Ухвала
від 15.04.2020 по справі 910/14370/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

"16" квітня 2020 р. Справа№ 910/14370/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Скрипки І.М.

суддів: Тищенко А.І.

Михальської Ю.Б.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Софітра" на рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2020 (повний текст підписано 10.03.2020)

у справі №910/14370/19 (суддя Щербаков С.О.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Софітра"

до Державного підприємства "Сетам"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Приватний виконавець Виконавчого округу міста Києва Ляпін Дмитро Валентинович

про визнання торгів такими, що відбулися та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.02.2020 у справі №910/14370/19 в позові відмовлено.

Скасовані заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2019 у справі №910/13787/19.

Не погодившись з прийнятим рішенням, позивач 27.03.2020 звернувся до суду з апеляційною скаргою, в якій просить оскаржуване рішення скасувати та прийняти нове про задоволення позову.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу позову 15.04.2020 передано на розгляд судді Скрипці І.М., сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Скрипка І.М., судді Тищенко А.І., Михальська Ю.Б.

Дослідивши матеріали апеляційної скарги та додані до неї документи, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про невідповідність скарги вимогам Глави 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 258 ГПК України у редакції, що набрала чинності з 15.12.2017, до апеляційної скарги додаються:

1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень;

2) докази сплати судового збору;

3) докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі;

4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції, за наявності.

Перевіривши матеріали апеляційної скарги позивача, колегією суддів встановлено, що до скарги не додано доказів, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Частиною 2 ст. 123 ГПК України передбачено, що розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюється законом.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено Законом України "Про судовий збір".

Так, згідно цього закону за подання до господарського суду апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв`язку з нововиявленими обставинами, судовий збір справляється у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до положень Закону України "Про судовий збір", в редакції на момент подання позову, за подання позовної заяви позивач повинен був сплатити та сплатив судовий збір в розмірі 10 747,074 грн. (за дві вимоги майнового та немайнового характеру).

Отже, до суду апеляційної інстанції апелянт за подання апеляційної скарги на рішення суду у даній справі повинен був сплатити судовий збір у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, що становить 16 121, 61 грн. (10 747,074 грн. х 150%).

Як вбачається з матеріалів апеляційної скарги, в підтвердження сплати судового збору за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2020 у справі №910/14370/19 скаржником було подано оригінал платіжного доручення №1168 від 01.10.2019 , відповідно до якого сплачено судовий збір в сумі 960,50 грн. за банківськими реквізитами не Північного апеляційного господарського суду, а Господарського суду міста Києва, крім того в призначенні платежу зазначено: *;101;40941122; Судовий збір, за подання до господарського суду заяви про забезпечення позову, Господарський суд м. Києва, пункт 2.3 Без ПДВ.

Банківськими реквізитами для сплати судового збору за подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду є:

Отримувач коштів ГУК у м. Києві/м. Київ/22030101

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37993783

Банк отримувача Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача (МФО) 899998

Рахунок отримувача UA668999980313121206082026001

Код класифікації доходів бюджету 22030101

Призначення платежу *;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); судовий збір, за позовом


(ПІБ чи назва установи, організації позивача), на рішення від
(дата оскаржуваного рішення) по справі
(номер справи), Північний апеляційний господарський суд (назва суду, де розглядається справа).

Отже, позивачем не додано доказів сплати судового збору за подання апеляційної скарги у встановленому порядку та розмірі.

Приписами ч. 2 ст. 260 ГПК України передбачено, що до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

У свою чергу, частина 1 ст. 174 ГПК України містить положення, відповідно до якого суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

При цьому, колегія суддів зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати семи днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо скаржник не усунув вищезазначені недоліки у строк встановлений судом, питання про повернення апеляційної скарги буде вирішення колегією суддів протягом п`яти днів з дня закінчення строку на усунення недоліків (ч. 6 ст. 260 ГПК України).

За таких обставин, апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Софітра" на рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2020 у справі №910/14370/19 підлягає залишенню без руху на підставі вищезазначених приписів процесуального законодавства з огляду на неподання документів, які підтверджують сплату судового збору у встановленому порядку та розмірі.

02.04.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30.03.2020 № 540-IX, яким у Господарському процесуальному кодексі України розділ X "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 4 такого змісту:

"4. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху , повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину.

Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID - 19" (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 №215), продовження карантину до 24 квітня та запровадження режиму надзвичайної ситуації на всій території України, строк для усунення недоліків апеляційної скарги не може бути менше ніж до 24 квітня 2020.

Керуючись статтями 174, 234, 256, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Софітра" на рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2020 у справі №910/14370/19 залишити без руху, надавши скаржнику строк до 27.04.2020 для усунення недоліків апеляційної скарги, зазначених у її мотивувальній частині.

2. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю "Софітра", що у випадку неусунення у встановлений термін недоліків, дану апеляційну скаргу буде повернуто скаржнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя І.М. Скрипка

Судді А.І. Тищенко

Ю.Б. Михальська

Дата ухвалення рішення15.04.2020
Оприлюднено20.04.2020

Судовий реєстр по справі —910/14370/19

Постанова від 16.09.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Скрипка І.М.

Ухвала від 05.08.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Скрипка І.М.

Ухвала від 15.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Скрипка І.М.

Рішення від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 05.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 05.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 18.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 20.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 20.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 20.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні