ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

місто Київ

13 квітня 2020 року справа №826/15828/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Кузьменка В.А., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" (далі по тексту - позивач, ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД") доГоловного управління ДФС у м. Києві (далі по тексту - відповідач, ГУ ДФС) провизнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 10 липня 2018 року №0036511404 та №00365501404 В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва, оскільки вважає протиправними оскаржувані податкові повідомлення-рішення, у зв`язку із наступним: податкові повідомлення-рішення винесені на підставі незаконно проведеної перевірки, зокрема ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" не було повідомлене про проведення перевірки; перевірку призначено та проведено з порушенням 1095-денного строку давності; позивача не включено до плану-графіка перевірки ЄСВ, ПДФО та військового збору; незаконність проведення відповідачем перевірки єдиного внеску; акт перевірки містить неправдиві відомості та неналежно оформлений. Крім того, позивач посилається на безпідставність висновків акта перевірки в частині формування позивачем собівартості послуг та віднесення собівартості на витрати підприємства, у ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" відсутній обов`язок проводити коригування показників від`ємного значення об`єкта оподаткування минулих періодів; позивач не отримав вмотивованого рішення за результатами розгляду скарги.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 04 жовтня 2018 року відкрито провадження в адміністративній справі №826/15828/18 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

Відповідач подав відзив на позовну заяву, у якому просив відмовити у задоволенні позову з підстав, викладених в акті перевірки, та зазначив, що допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні податкової перевірки.

У відповіді на відзив позивач підтримав вимоги адміністративного позову та зазначив про безпідставність тверджень ГУ ДФС.

В письмових поясненнях від 15 січня 2019 року, від 16 січня 2019 року позивач також звертав увагу на те/ що перевірку ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" проведено у період дії мораторію відповідно до Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) господарської діяльності"; на відсутність позивача у плані-графіку перевірок на 2018 рік, сформованому відповідно до Податкового кодексу України.

У письмовому поясненні від 04 липня 2019 року позивач повідомив, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 квітня 2019 року у справі №826/8325/18 за позовом ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" до ГУ ДФС про визнання протиправним та скасування наказу, визнання дій протиправним, яке набрало законної сили, встановлено, що "…План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік був оприлюднений на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України 22.12.2017 року. Як стверджує позивач, у відповідному переліку він був відсутній. Зазначене не спростовується контролюючим органам. Натомість, судом встановлено, що на веб-сайті Державної фіскальної служби України було розміщено план-графік перевірок на 2018 рік від 22.02.2017 року з урахуванням коригувань внесених 19.04.2018 року на підставі листа Державної фіскальної служби України від 13.04.2018 року №11230/7/99-99-14-03-01-17 затвердженого в.о. Голови Державної фіскальної служби України М.В. Проданом 13.04.2018 року. Оскільки згідно чинного законодавства України у податкових органів відсутні повноваження щодо коригування у поточному році вже сформованого і затвердженого річного плану-графіка проведення перевірок шляхом включення до нього нових платників податків, то оновлений оприлюднений 19.04.2018 року план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік є протиправним.".

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 15 листопада 2018 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

У судовому засіданні 02 вересня 2019 року представник позивача позовні вимоги підтримав, представник відповідача проти позову заперечив; на підставі частини третьої статті 194 Кодексу адміністративного судочинства України суд ухвалив перейти до розгляду справи у письмовому провадженні.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва звертає увагу на наступне.

Відповідно до податкового повідомлення-рішення ГУ ДФС від 10 липня 2018 року №0036511404 згідно з підпунктом 54.3.2 пункту 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України, за порушення підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134, пункту 135.1 статті 135 Податкового кодексу України ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" збільшено суму з податку на прибуток на 11 456 752,50 грн.

Відповідно до податкового повідомлення-рішення ГУ ДФС від 10 липня 2018 року 00365501404 згідно з підпунктом 54.3.2 пункту 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України, за порушення підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134, пункту 135.1 статті 135 Податкового кодексу України ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" зменшено суму від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток на 6 395 345,00 грн.

Зазначені податкові повідомлення-рішенні прийняті на підставі акта від 19 червня 2018 року №607/26-15-14-04-03 "Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" (код 38408092) податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, валютного - за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.01.2015 по 31.12.2017" (далі по тексту - акт перевірки).

У висновку акта перевірки зафіксовано порушення позивачем підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134, пункту 135.1 статті 135 Податкового кодексу України, норм статей 1, 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та пункту 10 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246, внаслідок заниження податку на прибуток на загальну суму 9 165 402,00 грн., у тому числі за 2016 рік в сумі 3 575 533,00 грн., за 2017 рік в сумі 5 589 869,00 грн. та встановлено завищення від`ємного значення об`єкта оподаткування по податку на прибуток в сумі 6 395 345,00 грн., у тому числі за 2017 рік в сумі 6 395 345,00 грн.

Вирішуючи спір по суті заявлених позовних вимог, суд керується наступними мотивами.

Перевірка ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" у межах спірних правовідносин проведена на підставі наказу ГУ ДФС від 16 квітня 2018 року №6652 "Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" (код 19356320)".

Згідно з вказаним наказом відповідно до статей 20, 77, 82 Податкового кодексу України, пункту 2 частини першої статті 13, статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування", на підставі плану-графіка проведення документальних перевірок суб`єктів господарювання на 2018 рік та з метою здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) вирішено провести документальну планову виїзну перевірку ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2017 року, валютного - за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2017 року, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2017 року тривалістю 20 робочих днів з 27 квітня 2018 року.

Пунктом 75.1 статті 75 Податкового кодексу України передбачено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно з абзацом першим підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Абзац другий підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України встановлює, що документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Відповідно до пункту 77.1 статті 77 Податкового кодексу України документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

За правилами пункту 77.2 статті 77 Податкового кодексу України до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.

Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до пункту 77.4 статті 77 Податкового кодексу України про проведення документальної планової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Таким чином, з аналізу наведених правових норм суд приходить до висновку, що документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок на поточний рік, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Відповідно до статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Частиною другою статті 74 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Проте, відповідач не надав суду доказів, які б підтверджували правомірності прийняття наказу про проведення документальної планової перевірки, а саме відповідного плану-графіка перевірок на 2018 рік, до якого включено ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД", і не довів суду, що такий план-графік був оприлюднений на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України до 25 грудня 2017 року.

Суд також самостійно не виявив на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України посилань на опублікування плану-графіка перевірок на 2018 рік до 25 грудня 2017 року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Крім того, суд встановив, що у рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 квітня 2019 року у справі №826/8325/18 за позовом ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" до ГУ ДФС про визнання протиправним та скасування наказу, визнання дій протиправним, яке набрало законної сили, встановлено, що "…План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік був оприлюднений на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України 22.12.2017 року.

Як стверджує позивач, у відповідному переліку він був відсутній. Зазначене не спростовується контролюючим органам.

Натомість, судом встановлено, що на веб-сайті Державної фіскальної служби України було розміщено план-графік перевірок на 2018 рік від 22.02.2017 року з урахуванням коригувань внесених 19.04.2018 року на підставі листа Державної фіскальної служби України від 13.04.2018 року №11230/7/99-99-14-03-01-17 затвердженого в.о. Голови Державної фіскальної служби України М.В. Проданом 13.04.2018 року.".

При цьому у рішенні від 26 квітня 2019 року у справі №826/8325/18 суд дійшов висновку, що оскільки згідно чинного законодавства України у податкових органів відсутні повноваження щодо коригування у поточному році вже сформованого і затвердженого річного плану-графіка проведення перевірок шляхом включення до нього нових платників податків, то оновлений оприлюднений 19 квітня 2018 року план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік є протиправним.

Однак, у зв`язку із тим, що допуск до проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" відбувся, а ГУ ДФС у м. Києві фактично реалізовано свою компетенцію на проведення такої перевірки та оформлення її результатів на підставі наказу ГУ ДФС від 16 квітня 2018 року №6652 "Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" (код 19356320)", у рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 квітня 2019 року у справі №826/8325/18 суд зазначив, що дії контролюючого органу щодо призначення та проведення розглядуваної перевірки не є такими, що порушують права позивача, та наголосив, що позивач не позбавлений права оскаржити прийняті за результатами документальної виїзної перевірки податкові повідомлення-рішення з підстав їх невідповідності закону чи компетенції контролюючого органу.

Як встановлює частина четверта статті 78 Кодексу адміністративного судочинства України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Враховуючи викладене, з огляду на відсутність у справі доказів на підтвердження законності проведення документальної планової перевірки ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД", суд приходить до висновку, що перевірка позивача у межах спірних правовідносин здійснена незаконно та з порушенням норм Податкового кодексу України.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду України, що викладена у постанові від 27 січня 2015 року у справі №21-425а14, незаконна перевірка не створює правових наслідків.

Так само, згідно з правовою позицією, викладеною у постанові Верховного Суду від 21 лютого 2018 року №К/9901/1970/17, невиконання вимог пункту 79.2 статті 79 Податкового кодексу України призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої, а саме - компетенції у податкового органу на прийняття акту індивідуальної дії (податкового повідомлення-рішення); як наслідок, акт такої перевірки з викладеними у ньому висновками, є доказом, здобутим з порушенням закону, й не має юридичної значимості, а тому прийняті на його підставі податкові повідомлення-рішення не можуть бути визнані правомірними.

Отже, незаконність дій з проведення документальної перевірки та порушення порядку її проведення є підставою для скасування рішень, прийнятих за наслідком проведення такої перевірки; у свою чергу акт перевірки з викладеними у ньому висновками, є доказом, здобутим з порушенням закону, й не має юридичної значимості, а тому прийняті на його підставі податкові повідомлення-рішення не можуть бути визнані правомірними.

Відповідно до пункту 86.8 статті 86 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення приймається керівником контролюючого органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень (за результатами фактичної перевірки - з дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків), а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Таким чином, проведена відповідачем перевірка позивача, за результатами якої складено акт від 19 червня 2018 року №607/26-15-14-04-03 "Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" (код 38408092) податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, валютного - за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.01.2015 по 31.12.2017", не створює правових наслідків, зокрема у вигляді прийняття податкових повідомлень-рішень.

Доводи відповідача, наведені у запереченні проти позову щодо порушення позивачем вимог підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134, пункту 135.1 статті 135 Податкового кодексу України, статей 1, 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та пункту 10 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246, внаслідок чого занижений податок на прибуток на загальну суму 9 165 402,00 грн. та завищене від`ємне значення об`єкта оподаткування по податку на прибуток в сумі 6 395 345,00 грн., не спростовують факту незаконності проведення перевірки позивача, а тому підстави для надання їм правової оцінки відсутні. Крім того, виявлені незаконною перевіркою порушення не вважаються такими, що встановлені у встановленому законом порядку.

Аналогічна позиція щодо відсутності підстав оцінювати висновки незаконної перевірки викладена у постанові Верховного Суду від 21 лютого 2018 року №К/9901/1970/17.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що податкові повідомлення-рішення ГУ ДФС від 10 липня 2018 року №0036511404 та №00365501404 є протиправними та підлягають скасуванню.

У той же час доводи ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" щодо не повідомлення про проведення перевірки та про незаконність проведення відповідачем перевірки єдиного внеску є помилковими, оскільки у рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 квітня 2019 року у справі №826/8325/18 встановлено наступні обставини: "…в ході розгляду справи судом встановлено факт скерування відповідачем позивачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення наказу на проведення перевірки та повідомлення щодо проведення перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня її проведення, доводи ТОВ "КСЕРОКС (Україна) ЛТД) щодо порушення контролюючим органом пункту 77.4 статті 77 ПК України є хибними; Головне управління ДФС у м. Києві є органом доходів і зборів, а тому, у останнього наявні повноваження щодо проведення перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичних осіб - підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску, достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки, з огляду на що доводи ТОВ "КСЕРОКС (Україна) ЛТД" в цій частині є необґрунтованими.".

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частиною першою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

На думку Окружного адміністративного суду міста Києва, відповідачем не доведено правомірність оскаржуваних податкових повідомлень-рішень з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, адміністративний позов ТОВ "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" підлягає задоволенню.

Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Таким чином, на користь позивача належить присудити сплачену ним суму судового збору у розмірі 267 781,46 грн. за рахунок бюджетних асигнувань ГУ ДФС.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 72-77, 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Головного управління ДФС у м. Києві від 10 липня 2018 року №0036511404 та №00365501404.

3. Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 267 781,46 грн. (двісті шістдесят сім тисяч сімсот вісімдесят одна гривня сорок шість копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у м. Києві.

Згідно з частиною першою статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Відповідно до частини другої статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Частина перша статті 295 Кодексу адміністративного судочинства України встановлює, що апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Товариство з обмеженою відповідальністю "КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД" (01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 28/2, Н/П №43; ідентифікаційний код 19356320);

Головне управління ДФС у м. Києві (04655, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19; ідентифікаційний код 39439980).

Суддя В.А. Кузьменко

Зареєстровано 15.04.2020
Оприлюднено 16.04.2020
Дата набрання законної сили 13.04.2020

Судовий реєстр по справі 826/15828/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.07.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 13.04.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 15.11.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 04.10.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону