КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

17 червня 2020 року

м. Київ

Справа № 922/6220/15

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

головуючий - Огороднік К.М., Жуков С.В., Ткаченко Н.Г.,

за участю секретаря судового засідання - Ксензової Г.Є.;

за участю представників:

Саєнка А.І. - Шафоростова В.О. (ордер серія АХ № 1008364),

ТзОВ КУА Фінекс Капітал - Стриж Л.А. (ордер серія ХВ № 000071),

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу кредитора ОСОБА_1

на постанову Східного апеляційного господарського суду від 15.01.2020

та ухвалу Господарського суду Харківської області від 17.05.2019

у справі № 922/6220/15

за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзенбанк Аваль" (замінено правонаступником ПАТ "Кристалбанк")

до Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "Строма"

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.02.2016 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "Строма" (далі - ТзОВ Компанія "Строма"), визнано вимоги ініціюючого кредитора ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в розмірі 2252753,06 грн основного боргу, а також неустойки в сумі 12416,00 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Корольова Вадима Вячеславовича.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 21.06.2016 визнано грошові вимоги конкурсних кредиторів та затверджено реєстр вимог кредиторів, з яких:

- ПАТ "Райффайзен банк Аваль", у розмірі 2252753,06 грн - четверта черга, 12416,00грн - шоста черга, 13780,00 грн - перша черга,

- КП "Харківводоканал" у розмірі 11248,04 грн - четверта черга, 1218,00 грн - перша черга,

- ПАТ "Укрсоцбанк" у сумі 12 898 764,57 грн - четверта черга, 983 206,80 грн - шоста черга, 2 765,00 грн - перша черга,

Визнано вимоги ОСОБА_1 в сумі 16905,00 грн заборгованості із заробітної плати та ухвалено включити до реєстру вимог кредиторів до першої черги.

Визнано вимоги ОСОБА_1 в сумі 883960,14 грн такими, що не є конкурсними та погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Визначено, що особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Ухвалено, що відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

Постановою Господарського суду Харківської області від 07.06.2017 затверджено звіт розпорядника майна - керівника боржника про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном в загальній сумі 74934,89 грн (16637,85 грн - витрати в процедурі розпорядження майном та 58297,04 грн - витрати на оплату винагороди розпорядника майна). Припинено процедуру розпорядження майном боржника. Визнано ТзОВ Компанію "Строма" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Корольова В.В.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.10.2017 задоволено заяву Публічного акціонерного товариства "Кристалбанк" (далі - ПАТ "Кристалбанк") про заміну кредитора. Здійснено заміну кредитора - ПАТ "Райффайзен банк Аваль" на ПАТ "Кристалбанк".

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.05.2019 замінено кредитора КП "Харківводоканал" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" (далі - ТзОВ "КУА "Фінекс-Капітал"), про що ліквідатору постановлено внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.05.2019 замінено кредитора АТ "Укрсоцбанк" на ОСОБА_1 , зобов`язано ліквідатора внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТзОВ "Компанія "Строма".

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.05.2019 задоволено заяву ТзОВ "КУА "Фінекс-Капітал" про заміну кредитора. Замінено кредитора ПАТ "Кристалбанк" на його правонаступника - ТзОВ "КУА "Фінекс-Капітал", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "БЛІНД", про що ліквідатору постановлено внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

З огляду на чинні та діючі договори відступлення права вимоги: від 24.04.2019, укладений між ПАТ "Кристалбанк" та ТзОВ "Фінансова Компанія "Омега-Фактор ; від 24.04.2019, укладений між ТзОВ "Фінансова Компанія "Омега-Фактор" та ТзОВ "КУА "Фінекс-Капітал", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "БЛІНД", суд першої інстанції дійшов висновку, що до ТзОВ "КУА "Фінекс-Капітал" перейшли всі права ПАТ "Кристалбанк" в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав за Кредитним договором № 010/1/07/1-1120-07 від 09.11.2007.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 15.01.2020 ухвалу Господарського суду Харківської області від 17.05.2019 (щодо заміни кредитора ПАТ "Крісталбанк" на його правонаступника ТзОВ "КУА "Фінекс-Капітал") у справі №922/6220/15 залишено без змін.

Суд апеляційної інстанції, погодився з висновком суду першої інстанції про наявність правових підстав для задоволення заяви про заміну кредитора, та виходив з презумпції правомірності правочину з огляду на наявність чинних та діючих договорів про відступлення прав вимоги та доказів оплати за цими договорами.

В касаційній скарзі кредитор ОСОБА_1 просить скасувати повністю ухвалу Господарського суду Харківської області від 17.05.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 15.01.2020 (щодо заміни кредитора ПАТ "Крісталбанк" на його правонаступника ТзОВ "КУА "Фінекс-Капітал"), прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні заяви ТзОВ "КУА "Фінекс-Капітал" про заміну кредитора.

В обґрунтування вимог касаційної скарги посилається на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права, оскільки суди обмежившись питанням дійсності договору відступлення права вимоги, залишили поза увагою дійсну природу договору; встановлення наявності у ТзОВ "КУА "Фінекс-Капітал" правомочностей на набуття права вимоги за кредитним договором.

У відзиві ТзОВ "КУА "Фінекс-Капітал просить касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, визнати подання касаційної скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, зловживанням процесуальними правами та застосувати до представника скаржника заходи, визначені ГПК України - винести та направити до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області окрему ухвалу про задля притягнення адвоката Шафоростова В.О. до дисциплінарної відповідальності.

АТ Кристалбанк подало відзив на касаційну скаргу ОСОБА_1 , в якому просить залишити її без задоволення, оскаржувані ухвалу суду першої інстанції від 17.05.2019 та постанову суду апеляційної інстанції від 15.01.2020 залишити без змін як законні та обґрунтовані.

Дослідивши у відкритому судовому засіданні матеріали справи та розглянувши доводи касаційної скарги, колегія суддів дійшла висновку про необхідність закриття касаційного провадження за касаційною скаргою кредитора ОСОБА_1 , виходячи з наступного.

Частиною 2 статті 6 та частиною 2 статті 19 Конституції України визначено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України та зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пункт 8 частини 2 статті 129 Конституції України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Аналогічні положення містяться у статті 14 Закону України Про судоустрій та статус суддів .

Право на суд, одним із аспектів якого є право на доступ до суду, не є абсолютним, воно за своїм змістом може підлягати обмеженням, особливо щодо умов прийнятності скарги на рішення (рішення Європейського Суду з прав людини від 18.11.2010 у справі "Мушта проти України").

Відповідно до частини шостої статті 12 ГПК України суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі - Закон про банкрутство).

Частиною 3 статті 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", який діяв до 21.10.2019 та за приписами якого здійснювався розгляд заяви ТзОВ "КУА "Фінекс-Капітал про заміну кредитора його правонаступником у справі місцевим судом з постановленням оскаржуваної ухвали 17.05.2019 у справі №922/6220/15, передбачено, що у касаційному порядку можуть бути оскаржені постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду таких судових рішень: ухвали про порушення справи про банкрутство, ухвали про визнання недійсним правочинів (договорів) боржника, ухвали за результатами розгляду грошових вимог кредиторів, ухвали про звільнення (усунення, припинення повноважень) арбітражного керуючого, ухвали про перехід до наступної судової процедури, ухвали про затвердження плану санації, ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство, а також постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Наведений перелік судових рішень, що підлягають касаційному оскарженню, є вичерпним, і тому подання касаційних скарг на інші судові рішення (тобто відсутні у вказаному переліку) виключає можливість здійснення касаційного провадження за такими скаргами.

Частиною 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства №2597-VIII від 18.10.2018, який вступив в дію 21.10.2019, визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року N 2343-XII з наступними змінами; постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про банкрутство" від 14 травня 1992 року N2344-XII.

Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Частиною 3 статті 9 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено особливості оскарження судових рішень у процедурі банкрутства. Так, у касаційному порядку не підлягають оскарженню постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду судових рішень, крім: ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство, ухвали за результатами розгляду грошових вимог кредиторів, ухвали про закриття провадження у справі про банкрутство, а також постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Скарги на постанови апеляційних господарських судів, прийняті за результатами оскарження ухвал господарського суду у справах про банкрутство, які не підлягають оскарженню окремо, можуть включатися до касаційної скарги на ухвали, постанови у справах про банкрутство, що підлягають оскарженню.

Отже, положеннями Кодексу України з процедур банкрутства також не передбачено можливості оскарження в касаційному порядку постанови апеляційного суду, прийнятої за результатом апеляційного перегляду ухвали суду першої інстанції щодо розгляду заяви про заміну кредитора на його правонаступника.

Правова позиція щодо можливості касаційного оскарження ухвали господарського суду першої інстанції у справі про банкрутство, якою замінено кредитора у справі його правонаступником, викладена в ухвалі Верховного Суду у складі плати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 12.11.2019 у даній справі № 922/6220/15, якою було закрито касаційне провадження за касаційною скаргою АТ "Укрсоцбанк" на ухвалу господарського суду Харківської області від 17.05.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 25.06.2019 у справі №922/6220/15 про заміну кредитора його правонаступником.

Виходячи з норм частини 3 статті 8 Закону про банкрутство та частини 3 статті 9 Кодексу України з процедур банкрутства, оскаржувані судові рішення місцевого та апеляційного судів не можуть бути предметом перегляду в касаційному порядку, так як у разі здійснення їх касаційного перегляду касаційний суд буде діяти не як суд, встановлений законом.

Частиною першою статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

При цьому, як визначено у рішеннях Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі "Пелевін проти України" та від 18.11.2010 у справі "Мушта проти України", право на доступ до суду не є абсолютним і може підлягати дозволеним за змістом обмеженням, зокрема, щодо умов прийнятності скарг на рішення.

Згідно з частиною 3 статті 3 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Оскільки ОСОБА_1 касаційну скаргу подано на постанову Східного апеляційного господарського суду від 15.01.2020, предметом апеляційного перегляду якої була ухвала Господарського суду Харківської області від 17.05.2019, прийнята за результатами розгляду заяви ТзОВ "КУА "Фінекс-Капітал" про заміну кредитора його правонаступником у справі № 922/6220/15, яка не підлягає касаційному оскарженню, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду дійшов висновку про закриття касаційного провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 .

Щодо заявленого клопотання про постановлення окремої ухвали колегія суддів зазначає, що оскільки судом касаційної інстанції не встановлено порушень норм чинного законодавства з боку представника заявника касаційної скарги - адвоката Шафоростова В.О., колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для винесення окремої ухвали.

Керуючись статтями 234, 235, 236 240, 296, 300, 314, ГПК України, Верховний Суд, -

УХВАЛИВ:

Касаційне провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Східного апеляційного господарського суду від 15.01.2020 та ухвалу Господарського суду Харківської області від 17.05.2019 у справі № 922/6220/15 закрити.

Ухвалу набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та не підлягає оскарженню.

Головуючий, суддя Огороднік К.М.

Судді Жуков С.В.

Ткаченко Н.Г.

Дата ухвалення рішення 17.06.2020
Зареєстровано 19.06.2020
Оприлюднено 19.06.2020

Судовий реєстр по справі 922/6220/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.09.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 03.09.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.09.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Постанова від 30.08.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 30.08.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.08.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.07.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 27.07.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 27.07.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 19.07.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.06.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 10.06.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 03.06.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.05.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.04.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 24.01.2020 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 15.01.2020 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.01.2020 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.01.2020 Східний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону