СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2020 р. Справа № 480/5628/19

Сумський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Опімах Л.М., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу за позовом Державної екологічної інспекції у Сумській області до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Полісся" про застосування заходів реагування, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Полісся" (далі - відповідач, СТОВ "Полісся") про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) у вигляді повного зупинення роботи джерел утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме: топкової для опалення адміністративного приміщення, молочної ферми № 1, молочної ферми № 2, ферми по вирощуванню великої рогатої худоби, складу паливно-мастильних матеріалів, зварювального посту, заточного верстату ремонтної дільниці за адресою: Сумська область, Кролевецький район, с. Локня, шляхом опломбування обладнання та приміщень посадовими особами Державної екологічної інспекції у Сумській області до моменту отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Позовні вимоги мотивує тим, що в період з 23.04.2019 р. по 07.05.2019 р. посадовими особами Державної екологічної інспекції у Сумській області проведено позапланову перевірку Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Полісся" щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами. У ході проведення перевірки встановлено та зафіксовано в акті перевірки, що відповідач здійснює господарську діяльність по вирощуванню зернових культур та розведенню великої рогатої худоби молочних порід за адресою: Сумська область, Кролевецький район, с. Локня. Джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві є: топкова для опалення адміністративного приміщення, молочна ферма № 1, молочна ферма № 2, ферма по вирощуванню великої рогатої худоби, склад паливно-мастильних матеріалів, зварювальний пост, заточний верстат ремонтної дільниці, які працюють без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що є порушенням ст.ст. 10, 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря". На усунення виявленого порушення відповідачу був виданий припис № 155 від 07.05.2019 р., яким СТОВ "Полісся" зобов`язано отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у строк до 01.11.2019 р. За результатами проведеної перевірки виконання припису № 155 від 07.05.2019 р. встановлено, що відповідачем такий дозвіл не отриманий. За невиконання вимог припису посадову відповідача притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 188-5 КУпАП. Таким чином, виявлені під час перевірки порушення відповідачем не усунені, чим порушено вимоги Закону України "Про охорону атмосферного повітря", тому позивач просить суд застосувати до відповідача заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) у вигляді повного зупинення роботи джерел утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відповідач позов не визнав, у наданому суду відзиві на позовну заяву зазначив, що на виконання припису Державної екологічної інспекції у Сумській області про усунення порушень, виявлених під час перевірки, відповідачем вжито відповідних заходів, у зв`язку з чим з дев`яти пунктів припису невиконаним залишився лише один, який передбачав отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Разом з тим Товариством проводиться робота, спрямована на отримання такого дозволу, а саме укладено договір, за яким виконавцем розпочато процес підготовки матеріалів для одержання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Товариства. За умовами договору виконавець зобов`язується виконати повний обсяг робіт, визначений договором, до 15.04.2020 р.

Таким чином, відповідачем вживаються необхідні заходи до повного усунення виявлених порушень, що, однак, потребує часу. За таких обставин вважає позовні вимоги необгрунтованими та такими, що створюють надмірний тягар для Товариства з огляду на специфіку його діяльності - розведення великої рогатої худоби. Просив у задоволенні позову відмовити.

Позивач подав відповідь на відзив, в якому зазначив, що відповідно до ст. 33 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" особи, винні у порушенні законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, зокрема, за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади відповідно до закону та за невиконання розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, несуть відповідальність згідно з законом.

Враховуючи, що станом на дату проведення позапланової перевірки - 05.12.2019 р. - відповідачем порушення в повному обсязі не усунені, а саме не отримано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, відповідно, господарська діяльність відповідача у відповідність до вимог чинного законодавства не приведена, позивачем правомірно та обгрунтовано заявлено адміністративний позов. У свою чергу, договір про виконання робіт із інвентаризації стаціонарних джерел викидів та підготовки матеріалів для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідач уклав лише 09.12.2019 р., тобто вже після проведення позапланової перевірки контролю виконання раніше виданого припису, що також доводить невиконання ним вимог припису. Просив позов задовольнити.

Відповідач подав заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень та зазначив, що Товариством майже виконано вимоги щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, робота над отриманням дозволу практично завершена. У свою чергу, застосування заходів реагування, зазначених у позовній заяві, призведе до непоправних наслідків. Просив у задоволенні позову відмовити.

Вивчивши матеріали справи й оцінивши докази у справі, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Полісся" здійснює господарську діяльність по вирощуванню зернових культур та розведенню великої рогатої худоби молочних порід за адресою: Сумська область, Кролевецький район, с. Локня.

В період з 23.04.2019 р. по 07.05.2019 р. посадовими особами Державної екологічної інспекції у Сумській області проведено позапланову перевірку СТОВ "Полісся" щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, у ході якої встановлено порушення вимог природоохоронного законодавства. За наслідками проведеної перевірки складено Акт № 200 від 07.05.2019 р. (а.с.7-12).

З метою усунення виявлених порушень відповідачу був виданий припис № 155 від 07.05.2019 р. (а.с.16).

05.12.2019 р. позивачем проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у ході якого здійснено перевірку виконання вимог припису № 155 від 07.05.2019 р. За результатами перевірки складено Акт № 691/05 від 05.12.2019 р. (а.с.17-20).

Проведеною перевіркою виявлено невиконання вимог п. 5 та п. 7 припису № 155 від 07.05.2019 р., а саме:

- не отримано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- не встановлені водовимірювальні прилади на артезіанських свердловинах.

Задовольняючи позовні вимоги, суд виходить з наступного.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон).

Відповідно до ст. 1 Закону державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Відповідно до ч. 1 ст. 20-2 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища належить, зокрема, організація і здійснення у межах компетенції державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами-нерезидентами вимог законодавства у т.ч. про поводження з відходами.

Відповідно до ст. 10, ч. 5 ст. 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" підприємства, установи, організації та громадяни - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов`язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов`язані, зокрема, здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо та вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб`єкту господарювання, об`єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Господарська чи інші види діяльності, пов`язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства (ст. 12 Закону України "Про охорону атмосферного повітря").

Відповідно до ч. 7 ст. 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

З матеріалів справи вбачається, що під час проведення позапланової перевірки позивачем встановлено та зафіксовано в акті перевірки порушення вимог природоохоронного законодавства, що, у свою чергу, є підставою для застосування санкцій до власників та керівників суб`єкта господарювання.

Так, відповідачем вживаються заходи до усунення виявлених порушень, а саме з метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ним укладено договір з ТОВ "Європейський екологічний стандарт" № 565/12-19 від 09.12.2019 р., за яким виконавцем розпочато процес підготовки матеріалів для одержання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Товариства. За умовами договору виконавець зобов`язується виконати повний обсяг робіт, визначений договором, до 15.04.2020 р. (а.с.32).

Разом з тим суд враховує, що на час проведення позивачем позапланового заходу контролю 05.12.2019 р. такий договір укладено не було, що свідчить про фактичне невиконання даного пункту припису та, відповідно, здійснення господарської діяльності відповідачем без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря .

Позивач просить суд застосувати захід реагування до СТОВ "Полісся" у вигляді повного зупинення роботи джерел утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме: топкової для опалення адміністративного приміщення, молочної ферми № 1, молочної ферми № 2, ферми по вирощуванню великої рогатої худоби, складу паливно-мастильних матеріалів, зварювального посту, заточного верстату ремонтної дільниці за адресою: Сумська область, Кролевецький район, с. Локня, шляхом опломбування обладнання та приміщень посадовими особами Державної екологічної інспекції у Сумській області до моменту отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

При цьому діяльність фізичних та юридичних осіб, що завдає шкоди навколишньому природному середовищу, може бути припинена за рішенням суду. (ч. 3 ст. 50 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища").

Враховуючи викладене, суд вважає, що за наведених обставин і правових норм вимоги Державної екологічної інспекції у Сумській області до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Полісся" про застосування заходів реагування є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 90, 139, 143, 241- 246, 250, 255, 295 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Державної екологічної інспекції у Сумській області (40030, м. Суми, вул. Першотравнева, 29, код ЄДРПОУ 37970834) до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Полісся" (41336, Сумська область, Кролевецький район, с. Локня, код ЄДРПОУ 00453581) про застосування заходів реагування - задовольнити.

Застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Полісся" (код ЄДРПОУ 00453581) у вигляді повного зупинення роботи джерел утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме: топкової для опалення адміністративного приміщення, молочної ферми № 1, молочної ферми № 2, ферми по вирощуванню великої рогатої худоби, складу паливно-мастильних матеріалів, зварювального посту, заточного верстату ремонтної дільниці за адресою: Сумська область, Кролевецький район, с. Локня, шляхом опломбування обладнання та приміщень посадовими особами Державної екологічної інспекції у Сумській області до отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного рішення. Апеляційні скарги до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подаються через Сумський окружний адміністративний суд.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відповідно до п. 3 розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки апеляційного оскарження продовжуються на строк дії такого карантину.

Суддя Л.М. Опімах

Дата ухвалення рішення 09.04.2020
Зареєстровано 09.04.2020
Оприлюднено 10.04.2020

Судовий реєстр по справі 480/5628/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.09.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.07.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 09.04.2020 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.12.2019 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 480/5628/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону