Ухвала
від 12.05.2020 по справі 920/230/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

12 травня 2020 року

м. Київ

Справа № 920/230/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Студенець В.І. - головуючий, судді: Баранець О.М., Кондратова І.Д.

розглянувши матеріали касаційної скарги Приватного акціонерного товариства "Іскра"

на рішення Господарського суду Сумської області

(головуючий суддя - Жерьобкіна Є.А., судді: Яковенко В.В., Джепа Ю.А.)

від 16.12.2019

на постанову Північного апеляційного господарського суду

(головуючий суддя - Коротун О.М., судді: Ткаченко Б.О., Сулім В.В.)

від 10.03.2020

та ухвалу Північного апеляційного господарського суду

(головуючий суддя - Коротун О.М., судді: Ткаченко Б.О., Сулім В.В.)

від 10.03.2020

у справі № 920/230/19

за позовом Фізичної особи-підприємця Мачули Віктора Миколайовича

до Приватного акціонерного товариства "Іскра"

про стягнення 1 272 932, 81 грн

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Сумської області від 16.12.2019 у справі №920/230/19 позов задоволено частково, стягнуто з Приватного акціонерного товариства "Іскра" на користь Фізичної особи-підприємця Мачули Віктора Миколайовича 997 341, 00 грн - боргу за надані послуги, 218 037, 82 грн - інфляційних втрат, 57 486, 64 грн - 3% річних, у задоволенні позову в іншій частині - відмовлено.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2020 рішення Господарського суду Сумської області від 16.12.2019 у справі №920/230/19 залишено без змін.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2020 у справі №920/230/19 у задоволенні заяви про закриття провадження у даній справі відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням Господарського суду Сумської області від 16.12.2019, постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2020 та ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2020 у справі №920/230/19, Приватне акціонерне товариство "Іскра" подало касаційну скаргу на зазначені судові рішення.

Перевіривши матеріали касаційної скарги Приватного акціонерного товариства "Іскра", судом касаційної інстанції встановлено, що вона не відповідає вимогам статті 290 Господарського процесуального кодексу України.

Пунктом 2 частини 4 статті 290 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що до касаційної скарги додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначає Закон України "Про судовий збір".

Відповідно до підпункту 5 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання до господарського суду касаційної скарги на рішення суду встановлюється у розмірі - 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Частиною другою статті 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що ставка судового збору за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Частиною 4 статті 6 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судового рішення в частині позовних вимог (сум, що підлягають стягненню за судовим рішенням), судовий збір за подання скарги (заяви) вираховується та сплачується лише щодо перегляду судового рішення в частині таких позовних вимог (оспорюваних сум).

Отже виходячи з оспорюваної суми, розмір судового збору, що підлягав сплаті за подання касаційної скарги, становить 38 185, 96 грн (1 272 865, 46 грн *1,5%) де 1,5% - ставка за вимогу майнового характеру, 200 ставка за подання касаційної скарги, 1272865, 46 грн - оспорювана сума, в частині якої задоволено позовні вимоги.

Разом з тим до касаційної скарги не додано доказів сплати судового збору у встановлених законом порядку та розмірі. Натомість скаржник у прохальній частині касаційної скарги клопоче про відстрочення сплати судового збору до закінчення оголошення на території України карантину.

Статтею 8 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: 1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

З огляду на відсутність умов, визначених статтею 8 Закону України "Про судовий збір", суд касаційної інстанції не вбачає правових підстав для задоволення клопотання Приватного акціонерного товариства "Іскра" про відстрочення сплати судового збору.

Згідно з частиною 2 статті 292 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 290 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу, про що суддею постановляється відповідна ухвала.

Відповідно до частини 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Враховуючи викладене та те, що до касаційної скарги не додано документа, що підтверджує сплату судового збору у встановлених законом порядку і розмірі, то така касаційна скарга вважається поданою без додержання відповідних вимог процесуального законодавства, і підлягає залишенню без руху на підставі частини 2 статті 292 Господарського процесуального кодексу України.

Крім того, суд касаційної інстанції зазначає, що клопотання про поновлення строків на касаційне оскарження буде розглянуто після усунення недоліків касаційної скарги.

Також від Приватного акціонерного товариства "Іскра-плюс" надійшла заява про приєднання до касаційної скарги Приватного акціонерного товариства "Іскра" в частині оскарження ухвали Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2020 у справі №920/230/19. Питання про приєднання зазначеної заяви до касаційної скарги буде розглянуто після усунення недоліків касаційної скарги.

Керуючись статтями 174, 234, 290, 292 Господарського процесуального кодексу України, статтями 4, 8 Закону України "Про судовий збір", Суд -

У Х В А Л И В:

1. Відмовити у задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства "Іскра" про відстрочення сплати судового збору.

2. Касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Іскра" на рішення Господарського суду Сумської області від 16.12.2019, постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2020 та ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2020 у справі №920/230/19 залишити без руху та надати скаржнику строк для усунення недоліків, що не перевищує десять днів з дня вручення ухвали.

3. Приватному акціонерному товариству "Іскра" усунути недоліки, встановлені в даній ухвалі у такий спосіб:

- надати суду оригінал документа, що підтверджує сплату судового збору у розмірі 38185, 96 грн за подання касаційної скарги у даній справі.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання у встановлений строк вимог цієї ухвали скарга вважатиметься неподаною та буде повернута скаржнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий В. Студенець

Судді О. Баранець

І. Кондратова

Дата ухвалення рішення12.05.2020
Оприлюднено13.05.2020

Судовий реєстр по справі —920/230/19

Ухвала від 08.09.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Студенець В.І.

Ухвала від 12.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Студенець В.І.

Постанова від 10.03.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Коротун О.М.

Ухвала від 10.03.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Коротун О.М.

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Коротун О.М.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Коротун О.М.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Коротун О.М.

Ухвала від 21.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Коротун О.М.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Коротун О.М.

Судовий наказ від 15.01.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні