ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

23.06.2020 м. ДніпроСправа № 904/1938/15 (904/2525/20)

За позовом приватного акціонерного товариства "АТП-1" (01013, м. Київ, вул. Промислова, 1; ЄДРПОУ 03746384)

до Товарної біржі "Днепрофорвард" (49020, м. Дніпро, вул. Шевченка, 37; ЄДРПОУ 35740301)

третя особа: Публічне акціонерне товариство "АТП 13060" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Гладія О.В.

про визнання недійсними результатів аукціону

Суддя Владимиренко І.В.

Представники:

від позивача керівник Глазков В.М., наказ № 11-ос від 11.04.2019р.

від позивача представник Ткаченко В.М., ордер КС №682678 від 22.06.2020р.

від відповідача представник Мазур А.І., дов. № б/н від 01.04.2020р.

від третьої особи представник не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

12.05.2020р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-1" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товарної біржі "Днепрофорвард" про визнання недійсними результатів повторного аукціону, який проводився 18.10.2019р. Товарною біржею "Днепрофорвард" у справі про банкрутство № 904/1938/15 з продажу майна підприємства банкрута Публічного акціонерного товариства "АТП 13060", лот № 102, лот № 103.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 904/2525/20 передано для розгляду судді Панні С.П.

Ухвалою суду від 20.05.2020р. (суддя Панна С.П.) позовну заяву приватного акціонерного товариства "АТП-1" до Товарної біржі "Днепрофорвард", третьої особи: Публічного акціонерного товариства "АТП 13060" про визнання недійсними результатів аукціону передано для розгляду судді Владимиренку І.В. в межах справи про банкрутство № 904/1938/15.

Відповідно до розпорядження керівника апарату суду № 616 від 26.05.2020р. та витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, згідно положень статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 904/2525/20 та передано для розгляду судді Владимиренка І.В.

Ухвалою суду від 29.05.2020р. (суддя Владимиренко І.В.) прийнято позовну заяву у справі № 904/2525/20 за позовом приватного акціонерного товариства "АТП-1" до Товарної біржі "Днепрофорвард", третьої особи: Публічного акціонерного товариства "АТП 13060" про визнання недійсними результатів аукціону в межах справи № 904/1938/15 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АТП 13060" до розгляду. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 23.06.2020р.

17.06.2020р. до суду від ліквідатора Публічного акціонерного товариства "АТП 13060" Гладія О.В. надійшла заява про закриття провадження у справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, у зв"язку з відсутністю предмета спору. Крім того, ліквідатор просив суд визнати поважною його неявку у судове засідання у зв"язку із знаходженням на лікарняному. Судом заява прийнята до розгляду.

17.06.2020р. до суду від відповідача надійшла заява про залишення позову без розгляду на підставі п. 3 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України. Судом заява прийнята до розгляду.

23.06.2020р. до суду від позивача надійшли пояснення по суті спору. Судом пояснення прийняті до відома.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 23.06.2020р. матеріали справи та заяву ліквідатора Гладія О.В. про визнання поважною його неявку у судове засідання, заслухавши думку представників позивача та відповідача, господарський суд дійшов такого висновку.

Згідно ч.2 ст.202 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Відповідно до ч.1 ст.216 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; вирішує заяви та клопотання учасників справи; направляє судові доручення; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; вирішує питання про колегіальний розгляд справи; призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Таким чином, для належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання з огляду на неможливість виконання завдання підготовчого провадження та вчинення всіх, передбачених частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, процесуальних дій, а також з метою надання можливості сторонам скористатися своїми процесуальними правами, визначеними статями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ч.2 ст.182, п.3 ч.2 ст.183, ст.ст. 202, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Відкласти підготовче засідання на 21.07.2020р. о 12:30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, в залі судових засідань № 2-201 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

До засідання подати:

позивачу - оригінали документів, доданих до позовної заяви (для огляду в судовому засіданні); відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу та ліквідатору Гладію О.В.; заперечення на заяву про закриття провадження у справі та заяву про залишення позову без розгляду; докази направлення копії заперечення відповідачу та ліквідатору Гладію О.В.; докази направлення копії пояснень від 22.06.2020р. відповідачу та ліквідатору Гладію О.В.;

відповідачу:

- відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову; докази направлення копії відзиву позивачу та ліквідатору Гладію О.В.;

- заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу та ліквідатору Гладію О.В.;

- заперечення на заяву про закриття провадження у справі; докази направлення копії заперечення позивачу та ліквідатору Гладію О.В.;

- докази направлення копії заяви про залишення позову без розгляду позивачу та ліквідатору Гладію О.В.;

третій особі - письмові пояснення на позов, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; заперечення на заяву про залишення позову без розгляду; докази направлення копії заперечення позивачу та відповідачу; докази направлення копії заяви про закриття провадження у справі позивачу та відповідачу;

сторонам:

- належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали підписано - 25.06.2020р.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя І.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 23.06.2020
Зареєстровано 25.06.2020
Оприлюднено 26.06.2020

Судовий реєстр по справі 904/1938/15 (904/2525/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.06.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.05.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.01.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 01.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 24.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.06.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.06.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.05.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону