ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2020 р. Справа№200/1718/20-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Логойди Т.В.,

розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом приватного акціонерного товариства Металургійний комбінат Азовсталь до Офісу великих платників податків ДПС про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

в с т а н о в и в:

У лютому 2020 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" (далі - ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" ) звернулося до суду з вказаним адміністративним позовом, в якому зазначало, зокрема, що Запорізьким управлінням Офісу великих платників податків ДПС на підставі акту перевірки від 08.10.2019 року № 4/28-10-51-04/00191158 прийняті податкові повідомлення-рішення від 06.11.2019 року:

№ 0000324706 щодо зменшення від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду в розмірі 50 871 849 грн.;

№ 0000334706 щодо зменшення суми бюджетного відшкодування з ПДВ на рахунок платника у банку за липень 2019 року на 24 788 679 грн. та нарахування штрафних санкцій на 12 394 339,50 грн.

Податкові повідомлення-рішення позивач вважав неправомірними, оскільки вони ґрунтуються на висновках акту перевірки щодо порушень, які позивач не вчиняв, а також на неправильному застосуванні відповідачем норм податкового законодавства.

Щодо податкового повідомлення-рішення від 06.11.2019 року № 0000324706, то воно ґрунтується на висновках акту перевірки про відсутність реальності господарських операцій по угодам, що укладені між позивачем та контрагентами, які вважав необґрунтованими, оскільки первинними документами бухгалтерського та податкового обліку підтверджений факт їх дійсності. Правомірність включення сум податку на додану вартість (далі - ПДВ) до складу податкового кредиту позивачем підтверджена фактичним отриманням товарів (робіт, послуг), наявністю у платника податку належним чином оформлених податкових накладних та інших документів, передбачених законодавством. Вказане не було враховано при винесенні оскарженого податкового повідомлення-рішення.

Щодо податкового повідомлення-рішення від 06.11.2019 року № 0000334706, то при визначенні бази оподаткування ПДВ операцій з постачання продукції власного виробництва позивач враховував рівень звичайних цін на таку продукцію, які відповідають ринковим, тобто діяв у відповідності до пп. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України. При цьому посилання відповідача на те, що має враховуватися розмір собівартості такої продукції, не відповідає вимогам податкового законодавства.

Крім того, відповідно до розрахунку податкового зобов`язання та штрафних (фінансових) санкцій до вказаного податкового повідомлення-рішення контролюючим органом штрафну (фінансову) санкцію (штраф) безпідставно застосовано в розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов`язання через повторність протягом 1095 днів визначення контролюючим органом суми податкового зобов`язання з цього податку, а саме у зв`язку з прийняттям до цього Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби податкового повідомлення-рішення від 12.09.2019 року №0003154706, оскільки воно оскаржено в судовому порядку в справі №200/14542/19-а, яка перебуває в провадженні Донецького окружного адміністративного суду, і судове рішення в цій справі ще не прийнято.

Вважаючи свої права порушеними позивач просив:

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Офісу великих платників податків ДПС від 06.11.2019 року № 0000324706 щодо зменшення від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду в розмірі 50 871 849 грн.;

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Офісу великих платників податків ДПС від 06.11.2019 року № 0000334706 щодо зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на рахунок платника у банку за липень 2019 року в розмірі 24 788 679 грн. та нарахування штрафних санкцій в розмірі 12 394 339,50 грн.

Відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому зазначав, зокрема, що під час перевірки податковим органом встановлено, що в порушення п.п. 14.1.71 п. 14.1 ст.14, п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України, п. 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 року №1307, позивачем занижено базу оподаткування операцій з постачання продукції на території України за цінами, що є нижчими за її собівартість, в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 40 942 242 грн., в тому числі по періодам: за червень 2019 року в сумі 16 153 563 грн., за липень 2019 року в сумі 24 788 679 грн.

При співставленні показника, задекларованого в рядку 1 декларацій з ПДВ, первинних документів на реалізацію (податкові накладні, видаткові накладні, договори зі специфікаціями, рахунки, платіжні документи, тощо) та даних бухгалтерського обліку позивача за червень та липень 2019 року встановлено реалізацію окремих видів продукції підприємства за цінами, що є нижчими її собівартості, зокрема, наступним контрагентам-покупцям: ПРАТ "АКХЗ" , ПРАТ Дніпропетровський коксохімічний завод , ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" , ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат , ТОВ Донбаське промислово-транспортне підприємство , ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" , ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" , ТОВ Метінвест - Криворізький ремонтно-механічний завод , ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" , ПАТ Дніпровський металургійний комбінат , ТОВ Метінвест-Шіппінг .

Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність позивача та ряду контрагентів - покупців. З урахуванням цього застосування договірних цін в якості ринкових / звичайних цін в даних фінансово-господарських операціях між позивачем та наведеними контрагентами-покупцями суперечило вимогам пп. 14.1.71 та пп.14.1.219 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.

Тобто, ціна продукції, встановлена договорами постачання, при взаємовідносинах між юридичними особами, взаємно залежними юридично та фактично, не може розглядатись як ринкова ціна згідно з пп. 14.1.219 п. 14.1 ст. 14 Кодексу та, відповідно, не є звичайною ціною згідно з пп. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Таким чином, поняття звичайна ціна , визначене Податковим кодексом України, не може бути застосоване до операцій з реалізації продукції поміж учасниками холдингу Метінвест .

Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2) Запаси продукція власного виробництва є запасами підприємства.

Пунктом 6 МСБО 2 встановлено значення терміну запаси - це активи, які утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; перебувають у процесі виробництва для такого продажу або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при надання послуг.

Згідно з пп. 8 п. 6 МСБО 2 запаси включають також готову вироблену продукцію або незавершене виробництво суб`єкта господарювання й основні та допоміжні матеріали, призначені для використання в процесі виробництва.

Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Пунктом 10 МСБО 2 встановлено, що собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

Отже, вартість готової продукції оцінюється за витратами на її виробництво.

В ході перевірки встановлено, що у позивача відсутні економічні причини укладання угод за ціною нижчою за виробничу собівартість, так як підприємство має збитковий характер діяльності. В результаті реалізації продукції за договірними цінами, розумна економічна причина (ділова мета) у позивача відсутня.

Вважав, що за встановлені порушення щодо позивача правомірно прийнято відповідне податкове повідомлення-рішення.

Щодо завищення позивачем задекларованого податкового кредиту з податку на додану вартість в податковій декларації за червень 2019 року та липень 2019 року на загальну суму 34 718 480 грн. за рахунок відображення податкового кредиту на суму ПДВ по операціям з придбання товарів/послуг на території України у контрагентів-постачальників, то під час перевірки податковим органом встановлений факт здійснення між позивачем та його контрагентами-постачальниками (ТОВ "ТПК "ПРОФАЛЬЯНС" , ТОВ "МКМ-БУД" , ПП "ЕРГАНЕ" , ТОВ "БУДДЕТАЛЬ" , ТОВ "НВП УКРПРОМТЕХНОЛОГІЯ" , ТОВ "СПП СЕРВІС" , ТОВ ЕСК Ресурс-Інвест , ТОВ "МАРСТРОЙСЕРВІС" , ТОВ "АМЗ ГРУП" , ТОВ "БУДВОДРЕСУРС" , ТОВ "ВСЕБУД 4" ) фінансово-господарської діяльності без спричинення реального настання юридичних наслідків, що позбавляло позивача права на формування податкового кредиту по операціям з вказаними контрагентами. На думку відповідача, позивачем не доведено факт придбання, постачання та переміщення товарів/послуг від контрагентів-постачальників, оскільки деякі документи були складені з порушенням вимог законодавства чи не надані до перевірки.

Так, до перевірки не надані згоду позивача на залучення субпідрядних організацій, при тому, що його контрагенти не мали в штаті необхідної кількості працівників, субпідрядники в свою чергу не мали необхідної кількості трудових та виробничих ресурсів; деякі акти виконаних робіт не містили інформації про залучення субпідрядних організацій.

По господарським відносинам позивача з його контрагентом ТОВ "ТПК "ПРОФАЛЬЯНС" : в товарно-транспортних накладних заповнені не всі відомості, деякі з них складені з порушенням вимог законодавства. Крім того, встановлено, що ТОВ "ТПК "ПРОФАЛЬЯНС" не є виробником товарів, що зазначені в податкових накладних, які були виписані в адресу позивача в період березень-червень 2019 року; щодо контрагентів-постачальників, які виписували податкові накладні в адресу ТОВ "ТПК "ПРОФАЛЬЯНС" , встановлено, що вони також не мають в наявності запчастин (деталей) або заготівок та не є їх виробниками (імпортерами). В ході перевірки не надано документів, які б підтверджували виробника товарів, що не дає можливості встановлення його руху за ланцюгом.

По господарським відносинам позивача з його контрагентом ТОВ "АМЗ ГРУП" : вказаний контрагент реалізував алюміній та вироби з алюмінію (алюмофлюси, алюміній АВ-87 (гранула), алюміній АВ-97 (чушка), чушка алюмінієва) загальною кількістю 2 441 т, однак відсутня інформація про джерело походження брухту ( алюмінієвий брухт ), що зазначений у виписаних ним податкових накладних, а постачальники брухту не є підприємствами, що отримують власні відходи алюмінію або підприємствами, що здійснюють заготівлю брухту (згідно з аналізом ЄРПН придбання брухту відсутнє). Тому придбання алюміній-87 не підтверджено у ланцюгах постачання. Крім того під час перевірки не надано сертифікати якості Алюмінію АВ-87 .

Вважав, що нереальність господарських операцій позивача підтверджена відсутністю в ланцюгу постачання фактичного виробника товару.

Висновки про нереальність здійснення господарських операцій підтверджені даними, що містяться в АІС Податковий блок щодо контрагентів позивача, та даними результатів опрацювання податкової інформації, що зібрана іншими податковими органами щодо контрагентів позивача, на підставі чого встановлено, що контрагентами позивача порушувалися норми податкового законодавства.

Вважав, що у зв`язку з порушенням Податкового кодексу України щодо позивача контролюючим органом правомірно в межах повноважень та у спосіб, визначений законодавством з питань оподаткування, прийняті податкові повідомлення-рішення. Просив в задоволенні позову відмовити.

Відповідач також подав письмові пояснення до відзиву, в яких зазначав, що аналіз ринкових цін на прокат листовий та інші металеві вироби, смолу кам`яновугільну в акті документальної позапланової виїзної перевірки від 08.10.2019 року №4/28-10-51-04/00191158 був проведений на підставі даних з Єдиного реєстру податкових накладних, де вказуються найменування товару, його вартість, кількість, час поставки та інші дані. Для аналізу були взяті дані з постачання товарів у червні-липні 2019 року між юридичними особами, які не є пов`язаними між собою, та аналогічні товари, які постачалися у той же період ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на адресу ПРАТ "ДКХЗ" , ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" , ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" , які є пов`язаними з позивачем особами, відповідно до норм п.п.14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України, а саме - кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа.

Згідно з п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Завищення суми податку на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" за липень 2019 року на суму 24 788 679 грн., була розрахована як ПДВ на різницю між договірною ціною та собівартістю продукції, яка була реалізована позивачем, а саме - занижено базу оподаткування операцій з постачання продукції на території України за цінами, що є нижчими за її собівартість.

Документальна позапланова виїзна перевірка ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" з питань достовірності декларування суми від`ємного значення податку на додану вартість по декларації з податку на додану вартість за липень 2019 року із задекларованою сумою від`ємного значення податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень, уточнюючого розрахунку декларації з ПДВ № 9215672439 поданого 19.09.2019 року (період що уточнюється - липень 2019 року) була проведена на підставі наказу Офісу великих платників податків ДПС №145 від 19.09.2019 року та направлень на перевірку від 23.09.2019 року №№14, 15, 16, 17 на ім`я співробітників Бабич В.В., Богдан О.І., Смоляр Т.А., ОСОБА_1 .

Наказ про проведення перевірки виданий на підставі пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, яка встановлює, що документальна позапланова перевірка здійснюється, якщо платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, що визначені у розд. V цього Кодексу, та/або з від`ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн. Позивачем 19.09.2019 року було подано уточнюючий розрахунок декларації з ПДВ № 9215672439 за липень 2019 року, де було задекларовано від`ємне значення податку на додану вартість у сумі 372 962 426 грн.

Позивач подав відповідь на відзив та письмові пояснення, в тому числі по кожному з укладених договорів, якими підтримав доводи позовної заяви та зазначав, зокрема, що з метою збереження ринків збуту продукції комбінату та отримання прибутку у майбутньому, при визначенні ціни товарів під час укладення договорів у перевіряємому періоді ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" виходило із оцінки ситуації на відповідному ринку та інформації про такі товари на ціни, які склалися на ринку ідентичних товарів з наявності розумних економічних, соціальних та інших причин (ділової мети) укладення угод купівлі-продажу.

Щодо твердження відповідача про заниження бази оподаткування операцій з постачання продукції на території України за цінами, що є нижчими її собівартості, в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 40 942 242 грн., то вважав, що розрахунок бази оподаткування сум такого перевищення для нарахування податкових зобов`язань з ПДВ відповідачем зроблено безпідставно з використанням положень п. 188.1 ст. 188 розд. V Податкового кодексу України методом, що не передбачений нормами вказаного Кодексу.

При цьому ринок цін відповідачем не досліджувався. Також не надано доказів, на підставі яких фактичних даних було встановлено, що ціни, за якими позивач у перевіряємий період реалізовував продукцію власного виробництва, не є звичайними цінами. Вважав, що відповідачем не доведено, що договірна ціна продажу позивачем власної продукції не відповідала рівню ринкових цін.

Враховуючи відсутність у Податковому кодексі України положень, що дають можливість податковому органу оцінювати здійснені платником витрати з позиції їх економічної доцільності, раціональності та ефективності господарських взаємовідносин, вважав твердження відповідача щодо відсутності у позивача економічних причин укладання угод за ціною нижчою за виробничу собівартість, так як підприємство має збитковий характер діяльності (що не відповідає дійсності) та відсутності розумної економічної причини реалізації продукції за договірними цінами не підтверджується жодними належними та допустимими доказами, а носять лише характер припущень зі сторони суб`єкта владних повноважень.

Вважав, що виходячи з п. 13 Указу Президента України від 23.07.1998 року № 817/98 Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності звичайні ціни на товари (роботи, послуги) для застосування їх у податкових або митних цілях мають бути установлені на підставі статистичної оціни рівня цін реалізації таких товарів (робіт, послуг) на внутрішньому ринку України, проведеної уповноваженим державним органом у визначеному ним порядку, а податковому органу встановлювати такі ціни заборонено.

Посилання відповідача на те, що як джерело інформації для проведення аналізу ринкових (порівняльних) цін на прокат листовий та інші металеві вироби, смолу кам`яновугільну, тощо при складенні акту документальної позапланової виїзної перевірки від 08.10.2019 року № 4/28-10-51-04/00191158 ним були використані данні Єдиного реєстру податкових накладних, вважав такими, що не відповідають дійсності, оскільки Єдиний реєстр податкових накладних містить данні щодо наймення товару, його вартість, кількість, час поставки, і не містить більшості чинників, які безпосередньо впливають на звичайну (ринкову) ціну продукції.

В свою чергу на ринкову (звичайну) ціну при укладенні договорів на постачання виробленої продукції, впливає дуже багато чинників, в тому числі отримані пропозиції покупців з врахуванням тенденцій на світових ринках металопродукції; ціни коливаються в залежності від вимог щодо якості, умов оплати, строків поставки, умов реалізації, об`ємів поставок, способів пакування, тощо. Тому для проведення належного аналізу цін, в даному випадку цін на металопродукцію, та відповідності таких цін кон`юнктурі ринку повинні застосовуватися спеціалізовані данні, які враховують такі чинники як умови поставки, марки сталі, її якісні характеристики та застосування відповідних коефіцієнтів у випадку їх не відповідності у різних виробників, тенденції, прогнози на внутрішніх та світових ринках відповідної продукції та інші спеціалізовані чинники.

Єдиний реєстр податкових накладних не містить наведених даних, які фактично впливають на формування цін на продукцію світових та внутрішніх ринках металопродукції, не містить конкретних умов поставок і жодним чином не може бути використаний, як належне та допустиме джерело для висновків, щодо невідповідності ціни товарів, визначеної позивачем при їх реалізації рівню звичайних цін. Тому висновки податкового органу, щодо наявності зі сторони позивача порушень податкового законодавства шляхом заниження бази оподаткування операцій з постачання продукції за цінами, що є нижчими за її собівартість, можуть мати лише характер припущень, як наслідок не можуть бути прийняті судом в якості належного та допустимого доказу по справі.

Відповідачем в акті перевірки не наведено доводів, і не надано жодних доказів, що ціна товарів, визначена позивачем при їх реалізації, не відповідає рівню звичайних цін.

З врахуванням наведеного, з метою перевірки відповідності ціни товарів, визначеної позивачем при їх реалізації, рівню звичайних цін позивач звернувся до державного підприємства Укрпромзовнішекспертиза - спеціалізованого закладу, який на регулярній основі здійснює промисловий консалтинг, аналітичні дослідження, написання бізнес-планів, ТЕО, інвестиційних меморандумів, кон`юнктурно-цінові дослідження та може робити відповідні компетентні висновки, щодо рівня середніх цін які відображають кон`юнктуру ринку.

Згідно з висновком державного підприємства Укрпромзовнішекспертиза від 03.03.2020 року № 458, що зроблений щодо відповідності цін на продукцію позивача ринковим цінам за попередній оскаржуваний позивачем період листопад - грудень 2018 року, січень - березень 2019 року, такі ціни на спірну продукцію позивача знаходилися в межах ринкових.

З урахуванням викладеного та того, що щодо більшості продукції позивача ДП Укрпромзовнішекспертиза надався висновок, та відсутності значних змін на ринку металопродукції, асортименту та цін на продукцію позивача в спірний період червень-липень 2019 року, вважав, що можна говорити про відповідність цін на продукцію позивача у спірний період рівню звичайних цін, та безпідставність висновків контролюючого органу щодо заниження бази оподаткування операцій з постачання продукції на території України за цінами, що є нижчими її собівартості та відсутності економічних причин укладання угод за ціною нижчою собівартості.

Тому вважав безпідставним та таким, що суперечить нормам законодавства висновок акту перевірки щодо порушення позивачем п. 201.1, 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, п. 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 року №1307, а саме те, що позивачем не складено та не зареєстровано в ЄРПН податкові накладні внаслідок перевищення звичайних цін над ціною реалізації продукції за період червень-липень 2019 року, та, відповідно, неправомірним винесене податкове повідомлення-рішення від 06.11.2019 року № 0000334706.

Щодо доводів відповідача про завищення позивачем задекларованого податкового кредиту з податку на додану вартість в податкових деклараціях за період червень - липень 2019 року за нереальними господарськими операціями, то податковий кредит у деклараціях з ПДВ за періоди, що перевірялися, сформовано на підставі права, що виникло у зв`язку з отриманням платником податку товарно-матеріальних цінностей та робіт/послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у власній господарській діяльності, сума ПДВ по яких підтверджена зареєстрованими в Єдиному реєстрі податковими накладними та первинними бухгалтерськими документами за фактом придбання позивачем товарів/ робіт, послуг. У позивача наявні всі первинні документи, що підтверджують факт реальності господарських операцій, обов`язковість ведення яких передбачена чинним законодавством, які є підставою для формування бухгалтерського та податкового обліку та формування витрат, та які було надано під час перевірки.

При цьому відповідачем не враховано закріплений в ст. 61 Конституції України принцип індивідуальної юридичної відповідальності платника податків, те, що законодавство України не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншими суб`єктами господарювання.

Податковий кодекс України також не зобов`язує платника податків (покупця) перевіряти, від яких підприємств та коли його контрагентом (продавцем) отриманий товар, що є предметом договору.

Відповідачем не враховано презумпції добросовісності платника, яка передбачає економічну виправданість дій платника, що мають своїм наслідком отримання податкової вигоди, та достовірність у бухгалтерській та податковій звітності платника.

Щодо посилання податкового органу на наявність недоліків щодо заповнення товарно-транспортних накладних, то обов`язок з транспортування товару (отже й вирішення питання щодо вибору перевізника, належне документальне оформлення послуг з перевезення, оплата витрат з такого транспортування, тощо) згідно зі спірними договорами поставки був покладений на підприємства-постачальників ТОВ "ТПК "ПРОФАЛЬЯНС" , ТОВ "АМЗ ГРУП" , ТОВ НВП Науково-виробниче підприємство Укрпромтехнологія . І позивач необізнаний про жодні обставини їх оформлення, правильності заповнення, тощо, та не може їх ані спростувати, ані підтвердити, оскільки він не вступав в жодні правовідносини з такими особами, тому як добросовісний платник податків не може нести відповідальність за будь-які неналежні дії третіх осіб, які мали або могли мати місце. Крім того, товарно-транспортна накладна, подорожній лист, тобто документи, що передбачені Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, що затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 року №363, призначені для обліку руху товарно-матеріальних цінностей та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом, і в операціях з поставки товару не є документами первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують обставини придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей.

Твердження відповідача щодо неможливості виконання підрядних робіт по спірним взаємовідносинам з підприємствами, що здійснювали підрядні роботи/надавали послуги, внаслідок начебто не відповідності фактичної кількості працівників підрядника трудомісткості визначеній в актах КБ-2в, жодним чином не може свідчити про неможливість здійснення господарських операцій з виконання ремонтів, оскільки спірними договорами на здійснення підрядних робіт, що укладені позивачем з його контрагентами, які виконували спірні підрядні роботи, визначена тверда договірна ціна, що відповідало ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва .

Також, не може свідчити про неможливість здійснення господарських операцій з виконання ремонтів не відображення контрагентами в звітах ЄСВ найманих працівників, або працівників, що працюють на підставі цивільно-правових договорів, оскільки це належить до зони відповідальності контрагентів, та відповідно наявність/відсутність порушення контрагентами діючого законодавства в цій частині не може підтверджувати факт порушення податкового законодавства позивачем.

Щодо ненадання сертифікатів якості під час здійснення перевірки, то вважав, що сертифікати якості чи походження товарів на товар не належать до документів, на підставі яких формується бухгалтерський і податковий облік, та не містять відомостей про господарську операцію. Тому ненадання позивачем у спірних правовідносинах сертифікатів якості товару не є доказом наявності складу податкового правопорушення.

Просив задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Позивач подав клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження без участі його представника.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлявся належним чином. Неявка у судове засідання таких осіб не перешкоджає розгляду справи по суті.

Враховуючи наведене суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Судом встановлено, що ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" як платник податків станом на час проведення перевірки перебував на обліку в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби. Позивач є платником, зокрема, податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість.

Запорізьким управлінням Офісу великих платників податків ДПС на підставі наказу від 19.09.2019 року №145, направлень на перевірку від 23.09.2019 року №№14, 15, 16 та 17 проведено документальну позапланову виїзну перевірку ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" з питань достовірності декларування суми від`ємного значення податку на додану вартість по декларації з податку на додану вартість за липень 2019 року із задекларованою сумою від`ємного значення податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн. (рядок 19 - 315 276 190 грн.), уточнюючого розрахунку декларації з ПДВ № 9215672439, поданого 19.09.2019 року (період що уточнюється - липень 2019 року) із задекларованою сумою від`ємного значення податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн. (рядок 19 - 372 962 426 грн.) з урахуванням періодів виникнення від`ємного значення.

За результатами перевірки Запорізьким управлінням Офісу великих платників податків ДПС складений акт від 08.10.2019 року № 4/28-10-51-04/00191158.

В ході перевірки встановлено, що позивачем завищено суму від`ємного значення суми податку на додану вартість, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, загалом на 50 871 849 грн., з них по декларації за червень 2019 року - на 16 153 563 грн., по декларації за липень 2019 року - на 34 718 286 грн.

Контролюючий орган в цій частині виходив з того, що господарські операції по договорам, що укладені між позивачем та його контрагентами-постачальниками ТОВ "ТПК "ПРОФАЛЬЯНС" , ТОВ "МКМ-БУД" , ПП "ЕРГАНЕ" , ТОВ "БУДДЕТАЛЬ" , ТОВ "НВП УКРПРОМТЕХНОЛОГІЯ" , ТОВ "СПП СЕРВІС" , ТОВ ЕСК Ресурс-Інвест , ТОВ "МАРСТРОЙСЕРВІС" , ТОВ "АМЗ ГРУП" , ТОВ "БУДВОДРЕСУРС" , ТОВ "ВСЕБУД 4" , протягом періоду, що перевірявся, не мали реального характеру і не здійснювалися, а фактично було здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій з придбання товарів/послуг у вказаних контрагентів-постачальників і складено первинні документи всупереч норм ч. 1 ст.9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та пп. 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88, оскільки відсутній факт формування відповідного активу як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб`єктів господарювання або власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія у визначенні абз. 5 ст.1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , в основі якої має бути дійсний рух певного активу. Тому документи, надані до перевірки по взаємовідносинам із контрагентами-постачальниками, не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку.

Контролюючий орган виходив з того, що по господарським відносинам позивача:

- з його контрагентом ТОВ "БУДДЕТАЛЬ" : позивачем не надано документів, які підтверджують згоду позивача на залучення субпідрядних організацій, а вказаний контрагент не мав в штаті необхідної кількості працівників;

- з його контрагентом ТОВ "МАРСТРОЙСЕРВІС" : вказаний контрагент не мав в штаті необхідної кількості працівників, а субпідрядники не мали необхідної кількості трудових та виробничих ресурсів;

- з його контрагентом ТОВ "СПП СЕРВІС" : вказаний контрагент не мав в штаті необхідної кількості працівників, а субпідрядники (ТОВ Герд Трейд , ТОВ Астро торг , ТОВ Реністос , ТОВ Голдіпромторг , ТОВ Артикос , ТОВ Гранд тім ) не мали необхідної кількості трудових та виробничих ресурсів;

- з його контрагентом ТОВ "ВСЕБУД 4" : позивачем не надано документів, які підтверджують згоду позивача на залучення субпідрядних організацій, а вказаний контрагент не мав в штаті необхідної кількості працівників; субпідрядники не мали необхідної кількості трудових та виробничих ресурсів;

- з його контрагентом ПП "ЕРГАНЕ" : позивачем не надано документів, які підтверджують згоду позивача на залучення субпідрядних організацій, а вказаний контрагент не мав в штаті необхідної кількості працівників; субпідрядники не мали необхідної кількості трудових та виробничих ресурсів;

- з його контрагентом ТОВ "ТПК "ПРОФАЛЬЯНС" : в товарно-транспортних накладних заповнені не всі відомості, деякі з них складені з порушенням вимог законодавства. Крім того, встановлено, що ТОВ "ТПК "ПРОФАЛЬЯНС" не є виробником товарів, що зазначені в податкових накладних, які були виписані в адресу позивача в період березень-червень 2019 року; щодо контрагентів-постачальників, які виписували податкові накладні в адресу ТОВ "ТПК "ПРОФАЛЬЯНС" , встановлено, що вони також не мають в наявності запчастин (деталей) або заготівок та не є їх виробниками (імпортерами). В ході перевірки не надано документів, які б підтверджували виробника товарів, що не дає можливості встановлення його руху за ланцюгом;

- з його контрагентом ТОВ "АМЗ ГРУП" : вказаний контрагент реалізував алюміній та вироби з алюмінію (алюмофлюси, алюміній АВ-87 (гранула), алюміній АВ-97 (чушка), чушка алюмінієва) загальною кількістю 2 441 т, однак відсутня інформація про джерело походження брухту ( алюмінієвий брухт ), що зазначений у виписаних ним податкових накладних, а постачальники брухту не є підприємствами, що отримують власні відходи алюмінію або підприємствами, що здійснюють заготівлю брухту (згідно з аналізом ЄРПН придбання брухту відсутнє). Тому придбання алюміній-87 не підтверджено у ланцюгах постачання. Крім того під час перевірки не надано сертифікати якості Алюмінію АВ-87 ;

- з його контрагентом ТОВ "БУДВОДРЕСУРС" : позивачем не надано документів, які підтверджують згоду позивача на залучення субпідрядних організацій, а вказаний контрагент не мав в штаті необхідної кількості працівників, і акти виконаних робіт не містили інформації про залучення субпідрядних організацій;

- з його контрагентом ТОВ "МКМ-БУД" : позивачем не надано документів, які підтверджують згоду позивача на залучення субпідрядних організацій, а вказаний контрагент не мав в штаті необхідної кількості працівників, і акти виконаних робіт не містили інформації про залучення субпідрядних організацій;

- з його контрагентом ТОВ "НВП УКРПРОМТЕХНОЛОГІЯ" : вказаний контрагент не може бути виробником товару, що поставлявся позивачу, через відсутність достатньої кількості працівників і матеріальних ресурсів. Контрагенти контрагента позивача, які виписувати податкові накладні на його користь (на користь контрагента позивача), не є виробниками товару. До перевірки не надано сертифікат якості або інший документ, який підтверджував би виробника товарів;

- з його контрагентом ТОВ ЕСК Ресурс-Інвест : позивачем не надано документів, які підтверджують згоду позивача на залучення субпідрядних організацій ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426), ТОВ Альфа Буд Монтаж (код ЄДРПОУ 40245852), ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895), а вказаний контрагент не мав в штаті необхідної кількості працівників. Крім того, відповідно до звітів з єдиного соціального внеску, поданих цими субпідрядними організаціями, та журналу перетину території ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" за відповідні періоди встановлено, що жоден з працевлаштованих на зазначених підприємствах працівників не перетинали територію ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" для виконання ремонтних робіт.

Актом перевірки встановлено, що згідно з поданим позивачем до контролюючого органу звітом про фінансові результати за півріччя 2019 року, наданими до перевірки звітом про фінансові результати за липень 2019 року, інформацією щодо виробничої собівартості реалізованої продукції за звітні періоди червень та липень 2019 року, з урахуванням даних податкових декларацій з ПДВ за червень та липень 2019 року, документів на реалізацію продукції (податкові накладні, видаткові накладні, договори зі специфікаціями, рахунки, платіжні документи, тощо), головної книги за червень - липень 2019 року, а також при співставленні показника, задекларованого в рядку 1 декларацій з ПДВ, первинних документів на реалізацію (податкові накладні, видаткові накладні, договори зі специфікаціями, рахунки, платіжні документи, тощо) та даних бухгалтерського обліку позивача за червень та липень 2019 року встановлено реалізацію окремих видів продукції підприємства за цінами, що є нижчими її собівартості, певним контрагентам-покупцям.

Так, під час проведення перевірки контролюючим органом проаналізовано умови договорів, укладених ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" з: 1) ПРАТ "АКХЗ" (код ЄДРПОУ 00191075), 2) ПрАТ Дніпропетровський коксохімічний завод (ПРАТ "ДКХЗ" ) (код ЄДРПОУ 05393085), 3) ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" (код ЄДРПОУ 00191224), 4) ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат (код ЄДРПОУ 00191023), 5) ТОВ Донбаське промислово-транспортне підприємство (код ЄДРПОУ 31366355), 6) ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" (код ЄДРПОУ 38673998), 7) ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 34093721), 8) ТОВ Метінвест - Криворізький ремонтно-механічний завод (ТОВ Метінвест-КРМЗ ) (код ЄДРПОУ 35484610), 9) ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829), 10) ПАТ Дніпровський металургійний комбінат (код ЄДРПОУ 05393043), 11) ТОВ Метінвест-Шіппінг (код ЄДРПОУ 31158623), за якими позивачем у червні та липні 2019 року відбувалась реалізація продукції власного виробництва за цінами, нижчими ніж її собівартість, та встановлено наступне.

1. Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних за червень, липень 2019 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на адресу ПРАТ "АКХЗ" виписано податкові накладні на постачання металопродукції власного виробництва (сляб литий) на виконання умов договору постачання від 01.01.2013 року №0103132/30/94/13К.

Так, 01.01.2013 року між ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" як постачальником та ПРАТ "АКХЗ" як покупцем укладено договір постачання №0103132/30/94/13К, згідно з умовами якого постачальник зобов`язується поставити, а покупець - прийняти та оплатити металопродукцію, іменовану далі продукція . Сума по цьому договору визначається як сума по всіх специфікаціях, які є його невід`ємною частиною. Кількість і номенклатура продукції зазначаються в специфікаціях до цього договору. Продукція постачається партіями на умовах поставки FСА, або СРТ, зазначених у специфікаціях. Постачальник укладає договір перевезення продукції залізничним транспортом (або іншим видом транспорту) на звичайних умовах за рахунок покупця; станція (пункт) призначення та реквізити вантажоодержувача зазначаються у специфікаціях. Ціна на продукцію, яка постачається по договору, зазначається у специфікаціях; ціна приймається на умовах поставки (правила Інкотермс в редакції 2000 року), зазначених у специфікаціях. У випадку змін у період дії договору цін на сировину, матеріали, а також інших факторів, які впливають на зміни витрат по виготовленню продукції, або кон`юнктури ринку ціни на продукцію підлягають перегляду.

На виконання умов договору оформлено специфікацію від 13.05.2019 року№35, згідно з якою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зобов`язується поставити ПРАТ "АКХЗ" продукцію: сляби литі за оптовою ціною без ПДВ за маркою сталі А162 - 10 768,43 грн./т, А182 - 10 846,95 грн./т, А243 - 10 899,06 грн./т, А342 - 11 056,50 грн./т, F423рЛ 1 318,23 грн./т, N372 - 12 207,78 грн./т. Продукція постачається на умовах СРТ порт Маріуполь згідно з правилами Інкотермс (в редакції 2000 року). Станція призначення: порт Маріуполь. Строк постачання: листопад 2018 року - травень - липень 2019 року.

Доповненням від 06.06.2019 №1 до специфікації від 13.05.2019 №35 доповнено п. 1 вказаної специфікації: ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зобов`язується поставити ПРАТ "АКХЗ" сляби литі за оптовою ціною без ПДВ за маркою сталі А182 - 10846,95 грн./т. Продукція постачається на умовах СРТ порт Маріуполь згідно з Правилами Інкотермс (в редакції 2000 року). Станція призначення: порт Маріуполь. Строк постачання: травень - липень 2019 року.

На виконання умов договору оформлено специфікацію від 10.06.2019 року від №36, згідно з якою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зобов`язується поставити ПРАТ "АКХЗ" продукцію: сляби литі за оптовою ціною без ПДВ за маркою сталі А243 - 11 034,93 грн./т, А342 - 11 194,21 грн./т, F423 - 11 433,43 грн./т, С782 -10 954,59 грн./т, К362 - 13 423,94 грн./т, В100 - 10 849,06 грн./т, В050 - 10 769,42 грн./т, В120 - 11 034,88 грн./т, В220 - 11 166,74 грн./т, В250 - 11 167,64 грн./т, В438 - 12 893,39 грн./т, К342 - 13 344,97 грн./т./ Продукція постачається на умовах СРТ порт Маріуполь згідно з правилам Інкотермс (в редакції 2000 року); станція призначення: порт Маріуполь; строк постачання: листопад 2018 року - червень - серпень 2019 року.

На виконання умов договору оформлено також специфікацію від 18.07.2019 року №38 , згідно з якою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зобов`язується поставити ПРАТ "АКХЗ" продукцію: сляби литі за оптовою ціною без ПДВ за маркою сталі $235JR(53235)А243 - 10 188,14 грн./т. Продукція постачається на умовах СРТ порт Маріуполь згідно з правилами Інкотермс (в редакції 2000 року); станція призначення: порт Маріуполь; строк постачання: липень - вересень 2019 року.

За результатами проведеного аналізу цін, визначених у специфікаціях встановлено, що в податкових накладних, виписаних позивачем на постачання слябів на адресу ПРАТ "АКХЗ" зазначені договірні ціни. Тобто, податкові зобов`язання з податку на додану вартість по операціям з постачання готової продукції сформовані позивачем виходячи з договірних цін.

Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" з ПРАТ "АКХЗ" (у контексті пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України). Контрольний пакет акцій ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" належить Metinvest B.V. (Нідерланди) -100%; засновником ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є Metinvest B.V. (Нідерланди), кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_2 .

2. Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних за червень 2019 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на адресу ПРАТ "ДКХЗ" (ПрАТ Дніпропетровський коксохімічний завод ) виписано податкові накладні на постачання смоли кам`яновугільної на виконання умов договору від 06.12.2017 року №012/18-01/600.

Так, 06.12.2017 року між ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" як постачальником та ПрАТ Дніпропетровський коксохімічний завод як покупцем укладено договір постачання №012/18-01/600, згідно з умовами якого постачальник зобов`язується поставити, а покупець - прийняти та оплатити сировинні, паливно-енергетичні, матеріально - технічні матеріали (далі - Ресурси ) на умовах, передбачених цим договором. Кількість, номенклатура ресурсів зазначаються в специфікаціях до цього Договору, які є його невід`ємною частиною. Поставка продукції здійснюється видами транспорту, зазначеними у специфікаціях. Постачальник зобов`язується поставити ресурси на умовах постачання, зазначеними у Специфікаціях у відповідності з міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів Інкотермс в редакції 2010 року. Постачання ресурсів здійснюється по цінам, які визначені у відповідності з умовами постачання, зазначені у специфікаціях та включають в себе усі податки, збори та інші обов`язкові платежі, а також вартість тари, упаковки, маркування та інші витрати постачальника, пов`язані з постачанням Ресурсів. У випадку змін у період дії договору цін на сировину, матеріали, а також інших факторів, які впливають на зміни витрат по виготовленню продукції, або кон`юктури ринку ціни на Продукцію підлягають перегляду. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами.

На виконання умов договору оформлено специфікацію від 31.05.2019 року №20, згідно з якою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зобов`язується поставити ПрАТ Дніпропетровський коксохімічний завод продукцію (смола кам`яновугільна) за ціною (без ПДВ) 3 300,00 грн./т. Ціна встановлюється на умовах FСА станція Саргана Донецької залізниці згідно з Правилами Інкотермс в редакції 2010 року. Продукція постачається по території України. Умови постачання FСА станція Сартана Донецької залізниці згідно з Правилами Інкотермс в редакції 2010 року. Строк постачання: червень 2019 року.

За результатами проведеного аналізу цін, визначених у специфікаціях встановлено, що в податкових накладних, виписаних позивачем на постачання смоли кам`яновугільної на адресу ПРАТ Дніпропетровський коксохімічний завод зазначені договірні ціни. Тобто, податкові зобов`язання з податку на додану вартість по операціям з постачання готової продукції сформовані позивачем виходячи з договірних цін.

Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" з ПрАТ Дніпропетровський коксохімічний завод (у контексті пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України). Власником ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є Metinvest B.V. (Нідерланди). Холдингова компанія ПрАТ Дніпропетровський коксохімічний завод - Метінвест.

3. Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних за липень 2019 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на адресу ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" виписано податкові накладні на постачання смолі кам`яновугільної на виконання умов договору від 09.12.2013 року №012/13-39.

Так, 09.12.2013 року між ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" як постачальником та ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" як покупцем укладено договір постачання №012/13-39, згідно з умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець - прийняти та оплатити смолу кам`яновугільну (далі - ресурси ) на умовах, передбачених цим договором. Кількість, номенклатура ресурсів зазначаються в специфікаціях до цього договору, які є його невід`ємною частиною. Поставка продукції здійснюється видами транспорту, зазначеними у специфікаціях. Постачальник зобов`язується поставити ресурси на умовах постачання, зазначеними у специфікаціях у відповідності з міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів Інкотермс в редакції 2000 року. Строки постачання вказано в специфікаціях. Постачання ресурсів здійснюється по цінам, які визначені у відповідності з умовами постачання, зазначені у специфікаціях та включають в себе усі податки, збори та інші обов`язкові платежі, а також вартість тари, упаковки, маркування та інші витрати постачальника, пов`язані з постачанням ресурсів. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2018 року Закінчення строку дії договору не звільняє стороні від виконання прийнятих на себе обов`язків.

На виконання умов договору оформлено специфікацію від 31.05.2019 року №82, згідно з якою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зобов`язується поставити ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" продукцію (смола кам`яновугільна) за ціною безводної ваги без ПДВ 3 300,00 грн./т. Ціна встановлюється на умовах FСА станція Сартана Донецької залізниці згідно з Правилами Інкотермс в реакції 2000 року. Продукція постачається по території України. Умови поставки: станція Сартана Донецької залізниці згідно з Правилами Інкотермс в редакції 2000 року. Строк постачання - червень 2019 року.

За результатами проведеного аналізу цін, визначених у специфікаціях встановлено, що в податкових накладних, виписаних позивачем на постачання смоли кам`яновугільної на адресу ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" зазначені договірні ціни. Тобто, податкові зобов`язання з податку на додану вартість по операціям з постачання готової продукції сформовані позивачем виходячи з договірних цін.

Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" з ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" (у контексті пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України). Так, засновником ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" є Metinvest B.V. (Нідерланди) - 52,169 %. Засновником ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" також є Metinvest B.V. (Нідерланди).

4. Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних за липень 2019 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на адресу ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат виписано податкові накладні на постачання металопродукції власного виробництва (сляб литий) на виконання умов договору постачання від 01.01.2012 року №0103122/36.

Так, 01.01.2012 року між ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" як постачальником та ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат як покупцем укладено договір постачання №0103122/36, згідно з умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець - прийняти та оплатити металопродукцію, іменовану далі продукція , на умовах, передбачених цим договором. Кількість і номенклатура продукції зазначаються в специфікаціях до цього договору, які є його невід`ємною частиною. Поставка продукції здійснюється видами транспорту, зазначеними у специфікаціях. Постачальник заключає договір перевезення продукції залізничним транспортом (або іншим видом транспорту) на звичайних умовах, на риск та за рахунок покупця. Станція (пункт) призначення і реквізити вантажоодержувача зазначаються у специфікації. Ціна на продукцію, яка постачається по цьому договору, зазначається в специфікації. Ціна на продукцію приймається на умовах постачання (Правила Інкотермс ), зазначених у специфікації. У випадку змін у період дії договору цін на сировину, матеріали, а також інших факторів, які впливають на зміни витрат по виготовленню продукції, або кон`юнктури ринку ціни на продукцію підлягають перегляду.

На виконання умов договору оформлено специфікацію від 02.05.2019 року №73, згідно з якою встановлено, що ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зобов`язується поставити ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат продукцію (сляби литі) за оптовою ціною (без ПДВ) за марками сталі: А243- 11 098,14 грн./т, F423 - 11 495,05 грн./т, К362 -13 478,52 грн./т, V303 - 11 494,32 грн./т. Продукція постачається на умовах FОВ Маріуполь порт згідно з Правилами Інкотермс ; станція призначення: порт Маріуполь; строк постачання: травень - липень 2019 року.

За результатами проведеного аналізу цін, визначених у специфікаціях встановлено, що в податкових накладних, виписаних позивачем на постачання слябів на адресу ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат зазначені договірні ціни. Тобто, податкові зобов`язання з податку на додану вартість по операціям з постачання готової продукції, позивачем сформовані виходячи з договірних цін.

Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" та ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат (у контексті пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України). Так, засновником ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат є Metinvest B.V. (Нідерланди). Засновником ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є Metinvest B.V. (Нідерланди), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_2 .

5. Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних за червень, липень 2019 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на адресу ТОВ Донбаське промислово-транспортне підприємство виписано податкові накладні на постачання металопродукції власного виробництва (сляб литий) на виконання умов договору постачання від 01.06.2019 року №0103192/70.

Так, 01.06.2019 року між ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" як постачальником та ТОВ Донбаське промислово-транспортне підприємство як покупцем укладено договір постачання №0103192/70, згідно з умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець - прийняти та оплатити металопродукцію, іменовану далі продукція , на умовах, передбачених цим договором. Кількість і номенклатура продукції зазначаються в специфікаціях до цього договору, які є його невід`ємною частиною. Поставка продукції здійснюється видами транспорту, зазначеними у специфікаціях. Строк постачання продукції зазначаються у специфікації. Постачання продукції здійснюється за цінами, які визначені у відповідності з умовами постачання, зазначеними у специфікаціях та включають в себе усі податки, збори та інші обов`язкові платежі, а також вартість тари, пакування, маркування та інші витрати постачальника, пов`язані з постачанням продукції. У випадку змін у період дії договору цін на сировину, матеріали, а також інших факторів, які впливають на зміни витрат по виготовленню продукції, або кон`юнктури ринку ціни на продукцію підлягають перегляду.

На виконання умов договору оформлено специфікацію від 10.06.2019 року №1, згідно з якою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зобов`язується поставити ТОВ Донбаське промислово-транспортне підприємство продукцію (сляби литі) за оптовою ціною (без ПДВ) за марками сталі: ST52.3-1VD - 11 725,73 грн./т, НОМЕР_1 - 11 884,92 грн./т. Продукція постачається на умовах СРТ порт Маріуполь порт згідно з Правиламм Інкотермс (в редакції 2000 року). Станція призначення: порт Маріуполь, строк постачання: червень - серпень 2019 року.

Також оформлено специфікацію від 12.07.2019 року №2, згідно з якою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зобов`язується поставити ТОВ Донбаське промислово-транспортне підприємство продукцію (сляби литі) за оптовою ціною (без ПДВ) за марками сталі: А36VD - 10 937,16 грн./т, С45VD - 10 688,70 грн./т. Продукція постачається на умовах СРТ порт Маріуполь порт згідно з Правилами Інкотермс (в редакції 2000 року). Станція призначення: порт Маріуполь, строк постачання - вересень 2019 року.

За результатами проведеного аналізу цін, визначених у специфікаціях встановлено, що в податкових накладних, виписаних позивачем на постачання слябів на адресу ТОВ Донбаське промислово-транспортне підприємство , зазначені договірні ціни. Тобто, податкові зобов`язання з податку на додану вартість по операціям з постачання готової продукції сформовані позивачем виходячи з договірних цін.

Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" та ТОВ Донбаське промислово-транспортне підприємство (у контексті пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України). Так, засновниками ТОВ Донбаське промислово-транспортне підприємство є ТОВ Лемтранс - 99,9% та ТОВ Українська перевізна компанія - 0,01%. Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ Лемтранс Рінат Ахметов. Засновником ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є Metinvest B.V. (Нідерланди), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_2 .

6. Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних за червень 2019 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на адресу ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" виписано податкові накладні на постачання металопродукції власного виробництва (лист г/к) на виконання умов договору постачання від 03.12.2015 року №0103/11492/1256.

Так, 03.12.2015 року між ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" як постачальником та ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" як покупцем укладено договір постачання №0103/11492/1256, згідно з умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець - прийняти та оплатити сировинні, паливно-енергетичні, матеріально-технічні матеріали (далі - ресурси), на умовах, передбачених цим договором. Кількість і номенклатура ресурсів зазначаються в специфікаціях до цього договору, які є його невід`ємною частиною. Якість, пакування та маркування ресурсів, мають відповідати нормам, визначеним сертифікатами виробника, діючим стандартам для даного виду ресурсів, а також спеціальним технічним умовам, якщо такі узгоджені сторонами у специфікаціях. Поставка ресурсів здійснюється видами транспорту, зазначених у специфікаціях. Постачальник зобов`язується поставити ресурси на умовах постачання, зазначеними у специфікаціях у відповідності з міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів Інкотермс в редакції 2010 року. Постачання ресурсів здійснюється за цінами, які визначені у відповідності з умовами постачання, зазначеними у специфікаціях та включають в себе усі податки, збори та інші обов`язкові платежі, а також вартість тари, упаковки, маркування та інші витрати постачальника, пов`язані з постачанням ресурсів.

На виконання умов договору оформлено специфікацію від 16.05.2019 року №200, згідно з якою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" передає, а ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" приймає та оплачує наступні ресурси: лист г/к за договірною ціною 14 497,00 грн./тн. Умови поставки ЕХW (склад постачальника) згідно з Правилами Інкотермс в редакції 2000 року. Постачання ресурсів здійснюється у травні - червні 2019 року.

За результатами проведеного аналізу цін, визначених у специфікаціях встановлено, що в податкових накладних, виписаних позивачем на постачання металопродукції на адресу ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" , зазначені договірні ціни. Тобто, податкові зобов`язання з податку на додану вартість по операціям з постачання готової продукції позивачем сформовані виходячи з договірних цін.

Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" та ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" (у контексті пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України). Так, засновником ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" є ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 00191158). Засновником ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є Metinvest B.V. (Нідерланди).

7. Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних за червень 2019 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на адресу ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" виписано податкові накладні на постачання металопродукції власного виробництва (сляб литий) на виконання умов договору постачання від 01.10.2014 року №0103142/11.

Так, 01.10.2014 року між ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" як постачальником та ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" як покупцем укладено договір постачання №0103142/11, згідно з умовами якого постачальник зобов`язується поставити, а покупець - прийняти та оплатити металопродукцію, іменовану далі продукція , на умовах, передбачених цим договором. Кількість і номенклатура продукції зазначаються в специфікаціях до цього договору, які є його невід`ємною частиною. Умови та поставка продукції здійснюється видами транспорту, зазначеними у специфікаціях. Постачальник зобов`язується поставити продукцію на умовах постачання, зазначеними у специфікаціях у відповідності з міжнародними Правилами інтерпретації комерційних термінів Інкотермс в редакції 2010 року. Постачання продукції здійснюється по цінам, які визначені у відповідності з умовами постачання, зазначені у специфікаціях та включають в себе усі податки, збори та інші обов`язкові платежі, а також вартість тари, упаковки, маркування та інші витрати постачальника, пов`язані з постачанням продукції. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2015 року. Закінчення строку дії договору не звільняє сторін від виконання прийнятих на себе обов`язків.

На виконання умов договору оформлено специфікацію від 04.03.2019 року №20, згідно з якою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зобов`язується поставити ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" продукцію (сляби литі) за оптовою ціною (без ПДВ) за марками сталі: А122 - 11 333,04 грн./т - 2 040 т, А162 - 11 305,49 грн./т - 1 020 т, А182 - 11 386,70 грн./т - 2 040 т, А243 - 11 440,22 грн./т - 1 700 т, А263 - 11 519,40 грн./т - 680 т, А322 - 11 628,32 грн./т. - 5 100 т, А342 - 11 870,06 грн./т - 7 480 т, А423 - 11 870,06 грн./т - 9 520 т. Продукція постачається на умовах СРТ порт Маріуполь згідно з Правилами Інкотермс (в редакції 2000 року). Станція призначення: порт Маріуполь, строк постачання: березень - травень 2019 року

До вказаної специфікації оформлено додаток, згідно з яким сторони узгодили доповнити специфікацію від 04.03.2019 року №20 наступним: сляби литі А243 т за оптовою ціною (без ПДВ) - 11 440,22 грн./т. Продукція постачається на умовах СРТ порт Маріуполь згідно з Правилами Інкотермс (в редакції 2000 року). Станція призначення: порт Маріуполь.

За результатами проведеного аналізу цін, визначених у специфікаціях встановлено, що в податкових накладних, виписаних позивачем на постачання металопродукції на адресу ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" зазначені договірні ціни. Тобто, податкові зобов`язання з податку на додану вартість по операціям з постачання готової продукції позивачем сформовані виходячи з договірних цін.

Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" та ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (у контексті пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України). Так, засновником ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" є Metinvest B.V. (Нідерланди) - 100%. Засновником ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є Metinvest B.V. (Нідерланди).

8. Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних за червень 2019 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на адресу ТОВ Метінвест-КРМЗ виписано податкові накладні на постачання металопродукції власного виробництва (сляб литий) на виконання умов договору постачання від 01.06.2019 року №0103192/90.

Так, 01.06.2019 року між ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" як постачальником та ТОВ Метінвест-КРМЗ як покупцем укладено договір постачання №0103192/90, згідно з умовами якого постачальник зобов`язується поставити, а покупець - прийняти та оплатити металопродукцію, іменовану далі продукція , на умовах, передбачених цим договором. Кількість і номенклатура продукції зазначаються в специфікаціях до цього договору, які є його невід`ємною частиною. Поставка продукції здійснюється видами транспорту, зазначеними у специфікаціях. Строк постачання продукції зазначаються у специфікації. Постачання продукції здійснюється за цінами, які визначені у відповідності з умовами постачання, зазначеними у специфікаціях, та включають в себе усі податки, збори та інші обов`язкові платежі, а також вартість тари, пакування, маркування та інші витрати постачальника, пов`язані з постачанням продукції. У випадку змін у період дії договору цін на сировину, матеріали, а також інших факторів, які впливають на зміни витрат по виготовленню продукції, або кон`юнктури ринку ціни на продукцію підлягають перегляду.

На виконання умов договору оформлено специфікацію від 10.06.2019 року №1, згідно з якою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зобов`язується поставити ТОВ Метінвест-КРМЗ продукцію (сляби литі) за оптовою ціною (без ПДВ) за марками сталі: SТ52.3-1VD - 10 848,93 грн./т. Продукція постачається на умовах СРТ порт Маріуполь згідно з Правилами Інкотермс (в редакції 2000 року). Станція призначення: порт Маріуполь, строк постачання: червень - серпень 2019 року.

За результатами проведеного аналізу цін, визначених у специфікаціях встановлено, що в податкових накладних, виписаних позивачем на постачання слябів на адресу ТОВ Метінвест-КРМЗ , зазначені договірні ціни. Тобто, податкові зобов`язання з податку на додану вартість по операціям з постачання готової продукції позивачем сформовані виходячи з договірних цін.

Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" та ТОВ Метінвест-КРМЗ (у контексті пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України). Так, засновниками ТОВ Метінвест-КРМЗ є ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 34093721) - 99,9% та ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) - 0,1%. Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ Метінвест-КРМЗ є Рінат Ахметов. Засновником ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є Metinvest B.V. (Нідерланди), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_2 .

9. Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних за червень, липень 2019 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на адресу ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" виписано податкові накладні на постачання металопродукції на виконання умов договорів постачання від 01.12.2017 року №0103181/02 та від 01.12.2017 року №0103183/01.

Так, 01.12.2017 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" як постачальником та ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" як покупцем укладено договори постачання №0103181/02 та №0103183/01, згідно з умовами яких постачальник зобов`язується передати, а покупець - прийняти та оплатити металопродукцію (далі - ресурси) на умовах, передбачених цим договором. Кількість, номенклатура ресурсів зазначаються в специфікаціях до цього договору, які є його невід`ємною частиною. Поставка продукції здійснюється видами транспорту, зазначених у специфікаціях. Постачальник зобов`язується поставити ресурси на умовах постачання, зазначеними у специфікаціях у відповідності з міжнародними Правилами інтерпретації комерційних термінів Інкотермс в редакціях 2000 та 2010 року. Постачання ресурсів здійснюється за цінами, які визначені у відповідності з умовами постачання, зазначені у специфікаціях та включають в себе усі податки, збори та інші обов`язкові платежі, а також вартість тари, упаковки, маркування та інші витрати Постачальника, пов`язані з постачанням ресурсів. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2018 року. Закінчення строку дії договору не звільняє стороні від виконання прийнятих на себе обов`язків.

На виконання умов договорів оформлено специфікації, на підставі яких у періоді червень, липень 2019 року на виконання договорів від 01.12.2017 року №0103181/02 та від 01.12.2017 року №0103183/01 ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" відвантажено ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" металопродукцію: лист, балка, кутик, профіль, швелер із значенням ціни реалізованої продукції, умов та періоду постачання зазначеної продукції.

Також у червні, липні 2019 року позивачем на адресу ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" виписано податкові накладні на постачання металопродукції на виконання умов договорів комісії від 01.12.2017 року №0103181/01-к та від 01.12.2017 року №0103183/01-к. Згідно з договорами комісії, де ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є комітентом та ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" є комісіонером, комісіонер зобов`язується за дорученням комітенту за плату укласти від свого імені, але за рахунок комітента договори постачання продукції (далі товар). Товар, переданий від комітента комісіонеру за цим договором підлягає реалізації на території України. Виробник, вантажовідправник, вантажоодержувач, номенклатура, асортимент, кількість, якість товару, строки та умови постачання, встановлена комітентом ціна і інші визначальні умови постачання і характеристики товару, наданого на комісію, обумовлюються сторонами в окремих дорученнях, письмово наданих комітентом комісіонеру, які з моменту підписання є невід`ємною частиною цього договору.

На виконання договорів комісії оформлені доручення, на підставі яких у періоді червень - липень 2019 року на виконання договорів комісії ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" передано ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" металопродукцію: лист, балка, кутик, профіль, шпали, швелер, та інше, із зазначенням ціни реалізованої продукції, умов та періоду постачання зазначеної продукції.

За результатами проведеного аналізу цін, визначених у специфікаціях встановлено, що в податкових накладних, виписаних позивачем на постачання металопродукції на адресу ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" зазначені ціни аналогічні тим, що передбачені специфікаціями до договорів поставки. Тобто, податкові зобов`язання з податку на додану вартість по операціям з постачання готової продукції, позивачем сформовані виходячи з договірних цін.

Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" та ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" (у контексті пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України). Так, засновниками ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" є Metinvest B.V. (Нідерланди) - 99,99%, ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" - 0,01%. Засновником ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є Metinvest B.V. (Нідерланди).

10. Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних за липень 2019 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на адресу ПАТ Дніпровський металургійний комбінат виписано податкові накладні на постачання металопродукції власного виробництва (сляби, блюми) на виконання умов договору постачання від 15.03.2019 року №0103192/02/402.

Так, 15.03.2019 року між ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" як постачальником та ПАТ Дніпровський металургійний комбінат як покупцем укладено договір постачання №0103192/02/402, згідно з умовами якого постачальник зобов`язується поставити, а покупець - прийняти та оплатити металопродукцію, іменовану далі продукція , на умовах, передбачених цим договором. Кількість і номенклатура продукції зазначаються в специфікаціях до цього договору, які є його невід`ємною частиною. Поставка продукції здійснюється видами транспорту, зазначеними у специфікаціях. Постачальник зобов`язується поставити продукцію на умовах поставки, зазначених у специфікаціях у відповідності з міжнародними Правилами інтерпретації комерційних термінів Інкотермс в редакції 2000 року. Поставка продукції здійснюється за цінами, які визначені у відповідності з умовами поставки, зазначеними в специфікаціях та включають усі податки, збори та інші обов`язкові платежі, а також вартість тари, упаковки, маркування та інші витрати постачальника, пов`язані з постачанням продукції. У випадку змін у період дії договору цін на сировину, матеріали, а також інших факторів, які впливають на зміни витрат по виготовленню продукції, або кон`юнктури ринку ціни на продукцію підлягають перегляду. Загальну суму по цьому договору складається з сум вартісних показників продукції, зазначених у всіх специфікаціях, по яким постачається продукція. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін, діє до 31.12.2020 року.

На виконання умов договору оформлено специфікацію від 02.07.2019 року №5, згідно з якою в рамках цієї специфікації постачанню підлягають наступні види продукції: Сляб 300х1250 за ціною 13 201,67 грн./т. Продукція постачається по території України. Умови поставки СРТ станція Правда Придніпровської залізниці згідно з Правилами Інкотермс в редакції 2010 року. Строк постачання: липень 2019 року. Отримувач ПАТ Дніпровський металургійний комбінат , м. Каменське. Станція призначення: Правда Придніпровської залізниці.

Також оформлено специфікацію від 27.06.2019 року №6, згідно з якою в рамках цієї специфікації постачанню підлягають наступні види продукції: Блюм 320х320 за ціною 14 418 грн./т. Продукція постачається по території України. Умови поставки: СРТ станція Правда Придніпровської залізниці згідно з Правилами Інкотермс в редакції 2000 року. Строк постачання: липень 2019 року. Отримувач ПАТ Дніпровський металургійний комбінат , м. Каменське. Станція призначення: Правда Придніпровської залізниці.

За результатами проведеного аналізу цін, визначених у податкових накладних встановлено, що в податкових накладних, виписаних позивачем на постачання металопродукції в адресу ПАТ Дніпровський металургійний комбінат , зазначені договірні ціни (відображені у специфікаціях до договорів). Тобто, податкові зобов`язання з податку на додану вартість по операціям з постачання готової продукції позивачем сформовані виходячи з договірних цін.

Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" та ПАТ Дніпровський металургійний комбінат (у контексті пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України). Так, засновником ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є Metinvest B.V. (Нідерланди). ПАТ Дніпровський металургійний комбінат формально входить до складу корпорації Індустріальна спілка Донбасу , а фактично з 2017 року контролюється холдингом Ріната Ахметова ОСОБА_3 .

11. Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних за липень 2019 року ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на адресу ТОВ Метінвест-Шіппінг виписано податкові накладні на постачання металопродукції на виконання умов договору постачання від 12.02.2009 року №0103092/21.

Так, 12.02.2009 року між ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" як постачальником та ТОВ Метінвест-Шіппінг як покупцем укладено договір постачання №0103092/21, згідно з умовами якого постачальник зобов`язується поставити, а покупець - прийняти та оплатити металопродукцію, іменовану далі продукція , на умовах, передбачених цим договором. Кількість і номенклатура продукції зазначаються в специфікаціях до цього договору, які є його невід`ємною частиною. Продукція постачається партіями на умовах поставки, зазначеними у специфікаціях. Якщо інше не передбачене специфікацією до договору, поставка товару здійснюється на умовах СРТ - ст. призначення згідно з Правилами Інкотермс - 2000 . Ціна продукції, яка постачається по цьому договору, визначається постачальником, щомісячно узгоджується з покупцем та зазначається у специфікаціях. За умови зміни (у період дії договору) цін на сировину, матеріали, а також інших факторів, які впливають на зміни витрат по виготовленню продукції, ціни на продукцію можуть бути переглянуті Постачальником. Зміна ціни здійснюється шляхом підписання доповнення до відповідної специфікації.

На виконання умов договору оформлено специфікацію від 12.07.2019 року №58, згідно з якою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зобов`язується поставити ТОВ Метінвест-Шіппінг продукцію: сляби литі: А243 за оптовою ціною (без ПДВ) 9 932,33 грн./т, F423 за оптовою ціною (без ПДВ) 10 344,77 грн./т, V303 за оптовою ціною (без ПДВ) 10 344,03 грн./т. Продукція постачається на умовах СРТ порт Маріуполь згідно з Правилами Інкотермс (в редакції 2000 року). Станція призначення: порт Маріуполь. Строк поставки: липень - вересень 2019 року.

За результатами проведеного аналізу цін, визначених у специфікаціях встановлено, що в податкових накладних, виписаних позивачем на постачання слябів на адресу ТОВ Метінвест-Шіппінг зазначені договірні ціни. Тобто, податкові зобов`язання з податку на додану вартість по операціям з постачання готової продукції, позивачем сформовані виходячи з договірних цін.

Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" та ТОВ Метінвест-Шіппінг (у контексті пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України). Так, засновниками ТОВ Метінвест-Шіппінг є ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" - 99%, ТОВ Метінвест СМЦ -1%, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ Метінвест-Шіппінг Рінат Ахметов. Засновником ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" є Metinvest B.V. (Нідерланди), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_2 .

Оскільки перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність позивача та ПРАТ "АКХЗ" , ПрАТ Дніпропетровський коксохімічний завод , ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" , ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат , ТОВ Донбаське промислово-транспортне підприємство , ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" , ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" , ТОВ Метінвест - Криворізький ремонтно-механічний завод , ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" , ПАТ Дніпровський металургійний комбінат , ТОВ Метінвест-Шіппінг (у контексті пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України), тому відповідач дійшов висновку, що застосування договірних цін в якості ринкових/звичайних цін в даних фінансово-господарських операціях між позивачем та вказаними контрагентами-покупцями суперечить вимогам пп.14.1.71 пп.14.1.219 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (стор. 23 акту перевірки).

В акті відображено, що за результатами здійсненого аналізу ціноутворення (придбання, реалізації, співставлення із середньогалузевими) у звітних періодах, які підлягають перевірці, встановлено, що позивачем занижено базу оподаткування операцій з постачання продукції на території України за цінами, що є нижчими її собівартості, в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 40 942 242 грн., в тому числі по періодам: за червень 2019 року у сумі 16 153 563 грн.; за липень 2019 року у сумі 24 788 679 грн.

З урахуванням виявлених порушень в частині заниження податкових зобов`язань у зв`язку з реалізацією продукції власного виробництва по території України за цінами, що є нижчими ніж її собівартість, ПрАТ Азовсталь порушено п.п. 201.1, 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, п. 15 Порядку заповнення податкової накладної, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 року №1307, а саме не складено та не зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на перевищення звичайних цін над ціною реалізації продукції, всього на суму ПДВ 40 942 242 грн., в тому числі по періодах: червень 2019 року на 16 153 563 грн., липень 2019 року на 24 788 679 грн., а саме:

червень 2019 року:

по покупцю ПРАТ "АКХЗ" (продукція - сляби): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 38 023 514,25 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 7 604 702,85 грн.;

по покупцю ПРАТ "ДКХЗ" (ПРАТ Дніпропетровський коксохімічний завод ) (продукція - смола кам`яновугільна): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 454 356,45 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 90 871,29 грн.;

по покупцю ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" : (продукція - смола кам`яновугільна): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 525 372,85 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 105 074,57 грн.;

по покупцю ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат : (продукція - сляби): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 2 374 704,15 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 474 940,83 грн.;

по покупцю ТОВ Донбаське промислово-транспортне підприємство : (продукція - сляби): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 3 426 362,10 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 685 272,42 грн.;

по покупцю ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" : (продукція - лист г/к): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 38 004,90грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 7 600,98 грн.;

по покупцю ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" : (продукція - сляби): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 364 497,80 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 72 899,56 грн.;

по покупцю ТОВ Метінвест-КРМЗ : (продукція - сляби): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 5 566 199 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 1 113 239,80 грн.;

по покупцю ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" : (продукція - лист, кутик, профіль, швелер, балка, шпали): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 29 994 803,35 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 5 998 960,67 грн.;

липень 2019 року:

по покупцю ПАТ Дніпровський металургійний комбінат : (продукція - сляби, блюм): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 1 042 871,70 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 208 574,34 грн.;

по покупцю ПРАТ "АКХЗ" (продукція - сляби): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 35 380 793,85 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 7 076 158,77 грн.;

по покупцю ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат : (продукція - сляби): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 5 087 897,40 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 1 017 579,48 грн.;

по покупцю ТОВ Донбаське промислово-транспортне підприємство : (продукція - сляби): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 6 455 548,25 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 1 291 109,65 грн.;

по покупцю ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" : (продукція - лист, кутик, профіль, швелер, балка, шпали): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 30 547 590,95 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 6 109 518,19 грн.;

по покупцю ТОВ Метінвест-Шіппінг : (продукція - сляби): перевищення вартості реалізованої продукції над собівартістю цієї продукції на 45 428 693,95 грн., сума ПДВ від операцій з реалізації виготовлених товарів за цінами нижче звичайних - 9 085 738,79 грн.

В акті зроблено загальний висновок про порушення позивачем:

1) п.п. 14.1.71 п. 14.1 ст.14, п.188.1 ст.188, п.198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, ст. 194, п.200.1, абз. б п. 200.4 ст. 200, п.201.1, п.201.3, п.201.10, п.201.14, п.201.15 ст.201 Податкового кодексу України, пп. 1, пп. 2 п. 3, пп. 1, пп. 5 п. 4, пп. 4, пп.5 п. 5 розд. V Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.01.2016 року № 21 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 29.01.2016 року за № 159/28289), в результаті чого:

- завищено суму від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту (р. 19) на суму ПДВ 75 660 528 грн. в тому числі по періодах: червень 2019 року - 16 153 563 грн., липень 2019 року - 59 506 965 грн.;

- завищено суму від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (р. 21), на загальну суму 50 871 849 грн. в т.ч. по періодах: червень 2019 року - на 16 153 563 грн., липень 2019 року - на 34 718 286 грн.;

- завищено суму від`ємного значення, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (р. 20.2.1), за липень 2019 року на суму ПДВ 24 788 679 грн.;

2) п.п. 201.1, 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, п. 15 Порядку заповнення податкової накладної, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 року №1307, - ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" не складено та не зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на перевищення звичайних цін над ціною реалізації продукції, всього на суму ПДВ 40 942 242 грн., в тому числі по періодах: червень 2019 року на 16 153 563 грн., липень 2019 року на 24 788 679 грн.

На акт перевірки позивачем подані запереченнями від 23.10.2019 року №02-4293, які листом контролюючого органу від 01.11.2019 року № 7310/10/28-10-51-04 відхилені, а висновки акту перевірки залишені без змін.

На підставі вказаного акту перевірки контролюючим органом прийняті податкові повідомлення-рішення:

- від 06.11.2019 року № 0000324706, яким на підставі п.54.3 ст. 54, п.58.1 ст.58, пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, пп. 78.1.8 п. 78.1, п. 78.4 ст. 78, п. 82.2 ст. 82 Податкового кодексу України за порушення абз. а п.198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п.200.1, абз. б п. 200.4 ст. 200, п. 201.10 ст.201 Податкового кодексу України позивачу зменшено суму від`ємного значення суми податку на додану вартість, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, на 50 871 849 грн., з них по декларації за червень 2019 року - на 16 153 563 грн., по декларації за липень 2019 року - на 34 718 286 грн.;

- від 06.11.2019 року № 0000334706, яким на підставі п.54.3 ст. 54, п.58.1 ст.58, п. 86. ст. 86, пп.20.1.4 п. 20.1 ст. 20, пп. 78.1.8 п. 78.1. ст. 78 Податкового кодексу України за порушення п.п. 14.1.71 п. 14.1 ст.14, п. 188.1 ст.188, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, ст. 194, п. 200.1, абз. б п. 200.4 ст. 200, п.201.1, п.201.3, п. 201.10, п. 201.14, п.201.15 ст.201 Податкового кодексу України позивачу зменшено суму бюджетного відшкодування з ПДВ на рахунок платника у банку за липень 2019 року на 24 788 679 грн. та застосовані штрафні (фінансові) санкції (штрафи) в розмірі 12 394 339,50 грн.

Відповідно до розрахунку податкового зобов`язання та штрафних (фінансових) санкцій до вказаного податкового повідомлення-рішення (від 06.11.2019 року № 0000334706) контролюючим органом штрафну (фінансову) санкцію (штраф) застосовано в розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов`язання через повторність протягом 1095 днів визначення контролюючим органом суми податкового зобов`язання з цього податку, а саме у зв`язку з прийняттям до цього податкового повідомлення-рішення від 12.09.2019 року №0003154706, яким позивачу було збільшено суму податкового зобов`язання з податку на додану вартість.

Позивач скористався правом на адміністративне оскарження вказаних податкових повідомлень-рішень - від 06.11.2019 року № 0000324706 та від 06.11.2019 року № 0000334706 (скарга від 21.11.2019 року №02-4825).

Рішенням Державної податкової служби України від 21.01.2020 року № 2797/6/99-00-08-05-06 скаргу позивача залишено без задоволення, а рішення - без змін.

Судом також встановлено, що податкове повідомлення-рішення від 12.09.2019 року №0003154706, яке стало підставою для застосування податковим повідомленням-рішенням від 06.11.2019 року № 0000334706 штрафної (фінансової) санкції (штрафу) в розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов`язання (через повторність), позивачем оскаржено в судовому порядку в справі №200/14542/19-а, яка перебуває в провадженні Донецького окружного адміністративного суду (ухвала про відкриття провадження від 21.12.2019 року), і рішення по якій не прийнято.

Судом також встановлено, що державним підприємством Укрпромзовнішекспертиза за результатом аналізу відповідності цін на продукцію позивача ринковим цінам на аналогічну продукцію за період листопад 2018 року - березень 2019 року, тобто за період що передував спірному періоду, надано довідку від 03.03.2020 року № 458, згідно з якою ціни позивача не були нижчими кон`юнктури ринку на відповідні періоди.

Судом також встановлено, що згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами діяльності позивача було та є: код КВЕД 19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів; код КВЕД 20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції; код КВЕД 24.10 Виробництво чавуну сталі та феросплавів (основний); код КВЕД 24.52 Лиття сталі; Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта; код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; код КВЕД 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод; код КВЕД 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів; код КВЕД 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів; код КВЕД 38.32 Відновлення відсортованих відходів.

Протягом періоду, що перевірявся, між позивачем та його контрагентами були укладені наступні договори, на підставі яких позивач для використання у власній господарській діяльності придбав товари/послуги.

Так, 04.01.2017 року між позивачем як покупцем та ТОВ "ТПК "ПРОФАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39489895) як постачальником укладено договір поставки №088М-1, згідно з умовами якого постачальник зобов`язався передати, а покупець прийняти та оплатити обладнання для металургійної та коксохімічної промисловості на умовах, передбачених цим договором. Кількість, номенклатура обладнання вказується в специфікаціях до цього договору, які є невід`ємною частиною. Покупець зобов`язується прийняти обладнання та оплатити його на умовах, встановлених договором.

Під час виконання умов вказаного договору протягом періоду, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: специфікація № 45 від 13.08.2018 р., специфікація № 53 від 26.10.2018 р., специфікація № 53/1 від 11.10.2018 р., специфікація № 54 від 26.10.2018 р., специфікація № 54/1 від 12.10.2018 р., специфікація № 60 від 25.10.2018 р., специфікація № 61 від 20.11.2018 р., специфікація № 63 від 07.11.2018 р., специфікація № 64 від 20.11.2018 р., специфікація № 70 від 25.01.2019 р., специфікація № 71 від 07.02.2019 р. до договору; видаткові накладні № 088М/01-251 від 03.05.2019 р., № 088М/01-235 від 25.03.2019 р., № 088М/01-257 від 03.05.2019 р., № 088М/01-263 від 07.06.2019 р., № 088М/01-264 від 07.06.2019 р., № 088М/01-253 від 03.05.2019 р., № 088М/01-262 від 17.05.2019 р., № 088М/01-259 від 17.05.2019 р., № 088М/01-237 від 27.03.2019 р., № 088М/01-236 від 25.03.2019 р., № 088М/01-245 від 11.04.2019 р., № 088М/01-246 від 11.04.2019 р., № 088М/01-249 від 03.05.2019 р., № 088М/01-252 від 03.05.2019 р., № 088М/01-255 від 03.05.2019 р., № 088М/01-258 от 17.05.2019 р., № 088М/01-260 від 17.05.2019 р., № 088М/01-239 від 09.04.2019 р.; рахунки № 088М/01-251 від 03.05.2019 р., № 088М/01-235 від 25.03.2019 р., № 088М/01-257 від 03.05.2019 р., № 088М/01-263 від 07.06.2019 р., № 088М/01-264 від 07.06.2019 р., № 088М/01-253 від 03.05.2019 р., № 088М/01-262 від 17.05.2019 р., № 088М/01-259 від 17.05.2019 р., № 088М/01-237 від 27.03.2019 р., № 088М/01-236 від 25.03.2019 р., № 088М/01-245 від 11.04.2019 р., № 088М/01-246 від 11.04.2019 р., № 088М/01-249 від 03.05.2019 р., № 088М/01-252 від 03.05.2019 р., № 088М/01-255 від 03.05.2019 р., № 088М/01-258 от 17.05.2019 р., № 088М/01-260 від 17.05.2019 р., № 088М/01-239 від 09.04.2019 р.; товарно-транспортні накладні № 088М/01-251 від 03.05.2019 р., № 088М/01-235 від 25.03.2019 р., № 088М/01-257 від 03.05.2019 р., № 088М/01-263 від 07.06.2019 р., № 088М/01-264 від 07.06.2019 р., № 088М/01-253 від 03.05.2019 р., № 088М/01-262 від 17.05.2019 р., № 088М/01-259 від 17.05.2019 р., № 088М/01-237 від 27.03.2019 р., № 088М/01-236 від 25.03.2019 р., № 088М/01-245 від 11.04.2019 р., № 088М/01-246 від 11.04.2019 р., № 088М/01-249 від 03.05.2019 р., № 088М/01-252 від 03.05.2019 р., № 088М/01-255 від 03.05.2019 р., № 088М/01-258 от 17.05.2019 р., № 088М/01-260 від 17.05.2019 р., № 088М/01-239 від 09.04.2019 р. документи щодо внутрішнього обліку: прибуткові ордери № 5006089612 від 01.07.2019 р.; № 50006089617 від 01.07.2019 р.; № 5005166306 від 01.06.2019 р, № 5006302896 від 01.07.2019 р., № 5006100540 від 01.07.2019 р., №5006100541 від 01.07.2019 р., № 5005268326 від 07.06.2019 р., № 5004271342 від 03.05.2019 р., № 5004442184 від 20.05.2019 р., № 5004442187 від 20.05.2019 р., № 5004442717 від 20.05.2019 р., № 5002840043 від 01.04.2019 р., № 5004775182 від 01.05.2019 р., № 5004775783 від 01.05.2019 р., № 5004775787 від 01.05.2019 р., № 5004777086 від 03.05.2019 р., №5004776827 від 03.05.2019 р., № 5004776144 від 03.05.2019 р., № 5004791052 від 03.05.2019 р., № 5004755643 від 03.05.2019 р., № 5004755648 від 20.05.2019 р., № 5004756607 від 20.05.2019 р., № 5004757890 від 20.05.2019 р., № 5004756049 від 20.05.2019 р., № 5004776188 від 01.05.2019 р.; відповідні документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей між структурними підрозділами позивача. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Придбані товари використані у виробничому процесі підприємства, що підтверджується матеріалами справи та не заперечується відповідачем.

28.04.2018 року між позивачем як покупцем та ТОВ "НВП УКРПРОМТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 38677793) як постачальником укладено договір поставки №089ЛМ/305-150, згідно з умовами якого постачальник зобов`язався передати, а покупець прийняти та оплатити матеріали на умовах, передбачених цим договором; кількість, номенклатура вказується в специфікаціях до цього договору, які є його невід`ємною частиною. Покупець зобов`язався прийняти обладнання та оплатити його на умовах, встановлених договором.

Під час виконання умов вказаного договору були оформлені, зокрема наступні первинні документи: специфікація № 9 від 14.01.2019 р., Специфікація № 10 від 18.02.2019 р., специфікація № 12 від 19.04.2019 р. до договору; видаткові накладні № ВН -0000181 від 06.05.2019 р., № ВН -0000184 від 10.05.2019 р., № ВН -0000183 від 10.05.2019 р., № ВН -0000189 від 14.05.2019 р., № ВН -0000200 від 17.05.2019 р.; рахунки № СФ-0000212 від 06.05.2019 р., № СФ-0000215 від 10.05.2019 р., № СФ-0000214 від 10.05.2019 р., № СФ-0000219 від 14.05.2019 р., № СФ-0000232 від 17.05.2019 р.; транспортні документи: експрес-накладна №59998078438959 від 06.05.2019 р., експрес-накладна №59000420433178 від 10.05.2019 р., експрес-накладна №59998078811118 від 14.05.2019 р., №59000422346092 від 18.05.2019 р.; документи щодо внутрішнього обліку; прибуткові ордери № 50042200234 від 10.05.2019 р., № 5004220231 від 13.05.2019 р., № 5004219976 від 13.05.2019 р., № 5004516629 від 21.05.2019 р., 5004491169 від 22.05.2019 р.; відповідні документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей між структурними підрозділами позивача. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Придбані товари використані у виробничому процесі підприємства, що підтверджується матеріалами справи та не заперечується відповідачем.

08.11.2018 року між позивачем як покупцем та ТОВ "АМЗ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39371603) як постачальником укладено договір поставки № 089ЛС-02/730, згідно з умовами якого постачальник зобов`язався передати, а покупець прийняти та оплатити матеріали на умовах, передбачених цим договором; кількість, номенклатура вказується в специфікаціях до цього договору, які є невід`ємною його частиною. Покупець зобов`язався прийняти обладнання та оплатити його на умовах, встановлених договором.

Під час виконання умов вказаного договору були оформлені, зокрема наступні первинні документи: специфікація № 10 від 15.05.2019 р., Специфікація № 11 від 05.06.2019 р. до договору; видаткові накладні № 169 від 17.07.2019 р., № 163 від 09.07.2019 р., № 156 від 26.06.2019 р., №145 від 23.06.2019 р.; № 139 від 12.06.2019 р., № 137 від 10.06.2019 р., № 133 від 06.06.2019 р., № 128 від 04.06.2019 р., № 123 від 02.06.2019 р.; рахунки № 173 від 17.07.2019 р., № 168 від 09.07.2019 р., № 160 від 26.06.2019 р., № 150 від 23.06.2019 р., № 143 від 12.06.2019 р., №141 від 10.06.2019 р., №138 від 06.06.2019 р., № 132 від 04.06.2019 р., № 125 від 02.06.2019 р.; товарно-транспортні накладні №17/07/19-1 від 17.07.2019 р., №09/07/19-1 від 09.07.2019 р., № 26/06/19-3 від 26.06.2019 р., №23/06/19-1 від 23.06.2019 р., № 12/06/19-1 від 12.06.2019 р., № 10/06/19-1 від 10.06.2019 р.; № 06/06/19-2 від 06.06.2019 р., № 04/06/19-3 від 04.06.2019 р., №02/06/19-1 від 02.06.2019 р. документи щодо внутрішнього руху: прибуткові ордери: № 5006327781 від 18.07.2019 р., № 5006097716 від 10.07.2019 р., № 5005684300 від 27.06.2019 р., , № 5004491169 від 24.06.2019 р., № 5005241062 від 13.06.2019 р., №5005199375 від 10.06.2019 р., № 5005103717 від 07.06.2019 р., № 5005045769 від 05.06.2019 р., № 5004941636 від 03.06.2019 р.; документи про видання (відпущення) товарно-матеріальних цінностей по договору в конвертерний цех для виробництва основної продукції позивача, а саме виробництва сталевих слябів, при виготовленні яких за технологією використовується алюміній вторинний АВ87 гранульований. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Придбані товари використані у виробничому процесі підприємства, що підтверджується матеріалами справи та не заперечується відповідачем.

04.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ "БУДДЕТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 25107160) як підрядником укладено договір підряду № 2019/41ск/79, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" , договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник - прийняти (якщо інше не передбачено положеннями цього договору) та оплатити виконані підрядником роботи. Вартість, вид та об`єм робіт, виконуваних за договором, визначаються договірними цінами, які місять посилання на цей договір та є його невід`ємною частиною. Пунктом 7.1 договору передбачено можливість залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки-фактури № 121 від 19.04.2019 р., № 122 від 25.04.2019 р., № 123 від 25.04.2019 р., № 124 від 19.04.2019 р., № 125 від 25.04.2019 р., № 126 від 25.04.2019 р., № 127 від 25.04.2019 р., № 128 від 25.04.2019 р., № 129 від 25.04.2019 р., № 130 від 25.04.2019 р., № 131 від 25.04.2019 р., № 132 від 25.04.2019 р., № 133 від 19.04.2019 р., № 134 від 25.04.2019 р., № 135 від 25.04.2019 р., № 136 від 25.04.2019 р., № 137 від 25.04.2019 р., № 138 від 25.04.2019 р., № 139 від 25.04.2019 р., № 184 від 24.05.2019 р., № 183 від 24.05.2019 р., № 185 від 24.05.2019 р., № 182 від 24.05.2019 р., № 175 від 24.05.2019 р., № 179 від 24.05.2019 р., № 170 від 24.05.2019 р., № 176 від 24.05.2019 р., № 180 від 24.05.2019 р., № 171 від 24.05.2019 р., № 177 від 24.05.2019 р., № 181 від 24.05.2019 р., № 173 від 24.05.2019 р., № 186 від 24.05.2019 р., № 172 від 24.05.2019 р., № 174 від 24.05.2019 р., № 178 від 24.05.2019 р., № 223 від 25.06.2019 р., № 218 від 25.06.2019 р., № 217 від 25.06.2019 р., № 219 від 25.06.2019 р., № 230 від 25.06.2019 р., № 214 від 24.06.2019 р., № 229 від 25.06.2019 р., № 237 від 25.06.2019 р., № 215 від 24.06.2019 р., № 227 від 25.06.2019 р., № 228 від 25.06.2019 р., № 236 від 25.06.2019 р., № 213 від 25.06.2019 р., № 224 від 24.06.2019 р., № 222 від 25.06.2019 р., № 221 від 25.06.2019 р., № 220 від 25.06.2019 р., № 216 від 25.06.2019 р., № 225 від 25.06.2019 р., № 212 від 25.06.2019 р., № 211 від 24.06.2019 р., № 277 від 23.07.2019 р., № 281 від 23.07.2019 р., № 273 від 23.07.2019 р., № 268 від 23.07.2019 р., № 270 від 23.07.2019 р., № 269 від 23.07.2019 р., № 274 від 23.07.2019 р., № 271 від 23.07.2019 р., № 278 від 23.07.2019 р., № 272 від 23.07.2019 р., № 266 від 23.07.2019 р., № 280 від 23.07.2019 р., № 283 від 23.07.2019 р., № 265 від 23.07.2019 р., № 282 від 23.07.2019 р., № 279 від 23.07.2019 р., № 276 від 23.07.2019 р., № 267 від 23.07.2019 р.; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 144 від 19.04.2019 г., № 145 від 19.04.2019 р., № 146 від 19.04.2019 р., № 147 від 19.04.2019 р., № 167 від 25.04.2019 р., № 151 від 25.04.2019 р., № 150 від 25.04.2019 р., № 152 від 25.04.2019 р., № 125 від 19.04.2019 р., № 126 від 19.04.2019 р., № 127 від 19.04.2019 р., № 128 від 19.04.2019 р., № 129 від 19.04.2019 р., № 165 від 25.04.2019 р., № 166 від 25.04.2019 р., № 142 від 25.04.2019 р., № 141 від 25.04.2019 р., № 164 від 25.04.2019 р., № 163 від 25.04.2019 р., № 162 від 25.04.2019 р., № 153 від 25.04.2019 р., № 154 від 25.04.2019 р., № 155 від 25.04.2019 р., № 156 від 25.04.2019 р., № 157 від 25.04.2019 р., № 158 від 25.04.2019 р., № 159 від 25.04.2019 р., № 160 від 25.04.2019 р., № 161 від 25.04.2019 р., № 132 від 25.04.2019 р., № 42 від 25.04.2019 р., № 134 від 25.04.2019 р., № 133 від 25.04.2019 р., № 134 від 25.04.2019 р., № 136 від 25.04.2019 р., № 143 від 19.04.2019 р., № 130 від 25.04.2019 р., № 149 від 25.04.2019 р., №169 від 25.04.2019 р., № 168 від 25.04.2019 р., № 131 від 25.04.2019 р., № 135 від 25.04.2019 р., №138 від 25.04.2019 р., № 139 від 25.04.2019 р., № 181 від 24.05.2019 р., № 183 від 24.05.2019 р., № 177 від 24.05.2019 р., № 215 від 24.05.2019 р., № 216 від 24.05.2019 р., № 201 від 24.05.2019 р., № 200 від 24.05.2019 р., №178 від 24.05.2019 р., № 180 від 24.05.2019 р., № 197 від 24.05.2019 р., № 196 від 24.05.2019 р., №195 від 24.05.2019 р., № 194 від 24.05.2019 р., № 176 від 24.05.2019 р., № 198 від 24.05.2019 р., № 199 від 24.05.2019 р., № 175 від 24.05.2019 р., № 218 від 24.05.2019 р., № 219 від 24.05.2019 р., № 213 від 24.05.2019 р., № 203 від 24.05.2019 р., № 202 від 24.05.2019 р., № 182 від 24.05.2019 р., № 174 від 24.05.2019 р., № 173 від 24.05.2019 р., № 172 від 24.05.2019 р., № 171 від 24.05.2019 р., № 170 від 24.05.2019 р., № 179 від 24.05.2019 р., № 217 від 24.05.2019 р., № 187 від 24.05.2019 р., № 188 від 24.05.2019 р., № 189 від 24.05.2019 р., № 190 від 24.05.2019 р., № 191 від 24.05.2019 р., № 192 від 24.05.2019 р., № 193 від 24.05.2019 р., № 205 від 24.05.2019 р., № 204 від 24.05.2019 р., № 206 від 24.05.2019 р., № 207 від 24.05.2019 р., № 208 від 24.05.2019 р., № 209 від 24.05.2019 р., № 210 від 24.05.2019 р., № 211 від 24.05.2019 р., № 212 від 24.05.2019 р., № 214 від 24.05.2019 р., № 249 від 25.06.2019 р., № 252 від 25.06.2019 р., № 253 від 25.06.2019 р., № 254 від 25.06.2019 р., № 264 від 25.06.2019 р., № 263 від 25.06.2019 р., № 260 від 25.06.2019 р., № 257 від 25.06.2019 р., № 262 від 25.06.2019 р., № 258 від 25.06.2019 р., № 256 від 25.06.2019 р., № 255 від 25.06.2019 р., № 259 від 25.06.2019 р., № 261 від 25.06.2019 р., № 221 від 25.06.2019 р., № 232 від 25.06.2019 р., № 233 від 25.06.2019 р., № 234 від 25.06.2019 р., № 235 від 25.06.2019 р., № 236 від 25.06.2019 р., № 220 від 25.06.2019 р., № 266 від 25.06.2019 р., № 239 від 24.06.2019 р., № 243 від 24.06.2019 р., № 245 від 24.06.2019 р., № 244 від 24.06.2019 р., № 242 від 24.06.2019 р., № 241 від 24.06.2019 р., № 240 від 24.06.2019 р., № 224 від 25.06.2019 р., № 228 від 25.06.2019 р., № 265 від 25.06.2019 р., № 269 від 25.06.2019 р., № 237 від 24.06.2019 р., № 227 від 25.06.2019 р., № 226 від 25.06.2019 р., № 222 від 25.06.2019 р., № 250 від 25.06.2019 р., № 251 від 25.06.2019 р., № 230 від 25.06.2019 р., № 268 від 25.06.2019 р., № 267 від 25.06.2019 р., № 248 від 24.06.2019 р., № 246 від 24.06.2019 р., № 247 від 24.06.2019 р., № 238 від 24.06.2019 р., № 285 від 23.07.2019 р., № 270 від 23.07.2019 р., № 311 від 23.07.2019 р., № 309 від 23.07.2019 р., № 310 від 23.07.2019 р., № 276 від 23.07.2019 р., № 297 від 23.07.2019 р., № 296 від 23.07.2019 р., № 292 від 23.07.2019 р., № 291 від 23.07.2019 р., № 280 від 23.07.2019 р., № 281 від 23.07.2019 р., № 282 від 23.07.2019 р., № 283 від 23.07.2019 р., № 284 від 23.07.2019 р., № 300 від 23.07.2019 р., № 301 від 23.07.2019 р., № 302 від 23.07.2019 р., № 303 від 23.07.2019 р., № 304 від 23.07.2019 р., № 305 від 23.07.2019 р., № 306 від 23.07.2019 р., № 307 від 23.07.2019 р., № 308 від 23.07.2019 р., № 312 від 23.07.2019 р., № 313 від 23.07.2019 р., № 278 від 23.07.2019 р., № 299 від 23.07.2019 р., № 298 від 23.07.2019 р., № 286 від 23.07.2019 р., № 287 від 23.07.2019 р., № 288 від 23.07.2019 р., № 289 від 23.07.2019 р., № 271 від 23.07.2019 р., № 294 від 23.07.2019 р., № 290 від 23.07.2019 р., №293 від 23.07.2019 р., № 273 від 23.07.2019 р., № 274 від 23.07.2019 р., № 277 від 23.07.2019 р.; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів; відповідні акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів; відповідні акти на використанні матеріали для проведення ремонтів. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

19.01.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ "МАРСТРОЙСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34843591) як підрядником укладено договір підряду №2018/80ск, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" , договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник - прийняти (якщо інше не передбачено положеннями цього договору) та оплатити виконані підрядником роботи. Вартість, вид та об`єм робіт, виконуваних за договором, визначаються договірними цінами, які місять посилання на цей договір та є його невід`ємною частиною. Пунктом 7 договору передбачено можливість залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунок № 58 від 24.05.2019 р.; акт приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 1 від 24.05.2019 р.; відповідні акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання капітального ремонту; відповідний акт на використанні при капітальному ремонті матеріали. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

19.03.2019 року між позивачем як замовником та ТОВ "МАРСТРОЙСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34843591) як підрядником укладено договір підряду № 2019/99ск/398, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору, виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" , договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник - прийняти (якщо інше не передбачено положеннями цього договору) та оплатити виконані підрядником роботи. Вартість, вид та об`єм робіт, виконаних за договором, визначаються договірними цінами, які місять посилання на цей договір та є його невід`ємною частиною. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунок № 59 від 31.05.2019 р., акт приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 2 від 31.05.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

26.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ "СПП СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35810546) як підрядником укладено договір підряду № 035/87/200, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними силами, без залучення субпідрядних організацій, по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи по зачистці приймальних, перевантажних та розхідних бункерів; прибиранню транспортерних галерей, натяжних та приводних барабанів від просипання шихтових сипучих матеріалів; очищення від просипів вугілля барабанних сушил; зачистці перевантажувальних жолобів від шихтових сипучих матеріалів; очищення обладнання від пилу шихтових матеріалів; усунення завалів шихтовими матеріалами, утворившихся при збоях в роботі обладнання; розбивці та прибиранні шихтових матеріалів, що змерзлися; прибирання території відділення сипучих та феросплавів конвертерного цеху, покосу трави, прибирання сухостою, прибирання снігу то посипці території посипальною сумішшю, побілки, фарбуванню, наведення порядку по системі 5С . Замовник зобов`язався прийняти (якщо інше не передбачено положеннями цього договору) та оплатити виконані підрядником роботи. Вартість та, об`єми робіт, виконаних за договором, визначаються договірною ціною (додаток №7 до договору), та технічним завданням на виконання робіт (додаток № 9 до договору). Вартість робіт може бути переглянута у випадку змини об`єму робіт тільки за ініціативою замовника. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 128 від 01.06.2019 р., № 162 від 01.07.2019 р.; акти прийому-передачі виконаних робіт № 5 від 01.06.2019 р., № 6 від 01.07.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

01.04.2019 року між позивачем як замовником та ТОВ "СПП СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35810546) як підрядником укладено договір підряду на підготовку напіввагонів загальносетевого парку під перевезення сипких вантажів № 780, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався на власний ризик виконати в порядку та на умовах цього договору роботи, приведені в додатку 6 до договору. Роботи виконуються на території ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" , місце та об`єм виконаних робіт наведені в додатку 6 до договору. Замовник зобов`язався надати підряднику об`єкти для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені цим договором. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 129 від 18.06.2019 р., № 130 від 18.06.2019 р., № 131 від 18.06.2019 р., № 132 від 18.06.2019 р., № 133 від 18.06.2019 р., № 134 від 18.06.2019 р., № 163 від 05.07.2019 р., № 164 від 05.07.2019 р., № 165 від 05.07.2019 р., № 166 від 05.07.2019 р.; акти прийому-передачі виконаних робіт № 29 від 18.06.2019 р., № 30 від 18.06.2019 р., № 31 від 18.06.2019 р., № 32 від 18.06.2019 р., № 33 від 18.06.2019 р., № 34 від 18.06.2019 р., № 38 від 05.07.2019 р., № 39 від 05.07.2019 р., № 40 від 05.07.2019 р., № 41 від 05.07.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

30.11.2017 року між позивачем як замовником та ТОВ "СПП СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35810546) як виконавцем укладено договір № 2017/11, згідно з умовами якого виконавець в порядку та на умовах цього договору зобов`язався виконати роботи з капітального, поточного та технічного обслуговування вагонів замовника. Перелік видів вагонів, які зобов`язаний ремонтувати виконавець викладений в додатку № 1. Замовник зобов`язався прийняти та оплатити виконані роботи за цінами, вказаними у додатку № 4, який є невід`ємною частиною цього договору. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 142 від 24.06.2019 р., № 143 від 24.06.2019 р., № 144 від 24.06.2019 р., № 145 від 24.06.2019 р., № 183 від 31.07.2019 р.; акти прийому-передачі виконаних робіт № 34 від 24.06.2019 р., № 35 від 24.06.2019 р., № 36 від 24.06.2019 р., № 37 від 24.06.2019 р., № 42 від 31.07.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

18.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ "СПП СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35810546) як виконавцем укладено договір № 035/72/132, згідно з умовами якого виконавець в порядку та на умовах цього договору зобов`язався власними силами виконувати роботи вогневої зачистки поверхневих вад блюмів обтискного цеху та контовки блюмів для виробництва рейок на 4 сторони для огляду та виброковці по змінній заявці замовника без залучення субпідрядника протягом зміни в кількості, вказаній у відповідній змінній заявці замовника (додаток № 4 до договору), а замовник - прийняти та оплатити виконані роботи за ціною, вказаною в додатку № 1, який є невід`ємною частиною даного договору. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 146 від 24.06.2019 р., № 167 від 24.07.2019 р.; акти приймання-передачі виконаних робіт № 7 від 24.06.2019 р., № 8 від 24.07.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

25.12.2017 року між позивачем як замовником та ТОВ "СПП СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35810546) як виконавцем укладено договір № 0160/ТР-7, згідно з умовами якого виконавець в порядку та на умовах цього договору зобов`язався по заявці замовника виконувати роботи з вивантаження вагонів (полувагонів, хоперів, думпкарів, платформ) та відчистки трюмів суден на вантажних фронтах доменного цеху, конвертерного цеху, теплосилового цеху, УСГ, ЦРПС, вапняно-випалюваного цеху, цеху експлуатації (УЗДТ-1) замовника, а замовник - прийняти та оплатити виконані роботи за цінами, вказаними в протоколі узгодження договірної ціни, який є невід`ємною частиною даного договору. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 147 від 25.06.2019 р., № 148 від 25.06.2019 р., № 149 від 25.06.2019 р., № 150 від 25.06.2019 р., № 151 від 25.06.2019 р., №152 від 25.06.2019 р., № 153 від 25.06.2019 р.; № 170 від 26.07.2019 р., № 171 від 26.07.2019 р., № 172 від 26.07.2019 р., № 173 від 26.07.2019 р., № 179 від 26.07.2019 р., № 180 від 26.07.2019 р., № 181 від 26.07.2019 р.; акти прийому-передачі виконаних робіт, а саме: № 6/1 від 25.06.2019 р., складений на підставі цехового акту приймання-передачі № 6/1; № 6/6 від 25.06.2019 р., складений на підставі цехових актів приймання-передачі № 6/6-1, № 6/6-2; № 3/6 від 25.06.2019 р., складений на підставі цехових актів приймання-передачі № 3/6-1, № 3/6-2, № 3/6-3; № 4/6 від 25.06.2019 р., складений на підставі цехового акту приймання-передачі № 4/6; № 9/6 від 25.06.2019 р., складений на підставі цехового акту приймання-передачі № 9/6-1; № 7/6 від 25.06.2019 р., складений на підставі цехових актів приймання-передачі № 7/6-1, № 7/6-2; № 5/6 від 25.06.2019 р. складений на підставі цехового акту приймання-передачі № 5/6-1; № 1/7 від 26.07.2019 р., складений на підставі цехового акту прийому-передачі № 1/7; № 3/7 від 26.07.2019 р., складений на підставі цехових актів прийому-передачі № 3/7-1, № 3/7-2, № 3/7-3; № 6/7 від 26.07.2019 р. складений на підставі цехових актів прийому-передачі № 6/7-1, № 6/7-2; № 7/7 від 26.07.2019 р., складений на підставі цехових актів прийому-передачі № 7/7-1, № 7/7-2; № 5/7 від 26.07.2019 р., складений на підставі цехового акту прийому-передачі № 5/7-1; № 9/7 від 26.07.2019 р., складений на підставі цехового акту прийому-передачі № 9/7-1; № 4/7 від 26.07.2019 р., складений на підставі цехових актів прийому-передачі № 4/7-1, № 4/7-2. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

19.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ "СПП СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35810546) як виконавцем укладено договір № 035/85/216, згідно з умовами якого виконавець в порядку та на умовах цього договору зобов`язався власними силами виконувати роботи по торцевому штрихкодуванню листової продукції на ділянці лінії різання та термічних печей ТЛЦ замовника, згідно з додатком № 8 протягом зміни в кількості, вказаній у відповідному змінному завданні замовника, а замовник - прийняти та оплатити виконані роботи за ціною, вказаною в додатку 1, який є невід`ємною частиною цього договору. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформленні, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 154 від 26.06.2019 р., № 168 від 26.07.2019 р.; акти приймання-передачі виконаних робіт № 6 від 26.06.2019 р., № 7 від 26.07.2019 р. по ділянці лінії різання та термічних печей. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

19.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ "СПП СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35810546) як виконавцем укладено договір № 035/86/217, згідно з умовами якого виконавець в порядку та на умовах цього договору зобов`язався власними силами виконувати роботи по торцевому штрихкодуванню листової продукції у відділенні термообробки та вогневого різання металу ТЛЦ замовника згідно з додатком № 8 протягом зміни в кількості, вказаній у відповідному змінному завданні замовника, а замовник - прийняти та оплатити виконані роботи за ціною, що вказана в додатку 1, який є невід`ємною частиною цього договору. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 155 від 26.06.2019 р., № 169 від 26.07.2019 р.; акти приймання-передачі виконаних робіт № 6 від 26.06.2019 р., № 7 від 26.07.2019 р. по відділенню термообробки та вогневого різання металу. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

01.04.2019 року між позивачем як замовником та ТОВ "СПП СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35810546) як підрядником укладено договір підряду на технічне обслуговування вагонів на ст. Сартана, ст. Північна та ВРП ст. Бункерна № 781, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався на власний ризик виконати в порядку та на умовах цього договору роботи, приведені в додатку 6 (технічне обслуговування вагонів); роботи виконуються на території ПрАТ МК Азовсталь . Місце та об`єм виконаних робіт наведені в додатку 6. Замовник зобов`язався надати підряднику об`єкти для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені цим договором. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 156 від 26.06.2019 р., № 157 від 26.06.2019 р., № 158 від 26.06.2019 р., № 159 від 26.06.2019 р., № 160 від 26.06.2019 р.; № 174 від 26.07.2019 р., №175 від 26.07.2019 р., № 176 від 26.07.2019 р., № 177 від 26.07.2019 р., № 178 від 26.07.2019 р.; акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/6 від 26.06.2019 р., № 2/6 від 26.06.2019 р., № 3/6(1) від 26.06.2019 р., № 3/6(2) від 26.06.2019 р., № 3/6(3) від 26.06.2019 р., № 1/7 від 26.07.2019 р., № 2/7 від 26.07.2019 р., № 3/7 (1) від 26.07.2019 р., № 3/7(2) від 26.07.2019 р., № 3/7(3) від 26.07.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

02.01.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ "СПП СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35810546) як виконавцем укладено договір № ЦЭ/2018-02, згідно з умовами якого виконавець в порядку та на умовах цього договору за графіком замовника зобов`язав виконувати комплекс послуг з маневрової роботи на всіх районах цеху експлуатації УЗДТ (ст. Сартана, Сортувальній, Прокатний, Доменний, Бункерний, Конверторний, Приморський, Коксохімічний райони) замовника, а замовник - прийняти та оплатити виконані роботи за цінами, вказаними в протоколі узгодження договірної ціни, який є невід`ємною частиною даного Договору. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 161 від 30.06.2019 р., № 182 від 31.07.2019 р.; акти прийому-передачі виконаних робіт № 6 від 30.06.2019 р., № 7 від 31.07.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

02.04.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ "ВСЕБУД 4" (код ЄДРПОУ 36839566) як підрядником укладено договір підряду № 2018/115ск, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" , договірними цінами та/або заявками замовника. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані підрядником роботи. Пунктом 7 договору передбачено, що підрядник має право за згодою із замовником залучати субпідрядні організації, при цьому підрядник забезпечує координацію їх діяльності. Субпідрядні організації, які залучаються до виконання робіт, повинні мати ліцензії та дозволи (в тому числі і дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки), необхідні для виконання відповідних робіт, мати досвід виконання аналогічних робі, мати достатні матеріальні, технічні, фінансові ресурси для виконання робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 14 від 29.07.2019 р., № 7 від 30.07.2019 р., № 9 від 28.05.2019 р., № 8 від 28.05.2019 р., № 12 від 28.05.2019 р., № 11 від 28.05.2019 р., № 13 від 28.05.2019 р., № 1 від 28.05.2019 р., № 3 від 29.04.2019 р., № 4 від 29.04.2019 р., № 5 від 29.04.2019 р., № 6 від 25.04.2019 р.; рахунки № 115/36 від 29.07.2019 р., № 115/35 від 29.07.2019 р., № 115/34 від 30.07.2019 р., № 115/33 від 30.07.2019 р., № 115/32 від 28.05.2019 р., № 115/29 від 28.05.2019 р., № 115/30 від 28.05.2019 р., № 115/23 від 29.04.2019 р., № 115/24 від 29.04.2019 р., № 115/28 від 25.04.2019 р., № 115/27 від 25.04.2019 р.; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при проведенні ремонтних робіт. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

24.10.2018 року між позивачем як замовником та ПП "ЕРГАНЕ" (код ЄДРПОУ 23415577) як підрядником укладено договір підряду № 2019/10ск, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПрАТ МК Азовталь , договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник - прийняти та оплатити (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані підрядником роботи. Пунктом 7 договору передбачено, що підрядник має право за згодою із замовником залучати субпідрядні організації, при цьому підрядник забезпечує координацію їх діяльності. Субпідрядні організації, які залучаються до виконання робіт, повинні мати ліцензії та дозволи (в тому числі і дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки), необхідні для виконання відповідних робіт, мати досвід виконання аналогічних робі, мати достатні матеріальні, технічні, фінансові ресурси для виконання робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки-фактури № 21 від 23.04.2019 р., № 23 від 23.04.2019 р., № 22 від 23.04.2019 р., № 18 від 23.04.2019 р., № 28 від 22.05.2019 р., № 20 від 23.04.2019 р., № 19 від 23.04.2019 р., № 29 від 22.05.2019 р., № 27 від 22.05.2019 р., № 24 від 22.05.2019 р., № 26 від 22.05.2019 р., № 25 від 22.05.2019 р.; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 82 від 23.04.2019 р., № 83 від 23.04.2019 р., № 84 від 23.04.2019 р., № 87 від 23.04.2019 р., № 86 від 23.04.2019 р., № 66 від 23.04.2019 р., № 67 від 23.04.2019 р., № 68 від 23.04.2019 р., № 69 від 23.04.2019 р., № 70 від 23.04.2019 р., № 71 від 23.04.2019 р., № 105 від 22.05.2019 р., № 106 від 22.05.2019 р., № 107 від 22.05.2019 р., № 79 від 23.04.2019 р., № 80 від 23.04.2019 р., № 81 від 23.04.2019 р., № 72 від 23.04.2019 р., № 73 від 23.04.2019 р., № 74 від 23.04.2019 р., № 75 від 23.04.2019 р., № 76 від 23.04.2019 р., № 77 від 23.04.2019 р., № 78 від 23.04.2019 р., № 108 від 22.05.2019 р., № 104 від 22.05.2019 р., № 88 від 22.05.2019 р., № 89 від 22.05.2019 р., № 90 від 22.05.2019 р., № 91 від 22.05.2019 р., № 92 від 22.05.2019 р., № 93 від 22.05.2019 р., № 94 від 22.05.2019 р., № 98 від 22.05.2019 р., № 99 від 22.05.2019 р., № 100 від 22.05.2019 р., № 101 від 22.05.2019 р., № 102 від 22.05.2019 р., № 103 від 22.05.2019 р., № 95 від 22.05.2019 р., № 96 від 22.05.2019 р., № 97 від 22.05.2019 р.; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів; відповідні акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів; відповідні акти на використанні матеріали для проведення ремонтів, технічного обслуговування. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

03.10.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ "БУДВОДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39649662) як підрядником укладено договір підряду № 2018/183ск, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПпАТ МК Азовсталь , договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник - прийняти та оплатити (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані підрядником роботи.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 24 від 21.12.2018 р., № 60 від 24.05.2019 р., № 57 від 26.07.2019 р., № 80 від 25.07.2019 р., № 79 від 26.07.2019 р., № 81 від 25.07.2019 р., № 73 від 25.06.2019 р., № 88 від 26.07.2019 р., № 64 від 24.05.2019 р., № 52 від 24.04.2019 р., № 46 від 24.04.2019 р., № 51 від 24.04.2019 р., № 47 від 24.04.2019 р., № 70 від 25.06.2019 р., № 89 від 26.07.2019 р., № 87 від 26.07.2019 р., № 78 від 25.07.2019 р., № 77 від 25.07.2019 р., № 76 від 25.07.2019 р., № 56 від 25.07.2019 р., № 86 від 26.07.2019 р., № 59 від 26.07.2019 р., № 58 від 25.07.2019 р., № 54 від 25.07.2019 р., № 68 від 27.05.2019 р., № 70 від 25.06.2019 р., № 67 від 24.05.2019 р., № 61 від 24.05.2019 р., № 62 від 24.05.2019 р., № 63 від 24.05.2019 р., № 45 від 24.04.2019 р., № 49 від 24.04.2019 р., № 71 від 25.06.2019 р., № 75 від 25.06.2019 р., № 72 від 25.06.2019 р., № 74 від 25.06.2019 р., № 48 від 24.04.2019 р., № 43 від 23.04.2019 р., № 40 від 23.04.2019 р., № 31 від 26.02.2019 р., № 30 від 26.02.2019 р.; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 1 від 21.12.2018 р., № 37 від 24.05.2019 р., № 29 від 26.07.2019 р., № 52 від 25.07.2019 р., № 54 від 26.07.2019 р., № 53 від 25.07.2019 р., № 44 від 25.06.2019 р., № 48 від 26.07.2019 р., № 32 від 24.05.2019 р., № 28 від 24.04.2019 р., № 23 від 24.04.2019 р., № 20 від 24.04.2019 р., № 22 від 24.04.2019 р., № 46 від 25.06.2019 р., № 58 від 26.07.2019 р., № 56 від 26.07.2019 р., № 51 від 25.07.2019 р., № 49 від 25.07.2019 р., № 50 від 25.07.2019 р., № 27 від 25.07.2019 р., № 38 від 26.07.2019 р., № 31 від 26.07.2019 р., № 30 від 25.07.2019 р., № 26 від 25.07.2019 р., № 3 від 27.05.2019 р., № 42 від 25.06.2019 р., № 36 від 24.05.2019 р., № 34 від 24.05.2019 р., № 35 від 24.05.2019 р., № 33 від 24.05.2019 р., № 18 від 24.04.2019 р., № 15 від 24.04.2019 р., № 41 від 25.06.2019 р., № 43 від 25.06.2019 р., № 40 від 25.06.2019 р., № 39 від 25.06.2019 р., № 21 від 24.04.2019 р., № 25 від 23.04.2019 р., № 24 від 23.04.2019 р., № 6 від 26.02.2019 р., № 7 від 26.02.2019 р.; відповідні відомості ресурсів; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів; відповідні акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів; відповідні акти на використанні матеріали для проведення ремонтів, технічного обслуговування; відповідні акти огляду скритих робіт. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

25.04.2019 року між позивачем як замовником та ТОВ "БУДВОДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39649662) як підрядником укладено договір підряду № 2019/98ск/546, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати наступні роботи: ліквідація, демонтаж списаних засобів ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" , а замовник - прийняти та оплатити (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані підрядником роботи.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 90 від 25.07.2019 р., № 55 від 25.06.2019 р., № 69 від 25.06.2019 р.; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 57 від 25.07.2019 р., № 45 від 25.06.2019 р., № 16 від 25.06.2019 р.; відповідні відомості ресурсів, відомості обліку робочого часу; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів; відповідні акти на використанні матеріали, ресурси; прибуткові ордери. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

03.10.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ "БУДВОДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39649662) як підрядником укладено договір підряду № 649/0804 згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника виконати будівельно-монтажні роботи на об`єкті: Реконструкція мереж та споруд каналізації в районах доменного цеху, ТЕЦ та порту відповідно до кошторису Г6814-АС1-СМ1.2, а замовник - прийняти та оплатити на умовах даного договору (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані роботи. Пунктом 8.1 договору передбачено, що підрядник має право за письмовою згодою із замовником залучати субпідрядні організації. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунок на оплату № 65 від 22.05.2019 р.; акт приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 2 від 22.05.2019 р.; відповідні відомості ресурсів; відповідні акти прийому-передачі матеріалів при ремонті; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів; відповідні акти на використанні матеріали, ресурси. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

10.10.2017 року між позивачем як замовником та ТОВ "МКМ-БУД" (код ЄДРПОУ 38673799) як підрядником укладено договір №2018/3ск, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" , договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник - прийняти та оплатити (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані підрядником роботи. Пунктом 7 договору передбачено, що підрядник має право за письмовою згодою із замовником залучати субпідрядні організації. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 54 від 19.04.2019 р., № 55 від 19.04.2019 р.; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 275 від 19.04.2019 р., № 276 від 19.04.2019 р.; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів; відповідні акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів; відповідні акти на використанні матеріали для проведення ремонтів. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

13.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ "МКМ-БУД" (код ЄДРПОУ 38673799) як підрядником укладено договір підряду №2018/48ск/40, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" , договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник - прийняти та оплатити (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані підрядником роботи. Пунктом 7 договору передбачено, що підрядник має право за письмовою згодою із замовником залучати субпідрядні організації. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 52 від 22.04.2019 р., № 53 від 22.04.2019 р.; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 60 від 22.04.2019 р., № 61 від 22.04.2019 р., № 59 від 22.04.2019 р., № 58 від 22.04.2019 р; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів; відповідні акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів; відповідні акти на використанні матеріали для проведення ремонтів. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

15.11.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ ЕСК Ресурс-Інвест (код ЄДРПОУ 41463986) як підрядником укладено договір №2019/19ск, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" , договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник зобов`язався прийняти та оплатити (якщо інше не передбачено положеннями цього договору) виконані підрядником роботи. Вартість, вид та об`єм робіт, виконаних за договором, визначаються договірними цінами, які містять посилання на цей договір та є його невід`ємною частиною. Пунктом 8.1 договору передбачено, що підрядник має право за письмовою згодою із замовником залучати субпідрядні організації для виконання окремих обсягів робіт. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки-фактури квітень №75/19 від 19.04.2019 р., № 59/19 від 23.04.2019 р., № 67/19 від 23.04.2019 р., № 64/19 від 23.04.2019 р., № 76/19 від 19.04.2019 р., № 70/19 від 23.04.2019 р., № 74/19 від 19.04.2019 р., № 54/19 від 19.04.2019 р., № 57/19 від 19.04.2019 р., № 55/16 від 19.04.2019 р., № 68/19 від 19.04.2019 р., № 69/19 від 19.04.2019 р., № 71/19 від 19.04.2019 р., № 73/19 від 23.04.2019 р., № 66/19 від 23.04.2019 р., № 58/19 від 23.04.2019 р., № 72/19 від 23.04.2019 р., № 65/19 від 19.04.2019 р., № 56/19 від 19.04.2019 р., № 61/19 від 23.04.2019 р., № 62/19 від 19.04.2019 р., № 77/19 від 19.04.2019 р., № 63/19 від 19.04.2019 р., № 90/19 від 20.05.2019 р., № 92/19 від 20.05.2019 р., № 87/19 від 20.05.2019 р., № 85/19 від 20.05.2019 р., № 110/19 від 24.05.2019 р., № 113/19 від 24.05.2019 р., № 103/19 від 24.05.2019 р., № 101/19 від 24.05.2019 р., № 104/19 від 24.05.2019 р., № 102/19 від 24.05.2019 р., № 82/19 від 20.05.2019 р., № 80/19 від 20.05.2019 р., № 79/19 від 20.05.2019 р., № 78/19 від 20.05.2019 р., № 83/19 від 20.05.2019 р., № 81/19 від 20.05.2019 р., № 84/19 від 20.05.2019 р., № 141/19 від 27.05.2019 р., № 138/19 від 27.05.2019 р., № 139/19 від 27.05.2019 р., № 140/19 від 27.05.2019 р., № 137/19 від 27.05.2019 р., № 107/19 від 20.05.2019 р., № 89/19 від 20.05.2019 р., № 93/19 від 20.05.2019 р., № 108/19 від 20.05.2019 р., № 91/19 від 20.05.2019 р., № 106/19 від 20.05.2019 р., № 86/19 від 20.05.2019 р., № 115/19 від 24.05.2019 р., № 120/19 від 24.05.2019 р., № 124/19 від 24.05.2019 р., № 117/19 від 24.05.2019 р., № 121/19 від 24.05.2019 р., № 122/19 від 24.05.2019 р., № 123/19 від 24.05.2019 р., № 118/19 від 24.05.2019 р., № 116/19 від 24.05.2019 р., № 109/19 від 24.05.2019 р., № 112/19 від 24.05.2019 р., № 111/19 від 24.05.2019 р., № 99/19 від 24.05.2019 р., № 96/19 від 24.05.2019 р., № 97/19 від 24.05.2019 р., № 94/19 від 24.05.2019 р., № 127/19 від 24.05.2019 р., № 126/19 від 24.05.2019 р., № 119/19 від 24.05.2019 р., № 125/19 від 24.05.2019 р., № 128/19 від 24.05.2019 р., № 114/19 від 24.05.2019 р., № 100/19 від 24.05.2019 р., № 95/19 від 24.05.2019 р., № 98/19 від 24.05.2019 р., № 105/19 від 24.05.2019 р., № 175/19 від 25.06.2019 р., № 179/19 від 25.06.2019 р., №178/19 від 25.06.2019 р., № 180/19 від 25.06.2019 р., № 185/19 від 25.06.2019 р., № 187/19 від 25.06.2019 р., № 166/19 від 25.06.2019 р., № 168/19 від 25.06.2019 р., № 167/19 від 25.06.2019 р., № 174/19 від 25.06.2019 р., № 169/19 від 25.06.2019 р., № 186/19 від 25.06.2019 р., № 170/19 від 25.06.2019 р., № 173/19 від 25.06.2019 р., № 172/19 від 25.06.2019 р., № 171/19 від 25.06.2019 р., № 176/19 від 25.06.2019 р., № 177/19 від 25.06.2019 р., № 188/19 від 25.06.2019 р., № 154/19 від 21.06.2019 р., № 152/19 від 21.06.2019 р., № 159/19 від 21.06.2019 р., № 161/19 від 21.06.2019 р., № 156/19 від 21.06.2019 р., № 184/19 від 25.06.2019 р., № 155/19 від 21.06.2019 р., № 160/19 від 21.06.2019 р., № 157/19 від 21.06.2019 р., № 158/19 від 21.06.2019 р., № 153/19 від 21.06.2019 р., № 189/19 від 25.06.2019 р., № 190/19 від 25.06.2019 р., № 191/19 від 25.06.2019 р., № 150/19 від 21.06.2019 р., № 181/19 від 25.06.2019 р., № 148/19 від 21.06.2019 р., № 145/19 від 21.06.2019 р., № 149/19 від 21.06.2019 р., № 151/19 від 21.06.2019 р., № 147/19 від 21.06.2019 р., № 146/19 від 21.06.2019 р., № 164/19 від 25.06.2019 р., № 162/19 від 25.06.2019 р., № 183/19 від 25.06.2019 р., № 182/19 від 25.06.2019 р., № 165/19 від 25.06.2019 р., № 163/19 від 25.06.2019 р., № 204/19 від 23.06.2019 р., № 209/19 від 23.06.2019 р., № 205/19 від 23.06.2019 р., № 222/19 від 25.07.2019 р., № 221/19 від 25.07.2019 р., № 223/19 від 25.07.2019 р., № 245/19 від 25.07.2019 р., № 249/19 від 25.07.2019 р., № 243/19 від 25.07.2019 р., № 242/19 від 25.07.2019 р., № 244/19 від 25.07.2019 р., № 248/19 від 25.07.2019 р., № 224/19 від 25.07.2019 р., № 219/19 від 25.07.2019 р., № 220/19 від 25.07.2019 р., № 246/19 від 25.07.2019 р., № 247/19 від 25.07.2019 р., № 215/19 від 25.07.2019 р., № 216/19 від 25.07.2019 р., № 214/19 від 25.07.2019 р., № 233/19 від 25.07.2019 р., № 237/19 від 25.07.2019 р., № 227/19 від 25.07.2019 р., № 226/19 від 25.07.2019 р., № 225/19 від 25.07.2019 р., № 238/19 від 25.07.2019 р., № 235/19 від 25.07.2019 р., № 236/19 від 25.07.2019 р., №257/19 від 25.07.2019 р., № 255/19 від 25.07.2019 р., № 251/19 від 25.07.2019 р., № 228/19 від 25.07.2019 р., № 229/19 від 25.07.2019 р., № 230/19 від 25.07.2019 р., № 232/19 від 25.07.2019 р., № 231/19 від 25.07.2019 р., № 239/19 від 25.07.2019 р., № 218/19 від 25.07.2019 р., № 213/19 від 25.07.2019 р., № 217/19 від 25.07.2019 р., № 253/19 від 25.07.2019 р., № 252/19 від 26.07.2019 р., № 256/19 від 25.07.2019 р., № 250/19 від 25.07.2019 р., № 258/19 від 25.07.2019 р., № 254/19 від 25.07.2019 р., № 211/19 від 21.07.2019 р.; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в №177 від 19.04.2019 р., № 182 від 23.04.2019 р., № 184 від 23.04.2019 р., № 185 від 23.04.2019 р., № 186 від 23.04.2019 р., № 187 від 23.04.2019 р., № 190 від 23.04.2019 р., № 191 від 23.04.2019 р., № 194 від 23.04.2019 р., № 195 від 23.04.2019 р., № 196 від 23.04.2019 р., № 215 від 23.04.2019 р., № 216 від 23.04.2019 р., № 217 від 23.04.2019 р., № 181 від 23.04.2019 р., № 218 від 23.04.2019 р., № 175 від 19.04.2019 р., № 183 від 23.04.2019 р., № 174 від 19.04.2019 р., № 167 від 19.04.2019 р., № 168 від 19.04.2019 р., № 169 від 19.04.2019 р., № 170 від 19.04.2019 р., № 171 від 19.04.2019 р., № 176 від 19.04.2019 р., № 178 від 19.04.2019 р., № 179 від 19.04.2019 р., № 180 від 19.04.2019 р., № 214 від 19.04.2019 р., № 213 від 19.04.2019 р., № 212 від 19.04.2019 р., № 211 від 19.04.2019 р., № 210 від 19.04.2019 р., № 209 від 19.04.2019 р., № 208 від 19.04.2019 р., № 207 від 19.04.2019 р., № 206 від 19.04.2019 р., № 173 від 19.04.2019 р., № 200 від 19.04.2019 р., № 197 від 19.04.2019 р., № 166 від 19.04.2019 р., № 193 від 23.04.2019 р., № 189 від 23.04.2019 р., № 188 від 23.04.2019 р., № 192 від 23.04.2019 р., № 172 від 19.04.2019 р., №198 від 19.04.2019 р., № 199 від 19.04.2019 р., № 201 від 19.04.2019 р., № 202 від 19.04.2019 р., № 203 від 19.04.2019 р., № 205 від 19.04.2019 р., № 204 від 19.04.2019 р., № 163 від 23.04.2019 р., № 69 від 19.04.2019 р., № 162 від 19.04.2019 р., № 164 від 19.04.2019 р., № 159 від 19.04.2019 р., № 158 від 19.04.2019 р., № 157 від 19.04.2019 р., № 156 від 19.04.2019 р., № 232 від 20.05.2019 р., № 234 від 20.05.2019 р., № 230 від 20.05.2019 р., № 229 від 20.05.2019 р., № 272 від 24.05.2019 р., № 273 від 24.05.2019 р., № 241 від 24.05.2019 р., № 246 від 24.05.2019 р., № 244 від 24.05.2019 р., № 243 від 24.05.2019 р., № 219 від 20.05.2019 р., № 220 від 20.05.2019 р., № 221 від 20.05.2019 р., № 223 від 20.05.2019 р., № 224 від 20.05.2019 р., № 225 від 20.05.2019 р., № 222 від 20.05.2019 р., № 274 від 27.05.2019 р., № 249 від 27.05.2019 р., № 160 від 27.05.2019 р., № 161 від 27.05.2019 р., № 165 від 27.05.2019 р., № 228 від 20.05.2019 р., № 236 від 20.05.2019 р., № 226 від 20.05.2019 р., № 235 від 20.05.2019 р., №233 від 20.05.2019 р., № 227 від 20.05.2019 р., № 213 від 20.05.2019 р., № 267 від 24.05.2019 р., № 265 від 24.05.2019 р., № 264 від 24.05.2019 р., № 258 від 24.05.2019 р., № 266 від 24.05.2019 р., № 262 від 24.05.2019 р., № 263 від 24.05.2019 р., № 259 від 24.05.2019 р., № 271 від 24.05.2019 р., № 253 від 24.05.2019 р., № 255 від 24.05.2019 р., № 254 від 24.05.2019 р., № 239 від 24.05.2019 р., № 237 від 24.05.2019 р., № 238 від 24.05.2019 р., № 247 від 24.05.2019 р., № 256 від 24.05.2019 р., № 261 від 24.05.2019 р., № 257 від 24.05.2019 р., № 260 від 24.05.2019 р., № 270 від 24.05.2019 р., № 268 від 24.05.2019 р., № 245 від 24.05.2019 р., № 242 від 24.05.2019 р., № 240 від 24.05.2019 р., № 248 від 24.05.2019 р., № 304 від 25.06.2019 р., № 308 від 25.06.2019 р., № 307 від 25.06.2019 р., № 309 від 25.06.2019 р., № 315 від 25.06.2019 р., № 317 від 25.06.2019 р., № 295 від 25.06.2019 р., № 297 від 25.06.2019 р., № 296 від 25.06.2019 р., № 303 від 25.06.2019 р., № 298 від 25.06.2019 р., № 316 від 25.06.2019 р., № 299 від 25.06.2019 р., № 302 від 25.06.2019 р., № 301 від 25.06.2019 р., № 300 від 25.06.2019 р., № 305 від 25.06.2019 р., № 306 від 25.06.2019 р., № 318 від 25.06.2019 р., № 284 від 21.06.2019 р., № 282 від 21.06.2019 р., № 289 від 21.06.2019 р., № 291 від 21.06.2019 р., № 286 від 21.06.2019 р., № 311 від 25.06.2019 р., № 285 від 21.06.2019 р., № 290 від 21.06.2019 р., № 287 від 21.06.2019 р., № 288 від 21.06.2019 р., № 283 від 21.06.2019 р., № 319 від 25.06.2019 р., № 320 від 25.06.2019 р., № 321 від 25.06.2019 р., № 280 від 21.06.2019 р., № 312 від 25.06.2019 р., № 278 від 21.06.2019 р., № 275 від 21.06.2019 р., № 279 від 21.06.2019 р., № 281 від 21.06.2019 р., № 277 від 21.06.2019 р., № 276 від 21.06.2019 р., № 294 від 25.06.2019 р., № 292 від 25.06.2019 р., № 314 від 25.06.2019 р., № 313 від 25.06.2019 р., № 310 від 25.06.2019 р., № 293 від 25.06.2019 р., № 323 від 23.06.2019 р., № 324 від 23.06.2019 р., № 322 від 23.06.2019 р., № 351 від 25.07.2019 р., № 334 від 25.07.2019 р., № 335 від 25.07.2019 р., № 356 від 25.07.2019 р., № 360 від 25.07.2019 р., № 354 від 25.07.2019 р., № 353 від 25.07.2019 р., № 355 від 25.07.2019 р., № 359 від 25.07.2019 р., № 336 від 25.07.2019 р., № 332 від 25.07.2019 р., № 326 від 25.07.2019 р., № 357 від 25.07.2019 р., № 358 від 25.07.2019 р., № 327 від 25.07.2019 р., № 328 від 25.07.2019 р., № 333 від 25.07.2019 р., № 341 від 25.07.2019 р., № 349 від 25.07.2019 р., № 338 від 25.07.2019 р., № 346 від 25.07.2019 р., № 345 від 25.07.2019 р., № 350 від 25.07.2019 р., № 347 від 25.07.2019 р., № 348 від 25.07.2019 р., № 368 від 25.07.2019 р., № 367 від 25.07.2019 р., № 362 від 25.07.2019 р., № 339 від 25.07.2019 р., № 342 від 25.07.2019 р., № 343 від 25.07.2019 р., № 340 від 25.07.2019 р., № 344 від 25.07.2019 р., № 337 від 25.07.2019 р., № 331 від 25.07.2019 р., № 330 від 25.07.2019 р., № 329 від 25.07.2019 р., № 364 від 25.07.2019 р., № 363 від 26.07.2019 р., № 366 від 25.07.2019 р., № 361 від 25.07.2019 р., № 369 від 25.07.2019 р., № 365 від 25.07.2019 р., № 325 від 21.07.2019 р.; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів, акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів та акти на використання матеріалів для проведення ремонтів. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

03.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ ЕСК Ресурс-Інвест (код ЄДРПОУ 41463986) як підрядником укладено договір підряду № 17/ДПЗ, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника виконати в обумовлені строки роботи на об`єкті замовника капітальний ремонт доменної печі № 3, а замовник - прийняти та оплатити вищевказані роботи на умовах даного договору (якщо інше не передбачено положеннями цього договору). Пунктом 8.1 договору передбачено, що підрядник має право за письмовою згодою із замовником залучати субпідрядні організації для виконання окремих обсягів робіт. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки-фактури № 48/19 від 15.09.2019 р., № 53/19 від 19.09.2019 р., № 52/19 від 19.09.2019 р., № 51/19 від 19.09.2019 р., № 49/19 від 15.09.2019 р., № 50/19 від 15.09.2019 р., № 45/19 від 15.09.2019 р., № 47/19 від 15.09.2019 р., № 46/19 від 15.09.2019 р., № 44/19від 15.09.2019 р.,№ 131/19 від 24.05.2019 р., № 132/19 від 24.05.2019 р., № 133/19 від 24.05.2019 р., № 134/19 від 24.05.2019 р., № 129/19 від 24.05.2019 р., № 130/19 від 24.05.2019 р., № 135/19 від 30.05.2019 р., № 136/19 від 30.05.2019 р., № 202/19 від 24.06.2019 р., № 196/19 від 24.06.2019 р., № 207/19 від 24.06.2019 р., № 195/19 від 24.06.2019 р., № 193/19 від 24.06.2019 р., № 194/19 від 24.06.2019 р., № 192/19 від 24.06.2019 р., № 201/19 від 24.06.2019 р., № 203/19 від 24.06.2019 р., № 200/19 від 24.06.2019 р., № 199/19 від 24.06.2019 р., № 208/19 від 27.06.2019 р., № 198/19 від 24.06.2019 р., № 143/19 від 06.06.2019 р., № 261/19 від 22.07.2019 р., № 266/19 від 25.07.2019 р., № 260/19 від 22.07.2019 р., № 268/19 від 31.07.2019 р.; акти приймання виконаних підрядних робіт № 19 від 15.09.2019 р., № 14 від 19.09.2019 р., № 13 від 19.09.2019 р., № 12 від 19.09.2019 р., № 20 від 15.09.2019 р., № 21 від 15.09.2019 р., № 16 від 15.09.2019 р., № 18 від 15.09.2019 р., № 17 від 15.09.2019 р., № 15 від 15.09.2019 р., № 24 від 24.05.2019 р., № 25 від 24.05.2019 р., № 26 від 24.05.2019 р., № 28 від 24.05.2019 р., № 22 від 24.05.2019 р., № 23 від 24.05.2019 р., № 29 від 30.05.2019 р., № 30 від 30.05.2019 р., № 36 від 24.06.2019 р., № 43 від 24.06.2019 р., № 42 від 24.06.2019 р., № 41 від 24.06.2019 р., № 39 від 24.06.2019 р., № 40 від 24.06.2019 р., № 38 від 24.06.2019 р., № 35 від 24.06.2019 р., № 37 від 24.06.2019 р., № 34 від 24.06.2019 р., № 33 від 24.06.2019 р., № 44 від 27.06.2019 р., № 31 від 24.06.2019 р., № 27 від 06.06.2019 р., № 46 від 22.07.2019 р., № 47 від 25.07.2019 р., № 45 від 22.07.2019 р., № 32 від 22.07.2019 р.; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів; акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів; акти на використанні матеріали для проведення ремонтів; відповідні довідки про вартість виконаних підрядних робіт. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Дослідивши матеріали справи, вирішивши питання чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, які правові норми належить застосувати до цих правовідносин, суд дійшов висновку про те, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Підпунктами 16.1.2 й 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України встановлено, що платник податків зобов`язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків; сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Податковим обов`язком є обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи (п. 36.1 ст. 36 вказаного Кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України господарська діяльність - діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Згідно з п.п. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 вказаного Кодексу податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Розділ V Податкового кодексу України (ст.ст. 180-211) регулює порядок нарахування та сплати податку на додану вартість, визначає платників податку, встановлює порядок реєстрації в якості платників ПДВ, визначає об`єкти оподаткування та розміри ставок податку, операції, які звільнені від оподаткування, а також, правила віднесення сум до складу податкового кредиту.

Відповідно до п. 185.1 ст. 185 цього Кодексу об`єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об`єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об`єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;

в) ввезення товарів на митну територію України;

г) вивезення товарів за межі митної території України;

е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Згідно з п. 186.1 ст. 186 Кодексу місцем постачання товарів є:

а) фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім випадків, передбачених у підпунктах "б" і "в" цього пункту);

б) місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або пересилання, у разі якщо товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою;

в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, у разі якщо товари складаються, монтуються або встановлюються (з випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені.

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 вказаного Кодексу датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України).

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків визначені ст. 200 вказаного Кодексу.

Відповідно до п.п. 200.1 - 200.4 ст. 200 вказаного Кодексу сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.

При від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу;

ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту відповідно до п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу України вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг.

Згідно з п. 198.3 ст. 198 вказаного Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 вказаного Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 вказаного Кодексу на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Для платників податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, встановлені особливі терміни складання податкової накладної (пп. 201.4. ст. 201 Податкового кодексу України).

Згідно з абз. 1 та 2 п. 201.10 ст. 201 вказаного Кодексу при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Граничні строки реєстрації податкової накладної встановлені п. 201.10 ст. 201 вказаного Кодексу.

Щодо податкового повідомлення-рішення від 06.11.2019 року № 0000334706 і викладених в акті перевірки порушень, які на думку відповідача, призвели до заниження бази оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів на території України за цінами, що є нижчими її собівартості

Пунктом 15 Порядку заповнення податкової накладної, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 року №1307, визначено, що у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (зокрема, якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання / звичайна ціна / балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання), постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / звичайної ціни / балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

У податковій накладній (в тому числі зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 8 цього Порядку (15 - Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

Відповідно до пп. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв`язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб`єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

Підпунктом 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 визначено, що звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу.

Згідно з пп. 14.1.219 п. 14.1 ст. 14 Кодексу ринкова ціна - ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.

Відповідно до пп. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України пов`язані особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв, зокрема для юридичних осіб, як:

одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов`язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;

одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків;

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа.

Собівартість - це витрати підприємства на виробництво (виробнича собівартість) та реалізацію (собівартість реалізації) власної продукції. Сума витрат на виробництво і реалізацію товару називається повною собівартістю. Собівартість формується безпосередньо на підприємстві і відображає індивідуальні витрати та умови виробництва, а також конкретні результати господарювання цього виробничого підприємства (постанова Верховного Суду від 16.12.2019 року в справі № 200/12345/18-а).

Статтею 10 Закону України Про ціни і ціноутворення визначено, що суб`єкти господарювання під час провадження господарської діяльності використовують: вільні ціни; державні регульовані ціни. Ціни на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку України, установлюються виключно у валюті України, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, ратифікованими Україною, та постановами Кабінету Міністрів України.

Відповідно до ст. 11 вказаного Закону вільні ціни встановлюються суб`єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

Системний аналіз наведених норм права дає підстави для висновку, що суб`єкти господарювання реалізують продукцію за цінами, самостійно визначеними сторонами договору. Така ціна, якщо не доведено зворотне, вважається такою, що відповідає рівню ринкових цін.

При цьому Податковий кодекс України (п. 188.1 ст. 188 Кодексу) лише у період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року визначав, що база оподаткування податком на додану вартість з реалізації самостійно виготовлених товарів залежала від собівартості таких товарів та не могла бути меншою їх собівартості. У період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року платник податків був зобов`язаний визначати базу оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг виходячи з розміру, який не може бути нижче їх собівартості.

Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 12.04.2018 року в справі №808/2519/16, від 16.12.2019 року в справі № 200/12345/18-а.

З огляду на наведене посилання відповідача на те, що при визначенні бази оподаткування має враховуватися розмір собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг, не відповідає положенням податкового законодавства, які були чинними протягом періоду, що перевірявся.

Отже, при визначенні бази оподаткування ПДВ операцій з постачання продукції власного виробництва враховується рівень звичайних цін на таку продукцію. База оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг (не враховуючи норми для окремих видів операцій) не може бути нижче звичайних цін, що відповідають ринковим.

Верховний Суд в постанові від 16.12.2019 року в справі № 200/12345/18-а зазначив, що в таких справах особливо важливе значення має факт доведення реалізації самостійно виготовлених товарів/послуг за цінами, які не відповідають ринковим. Цей факт має доводити особа, яка вважає, що ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, не відповідає ринковим.

Отже, обов`язок доведення невідповідності ціни договору рівню звичайних цін покладається на контролюючий орган.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом в постанові від 04.06.2019 року в справі № 818/2186/14.

Відповідно до п. 13 Указу Президента України від 23.07.1998 року № 817/98 Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності індикативні або звичайні ціни на товари (роботи, послуги) для застосування їх у податкових або митих цілях установлюються на підставі статистичної оцінки рівня цін реалізації таких товарів (робіт, послуг) на внутрішньому ринку України, яка проводиться уповноваженим державним органом у визначеному ним порядку. Індикативні або звичайні ціни не можуть встановлюватися органами виконавчої влади, які використовують їх для нарахування та стягнення податків і зборів (обов`язкових платежів) та неподаткових платежів, крім випадків відсутності статистичних даних про рівень цін на окремі види товарів (робіт, послуг).

Отже, з`ясування рівня звичайних цін має відбуватись відповідно до визначеної процедури, а необхідна інформація - надаватись уповноваженим державним органом.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом в постановах від 04.06.2019 року в справі № 818/2186/14, від 12.09.2019 року в справі №815/527/14.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони, зокрема, на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

В даній справі відповідач при здійсненні контрольного заходу не звертався до уповноваженого державного органу із запитом про надання інформації щодо рівня звичайних цін на товари, які реалізував позивач протягом відповідного спірного періоду, та, відповідно, таку інформацію не поклав в основу оскарженого податкового повідомлення-рішення.

Висновок про заниження позивачем рівня звичайних цін податковим органом зроблено виключно на підставі даних Єдиного реєстру податкових накладних та баз даних АІС Податковий блок без попереднього звернення до відповідного органу.

Відсутність доказів звернення податкового органу до уповноваженого державного органу про отримання необхідної інформації свідчить про порушення відповідачем визначеної процедури з`ясування рівня звичайних цін. Використання іншої інформації до встановлення відсутності офіційних статистичних даних про рівень цін на окремі товари свідчить про передчасність використання результатів досліджень, використаних податковим органом для визначення звичайної ціни у межах спірних відносин.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом в постанові від 14.08.2018 року в справі №2а-3564/09/1970.

Відповідач також не надав жодних доказів, що після дотримання такої процедури самостійно здійснив дії у відповідності до порядку, про який йдеться в п. 13 Указу Президента України від 23.07.1998 року № 817/98, тобто що ним у відповідності до такого порядку досліджено відповідний ринок цін та проведено аналіз цін на продукцію позивача за перевіряємий період; не надав доказів, на підставі яких фактичних даних ним встановлено, що ціни, за якими позивач у перевіряємий період реалізовував продукцію власного виробництва, не були звичайними цінами (або не відповідали їх рівню), і що такі дії ґрунтувалися на вимогах відповідного порядку, тобто на вимогах законодавства.

З огляду на це посилання відповідача на те, що джерелом такої інформації був аналіз Єдиного реєстру податкових накладних, є неприйнятними.

Посилання відповідача на те, що джерелом такої інформації є бази даних податкового органу є також неприйнятними, оскільки інформація з баз даних АІС Податковий блок , на яку посилався відповідач, не ґрунтується на безпосередньому аналізі первинних документів, вона носить виключно інформативний характер та не є належним доказом в розумінні процесуального закону.

Аналогічна правова позиція міститься, зокрема, в постановах Верховного Суду від 06.02.2018 року в справі №816/166/15-а (№К/9901/8403/18), від 27.03.2018 року в справі №816/809/17, від 14.08.2018 року в справі №815/3479/17.

Отже, відповідачем не доведено, що договірна ціна продажу позивачем власної продукції не відповідала рівню звичайних (ринкових) цін, і така невідповідність була встановлена шляхом дотримання суб`єктом владних повноважень процедури та вчинення дій, що визначені законодавством України.

Враховуючи наведене правові підстави для зменшення позивачу суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та, відповідно, застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) оскарженим податковим повідомленням-рішенням від 06.11.2019 року № 0000334706 були відсутні.

З огляду на наведене прийняте контролюючим органом вказане податкове повідомлення-рішення не можна вважати законними і обґрунтованим, у зв`язку з чим воно підлягає визнанню протиправним та скасуванню.

Щодо податкового повідомлення-рішення від 06.11.2019 року № 0000324706

Як вже зазначалося, відповідно до абз. 1 та 2 п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Тобто, з фактом реєстрації контрагентами (продавцями товарів/послуг) податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних у позивача виникло право на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту.

Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності, визначені ст. 44 Податкового кодексу України, відповідно до п.п. 44.1 та 44.2 якої для цілей оподатковування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів (документи, створені в письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження і дозвіл адміністрації (власника) на їхнє проведення); регістрів бухгалтерського обліку (носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм і т.п., призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування й узагальнення інформації з первинних документів, прийнятих до обліку); фінансової звітності (бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період); інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених вищевказаними документами.

Для обрахунку об`єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

На підтвердження здійснення господарських операцій по договорам, що укладені між позивачем та його контрагентами, надані необхідні документи.

Статтею 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, визначено, що первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.

Господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства.

Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень; первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 вказаного Закону бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Згідно з ч.ч. 1 та 2 ст. 9 вказаного Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати обов`язкові реквізити, перелік яких визначений ч. 2 ст. 9 цього Закону.

Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88, яке містить аналогічні норми.

Як встановлено судом, підтверджено матеріалами справи і не спростовано відповідачем, в підтвердження реальності господарських операцій та правомірності включення сум до складу податкового кредиту з ПДВ по укладеним договорам позивачем надані відповідні документи бухгалтерського та податкового обліку.

Видані контрагентами позивача документи бухгалтерської звітності щодо правовідносин, які виникли між ним та позивачем, є такими, що відповідають вимогам Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні .

Надані документи підтверджують факт здійснення реальних господарських операцій, що пов`язані з господарською діяльністю позивача, та правомірність включення сум до складу податкового кредиту з ПДВ.

Ненадання позивачем до перевірки деяких документів, зокрема згоди на залучення його контрагентами-підрядниками субпідрядних організацій, тощо не спростовує реальність господарських операцій. Тим більше, що така письмова згода замовником надається підрядникам, і позивач як замовник не зобов`язаний зберігати її копію у себе.

Сертифікати якості чи походження товарів на товар не належать до документів, на підставі яких формується бухгалтерський і податковий облік, та не містить відомостей про господарську операцію. Тому ненадання позивачем у спірних правовідносинах сертифікатів якості товару не є доказом наявності складу податкового правопорушення.

Аналогічна правова позиція міститься, зокрема, в постанові Верховного Суду від 05.02.2019 в справі №813/123/16.

Посилання відповідача на те, що товарно-транспортні документи (по договорам поставки) складені з порушенням вимог законодавства, оскільки в них неповно/неправильно заповнені всі реквізити, є неприйнятними, оскільки між позивачем та його контрагентами укладено не договори перевезення, а договори поставки, і саме щодо господарських операцій по вказаним договорам відповідачем зроблені висновки в акті перевірки. Товарно-транспортна накладна, подорожній лист, тобто документи, що передбачені Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, що затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 року №363, призначені для обліку руху товарно-матеріальних цінностей та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом, і в операціях з поставки товару не є документами первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують обставини придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей.

Оскільки транспортною документацією підтверджується операція з надання послуг з перевезення вантажів, а не факт придбання товару, то за наявності документів, що підтверджують фактичне отримання товару і його використання у власній господарській діяльності, неподання такого документа, як товарно-транспортна накладна, не може свідчити про відсутність реальних господарських операцій, витрати на які позивачем віднесено до складу валових витрат, а відтак, і не може бути єдиною підставою для позбавлення платника податку права на отримання податкового кредиту з податку на додану вартість.

Аналогічна правова позиція міститься, зокрема, в постановах Верховного Суду від 06.02.2018 року в справі №816/166/15-а, від 11.09.2018 в справі №816/909/17, від 05.02.2019 в справі №813/123/16.

Крім того, певні дефекти в оформленні документів (зокрема відсутність окремих реквізитів або помилки при їх заповненні) не позбавляють можливості ідентифікувати господарську операцію, обсяг товару, його вартість, тощо, і не повин ні розглядатися як підстави для позбавлення платника податків права на формування податкового кредиту у разі реального здійснених господарських операцій.

Аналогічна правова позиція міститься, зокрема в ухвалі Вищого адміністративного суду від 28.10.2013 року в справі К/9991/8144/12 (справа №2а/0570/17166/2011).

Посилання відповідача на певне недотримання податкового законодавства контрагентами позивача є неприйнятними.

Так, законодавством України, зокрема Податковим кодексом України, на сторону цивільно-правової угоди, яка є платником податків, не покладений обов`язок здійснювати контроль за дотриманням постачальником вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності, подання звітності, сплати податків до бюджету і в подальшому за можливі дії порушника. Не передбачено ні право, ні зобов`язання будь-якої із сторін правочину здійснювати контроль щодо показників податкової звітності однієї сторони правочину над показниками податкової звітності, що подана іншою стороною правочину. При цьому відповідно до законодавства кожний платник податків несе самостійну відповідальність за порушення правил ведення податкового обліку, яка стосується кожного окремого платника податків і не може автоматично поширюватися на інших осіб, у тому числі на його контрагентів.

Статтею 61 Конституції України закріплений індивідуальний характер юридичної відповідальності особи, відповідно до якого до відповідальності повинен бути притягнений правопорушник. Притягнення ж до відповідальності добросовісного платника податків суперечить конституційним нормам та вимогам законодавства.

В рішеннях Європейського суду з прав людини, що прийняті в справах Інтерсплав проти України (2007 рік, заява № 803/02), Булвес АД проти Болгарії (2009 рік, заява №3991/03), Бізнес Супорт Центр проти Болгарії (2010 рік, заява № 6689/03) наголошено на індивідуальному характері відповідальності особи та відсутності підстав для притягнення платника податків до відповідальності у зв`язку з порушенням податкової дисципліни його контрагентами. Зокрема, зазначено, що платник податку на додану вартість не повинен нести відповідальність за зловживання, вчинені його постачальниками, якщо такий платник не знав про такі зловживання і не міг про них знати.

Аналогічна правова позиція щодо індивідуального характеру юридичної відповідальності платника податків міститься, зокрема, в постанові Верховного Суду від 27.03.2018 року в справі №816/809/17.

Відсутність або недостатність, на думку податкового органу, у контрагентів позивача (або контрагентів контрагентів позивача) матеріальних та трудових ресурсів не виключає можливості реального виконання ним господарської операції та не свідчить про одержання необґрунтованої податкової вигоди покупцем, оскільки залучення працівників є можливим за договорами цивільно-правового характеру, аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу). Основні та транспортні засоби можуть перебувати у постачальника на праві оренди або лізингу.

Аналогічна правова позиція міститься, зокрема, в постанові Верховного Суду від 15.05.2018 року в справі №810/4391/16.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

Отже, контрагенти-підрядники, в тому числі і субпідрядники, не позбавлені права для виконання відповідних робіт залучати інших осіб ніж працевлаштовані працівники, в тому числі шляхом укладення нових субпідрядних договорів з іншими підприємствами, фізичними особами-підприємцями, тощо.

Таке право надано укладеними позивачем як замовником з його контрагентами-підрядниками договорів.

Посилання відповідача на те, що висновки про нереальність здійснення господарських операцій зроблені на підставі аналізу баз даних АІС Податковий блок та податкової інформації щодо контрагентів позивача є неприйнятними, оскільки співставлення даних податкової звітності з даними внутрішніх баз даних контролюючого органу як етапу контрольно-перевірочної роботи не передбачає здійснення податковим органом оцінки дотримання платником вимог податкового законодавства і аналізу змісту та характеру правовідносин, що стали підставою для формування даних податкового обліку платника, адже питання правильності відображення платником в обліку проведених господарських операцій досліджуються податковим органом при проведенні податкової перевірки платника з дослідженням фінансово-господарських документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податку. Записи у інформаційних базах податкового органу до первинних або інших документів, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку платника податків, не відносяться. А тому нарахування податків не може ґрунтуватися тільки на даних, які містяться в інформаційних базах контролюючого органу, без врахування даних первинних документів.

Аналогічна правова позиція міститься, зокрема, в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 14.06.2016 року в справі №К/800/39786/15.

Інформація з баз даних АІС Податковий блок та податкова інформація, що надана іншими контролюючими органами, щодо контрагентів позивача, на яку посилався відповідач, є неприйнятною, оскільки не ґрунтується на безпосередньому аналізі первинних документів, вона носить виключно інформативний характер та не є належним доказом в розумінні процесуального закону. Крім того, податкове законодавство не ставить у залежність податковий облік (стан) певного платника податку-покупця від перебування його контрагента за юридичною адресою, дотримання ним податкової дисципліни та правильності ведення податкового або бухгалтерського обліку.

Аналогічна правова позиція міститься, зокрема, в постановах Верховного Суду від 06.02.2018 року в справі №816/166/15-а (№К/9901/8403/18), від 27.03.2018 року в справі №816/809/17, від 14.08.2018 року в справі №815/3479/17.

Посилання відповідача на те, що нереальність господарських операцій позивача підтверджена дослідженням ланцюга постачання між контрагентами позивача та його контрагентами, які не є контрагентами позивача, є неприйнятними, оскільки при дослідженні факту здійснення господарської операції повинні оцінюватися відносини безпосередньо між учасниками тієї операції, на підставі якої сформовані дані податкового обліку, внаслідок чого не є обов`язковою передумовою для визначення податковим органом грошових зобов`язань по господарським операціям, які укладалися за ланцюгом між попередніми посередниками, через ланцюг яких декларувався рух товарів чи послуг, нібито придбаних останнім у такому ланцюгу платником податку. Відносини між учасниками попередніх ланцюгів постачань товарів та послуг не мають безпосереднього впливу на дослідження факту реальності господарської операції, вчиненої між останнім у ланцюгу постачань платником податків та його безпосереднім контрагентом.

Суд визнає, що у будь-якому випадку реалізуючи господарську компетенцію при укладенні та виконанні господарських договорів, сторони цього договору можуть вимагати від контрагента дотримання умов цих договорів, тією мірою якою дозволяють його (їх) умови. Перекладати на сторону договору обов`язки контролю свого контрагента за межами взаємовідносин, як того вимагає податковий орган, знаходиться за межами господарської компетенції суб`єкта господарювання та не входить до прав та обов`язків платника податку, зокрема на додану вартість. Це в свою чергу у межах спірних відносин позивача як платника податку покладає додаткове не передбачене законом обтяження, що є недопустимим.

Аналогічні висновки щодо застосування норм викладені, зокрема в постановах Верховного Суду від 11.12.2018 року в справі №803/2094/15, від 20.12.2018 в справі №815/4992/16.

Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Суб`єктом владних повноважень доказів правомірності висновків про порушення позивачем норм законодавства з питань оподаткування не надано.

Вказане свідчить про необґрунтованість його висновків.

Отже, контролюючий орган дійшов помилкового висновку про те, що господарські операції по договорам, що укладені між позивачем та його контрагентами, не мали реального характеру, і про порушення позивачем податкового законодавства в частині декларування податку на додану вартість.

Вказане призвело до помилкового винесення щодо позивача як платника податків податкового повідомлення-рішення.

З огляду на наведене прийняте контролюючим органом податкове повідомлення-рішення від 06.11.2019 року № 0000324706 не можна вважати законними і обґрунтованим, у зв`язку з чим воно підлягає визнанню протиправним та скасуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, яка регулює питання розподілу судових витрат, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Оскільки суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог, тому судові витрати, які оплачені позивачем в сумі 21 020 грн., підлягають стягненню за рахунок бюджетних асигнувань відповідача - суб`єкта владних повноважень.

Керуючись статтями 32, 139, 243 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в:

Позов приватного акціонерного товариства Металургійний комбінат Азовсталь (87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1, код ЄДРПОУ 00191158) до Офісу великих платників податків ДПС (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, код ЄДРПОУ 43141471) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень задовольнити.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Офісу великих платників податків ДПС від 06.11.2019 року № 0000324706 та від 06.11.2019 року № 0000334706.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Офісу великих платників податків ДПС (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, код ЄДРПОУ 43141471) на користь приватного акціонерного товариства Металургійний комбінат Азовсталь (87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1, код ЄДРПОУ 00191158) здійснені ним документально підтверджені судові витрати в розмірі 21 020 (двадцять одна тисяча двадцять) грн.

Рішення набирає законної сили у строк та у порядку, що визначені статтею 255 КАС України, і може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції шляхом подання апеляційної скарги через суд першої інстанції протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення судом складено 13 травня 2020 року.

Суддя Т.В. Логойда

Зареєстровано 14.05.2020
Оприлюднено 14.05.2020
Дата набрання законної сили 13.05.2020

Судовий реєстр по справі 200/1718/20-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.06.2020 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 13.05.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.05.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.04.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.04.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.03.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.02.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону