ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 826/15353/18 Прізвище судді (суддів) першої інстанції: Шрамко Ю.Т., Суддя-доповідач Кобаль М.І.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого Кобаля М.І.,

суддів Бужак Н.П., Костюк Л.О.

при секретарі Горяіновій Н.В.

за участю:

представника позивача: Кобець Т.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Емко Інвест на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 квітня 2019 року в справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Емко Інвест до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування наказу, -

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю Емко Інвест (далі по тексту - позивач, ТОВ Емко Інвест ) звернулося до суду з адміністративним позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (далі по тексту - відповідач, ГУ ДФС у м. Києві) в якому просило визнати протиправним та скасувати наказ №13850 від 13 вересня 2018 року про проведення документальної позапланової виїзної перевірки.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 квітня 2019 року в задоволенні позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Свої вимоги апелянт обґрунтовує тим, що судом першої інстанції було порушено норми матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

Заслухавши суддю-доповідача, представника позивача, яка з`явилася у призначене судове засідання, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін, виходячи з наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 316 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Частиною 1 ст. 242 КАС України передбачено, що рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Як вірно встановлено судом першої інстанції та вбачається з матеріалів справи, ГУ ДФС у м. Києві на адресу ТОВ Емко Інвест направлено запит від 13.08.2018 року № 45331/10/26-15-14-02-05 про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень) (далі по тексту - запит від 13.08.2018 року)(а.с.10-12).

У вказаному запиті від 13.08.2018 року податковий орган просив ТОВ Емко Інвест надати копії документів, що безпосередньо стосуються господарських відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків (їх відображення в обліку і звітності) із ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код 41077038) за травень 2017 року, із ТОВ "ФЕЛОРІС ПЛЮС" (код 41324730) за вересень 2017 року, із ТОВ "ЖИТЛОБУДМОНТАЖ" (код 39140922) за березень 2016 року, квітень 2016 року, травень 2016 року, червень 2016 року, липень 2016 року, серпень 2016 року.

За результатами розгляду запиту від 13.08.2018 року контролюючого органу, позивач листом від 27.08.2018 року вих. № 4 відмовив відповідачу у наданні запитуваної інформації (документів), оскільки запит від 13.08.2018 року не відповідає встановленим законодавством вимогам (а.с.13-15).

13.09.2018 року ГУ ДФС у м. Києві, відповідно до пп. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, у зв`язку з ненаданням документального підтвердження господарських операцій на письмовий запит від 13.08.2018 року, прийнято наказ № 13850 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ Емко Інвест , з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код 41077038) за травень 2017 року, із ТОВ "ФЕЛОРІС ПЛЮС" (код 41324730) за вересень 2017 року, із ТОВ "ЖИТЛОБУДМОНТАЖ" (код 39140922) за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень 2016 року, тривалістю 5 робочих днів, з 13.09.2018 року по дату завершення перевірки (далі по тексту - оскаржуваний наказ) (а.с.8).

Вважаючи протиправним оскаржуваний наказ, позивач звернувся до суду з даним позовом для захисту своїх прав та законних інтересів.

Приймаючи рішення про відмову в задоволенні адміністративного позову, суд першої інстанції виходив з того, що оскаржуваний наказ податковим органом прийнято відповідно до вимог чинного податкового законодавства.

Колегія суддів апеляційної інстанції погоджує висновок суду першої інстанції, оскільки він знайшов своє підтвердження під час апеляційного розгляду справи.

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд апеляційної інстанції зазначає наступне.

Спірні правовідносини регулюються Конституцією України та нормами Податкового кодексу України (далі по тексту - ПК України) (у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

Відповідно до пп. 21.1.1 - пп. 21.1.5 п. 21.1 ст. 21 ПК України, посадові особи контролюючих органів зобов`язані: дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами; забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій; забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень; не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій; коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм цього Кодексу та інших законів, не принижувати їх честі та гідності.

Згідно з пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, пп. 78.1.4 п. 78.1, абз. 1 п. 78.4 ст. 78 ПК України, документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених цим Кодексом.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об`єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема, виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не наддасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Згідно з п.п. 73.1 та 73.3 ст. 73 ПК України, інформація, визначена у статті 72 цього Кодексу, безоплатно надається контролюючим органам періодично або на окремий письмовий запит контролюючого органу у терміни, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу.

Контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу і повинен містити:

1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;

2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;

3) печатку контролюючого органу.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб`єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

2) для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу витягнутої руки під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу та/або для визначення рівня звичайних цін у випадках, визначених цим Кодексом;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків:

податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування;

акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Запит вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Платники податків та інші суб`єкти інформаційних відносин зобов`язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом).

У разі проведення зустрічної звірки платники податків та інші суб`єкти інформаційних відносин зобов`язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника податків.

У разі якщо запит складено з порушенням вимог, визначених абзацами першим - п`ятим цього пункту, платник податків звільняється від обов`язку надавати відповідь на такий запит.

Як вірно встановлено судом першої інстанції та вбачається з копії запиту від 13.08.2018 року контролюючого органу, він складений у відповідності до вимог ПК України.

Твердженнями апелянта відносно того, що в запиті від 13.08.2018 року не зазначено підстави для його надіслання та інформації, яка це підтверджує, а тому ТОВ Емко Інвест не мало обов`язку відповідати на такий запит не заслуговують на увагу суду апеляційної інстанції та спростовуються наступним.

Так, у запиті від 13.08.2018 року зазначено, зокрема, що ГУ ДФС у м. Києві виявлено факти, що свідчать про недостовірність визначення TOB Емко Інвест даних податкової звітності з податку на додану вартість щодо визначення податкового кредиту по взаємовідносинах з TOB Комплект Стандарт сервіс (код 41077038), що містяться у податкових деклараціях з ПДВ за травень 2017 року у сумі 14 312 грн., ТОВ "ФЕЛОРІС ПЛЮС" (код 41324730), що містяться у податкових деклараціях з ПДВ за вересень 2017 року у сумі 2016 грн., з ТОВ "ЖИТЛОБУДМОНТАЖ" (код 39140922), що містяться у податкових деклараціях з ПДВ за березень у сумі 29 080 грн., квітень у сумі 11 962 грн., травень у сумі 1268 грн., червень у сумі 64 816 грн., липень у сумі 77 232 грн., серпень 2016 року у сумі 30 686 грн.

Про зазначене вказують результати аналізу показників, що містяться у податкових деклараціях з ПДВ, поданих платником податків за відповідні періоди та податкової інформації, отриманої й опрацьованої відповідно до ст.ст. 72, 73 і 74 ПК України, що відповідно до п. 74.1 ст. 74 ПК України використовується для виконання покладених на контролюючі органи завдань.

Тобто, податковим органом поставлено під сумнів дотримання TOB Емко Інвест вимог пп. а п. 198.1 ст. 198 ПК України та частини першої ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та пунктів 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за №168/704.

У зв`язку з цим, контролюючий орган скерував TOB Емко Інвест запит від 13.08.2018 року, в якому зазначив про необхідність протягом п`ятнадцяти робочих днів, з дня отримання цього запиту, надати інформацію (пояснення та їх документальне підтвердження) з приводу наведених вище фактів.

Колегія суддів апеляційної інстанції погоджує висновок суду першої інстанції, що запит від 13.08.2018 року складений відповідачем відповідно до норм ПК України, а тому TOB Емко Інвест зобов`язаний був надати відповідь та запитувану інформацію контролюючого органу.

Отже, відповідачем виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих позивачем, при цьому ТОВ Емко Інвест не надано пояснень та їх документальні підтвердження на запит відповідача від 13.08.2018 року, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, а тому оскаржуваний наказ прийнято ГУ ДФС у м. Києві у відповідності до вимог податкового законодавства.

Між іншим, суд першої інстанції правомірно визнав те, що, посилання в оскаржуваному наказі як на підставу, зокрема, на доповідну записку Департаменту аудиту від 10.09.2018 року №5275/26-15-14-02-05, не є належним та достатнім доказом протиправності такого наказу, адже оскаржуваний наказ прийнятий відповідно до пп. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 ПК України, у зв`язку з ненаданням ТОВ Емко Інвест документального підтвердження господарських операцій на письмовий запит від 13.08.2018 року.

Аналіз наведених положень дає підстави колегії суддів апеляційної інстанції дійти висновку, що даний адміністративний позов не підлягає задоволенню, а доводи апеляційної скарги не заслуговують на увагу суду.

Відповідно до ч.1 ст. 308 КАС України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Колегія суддів апеляційної інстанції доходить до висновку, що інші доводи апелянта не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, а тому судом до уваги не приймаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Отже, колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що судом першої інстанції було вірно встановлено фактичні обставини справи, надано належну оцінку дослідженим доказам, прийнято законне та обґрунтоване рішення у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права.

Обставини, викладені в апеляційній скарзі, до уваги не приймаються, оскільки є необґрунтованими та не є підставами для скасування рішення суду першої інстанції.

В зв`язку з цим, колегія суддів вважає необхідним апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Керуючись ст.ст. 242, 308, 310, 315, 316, 321, 322, 325, 328, 329 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Емко Інвест - залишити без задоволення.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 квітня 2019 року - залишити без змін .

Постанова суду набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду у порядку та строки, визначені ст.ст. 328-331 КАС України.

Головуючий суддя: М.І. Кобаль

Судді: Н.П. Бужак

Л.О. Костюк

Повний текст виготовлено 18.05.2020 року

Дата ухвалення рішення 12.05.2020
Зареєстровано 19.05.2020
Оприлюднено 20.05.2020

Судовий реєстр по справі 826/15353/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 12.05.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 12.05.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.04.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.04.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 12.04.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 24.09.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону