СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03037, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25; тел. (факс): 249-79-28; e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65, факс: 456-93-08

_________________________________________________________________________________

Справа № 760/30544/19

Провадження №2/760/2774/20

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(заочне)

І . Вступна частина

01 червня 2020 року в місті Києві

Солом`янський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді Коробенка С.В.

за участю секретаря Семененко А.Д.

розглянув у судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Компанії Меліан Менеджмент ЛТД (країна реєстрації - Беліз), ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договором компенсації вартості прав на знак для товарів та послуг та договором відступлення права вимоги.

ІІ. Описова частина

В листопаді 2019 року позивач ОСОБА_1 звернувся з позовом до ОСОБА_2 та компанії Меліан Менеджмент ЛТД (країна реєстрації - Беліз) про стягнення суми заборгованості за договором компенсації вартості прав на знак для товарів та послуг та договором відступлення права вимоги у розмірі 232 277 664 грн.

Свої вимоги Позивач мотивує тим, що 01.08.2019 року між Позивачем та Компанією Меліан Менеджмент ЛТД (Відповдіач-1) було укладено договір відступлення права вимоги до ОСОБА_2 (Відповідач-2) відповідно до умов якого компанія Меліан Менеджмент ЛТД відступила Позивачу свої права вимоги до ОСОБА_2 за договором компенсації вартості прав на знак для товарів та послуг у розмірі 232 277 664 грн. Крім того, сторони даного договору також передбачили субсидіарну відповідальність компанії Меліан Менеджмент ЛТД перед Позивачем за неналежне виконання ОСОБА_2 своїх зобов`язань щодо сплати суми компенсації.

В той же час, як стверджує Позивач, передбачену договором компенсації вартості прав на знак для товарів та послуг суму у розмірі 232 277 664 грн ОСОБА_2 не сплатив, чим порушив взяті на себе зобов`язання, у зв`язку з чим у Позивача виникло право стягнення даної заборгованості у судовому порядку.

Позивач також посилаючись на відповідні положення договору про відступлення права вимоги, укладеному між ним та компанією Меліан Менеджмент ЛТД просив притягнути останню до субсидіарної відповідальності у порядку ст. 619 ЦК України щодо погашення суми заборгованості у розмірі 232 277 664 грн.

У судовому засіданні Позивач повністю підтримав позовні вимоги та просив суд задовольнити позов.

Відповідач-1 Компанія Меліан Менеджмент ЛТД у судове засідання представника не направила. Повістки надсилалися за наявною в матеріалах справи адресою представника компанії на території України - ОСОБА_3

Відповідач-2 ОСОБА_2 у жодне судове засідання не з`явився, відзиву не надав, повістки про призначені судові засідання отримував завчасно.

Враховуючи неявку у судове засідання обох Відповідачів, за наявності згоди Позивача, суд визнав за можливе розглядати справу за наявними матеріалами із постановленням заочного рішення.

ІІІ. Мотивувальна частина

Заслухавши Позивача у судовому засіданні, дослідивши наявні в справі письмові докази, суд встановив наступне.

Зі змісту позовної заяви вбачається, що 22 травня 2015 року між ТОВ БРСМ-НАФТА та ОСОБА_2 було укладено договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг № 192701 , відповідно до умов якого ОСОБА_2 отримав у власність знак для товарів та послуг № 192701 за ціною 37 044 грн.

При цьому, як вбачається з пояснень Позивача, станом на день укладення зазначеного договору учасниками ТОВ БРСМ-НАФТА були обидва Відповідачі з частками 50% кожен.

Встановлено, що у зв`язку з укладенням зазначеного договору між компанією Меліан Менеджмент ЛТД та ОСОБА_2 виник судовий спір щодо права власності на знак для товарів та послуг № 192701 та правомірності його набуття ОСОБА_2 . Даний спір перебував на розгляді Дніпровського районного суду міста Києва (провадження №755/8998/17). За результатами даного спору Дніпровським районним судом міста Києва 11.10.2017 було постановлено ухвалу про затвердження мирової угоди між сторонами по справі, відповідно до умов якої Компанія Меліан Менеджмент ЛТД відмовилась від позовних вимог у повному обсязі і визнала власником знаку для товарів та послуг № 192701 ОСОБА_2 .

Відповідно до висновку експерта ТОВ Науково-дослідний центр Ваш експерт за №01/01/18 від 27.02.2018 щодо незалежної оцінки знаку для товарів та послуг № 192701 , справедлива вартість виключних майнових прав на знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 192701 складає 464 555 328, 00 грн.

Матеріалами справи підтверджується, що 02 березня 2018 року Компанія Меліан Менеджмент ЛТД звернулась до ОСОБА_2 з офертою - пропозицією укласти договір компенсації вартості прав на знак для товарів за свідоцтвом України № 192701 у зв`язку з суттєвим заниженням ціни у договорі від 22.05.2015. Зокрема, компанія Меліан ЛТД визначила суму компенсації у розмірі 232 277 664 грн, визначила строки сплати даної компенсації - до 15.08.2019, та порядок сплати компенсації - зарахування на банківський рахунок компанії, одночасно Компанія Меліан Менеджмент ЛТД брала на себе зобов`язання не ініціювати судових процесів щодо права власності ОСОБА_2 на знак для товарів та послуг № 192701 у разі сплати ОСОБА_2 компенсації. (а.с. 32-34)

В справі наявна відповідь ОСОБА_2 від 26 березня 2018 року на оферту, в якій ОСОБА_2 фактично акцептував оферту, визнавши при цьому, що вартість прав на знак для товарів та послуг БРСМ-НАФТА за свідоцтвом України № 192701 становить 464 555 328 грн та погодився сплатити Компанії Меліан Менеджмент ЛТД компенсацію згідно з визначеними офертою умовами. (а.с. 35)

Встановлено, що 01 серпня 2019 року між ОСОБА_1 та компанією Меліан Менеджмент ЛТД було укладено Договір відступлення права вимоги до ОСОБА_2 за договором компенсації частини вартості знаку для товарів та послуг.

Згідно з пунктом 1.1. Договору Первісний кредитор (компанія Меліан Менеджмент ЛТД) відступає, а Новий кредитор ( ОСОБА_1 ) приймає на себе право вимоги, що належить Первісному кредиторові, і стає кредитором за договором компенсації вартості прав на знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 192701 , відповідно до умов якого ОСОБА_2 зобов`язується сплатити Первісному кредитору компенсацію у розмірі 232 277 664,00 гривень за отримані ним права власності на знак для товарів та послуг на свою користь.

Згідно з пунктом 3.4 Договору Первісний кредитор погоджується з субсидіарною відповідальністю перед Новим кредитором у випадку невиконання або неналежного виконання Боржником зобов`язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим Договором.

Суд звертає увагу на правову позицію Верховного Суду України в постановах від 24.04.2019 в справі № 391/83/17-ц, від 18.03.2019 в справі № 391/82/17-ц, від 22.02.2018 в справі № 641/2634/16-ц, від 13.12.2018 у справі № 641/533/17.

Відповідно до статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно із частиною першою статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з частинами першою, другою статті 641 ЦК України пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов`язаною у разі її прийняття.

Відповідно до статті 642 ЦК України відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказано у пропозиції укласти договір або не встановлено законом.

Особа, яка зробила пропозицію укласти договір (оферту), у разі беззастережного акцепту цієї пропозиції його адресатом автоматично стає стороною в договірному зобов`язанні.

Акцептом визнається відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття. Акцепт повинен бути повним і беззастережним.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (частина перша статті 638 ЦК України).

Частина 1 статті 628 ЦК України передбачає, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Розкриваючи зміст засади свободи договору у статтях 6, 627 ЦК України визначає, що свобода договору полягає в праві сторін вільно вирішувати питання при укладенні договору, виборі контрагентів та погодженні умов договору.

Відповідно до частин 1-4 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Частиною 1 ст. 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Матеріали справи містять письмові докази подані Позивачем на підтвердження своїх позовних вимог, які підтверджують укладення між компанією Меліан Менеджмент ЛТД та ОСОБА_2 договору компенсації вартості прав на знак для товарів та послуг та виникнення у ОСОБА_2 перед компанією Меліан Менеджмент ЛТД грошового зобов`язання у розмірі 232 277 664 грн, а саме: лист оферта - пропозиція укласти договір на відповідних умовах від 02.03.2018 та лист-акцепт від 26.03.2018, який ОСОБА_2 надав компанії Меліан Менеджмент ЛТД.

Відповідно до статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою зокрема внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 ЦК України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Матеріали справи містять копію договору відступлення права вимоги від 01.08.2019, укладеного між компанією Меліан Менеджмент ЛТД та Позивачем, відповідно до умов якого Позивач набув права вимоги до ОСОБА_2 у розмірі 232 277 664 грн, а відтак Позивач правомірно вважає себе кредитором ОСОБА_2 .

Враховуючи, що жоден з Відповідачів не подав свого відзиву на заявлений позов, суд керується лише наявними у справі матеріалами.

В справі також відсутні докази виконання ОСОБА_2 свого зобов`язання перед Позивачем щодо виплати суми компенсації 232 277 664 грн, а відтак позовна вимога до ОСОБА_2 підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 619 ЦК України, договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи. До пред`явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред`явити вимогу до основного боржника. Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред`явлену вимогу, кредитор може пред`явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність.

Оскільки умовами укладеного між Позивачем та компанією Меліан Менеджмент ЛТД договору відступлення права вимоги передбачалася саме субсидіарна (додаткова) відповідальність компанії Меліан Менеджмент ЛТД за виконання ОСОБА_2 основного зобов`язання (пункт 3.4. Договору) вимога Позивача про стягнення з Відповідача-1 усієї суми в солідарному порядку не підлягає задоволенню.

З огляду на наведене, позов підлягає частковому задоволенню.

На підставі ст. 141 ЦПК України стягненню з ОСОБА_2 підлягає судовий збір в розмірі 9605,00 гривень.

IV. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 207, 526, 530, 549, 610, 633, 634, 638, 642 Цивільного кодексу України, ст. ст. 4, 5, 12, 13, 76-81, 223, 259, 263-265, 268, 273 ЦПК України, суд вирішив:

1.Позов задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 заборгованість за договором компенсації вартості прав на знак для товарів та послуг від 26.03.2018 в сумі 232 277 664 гривень 00 коп.

У задоволенні позовних вимог до Компанії Меліан Менеджмент ЛТД відмовити.

2.Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 9605,00 гривень.

3.Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів з дня його проголошення.

4.Позивач: ОСОБА_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_2 ;

Відповідач-1: Компанія Меліан Менеджмент ЛТД (країна реєстрації - Беліз); 60 Маркет Сквер, А.С. 1906, місто Беліз;

Відповідач-2: ОСОБА_2 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Суддя:

Дата ухвалення рішення 01.06.2020
Зареєстровано 10.06.2020
Оприлюднено 10.06.2020

Судовий реєстр по справі 760/30544/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.09.2020 Солом'янський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 11.09.2020 Солом'янський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 01.06.2020 Солом'янський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 01.06.2020 Солом'янський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 22.01.2020 Солом'янський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 18.11.2019 Солом'янський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону