ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2020 р. м. Київ Справа № 911/361/20

Господарський суд Київської області в складі:

головуючого судді Христенко О.О.

за участю секретаря Гарбуз Л.В.

розглянувши справу № 911/361/20

за позовом державного підприємства ОСТЕРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП , Чернігівська область, Козелецький р-н, смт. Десна

до Товариства з обмеженою відповідальністю Вуд Пауер ,

м. Бровари

про стягнення 11 377,34 грн.

Представники:

від позивача: Адаменко С.Л., довіреність № 314 від 26.05.2020;

від відповідача: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСТЕРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП" (надалі-позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Вуд Пауер (надалі-відповідач) про стягнення 11 377,34 грн.

В обґрунтування своїх вимог, позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань за Договором купівлі-продажу № 331 від 01.10.2019, в частині своєчасної оплати отриманого товару.

Ухвалою господарського суду від 02.03.2020 відкрито провадження у справі № 911/361/20, розгляд справи в порядку загального позовного провадження призначений у підготовчому засіданні на 01.04.2020.

Однак, судові засідання, призначені на 01.04.2020, у тому числі судове засідання з розгляду справи № 911/361/20, господарським судом Київської області у складі судді Христенко О.О. не проводились з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою КМУ Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19 № 211 від 11.03.2020, з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України № 9/рс-186/20 від 16.03.2020.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.04.2020 судове засідання з розгляду справи № 911/361/20 призначено у підготовчому засіданні на 27.05.2020.

Ухвалою суду від 27.05.2020 закрито підготовче провадження у справі № 911/361/20, справу призначено до розгляду по суті на 15.06.2020.

В судових засіданнях 27.05.2020 та 15.06.2020 представником позивача підтримані позовні вимоги вважаючи їх обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з підстав, викладених у позові.

Представник відповідача в судові засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позов, до суду не надіслав. Відповідач належним чином повідомлений про місце і час судових засідань, про що свідчать наявні в матеріалах справи рекомендовані повідомлення про вручення відповідачу поштових відправлень щодо ухвал суду.

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 202 ГПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, що мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд Київської області -

ВСТАНОВИВ:

01.10.2019 між Державним підприємством Остерський військовий лісгосп (позивач/постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Вуд Пауер (відповідач/покупець) укладений Договір купівлі-продажу № 331, відповідно до умов п. 1.1 якого постачальник зобов`язується передати у власність покупця товар згідно із специфікацією, яка є невід`ємною частиною договору, а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар і оплатити його на умовах, визначених договором.

Найменування товару, асортимент (номенклатура), вартість товару, кількість та якісні характеристики зазначаються у специфікації до цього договору (п. 2.1 договору).

Загальна вартість договору складається із загальної суми вартості товару, який буде поставлений покупцю згідно з специфікаціями (п. 3.3 договору).

Умовами п.п. 4.1, 4.2 договору визначено, що розрахунок за цим договором проводиться у безготівковій формі шляхом попередньої оплати (перерахування) грошових коштів в національній валюті України на рахунок постачальника на підставі виставленого постачальником рахунку-фактури на партію товару або згідно з специфікацією. Сторони дійшли згоди вважати датою оплати вартості товару - дату зарахування грошових коштів на банківський рахунок постачальника.

Згідно з п.п. 5.2, 5.2.1 договору з кожною партією товару постачальник передає покупцеві видаткову накладну (оригінальний екземпляр у двох примірниках).

Умовами п. 9.1 договору визначено, що договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками сторін і діє до 31.12.2019, а в частині проведення взаєморозрахунків, до моменту повного виконання сторонами всі своїх зобов`язань за договором.

01.10.2019 між позивачем та відповідачем підписана Специфікація № 1 до договору купівлі-продажу, якою між сторонами погоджені найменування, асортимент (номенклатура), вартість, кількість та якісні характеристики товару.

Так, на виконання умов договору відповідачем в рахунок попередньої оплати перераховано на рахунок позивача 22 144,27 грн.

На виконання умов договору позивачем згідно з товарно-транспортною накладною № 581061 від 03.10.2019 було передано товар на загальну суму 38 421,61 грн.

Претензій щодо якості чи кількості отриманого товару матеріали справи не містять, а отже товар прийнятий відповідачем без зауважень, що свідчить про повноту та якість виконання позивачем своїх зобов`язань згідно з договором, а тому товар вважається прийнятим без зауважень в повному обсязі.

Однак, в порушення умов договору та взятих на себе зобов`язань, вартість товару, з урахуванням внесення попередньої оплати, сплачена відповідачем частково в сумі 27 044,27 грн., вартість товару в сумі 11 377,34 грн. залишена відповідачем не сплаченою.

Позивач звертався до відповідача із претензіями № 395 від 20.12.2019 та № 9 від 13.01.2020, в яких вимагав від відповідача здійснити оплату товару в сумі 11 377,34 грн.

Однак, претензії позивача залишені відповідачем без відповіді та задоволення, у зв`язку з чим позивач змушений був звернутись до господарського суду із відповідним позовом.

Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України (ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

У відповідності до статті 174 Господарського кодексу України, однією з підстав виникнення господарських зобов`язань є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди, не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать.

Згідно з ст. 655 Цивільного кодексу України, за договором купівлі - продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 692 ЦК України, покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно приписів статей 525, 526 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Приписами статей 73, 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

27.05.2020 через канцелярію суду від позивача надійшла довідка № 313 від 26.05.2020, в якій останній вказує на те, що на підставі платіжного доручення № 566 від 02.03.2020 відповідачем здійснене часткове погашення заборгованості за отриманий на підставі Договору купівлі-продажу № 331 від 01.10.2019 товар в сумі 3 377,34 грн.

Таким чином, судом встановлено та підтверджено матеріалами справи, що після направлення позовної заяви до суду (вх. № позовної заяви 373/20 від 10.02.2020), відповідач перерахував позивачу, в рахунок погашення заборгованості 3 377,34 грн., а отже провадження у справі, в частині позовних вимог про стягнення заборгованості у розмірі 3 377,34 грн. підлягає закриттю, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з відсутністю предмету спору.

Проте, оскільки заборгованість відповідача в частині оплати переданого позивачем на підставі Договору купівлі-продажу № 331 від 01.10.2019 товару в сумі 8 000,00 грн., на час прийняття рішення лишається не сплаченою відповідачем, а розмір вказаної заборгованості відповідає фактичним обставинам справи, вимога позивача про стягнення з відповідача 8 000,00 грн. визнається судом правомірною та такою, що підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене вище, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Судовий збір відповідно до ст.ст. 123, 129 ГПК України, покладається судом на відповідача, оскільки часткове задоволення позовних вимог здійснено відповідачем після звернення позивача із позовною заявою до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 123, 129, 231, 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Закрити провадження у справі № 911/361/20 в частині вимог про стягнення 3 377,34 грн. заборгованості.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Вуд Пауер (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Щолківська, 11, код ЄДРПОУ 37284514) на користь державного підприємства ОСТЕРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП (17024, Чернігівська область, Козелецький район, смт. Десна, вул. Гнідаша, 2, код ЄДРПОУ 14304732) 8 000 (вісім тисяч) грн. 00 коп. заборгованості та 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст підписано - 22.06.2020.

Суддя О.О. Христенко

Дата ухвалення рішення 15.06.2020
Оприлюднено 24.06.2020

Судовий реєстр по справі 911/361/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 15.06.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.05.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.04.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 01.04.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 02.03.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 17.02.2020 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/361/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону