше закінчення встановлених цим Кодексом строків розгляду відповідної справи, заяви або клопотання.

Отже, відповідно до вищевказаних приписів КАС України, справу розглянуто судом в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами у межах строку, встановленого ст. 258 КАС України.

Суд, розглянувши матеріали та з`ясувавши всі обставини адміністративної справи, які мають юридичне значення для розгляду та вирішення спору по суті, дослідивши наявні у справі докази у їх сукупності, встановив наступне.

Судом встановлено, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦПРОД" з 27 січня 2003 року зареєстровано як юридична особа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Основний вид діяльності підприємства відповідно до КВЕД 009:2010: 35.11 Виробництво електроенергії.

Підприємство орендує земельну ділянку державної власності, яка знаходиться за адресою: Запорізька область, Василівський р-н, с. Мала Білозерка, кадастровий номер земельної ділянки: 2320983300:07:02:0020, цільове призначення якої - розташування енергогенеруючого підприємства.

Для будівництва сонячної електростанції ПП "НАЦПРОД" має дозвіл на виконання будівельних робіт від 20.12.2018 року № ЗП 112183541801, який видано Державною архітектурно-будівельною інспекцією України Департаменту Державної архітектурно- будівельної інспекції України у Запорізькій області. Будівництво сонячної електростанції ведеться силами та засобами підрядних організацій при залученні матеріалів ПП "НАЦПРОД" .

Підприємство має достатні виробничі ресурси для здійснення господарської діяльності. Таким чином, наявні всі ресурси для підтвердження можливість ПП "НАЦПРОД" здійснювати господарську діяльність.

06.11.2018 року між TOB МЕТІНВЕСТ-СМЦ (Постачальник) та ПП "НАЦПРОД" (Покупець) було укладено Договір поставки № П-853342/10/18, відповідно до якого Постачальник зобов`язався передати, а Покупець прийняти та оплатити металопродукцію на умовах Договору.

Відповідно до Специфікації № 1 до Договору поставки № П-853342/10/18 від 06.11.2018 року, сторони домовились про поставку наступного товару: рулон оцинк 1,5x1 080,00 Z140 кл. покр. ctDX51D (ГВ), кількість 340 т., сума з ПДВ 8 384 400,00 грн., термін поставки до 07.01.2019. Покупець зобов`язався здійснити оплату 100% протягом 30 календарних днів з дати поставки товару.

Товар, а саме Рулон оцинк 1,5x1 080,00 Z140 кл. покр. ctDX51D, (ГВ) (код УКТ ЗЕД 7210490000) ПП "НАЦПРОД" придбало у постачальника TOB МЕТІНВЕСТ-СМЦ згідно видаткових накладних № 92363044 від 21.01.2019р., № 92367001 від 23.01.2019р., № 92367847 від 23.01.2019р., № 92376455 від 28т01.2019р., № 92404852 від 13.02.2019р.

Позивач здійснив оплату за поставлений товар. Всі первинні документи у правовідносинах з TOB МЕТІНВЕСТ-СМЦ , а саме товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості, платіжні доручення додаються до позову.

В процесі будівництва сонячної електростанції у ПП "НАЦПРОД" залишилися невикористаними матеріальні цінності (Рулон оцинк 1,5x1 080,00 Z140 кл. покр. ctDX51D, (ГВ).

У зв`язку з чим, 21 січня 2019 року між ПП "НАЦПРОД" (Постачальник) та TOB ФОТОН ЕНЕРДЖІ (Покупець, код ЕДРПОУ 41723430 ІПН 417234308299) було укладено Договір поставки, згідно п. 1.1. якого Постачальник зобов`язався поставити та передати у власність металопродукцію, а Покупець зобов`язався прийняти товар і оплатити його вартість.

Відповідно до специфікації № 1 від 21 січня 2019 року до Договору поставки, Постачальник поставляє, а Покупець приймає та оплачує наступник товар: Рулон оцинк 1,5x10 80,00 Z140 кл. покр. ctDX51D, (ГВ), у кількості 21,49 т. , загальною вартістю товару 540 542,27 грн., з відстрочкою платежу 90 календарних днів. Товар поставляється на умовах EXW за адресою: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 24, строк поставки товару - протягом 2 календарних днів з дати підписання Специфікації.

Відповідно до специфікації № 2 від 24 січня 2019 року до Договору поставки. Постачальник поставляє, а Покупець приймає та оплачує наступник товар: Рулон оцинк 1,5x10 80,00 Z140 кл. покр. ctDX51D, (ГВ), у кількості 20,34 т., Рулон оцинк 1,5x10 80,00 Z140 кл. покр. ctDX51D, ( НОМЕР_1 ), у кількості 21,16 т., загальною вартістю товару 1 043 857,80 грн., з відстрочкою платежу 90 календарних днів. Товар поставляється на умовах EXW за адресою: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 24, строк поставки товару - протягом 2 календарних днів з дати підписання Специфікації.

Відповідно до специфікації № 3 від 29 січня 2019 року до Договору поставки, Постачальник поставляє, а Покупець приймає та оплачує наступник товар: Рулон оцинк 1,5x10 80,00 Z140 кл. покр. ctDX51D, (ГВ), у кількості 21,04 т., загальною вартістю товару 529 223,33 грн., з відстрочкою платежу 90 календарних днів. Товар поставляється на умовах EXW за адресою: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 24, строк поставки товару - протягом 2 календарних днів з дати підписання Специфікації.

Відповідно до специфікації № 4 від 14 лютого 2019 року до Договору поставки, Постачальник поставляє, а Покупець приймає та оплачує наступник товар: Рулон оцинк 1,5x10 80,00 Z140 кл. покр. ctDX51D, (ГВ), у кількості 14,98 т., загальною вартістю товару 376 794,94 грн., з відстрочкою платежу 90 календарних днів. Товар поставляється на умовах EXW за адресою: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 24, строк поставки товару - протягом 2 календарних днів з дати підписання Специфікації.

Вказаний товар було реалізовано TOB ФОТОН ЕНЕРДЖІ (код ЕДРПОУ 41723430 ІПН 417234308299), згідно з Договором поставки № 21012019-1 від 21 січня 2019 року за видатковими накладними № 3 від 22.01.2019, № 4 від 24.01.2019, № 5 від 29.01.2019, № 6 від 14.02.2019 на загальну суму 2 490 418,34 грн., у т.р. ПДВ - 415 069,73 грн.

Згідно рахунків на оплату ПП "НАЦПРОД" № 1 від 22 січня 2019 року, № 2 від 24 січня 2019 року, № 3 від 29 січня 2019 року, № 4 від 14 лютого 2019 року, товар було оплачено у безготівковій формі TOB ФОТОН ЕНЕРДЖІ 26.02.2019 року в розмірі 40 000,00 грн. та 12.04.2019 року в Сумі 2 450 418,34 грн., що в загальному розмірі склало 2 490 418,34 грн.

Факт оплати підтверджується випискам AT КБ Приватбанк від 26.02.2019 року та AT Таскобанк від 15.04.2019, які додаються до позову та які було надано комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування.

Та, на виконання вимог п. 201.1. ст. 201 Податкового кодексу України та в строки передбачені п. 201.10 ст.201 Податкового кодексу України, позивачем були складені податкові накладні, а саме:

№ 2 від 22.01.2019 р., поставка товару TOB ФОТОН ЕНЕРДЖІ (код ЄДРПОУ 41723430, ІПН 417234308299) на умовах договору поставки № 21012019-1 від 21 січня 2019 року та згідно видаткової накладної № 3 від 22.01.2019 на загальну суму 540 542,27 грн., у т.р. ПДВ - 90 090,38 грн., а саме Рулон оцинк 1,5x1 080,00 Z140 кл. покр. ctDX51D, (ГВ) (код УКТ ЗЕД 7210490000);

№ 3 від 24.01.2019 р., поставка товару TOB ФОТОН ЕНЕРДЖІ (код ЄДРПОУ 41723430, ІПН 417234308299) на умовах договору поставки № 21012019-1 від 21 січня 2019 року та згідно видаткової накладної № 4 від 24.01.2019 на загальну суму 1 043 857,80 грн., у т.р. ПДВ - 173 976,30 грн., а саме Рулон оцинк 1,5x1 080,00 Z140 кл. покр. ctDX51D, (ГВ) (код УКТ ЗЕД 7210490000);

№ 4 від 29.01.2019 р., поставка товару TOB ФОТОН ЕНЕРДЖІ (код ЄДРПОУ 41723430, ІПН 417234308299) на умовах договору поставки № 21012019-1 від 21 січня 2019 року та згідно видаткової накладної № 5 від 29.01.2019 на загальну суму 529 223,33 грн., у т.р. ПДВ - 88 203,89 грн., а саме Рулон оцинк 1,5x1 080,00 Z140 кл. покр. ctDX51D, (ГВ) (код УКТ ЗЕД 7210490000);

№ 1 від 14.02.2019 р., поставка товару TOB ФОТОН ЕНЕРДЖІ (код ЄДРПОУ 41723430. ІПН 417234308299) на умовах договору поставки № 21012019-1 від 21 січня 2019 року та згідно видаткової накладної № 6 від 14.02.2019 на загальну суму 376 794,94 грн., у т.р. ПДВ - 62 799,16 грн., а саме Рулон оцинк 1,5x1 080,00 Z140 кл. покр. ctDX51D, (ГВ) (код УКТ ЗЕД 7210490000).

Податкові накладні позивачем були направлені на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних. Проте, згідно з отриманими квитанціями реєстрація податкових накладних №2 від 22.01.2019, №3 від 24.01.2019, №4 від 29.01.2019, №1 від 14.02.2019 була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку".

Підприємству пропонувалося надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішень про реєстрацію податкових накладних/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У відповідь позивачем надавалися пояснення та копії документів для підтвердження реальності здійснення операцій по податковим накладним №2 від 22.01.2019, №3 від 24.01.2019, №4 від 29.01.2019, №1 від 14.02.2019, однак відповідачем 2 24.01.2019 було прийнято оскаржувані рішення № 1443835/32185257, № 1443843/32185257, № 1443846/32185257, № 1443847/32185257 про відмову у реєстрації податкових накладних №2 від 22.01.2019, №3 від 24.01.2019, №4 від 29.01.2019, №1 від 14.02.2019, з підстав ненадання платником податку копій документів, а саме: розрахункові документи та/або банківськи виписки з особових рахунків.

Позивач не погодившись із рішенням комісії, в порядку передбаченому п.56.23. ст.56 ПК України, 30.01.2020 та 31.01.2020 комісії з питань розгляду скарг подав скарги на рішення комісії про відмову у реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 1443835/32185257 від 24.01.2020, № 1443843/32185257 від 24.01.2020, № 1443846/32185257 від 24.01.2020, № 1443847/32185257 від 24.01.2020.

Рішеннями комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 3711/32185257/2 від 07.02.2020 року, № 3708/32185257/2 від 07.02.2020 року, № 3673/32185257/2 від 07.02.2020 року, № 3668/32185257/2 від 07.02.2020 року, скарги позивача було залишено без задоволення, а рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкових накладних без змін.

Позивач не погоджуючись з прийнятими рішеннями комісії про відмову в реєстрації податкових накладних, вважаючи їх необгрунтованими та протиправними звернувся із даним позовом до суду.

Суд, надаючи оцінку спірним правовідносинам, зазначає наступне.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі - ПК України) при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

Якщо надіслані податкові накладні/розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цієї статті та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими покупцем.

Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї, до Єдиного реєстру податкових накладних визначено в Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №204) (далі - Порядок №1246).

Відповідно до пункту 2 Порядку №1246 податкова накладна - електронний документ, який складається платником податку на додану вартість (далі - платник податку) відповідно до вимог Податкового кодексу України в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації.

Положеннями пункту 5 Порядку №1246 визначено, що реєстрації підлягають податкові накладні та/або розрахунки коригування (у тому числі ті, що не надаються отримувачу (покупцю) товарів/послуг, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, складені за операціями з постачання послуг нерезидентом) незалежно від суми податку на додану вартість в одній податковій накладній/розрахунку коригування.

Згідно з пунктом 12 Порядку №1246 в редакції, чинній на час складення вищевикладених податкових накладних, після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки: відповідності податкової накладної та/або розрахунку коригування затвердженому формату (стандарту); чинності електронного цифрового підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника податку таких податкової накладної та/або розрахунку коригування; реєстрації особи, що надіслала на реєстрацію податкову накладну та/або розрахунок коригування, платником податку на момент складення та реєстрації таких податкової накладної та/або розрахунку коригування; дотримання вимог, установлених п. 192.1 ст. 192 та п. 201.10 ст. 201 Кодексу; наявності помилок під час заповнення обов`язкових реквізитів згідно п. 201.1 ст. 201 Кодексу; наявності суми податку на додану вартість згідно п. 200-1.3 і 200-1.9 ст. 200-1 Кодексу (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 01.07.2015); наявності в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується; факту реєстрації/зупинення реєстрації/відмови в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами; наявності підстав для зупинення реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування; дотримання вимог Законів України Про електронний цифровий підпис , Про електронні документи та електронний документообіг та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Відповідно до пункту 13 Порядку №1246 за результатами перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку, формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування

Аналогічні норми містить пункт 201.16 статті 201 ПК України, згідно яких реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно п. 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого ПКМ України від 21.02.2018 № 117 (надалі Порядок №117), у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

Згідно п. 13 Порядку № 117, у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються: 1) номер та дата складання податкової накладної/розрахунку коригування; 2) порядковий номер, номенклатура товарів/послуг продавця, код товару згідно з УКТЗЕД/послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, зазначені у податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена; 3) критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их) зупинено реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку; 4) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі.

Як вбачається зі змісту поданих позивачем квитанцій про зупинення реєстрації податкових накладних реєстрація була зупинена із зазначенням: Документ прийнято. Реєстрація зупинена. Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 Критеріїв ризиковості платника податку . Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

Суд звертає увагу, що окремими положеннями Порядку №117 не визначено конкретних критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, натомість, на час виникнення спірних правовідносин критерії ризиковості здійснення операцій визначались листом Державної фіскальної служби України від 05.11.2018 № 4065/99-99-07-05-04-18 Критерії ризиковості платника податку , хоча листи міністерств, інших органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами у розумінні статті 117 Конституції України, а відтак не є джерелом права. Аналогічний за змістом висновок міститься у постанові Верховного Суду від 12.04.2019 у справі №822/1878/18.

За змістом пп. 1.6 п. 1 Критеріїв ризиковості, комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків можуть розглядати питання щодо встановлення ризиковості платника податків, а саме: - керівник платника податку та/або головний бухгалтер, та/або особа, що має право підпису, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстровані (перереєстровані) за адресою, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і тимчасово окупованій території, в розумінні Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України ; - платник податку - юридична особа, який не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах Державної казначейської служби України (крім бюджетних установ); - платник податку, посадова особа та/або засновник якого був посадовою особою та/або засновником суб`єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років; - платником податку не подано контролюючому органу податкову звітність з податку на додану вартість за два останні звітні періоди всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та абзацу першого пункту 49.2 і пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України; - платником податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітний період всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України (далі - Кодекс); - в органах ДФС наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі поточної діяльності при реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданій на реєстрацію податковій накладній / розрахунку коригування.

Крім того, в Критеріях ризиковості зазначено, що у разі виявлення у платника податків ознак ризиковості згідно з пунктом 1.6 цих Критеріїв, то такий платник податків виноситься на розгляд Комісії в той самий день і вноситься до переліку ризикових платників у день проведення засідання Комісії, на якому прийнято відповідне рішення.

Тобто, контролюючий орган зобов`язаний у Квитанціях чітко вказати не тільки на конкретний вид критерію, який встановлений пп. 1.6 п. 1 Критеріїв ризиковості, а і на відповідне рішення, відповідно до якого позивача внесено до переліку ризикових платників.

Також як вбачається з п. 5 Порядку №117, податкова накладна/розрахунок коригування, які підлягають моніторингу, перевіряються на відповідність критеріям ризиковості платника податку, критеріям ризиковості здійснення операцій та показникам позитивної податкової історії платника податку.

Згідно з вимогами п. п. 6 та 7 Порядку № 177 визначено, що у разі коли за результатами моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну / розрахунок коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється. У разі коли за результатами моніторингу податкова накладна/розрахунок коригування відповідають критеріям ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної/розрахунку коригування, складених платником податку, який має позитивну податкову історію платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

Отже, підставами для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування є наступна відповідність: 1) платника податку - критеріям ризиковості платника податку; 2) податкової накладної - критеріям ризиковості здійснення операції.

Суд зазначає, що вимоги пп. 6 та 7 Порядку №177 є чіткими і не припускають неоднозначне (множинне) трактування обов`язків контролюючих органів.

Натомість, реєстрацію поданих позивачем податкових накладних зупинено, як зазначено у квитанціях, через те, що ПН/РК відповідає певним вимогам Критеріїв ризиковості платника податку , тобто контролюючим органом застосовано критерії ризиковості платника податку до податкової накладної, а не до платника податку - позивача, що свідчить про те, що реєстрацію накладних зупинено з підстав, які не передбачені Порядком № 117.

Як вбачається зі змісту квитанцій про зупинення реєстрації податкових накладних контролюючий орган фактично застосував критерій ризиковості платника податку до податкових накладних, а не до позивача, та до того ж, не навів жодного конкретного підкритерія, передбаченого пп. 1.6. п. 1 Критеріїв ризиковості, якому б відповідав позивач станом на момент формування квитанцій про зупинення реєстрації податкових накладних, як це передбачено пп. 3 п. 13 Порядку №117 та не вказав яких саме документів недостатньо.

Позивачем було направлено повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування реєстрацію яких зупинено.

Зазначені документи описують процеси господарських операцій, на які було складено податкові накладні.

Проте, рішеннями № 1443835/32185257 від 24.01.2020, № 1443843/32185257 від 24.01.2020, № 1443846/32185257 від 24.01.2020, № 1443847/32185257 від 24.01.2020 позивачу було відмовлено в реєстрації податкових накладних в ЄРПН.

Вищевказані рішення обґрунтовані ненаданням позивачем копій документів, а саме: розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків.

Однак, таке посилання не може слугувати підставою для відмови в реєстрації, оскільки у всіх квитанціях про відмову в реєстрації не зазначено, конкретного переліку та обсягу документів, які необхідно надати позивачу для спростування підстав зупинення реєстрації податкових накладних в ЄРПН.

Суд звертає увагу, що Верховний Суд неодноразово у постановах від 23.10.2018 у справі № 822/1817/18, від 24.09.2019 у справі № 940/1693/18 зазначав, що можливість надання платником податків вичерпного переліку документів на підтвердження правомірності формування та подання податкової накладної прямо залежить від чіткого визначення фіскальним органом конкретного виду критерію оцінки ступеня ризиків. Вживання податковим органом загального посилання на пункт відповідних Критеріїв оцінки, без наведення відповідного підпункту, є неконкретизованим та призводить до необґрунтованого обмеження права платника податків бути повідомленим про необхідність надання документів за вичерпним переліком, відповідно до критерію зупинення реєстрації податкової накладної, а не будь-яких на власний розсуд. Відтак, невиконання податковим органом законодавчо встановлених вимог щодо змісту, форми, обґрунтованості та вмотивованості акта індивідуальної дії призводить до його протиправності.

Така підстава, як не надання відповідачу-2 лише розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків, за умови якщо інші документи підтверджують проведення господарських операцій, не може слугувати самостійною, окремою підставою для відмови в реєстрації податкових накладних виходячи із наступного.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПК України датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Податкові накладні позивачем як платником податку складено на дату відвантаження товару, а не на дату зарахування коштів від покупця, що відповідає вимогам пункту187.1 статті187 ПК України.

Як на час складання позивачем податкової накладної, так і на час надіслання її для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, що відбулося, ні повна, ні часткова оплата за товар покупцем проведена ще не була. Отже, позивач не міг надати відповідачу 2 на час подання податкових накладних документи, що підтверджують оплату за товар, оскільки їх на той час не існувало.

Разом з тим, слід вказати, що банківські виписки були надані контролюючому органу під час адміністративного оскарження позивачем прийнятих рішень про відмову в реєстрації податкових накладених, однак контролюючий орган фактично їх проігнорував та залишив скарги позивача без розгляду.

Таким чином, суд дійшов висновку, що оскаржувані рішення контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є протиправними, оскільки платником податків надано всі необхідні документи, які засвідчують факт здійснення господарських операцій за податковими накладними, у реєстрації яких відмовлено та підлягають скасуванню.

Окрім того, суд звертає увагу на приписи п.п.19, 20 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМ України №1246 від 29.12.2010, яким передбачено, що податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання однієї з таких подій: прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування; набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування (у разі надходження до ДФС відповідного рішення); неприйняття та/або відсутність реєстрації в установленому порядку рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування. У разі надходження до ДФС рішення суду про реєстрацію або скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, яке набрало законної сили, такі податкові накладні та/або розрахунки коригування реєструються після проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), або їх реєстрація скасовується. При цьому датою реєстрації або скасування реєстрації вважається день, зазначений в такому рішенні, або день набрання законної сили рішенням суду.

У першому та третьому випадках податкова накладна, реєстрацію якої в ЄРПН було зупинено, реєструється у день прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної або неприйняття та/або відсутність реєстрації в установленому порядку рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної.

У другому випадку податкова накладна, реєстрацію якої в ЄРПН було зупинено, реєструється у день набрання законної сили саме рішення суду про реєстрацію відповідної податкової накладної, при цьому датою реєстрації вважається день, зазначений в такому рішенні або день набрання законної сили рішенням суду.

Таким чином, нормами Податкового кодексу України та Порядку чітко визначено настання такої події, як набрання законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної податкової накладної та можливості зазначення дати її реєстрації.

За приписами статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України, суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини.

Статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" № 3477-IV від 23.02.2006, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Так, Європейський суд з прав людини у рішенні від 13.01.2011 (остаточне) по справі "ЧУЙКІНА ПРОТИ УКРАЇНИ" (CASE OF CHUYKINA v. UKRAINE) (Заява N 28924/04) констатував: "50. Суд нагадує, що процесуальні гарантії, викладені у статті 6 Конвенції, забезпечують кожному право звертатися до суду з позовом щодо своїх цивільних прав та обов`язків. Таким чином стаття 6 Конвенції втілює "право на суд", в якому право на доступ до суду, тобто право ініціювати в судах провадження з цивільних питань становить один з його аспектів (див. рішення від 21 лютого 1975 року у справі "Голдер проти Сполученого Королівства" (Golder v. the United Kingdom), пп. 28 - 36, Series A N18). Крім того, порушення судового провадження саме по собі не задовольняє усіх вимог пункту 1 статті 6 Конвенції. Ціль Конвенції гарантувати права, які є практичними та ефективними, а не теоретичними або ілюзорними. Право на доступ до суду включає в себе не лише право ініціювати провадження, а й право отримати "вирішення" спору судом. Воно було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної держави дозволяла особі подати до суду цивільний позов без гарантії того, що справу буде вирішено остаточним рішенням в судовому провадженні. Для пункту 1 статті 6 Конвенції було б неможливо детально описувати процесуальні гарантії, які надаються сторонам у судовому процесі провадженні, яке є справедливим, публічним та швидким, не гарантувавши сторонам того, що їхні цивільні спори будуть остаточно вирішені (рішення у справах "Мултіплекс проти Хорватії" (Multiplex v. Croatia), заява N 58112/00, п. 45, від 10 липня 2003 року, та "Кутіч проти Хорватії" (Kutic v. Croatia), заява N48778/99, п. 25, ECHR 2002-II)".

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про те, що в даному випадку, задоволення позовної вимоги щодо зобов`язання Державної податкової служби України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних складені Приватним підприємством "Нацпрод" податкові накладні датою їх подання на реєстрацію, є дотриманням судом гарантій на те, що спір між сторонами буде остаточно вирішений.

Згідно частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Відповідно до ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Отже, розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

На підставі викладеного, керуючись статтями 6, 72-77, 132, 139, 244, 246, 250, 255, 295 КАС України, суд,

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги приватного підприємства "НАЦПРОД" (вул. Волгоградська, буд. 26 А, оф. 5, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 32185257) до Державної податкової служби України (пл. Львівська, буд. 8, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 43005393), до Головного управління ДПС у Запорізькій області (пр. Соборний, буд. 166, м. Запоріжжя, 69107, код ЄДРПОУ 43143945) про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язати вчинити певні дії, - задовольнити.

Визнати протиправними та скасувати рішення комісії Головного управління ДПС у Запорізькій області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації № 1443835/32185257 від 24.01.2020, № 1443843/32185257 від 24.01.2020, № 1443846/32185257 від 24.01.2020, № 1443847/32185257 від 24.01.2020, якими Приватному підприємсту "Нацпрод" відмовлено у реєстрації податкових накладних №2 від 22.01.2019, №3 від 24.01.2019, №4 від 29.01.2019, №1 від 14.02.2019 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних складені Приватним підприємством "Нацпрод" податкові накладні №2 від 22.01.2019, №3 від 24.01.2019, №4 від 29.01.2019, №1 від 14.02.2019 датою їх подання на реєстрацію.

Стягнути на користь приватного підприємства "НАЦПРОД" (вул. Волгоградська, буд. 26 А, оф. 5, м.Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 32185257) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Запорізькій області (пр. Соборний, буд. 166, м. Запоріжжя, 69107, код ЄДРПОУ 43143945) судові витрати в сумі 4204,00 грн.

Стягнути на користь приватного підприємства "НАЦПРОД" (вул. Волгоградська, буд. 26 А, оф. 5, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 32185257) за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України (пл. Львівська, буд. 8, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 43005393) судові витрати в сумі 4204,00 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Відповідно до п.п. 15.5 п. 15 ч. 1 Перехідних положень КАС України рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення складено в повному обсязі та підписано 08.04.2020.

Суддя А.В. Сіпака

Дата ухвалення рішення 08.04.2020
Оприлюднено 08.04.2020

Судовий реєстр по справі 280/1140/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.06.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 01.06.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 27.04.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 27.04.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.04.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.04.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.03.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.03.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.09.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.05.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 08.04.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.02.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 280/1140/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону