Ухвала
від 26.04.2020 по справі 910/2472/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про призначення розгляду справи за правилами загального позовного провадження

м. Київ

27.04.2020Справа № 910/2472/20

За позовом Акціонерного товариства "Укргазвидобування"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Геоюніт"

про стягнення 280 816,78 грн

Суддя Гумега О.В.

Представники: без виклику учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Укргазвидобування" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Геоюніт" про стягнення 280 816,78 грн, з яких: 167 191,66 грн пені, 113 625,12 грн штрафу за прострочення виконання зобов`язання за Договором № ЛГВ-605/03-18 на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Хідновицькій площі за технологією 3D від 02.07.2018.

Позовні вимоги обґрунтовані допущеним відповідачем простроченням виконання робіт по етапу № 6 робіт за вищевказаним договором.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.02.2020 позовну заяву Акціонерного товариства "Укргазвидобування" залишено без руху, встановлено позивачу спосіб та строк усунення недоліків позовної заяви.

03.03.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2020 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено розгляд справи здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (без проведення судового засідання).

01.04.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву. Наведеним відзивом відповідач заперечував проти позовних вимог, а також просив суд зупинити провадження у справі № 910/2472/20 до вирішення справи № 910/368/20 за позовом Акціонерного товариства "Укргазвидобування" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Геоніт" про стягнення 14 578 761,42 грн, яка розглядається Господарським судом міста Києва.

06.04.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив на позовну заяву з викладеними у ній поясненнями, міркуваннями та аргументами щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень проти позовних вимог та викладеного у позові клопотання про зупинення провадження у справі № 910/2472/20 до вирішення справи № 910/368/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.04.2020 відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про зупинення провадження у справі № 910/2472/20 до вирішення справи № 910/368/20 за позовом Акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕОЮНІТ" про стягнення 14 578 761,42 грн, яка розглядається Господарським судом міста Києва.

24.04.2020 засобами електронного зв`язку до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення відповідача проти відповіді на відзив на позовну заяву.

24.04.2020 засобами електронного зв`язку до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін.

Зі змісту даного клопотання вбачається, що відповідач вважає, що дана справа не може розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження у зв`язку із великим значенням справи для відповідача. Як зазначає відповідач, винесення рішення у справі № 910/2472/20 у порядку спрощеного позовного провадження позбавляє відповідача можливості доведення своєї позиції та заперечень щодо позовних вимог позивача шляхом змагальності сторін у судовому засіданні.

Наведеним клопотанням відповідач просив суд врахувати при розгляді даного клопотання ситуацію, що склалась в Україні, пов`язану з карантином та продовжити строк для подання клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін на підставі положень частини 4 Розділу X "Прикінцеві положення" ГПК України, прийняти дане клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін та постановити ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до ч. 3-4 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи - у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

Положеннями ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

За змістом ч. 1 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до ч. 7 ст. 252 ГПК України відповідач може подати клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін в строк для подання відзиву.

Ухвалою Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі № 910/2472/20 від 05.03.2020 запропоновано відповідачу подати до суду відзив на позовну заяву протягом 15 (п`ятнадцяти днів) з дня вручення вищезазначеної ухвали.

Відповідно до ч. 4 ст. 250 ГПК України, якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд залежно від обґрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про: 1) залишення заяви відповідача без задоволення; 2) розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Згідно ч. 5 ст. 250 ГПК України, якщо відповідач не подасть у встановлений судом строк такі заперечення, він має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

Як встановлено судом, при поданні клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін за правилами загального позовного провадження, відповідач просив суд при розгляді даного клопотання врахувати ситуацію, що склалась в Україні, пов`язану з карантином.

Відповідно до частини 4 розділу X Прикінцевих положень ГПК України, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 119 ГПК України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Враховуючи положення частини 4 Розділу X ГПК України, суд дійшов висновку поновити відповідачу строк для подання клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін за правилами загального позовного провадження.

З огляду на завдання господарського судочинства, а також необхідність дотримання основних засад господарського судочинства, визначених у ч. 3 ст. 2, ст. 4 ГПК України, врахувавши ціну позову та значення справи для сторін, розглянувши клопотання відповідача про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення наведеного клопотання відповідача та у зв`язку з цим про розгляд даної справи за правилами загального позовного провадження та призначення підготовчого засідання у справі.

Частиною 6 статті 250 Господарського процесуального кодексу України визначено, якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Керуючись статтями 12, 176, 177, 181, 182, 232, 234, 235, 247, п. 4 розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Поновити відповідачу строк для подання клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін за правилами загального позовного провадження.

2. Задовольнити клопотання відповідача про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити розгляд справи № 910/2472/20 за правилами загального позовного провадження.

4. Призначити підготовче засідання у справі на 18.05.20 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4.

5. Повідомити учасників справи про дату, час і місце судового засідання. Явка учасників справи у підготовче засідання є не обов`язковою.

6. Звернути увагу учасників справи , що процесуальні строки та строки, встановлені судом, розраховуються з урахуванням п. 4 розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України.

7. Звернути увагу учасників справи , що докази, які подають учасники справи та порядок їх подання, повинні відповідати вимогам глави 5 ГПК України, зокрема:

- позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 80 ГПК України);

- відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, повинні подати докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи (ч. 3 ст. 80 ГПК України);

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений законоим строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 4 ст. 80 ГПК України);

- докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. 8 ст. 80 ГПК України);

- копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 80 ГПК України).

8. Звернути увагу сторін, що збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених ГПК України (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 74 ГПК України).

9. Звернути увагу учасників справи , що заяви з процесуальних питань (заяви, клопотання, заперечення) учасники справи подають з дотриманням вимог ст. 169, 170 ГПК України.

10. Звернути увагу позивача , що у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою статті 46 ГПК України, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі (ч. 5 ст. 46 ГПК України).

11. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/.

12. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання - 27.04.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О. В. Гумега

До відома учасників справи:

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:

- подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі (п.п. 17.1 п. 17 Перехідних положень);

- розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі (п.п. 17.3 п. 17 Перехідних положень).

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп`ятниці з 14:00 до 16:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань уточнюється за внутрішнім телефоном 7-136) за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання , в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з`явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа , що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для долучення до матеріалів справи.

Дата ухвалення рішення26.04.2020
Оприлюднено27.04.2020

Судовий реєстр по справі —910/2472/20

Ухвала від 22.02.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Гумега О.В.

Рішення від 14.12.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Гумега О.В.

Ухвала від 08.12.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Гумега О.В.

Ухвала від 03.12.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Гумега О.В.

Ухвала від 14.11.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Гумега О.В.

Ухвала від 17.10.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Гумега О.В.

Ухвала від 23.06.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Гумега О.В.

Ухвала від 17.05.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Гумега О.В.

Ухвала від 26.04.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Гумега О.В.

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Гумега О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні