ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

м. Київ

08.05.2020Справа № 910/5999/20

Суддя Господарського суду міста Києва Турчин С.О. розглянувши

позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЖИСА" (04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА (до перейнаменування - вулиця Фрунзе), будинок 23, ідентифікаційний код 20727448)

до 1. Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" (01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 42-44, ідентифікаційний код 21672206 )

2. приватного акціонерного товариства "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" (04053, м.Київ, ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7 А, ідентифікаційний код 20337279)

3. Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, будинок 13, ідентифікаційний код 00015622)

4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (03067, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 6, ідентифікаційний код 23730178)

5. товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ" (01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 18, КАБІНЕТ 214, ідентифікаційний код 38511128)

про визнання недійсним аукціону та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЖИСА" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", приватного акціонерного товариства "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ", у якому просить суд:

Визнати незаконним аукціон на фондовій біржі - біржові торги від 04.03.2020 р. проведені Акціонерним товариством "Фондова біржа ПФТС", в ході яких було продано прості бездокументарні іменні акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ: 00039002;

Зобов`язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" повернути Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ", юридичній особі створеній за законодавством Російської Федерації та резиденту Російської Федерації прості бездокументарні іменні акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ: 0003900;

Зобов`язати депозитарну установу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" виконати депозитарну операцію зарахування іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ: 0003900, що належали на праві приватної власності Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ", юридичній особі створеній за законодавством Російської Федерації та резиденту Російської Федерації до моменту укладення біржового контракту №813054 від 04.03.2020 р. між Приватним акціонерним товариством "Альтана Капітал" (в ролі покупця) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (в ролі продавця), на рахунок у цінних паперах Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" депозитарний код рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , що списуються з рахунку у цінних паперах приватного акціонерного товариства "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" у депозитарній установі ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"

Розглянувши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення даного позову без руху, з огляду на наступне.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Згідно із ч. 1 ст. 172 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

У порушення наведених приписів позивачем не надано доказів на підтвердження факту надсилання на адресу відповідачів даної позовної заяви та доданих до неї документів.

Враховуючи наведене, способом усунення недоліку позовної заяви є надання доказів на підтвердження факту надсилання на адресу відповідачів копії позовної заяви та доданих до неї документів (опису вкладення у цінний лист, квитанції про оплату поштових послуг, тощо).

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно із ч.2 ст.123 ГПК України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір", судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2102,00 грн.

Згідно із пп. 2 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір", за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру ставка судового збору встановлюється в 1 розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України "Про судовий збір", у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; а за подання позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Із сукупного аналізу п. 2.2.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" від 21.02.2013 № 7 та п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" від 06.11.2009 № 9 вбачається, що вимога про застосування наслідків недійсності провочину (реституція) є саме майновою вимогою.

Відповідно до п. 2.2.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" від 21 лютого 2013 року № 7, судовий збір з позовної заяви про визнання права власності на майно, витребування або повернення майна у позадоговірних зобов`язаннях (у тому числі в зв`язку з вимогами, заснованими на приписах частини п`ятої статті 216, статті 1212 Цивільного кодексу України тощо), - як рухомих речей, так і нерухомості, - визначається з урахуванням вартості спірного майна, тобто як зі спору майнового характеру. При цьому суд не повинен визначати вартість майна за відповідними вимогами, оскільки такий обов`язок покладається на позивача. На виняток з цього правила лише у випадках неправильного зазначення ціни позову вона визначається суддею; з цією метою суд вправі витребувати додаткові документи і матеріали як в учасників даного судового процесу, так і в інших підприємств та організацій, а в разі необхідності призначити відповідну судову експертизу (проведення експертної оцінки майна), у випадку ж відмови позивача від здійснення оплати такої експертизи - залишити позов без розгляду.

Позивачем заявлено три вимоги: 1) про визнання незаконним аукціону (вимога немайнового характеру); 2) про зобов`язання відповідача-2 повернути Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" прості бездокументарні іменні акції (визначена позивачем як вимога про реституцію, що є майновою вимогою); 3) про зобов`язання відповідача-5 виконати депозитарну операцію зарахування іменних акцій (немайнова вимога).

Однак позивачем до матеріалів позовної заяви не надано жодних доказів на підтвердження сплати судового збору у встановленому Законом України "Про судовий збір", порядку та розмірі.

Водночас слід зазначити, що суд не повинен визначати вартість майна за відповідною вимогою про реституцію, оскільки за змістом п.3 ч.3 ст.162 та ст.163 ГПК України такий обов`язок покладається на позивача.

Враховуючи наведене, позивач повинен сплатити судовий збір у встановленому Законом України "Про судовий збір", порядку та розмірі та в підтвердження сплати судового збору - надати докази.

У відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.

Позивач визначив відповідачем-3 - Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, в той час як, вказаний у позові ідентифікаційний код юридичної особи 00015622 належить Міністерству юстиції України.

За таких обставин, позивачу слід надати пояснення визначеного позивачем відповідача-3 (конкретизувати), вказати правильне найменування, адресу місцезнаходження відповідача-3.

Відповідно до ч. 2 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

У порушення наведеної норми, позивачем не надано до позову жодних доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

У зв`язку із вказаним, позивачу слід усунути недолік позовної заяви шляхом надання доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

Також суд зазначає, що відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України позовна заява повинна містити перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд встановив, що остання не містить зазначення щодо наявності/відсутності у позивача оригіналів поданих доказів.

Позивачу слід усунути зазначений недолік, шляхом надання до суду відомостей щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви.

Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, позовна заява повинна містити підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Однак, позивачем в порушення приписів п. 10 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви не додано підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Згідно із п. 9 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України визначено, що позовна заява повинна містити попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи.

Позивачем не дотримано приписів п. 9 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України та не надано попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно із ч. 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

За таких обставин, вказана позовна заява підлягає залишенню без руху.

Для усунення вказаних недоліків позовної заяви позивачу необхідно надати суду:

докази на підтвердження факту надсилання на адресу відповідачів копії позовної заяви та доданих до неї документів (опису вкладення у цінний лист, квитанції про оплату поштових послуг, тощо);

докази сплати судового збору за подання цього позову у встановленому Законом України "Про судовий збір" порядку та розмірі;

пояснення щодо визначеного позивачем відповідача-3, вказати правильне найменування, адресу місцезнаходження відповідача-3;

докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги;

відомості щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви;

підтвердження про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

Крім того, згідно із позовною заявою, позивачем зазначено третіми особами ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", однак відповідного клопотання до позову не надано. Суд вважає за необхідне зазначити, що заява позивача про залучення третіх осіб повинна відповідати приписам ст. 50 та ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

Суд звертає увагу позивача на те, що відповідно до ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 162, 164, 174, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЖИСА" залишити без руху.

Встановити позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя С.О. Турчин

Дата ухвалення рішення 08.05.2020
Оприлюднено 08.05.2020

Судовий реєстр по справі 910/5999/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/5999/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону