Рішення
від 25.02.2020 по справі 911/2545/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2020 р. Справа № 911/2545/19

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

при секретарі судового засідання Белишевій А. В.

за участю представників учасників справи:

від позивача: Никоненко А. Г. (адвокат - довіреність № 14-495 від 20.12.2019 р.);

від відповідача: Дяченко О. Г. (адвокат - ордер серії ВІ № 1003879 від 19.11.2019 р.)

розглянувши матеріали справи

за позовом Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", (01601, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6, м. Київ)

до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", (07400, вул. Гагаріна, буд. 16, м. Бровари, Київська область)

про стягнення 8 445 239, 75 грн

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулось в господарський суд Київської області із позовом до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" про стягнення 2 338 926, 81 грн пені, 1 633 403, 74 грн штрафу, 122 534, 20 грн 3% річних, 4 350 375, 00 грн інфляційних збитків.

Позовні вимоги обґрунтовані позивачем неналежним виконанням відповідачем свого обов`язку щодо оплати за поставлений позивачем природний газ згідно з договором купівлі-продажу природного газу № 15-28-ПР від 29.01.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.10.2019 р. відкрито провадження у справі № 911/2545/19 за позовом Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" про стягнення 8 445 239, 75 грн, визначено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження і призначено її розгляд у підготовчому засіданні із викликом та за участю представників учасників справи на 20.11.2019 р.

20.11.2019 р. за наслідками підготовчого судового засідання судом оголошено перерву до 11.12.2019 р.

06.12.2019 р. до канцелярії суду від відповідача надійшов відзив № 1.9.1-1-1.9.1/2214 від 04.12.2019 р. на позовну заяву, у якому він просить суд зменшити розмір пені, нараховану позивачем у розмірі 2 338 926, 81 грн на 100%, зменшити розмір штрафних санкцій у розмірі 7% на суму 1 633 403, 74 на 100%, розстрочити виконання рішення суду строком на 12 місяців.

11.12.2019 р. за наслідками підготовчого судового засідання судом оголошено перерву до 08.01.2020 р.

19.12.2019 р. до канцелярії суду від позивача надійшла відповідь № 39/1-658-19 від 13.12.2019 р. на відзив на позовну заяву, що долучена судом до матеріалів справи.

08.01.2020 р. перед судовим засіданням до канцелярії суду від відповідача надійшло клопотання № 01-1 від 08.01.2020 р. про долучення доказів, що долучені судом до матеріалів справи.

08.01.2020 р. за наслідками підготовчого судового засідання судом оголошено перерву до 29.01.2020 р.

20.01.2020 р. до канцелярії суду від позивача надійшли додаткові пояснення № 39/1-73-20 від 16.01.2020 р., що долучені судом до матеріалів справи.

21.01.2020 р. до канцелярії суду від відповідача надійшли заперечення № 10-01 від 17.01.2020 р. на відповідь на відзив на позовону заяву, що долучені судом до матеріалів справи.

29.01.2020 р. перед судовим засіданням до канцелярії суду від позивача надійшли додаткові пояснення № 39/1-100-20 від 28.01.2020 р., що долучені судом до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.01.2020 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті за участю представників учасників справи на 12.02.2020 р.

04.02.2020 р. до канцелярії суду від позивача надійшло клопотання № 39/1-126-20 від 03.02.2020 р. про долучення доказів, що долучені судом до матеріалів справи.

12.02.2020 р. за наслідками судового засідання судом оголошено перерву до 26.02.2020 р.

26.02.2020 р. у судовому засіданні представник позивача надав усні пояснення щодо своїх позовних вимог, позовні вимоги підтримав, вважає їх обґрунтованими і правомірними та такими, що підлягають задоволенню з підстав, зазначених в позовній заяві, відповіді на відзив на позовону заяву.

Представник відповідача у судовому засіданні надав усні пояснення по суті спору, підтримав свої заяви про зменшення розміру штрафних санкцій на 100% та розстрочення виконання рішення суду на 12 місяців, викладені у відзиві на позовну заяву, та просив суд задовольнити їх.

За наслідками судового засідання судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення у даній справі.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

29.01.2015 р. між позивачем (надалі - Продавець) та відповідачем (надалі - Покупець) було укладено договір № 15-28-ПР купівлі-продажу природного газу, згідно умов п. 1.1. якого Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю у 2015 році природний газ, ввезений на митну територію України Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за кодом згідно УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити цей природний газ (надалі - газ), на умовах цього Договору.

Згідно п. 1.2. Договору газ, що продається за цим договором, використовується Покупцем виключно для власних потреб. Покупець є кінцевим споживачем.

Відповідно до п. 2.1. Договору Продавець передає Покупцеві з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року газ обсягом до 169430,471 тис. куб. м. (сто шістдесят дев`ять мільйонів чотириста тридцять тисяч чотириста сімдесят один куб. м.), у тому числі по місяцях кварталів (тис. куб м):

МісяцьОбсягМісяцьОбсягМісяцьОбсягМісяцьОбсяг січень 1680,471квітень 15250,000липень 15250,000жовтень 15250,000 лютий 15250,000травень 15250,000серпень 15250,000листопад 15250,000 березень 15250,000червень 15250,000вересень 15250,000грудень 15250,000 I кв. 32180,471 II кв. 45750,000 III кв. 45750,000 IV кв. 45750,000

Пунктом 3.3. Договору передбачено, що приймання-передача газу, переданого Продавцем Покупцеві у відповідному місяці продажу, оформлюється актом приймання-передачі газу. Обсяг використання газу Покупцем у відповідному місяці поставки встановлюється шляхом складання добових обсягів, визначених на підставі показів комерційного вузла/вузлів обліку газу Покупця.

Згідно п. 3.4. Договору, не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем продажу газу, Покупець зобов`язується надати Продавцеві підписані та скріплені печатками Покупця та газотранспортного підприємства три примірники акта приймання-передачі газу, у якому зазначаються фактичні обсяги використаного газу, його фактична ціна та вартість. Продавець не пізніше 8-го числа зобов`язується повернути Покупцеві та газотранспортному підприємству по одному примірнику оригіналу акта, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта. Акти є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.

Пунктом 5.2. Договору встановлено, що з 01 січня 2015 року ціна за 1000 куб. м газу становить 5 900, 00 грн. без урахування податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ, тарифів та транспортування, розподіл і постачання природного газу, крім того:

- збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ - 2%;

- податок на додану вартість за ставкою - 20%.

Крім того тариф на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами - 366,70 грн., крім того ПДВ - 20% - 73,34 грн., всього з ПДВ - 440,04 грн. (чотириста сорок гривень 04 коп.).

До сплати за 1000 куб. м. природного газу - 6 384,70 грн., крім того ПДВ - 20% - 1 276, 94 грн., всього з ПДВ - 7 661, 64 грн (сім тисяч шістсот шістдесят одна гривня, 64 коп.) гривень.

З 01 лютого 2015 року ціна за 1000 куб. м газу становить 5 700, 00 грн. без урахування податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ, тарифів та транспортування, розподіл і постачання природного газу, крім того:

- збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ - 2%;

- податок на додану вартість за ставкою - 20%.

Крім того тариф на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами - 366,70 грн., крім того ПДВ - 20% - 73,34 грн., всього з ПДВ - 440,04 грн. (чотириста сорок гривень 04 коп.).

До сплати за 1000 куб. м. природного газу - 6 180, 70 грн., крім того ПДВ - 20% - 1 236, 14 грн., всього з ПДВ - 7 416, 84 грн (сім тисяч чотириста шістнадцять гривень, 84 коп.) гривень.

Відповідно до п. 5.4. Договору загальна сума вартості природного газу за цим договором складається із сум вартості місячних поставок газу.

Згідно п. 6.1. Договору оплата за природний газ з врахуванням вартості транспортування територією України проводиться Покупцем виключно грошовими коштами в такому порядку:

- оплата в розмірі 30% (тридцять відсотків) від вартості запланованих місячних обсягів проводиться не пізніше ніж за 5 (п`ять) банківських днів до початку місяця поставки газу;

- оплати в розмірі по 35% (тридцять п`ять відсотків) від вартості запланованих місячних обсягів проводиться до 5 числа та до 15-го числа поточного місяця поставки.

Остаточний розрахунок за фактично переданий газ здійснюється до 14 числа (включно) місяця, наступного за місяцем поставки газу.

Пунктом 9.3. Договору передбачено, що строк, у межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав за цим Договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, штрафів, пені, відсотків річних, інфляційних нарахувань, встановлюється тривалістю у 5 (пять) років.

Пунктом 11.1. Договору визначено строк його дії, згідно якого цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, поширює дію на відносини, що фактично склалися між Сторонами з 01 січня 2015 року і діє в частині поставки природного газу до 31 грудня 2015 року, а в частині проведення розрахунків за газ та послуг з його транспортування - до повного погашення заборгованості.

На виконання умов договору позивачем у період з січня по березень 2015 р. було передано у власність (продано) відповідачу природний газ на загальну суму 24 943 715, 96 грн, що підтверджується актом приймання-передачі природного газу від 31.01.2015 р. на суму 12 949 657, 96 грн, актом приймання-передачі природного газу від 28.02.2015 р. на суму 10 384 681, 12 грн, актом приймання-передачі природного газу від 31.03.2015 р. на суму 1 609 376, 88 грн, наявними у матеріалах справи.

За період дії договору та на його виконання відповідачем лише станом на 08.05.2015 р. було виконано свій обовязок по оплаті природного газу та перераховано позивачу грошові кошти у розмірі 24 943 715, 96 грн, що підтверджується виписками з банківських рахунків позивача, листом відповідача вих. № 04-12/42/1 від 10.04.2015 р., розрахунком ціни позову позивача, наявними у матеріалах справи.

Як було зазначено вище, позивач у своїй позовній заяві, крім інших вимог, просить стягнути із відповідача пеню, передбачену договором № 15-28-ПР купівлі-продажу природного газу від 29.01.2015 р., за періоди прострочення відповідачем виконання обов`язку по оплаті природного газу з 17.02.2015 р. по 07.05.2015 р. всього на загальну суму 2 338 926, 81 грн у відповідності до виконаного ним розрахунку.

З приводу вказаної позовної вимоги позивача суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Регулювання відносин, що виникають у зв`язку із купівлею-продажем товару здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами і безпосередньо договором.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Частиною 1 ст. 692 цього ж кодексу передбачено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Частиною 1 ст. 530 цього ж кодексу закріплено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 610 цього ж кодексу порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У встановлений договором строк відповідач обов`язок щодо оплати природного газу не виконав, здійснивши оплату за поставлений природний газ на загальну суму 24 943 715, 96 грн у повному обсязі лише 08.05.2015 р. , що підтверджується договором № 15-28-ПР купівлі-продажу природного газу від 29.01.2015 р., актом приймання-передачі природного газу від 31.01.2015 р. на суму 12 949 657, 96 грн, актом приймання-передачі природного газу від 28.02.2015 р. на суму 10 384 681, 12 грн, актом приймання-передачі природного газу від 31.03.2015 р. на суму 1 609 376, 88 грн, виписками з банківських рахунків позивача, листом відповідача вих. № 04-12/42/1 від 10.04.2015 р., розрахунком ціни позову позивача, наявними у матеріалах справи.

Згідно з ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 3) ч. 1 ст. 611 цього ж кодексу у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Частиною 1 ст. 549 цього ж кодексу передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Частиною 3 цієї ж статті встановлено, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 цього ж кодексу у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Пунктом 7.2. Договору встановлено, що у разі невиконання Покупцем пункту 6.1. цього Договору він у безспірному порядку повинен сплатити Продавцю, крім суми заборгованості, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплатити штраф у розмірі 7 (семи відсотків) від суми простроченого платежу.

Розрахунок пені від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірним.

Правильний розрахунок пені від суми основної заборгованості за договором наступний:

Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення 12949657.96 17.02.2015 - 03.03.2015 15 19.5000 % 0.107 %* 207549.31 12949657.96 04.03.2015 - 09.04.2015 37 30.0000 % 0.164 %* 787623.03 Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення 9301126.80 10.04.2015 - 05.05.2015 26 30.0000 % 0.164 %* 397527.61 Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення 10384681.12 17.03.2015 - 05.05.2015 50 30.0000 % 0.164 %* 853535.43 Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення 9685807.92 06.05.2015 - 07.05.2015 2 30.0000 % 0.164 %* 31843.75 Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення 1609376.88 15.04.2015 - 07.05.2015 23 30.0000 % 0.164 %* 60847.67 Отже, загальний розмір пені від суми основної заборгованості за договором № 15-28-ПР купівлі-продажу природного газу від 29.01.2015 р. у вищевказані періоди становить 2 338 926, 80 грн.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача штраф, передбачений договором поставки № 15-28-ПР купівлі-продажу природного газу від 29.01.2015 р., за прострочення відповідачем виконання обов`язку по оплаті природного газу понад 30 днів на загальну суму 1 633 403, 74 грн у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Відповідно до п. 3) ч. 1 ст. 611 цього ж кодексу у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Частиною 1 ст. 549 цього ж кодексу передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Згідно з ч. 2 ст. 551 цього ж кодексу передбачено, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 цього ж кодексу у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Пунктом 7.2. Договору встановлено, що у разі невиконання Покупцем пункту 6.1. цього Договору він у безспірному порядку повинен сплатити Продавцю, крім суми заборгованості, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплатити штраф у розмірі 7 (семи відсотків) від суми простроченого платежу.

Розрахунок штрафу від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є обґрунтованим та вірним.

Також, як було зазначено вище, відповідач у своєму відзиві № 1.9.1-1-1.9.1/2214 від 04.12.2019 р. на позовну заяву просить суд врахувати своє скрутне матеріальне становище і інші обставини та зменшити розмір пені, нараховану позивачем у розмірі 2 338 926, 81 грн на 100%, зменшити розмір штрафних санкцій у розмірі 7% на суму 1 633 403, 74 на 100%.

Згідно з ст. 233 Господарського кодексу України у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов`язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов`язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Якщо порушення зобов`язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.

Відповідно до ч. 3 ст. 551 Цивільного кодексу України розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Враховуючи, що основна заборгованість за договором була повністю погашена відповідачем до звернення позивача в суд із даним позовом, що така основна заборгованість постійно погашалась відповідачем і виникала лише у певні періоди через відсутність обігових коштів, враховуючи тяжке фінансове і матеріальне становище відповідача, що склалось, значний розмір штрафних санкцій, заявлених позивачем до стягнення з відповідача за даним позовом, накладення протягом березня - червня 2015 р. арештів на кошти відповідача, що підтверджується звітом про фінансовий стан відповідача станом на 30.09.2019 р., наказами ДП "Укрспирт" про зупинення ряду виробничих потужностей відповідача, постановами державної виконавчої служби про арешт коштів відповідача, наявними у матеріалах справи, суд дійшов висновку, що наявні всі правові підстави для реалізації його права на зменшення розміру пені, заявленої позивачем і перерахованої судом, з 2 338 926, 80 грн до 1 149 463, 40 грн, що становить 50 % від розміру пені, заявленої позивачем і перерахованої судом; розміру штрафу, заявленого позивачем, з 1 633 403, 74 грн до 816 701, 87 грн, що становить 50 % від розміру штрафу, заявленого позивачем і визнаного судом обґрунтованим.

Отже, суд дійшов висновку про часткове задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача пені від суми основної заборгованості за договором у вищевказані періоди за наслідками її зменшення судом у розмірі 1 149 463, 40 грн.

Отже, суд дійшов висновку про часткове задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача штрафу від суми основної заборгованості за договором за наслідками його зменшення судом у розмірі 816 701, 87 грн.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача 4 350 375, 00 грн інфляційних збитків та 122 534, 20 грн 3% річних за періоди прострочення відповідачем виконання обов`язку по оплаті природного газу за договором № 15-28-ПР купівлі-продажу природного газу від 29.01.2015 р. за період з 01.03.2015 р. по 30.04.2015 р. та за період 17.02.2015 р. по 07.05.2015 р. відповідно у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Згідно ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною 2 ст. 625 цього ж кодексу передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розрахунок інфляційних збитків від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірним.

Правильний розрахунок інфляційних збитків від суми основної заборгованості наступний:

Період заборгованостіСума боргу (грн.)Сукупний індекс інфляції за періодІнфляційне збільшення суми боргуСума боргу з врахуванням індексу інфляції 01.03.2015 - 31.03.2015 12949657.96 1.108 1398563.06 14348221.02 Період заборгованостіСума боргу (грн.)Сукупний індекс інфляції за періодІнфляційне збільшення суми боргуСума боргу з врахуванням індексу інфляції 01.04.2015 - 30.04.2015 9301126.80 1.140 1302157.75 10603284.55 Період заборгованостіСума боргу (грн.)Сукупний індекс інфляції за періодІнфляційне збільшення суми боргуСума боргу з врахуванням індексу інфляції 01.04.2015 - 30.04.2015 10384681.12 1.140 1453855.36 11838536.48 Отже, загальний розмір інфляційних збитків від суми основної заборгованості за договором у вищевказані періоди становить 4 154 576, 17 грн.

Отже, суд дійшов висновку про часткове задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача інфляційних збитків від суми основної заборгованості за договором у вищевказані періоди у розмірі 4 154 576, 17 грн

Розрахунок 3 % річних від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є обґрунтованим та вірним, а тому суд дійшов висновку про задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача 3 % річних від суми основної заборгованості за договором у вищевказані періоди у розмірі 122 534, 20 грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню частково.

Судові витрати відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, з урахуванням зменшення судом розміру пені та штрафу від суми основної заборгованості, що були обґрунтовано заявлені позивачем у позовній заяві, поданій до господарського суду Київської області, і перераховані судом за наслідками розгляду справи.

Крім того, відповідач у відзиві № 1.9.1-1-1.9.1/2214 від 04.12.2019 р. на позовну заяву просить суд розстрочити виконання рішення суду строком на 12 місяців.

Згідно з ч. 1 ст. 239 Господарського процесуального кодексу України суд, який ухвалив рішення, може визначити порядок його виконання, надати відстрочення або розстрочити виконання, вжити заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в рішенні.

Відповідно до ст. 331 цього ж кодексу за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання.

2. Заява про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається у десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.

3. Підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочки або розстрочки виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.

4. Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує:

1) ступінь вини відповідача у виникненні спору;

2) стосовно фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан;

3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

5. Розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови.

6. При відстроченні або розстроченні виконання судового рішення суд може вжити заходів щодо забезпечення позову.

7. Про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, встановлення чи зміну способу та порядку його виконання або відмову у вчиненні відповідних процесуальних дій постановляється ухвала, яка може бути оскаржена. У необхідних випадках ухвала надсилається установі банку за місцезнаходженням боржника або державному виконавцю, приватному виконавцю.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У процесі розгляду справи відповідачем у відповідності до ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України не було надано суду всіх належних та допустимих доказів, що б підтверджували наявність обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, станом на момент прийняття судом рішення у даній справі, що є підставою у відповідності до положень ст. 331 Господарського процесуального кодексу України для реалізації судом права на розстрочення виконання рішення суду.

У звязку із тим, що даним судовим рішенням зменшено розмір заявлених до стягнення пені та штрафу, а відповідач не зазначив всіх обставин та доказів їх підтвердження, передбачених положеннями ст. 331 Господарського процесуального кодексу України, то у суду відсутні правові підстави для реалізації його права на розстрочення виконання рішення суду, а тому суд дійшов висновку про залишення клопотання відповідача про розстрочення виконання рішення суду без задоволення.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 233, 236 - 240, 331 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1 . Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" (07400, Київська область, місто Бровари, вулиця Гагаріна, будинок 16; ідентифікаційний код 37199618) на користь Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (01601, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 6; ідентифікаційний код 20077720) 1 149 463 (один мільйон сто сорок дев`ять тисяч чотириста шістдесят три) грн 40 (сорок) коп. пені, 816 701 (вісімсот шістнадцять тисяч сімсот одна) грн 87 (вісімдесят сім) коп. штрафу, 4 154 576 (чотири мільйони сто п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот сімдесят шість) грн 17 (сімнадцять) коп. інфляційних збитків, 122 534 (сто двадцять дві тисячі п`ятсот тридцять чотири) грн 20 (двадцять) коп. 3% річних та судові витрати 123 741 (сто двадцять три тисячі сімсот сорок одна) грн 61 (шістдесят одна) коп. судового збору.

3. Відмовити в задоволенні інших позовних вимог.

4. Відмовити у задоволенні клопотання Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" про розстрочення виконання рішення суду, викладеного у відзиві № 1.9.1-1-1.9.1/2214 від 04.12.2019 р. на позовну заяву .

5. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження, а у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Суддя В.М.Бацуца

Повний текст рішення складено і підписано

13 квітня 2020 р.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено27.04.2020

Судовий реєстр по справі —911/2545/19

Постанова від 15.07.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Руденко М.А.

Ухвала від 17.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Руденко М.А.

Рішення від 26.04.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Бацуца В.М.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Бацуца В.М.

Ухвала від 04.11.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Бацуца В.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні