Ухвала
від 24.06.2020 по справі 901/2493/13
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

25 червня 2020 року

м. Київ

Справа № 901/2493/13

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Мачульського Г.М. - головуючого, Кушніра І.В., Краснова Є.В.,

розглянувши матеріали касаційної скарги заступника прокурора Автономної Республіки Крим

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.04.2020

за позовом Сакського міжрайонного прокурора Автономної Республіки Крим в інтересах держави в особі Фонду державного майна України

до 1. Виконавчого комітету Сакської міської ради, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Санаторний комплекс "Саки", 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Парк-готель спа-ресорт "Саки", 4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Лінар`я-Саки", 5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Івелія", 6. Товариства з обмеженою відповідальністю "Оздоровчо-курортний центр "Саки", 7. Товариства з обмеженою відповідальністю "Порт Трейд Лтд",

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:

1. Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця", 2. Федерації професійних спілок України

про визнання недійсними рішень та визнання права власності,

ВСТАНОВИВ:

30.04.2020 (згідно вхідного реєстраційного номера та дати суду апеляційної інстанції) заступник прокурора Автономної Республіки Крим звернувся із касаційною скаргою на постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.04.2020 (повний текст постанови складено 21.04.2020) через апеляційний господарський суд до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11.05.2020 касаційну скаргу заступника прокурора Автономної Республіки Крим залишено без руху та надано строк для усунення недоліків, який не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху, а саме: надати до суду документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Ухвалу суду від 11.05.2020 отримано прокуратурою Автономної Республіки Крим - 15.06.2020, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером 0101615181480, а отже усунути недоліки скаржник мав у строк до 25.06.2020 включно.

19.06.2020 (згідно з поштовими відмітками на конверті) прокуратурою Автономної Республіки Крим направлено до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду лист про усунення недоліків касаційної скарги, до якого додано платіжне доручення № 434 від 16.04.2020 на суму 151 404,00 грн, яке підтверджує сплату судового збору за подання касаційної скарги у встановленому порядку та розмірі.

З огляду на те, що скаржником усунуто недоліки касаційної скарги у строк, встановлений судом, тому відповідно частини третьої статті 174 Господарського процесуального кодексу України вона вважається поданою у день первинного її подання та є такою, що відповідає вимогам статті 290 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 290 Господарського процесуального кодексу України у касаційній скарзі повинно бути зазначено підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 287 цього Кодексу підстави (підстав).

У касаційній скарзі заступник прокурора Автономної Республіки Крим зазначає, що підставою касаційного оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду від 15.04.2020 є порушення норм процесуального права, зокрема, статей 73, 74, 78, 86, 236 Господарського процесуального кодексу України та неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права, зокрема, статей 257, 261, 267 Цивільного кодексу України, без урахування висновків щодо застосування цих норми права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду (пункт 1 частини другої статтею 287 наведеного Кодексу).

За приписами частин першої, четвертої статті 294 Господарського процесуального кодексу України за відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі, в якій повідомляється про дату, час і місце розгляду скарги, а також про витребування матеріалів справи. В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження та строк для подання учасниками справи відзиву на касаційну скаргу.

З огляду на зміст касаційної скарги заступник прокурора Автономної Республіки Крим та додані до неї матеріали, ураховуючи їх відповідність вимогам параграфу 1 глави 2 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України, Суд дійшов висновку про відкриття касаційного провадження у справі № 901/2493/13 з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України та відповідно до частини третьої статті 301 вказаного Кодексу здійснити розгляд даної справи у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. При цьому доводи касаційної скарги по суті буде розглянуто Судом під час касаційного перегляду оскаржених судових рішень.

Разом з тим, слід зауважити щодо безпідставності обґрунтування касаційної скарги у даній справі посиланням на підпункт "в" пункту 2 частини третьої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, зокрема, що зазначена справа підлягає касаційному оскарженню, оскільки становить значний суспільний інтерес, виходячи з того, що зазначені положення застосовуються до судового рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які відповідно до пункту 2 частини третьої статті 287 вказаного Кодексу не підлягають касаційному оскарженню, крім випадків, зазначених у підпунктах "а", "б", "в", "г" пункту 2 частини третьої цієї статті.

В той же час, судові рішення у даній справі не віднесені до категорії малозначних відповідно до частини п`ятої статті 12 Господарського процесуального кодексу України; предмет позову у справі не має вартісної оцінки, тому відповідно до статті 247 Господарського процесуального кодексу України справа розглядалась у порядку загального позовного провадження, а отже рішення у цій справі не можуть бути оскаржені на підставі частини третьої статті 287 вказаного Кодексу.

З огляду на зазначене та враховуючи, що підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у випадках, визначених пунктами 1, 2, 3, 4 частини другої статті 287 вказаного Кодексу, тому відсутні правові підстави для відкриття провадження у даній справі з підстав, визначених пунктом 2 частини третьої статті 287 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно із статтею 295 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції в ухвалі про відкриття касаційного провадження.

Оскільки подання відзиву на касаційну скаргу в письмовій формі є правом учасників справи, у разі реалізації такого права суд касаційної інстанції встановлює відповідний строк для подання зазначеного відзиву.

Водночас, Судом враховано, що постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу "COVID - 19" з 12.03.2020 до 03.04.2020 на усій території України установлено карантин, який з урахуванням внесених змін та доповнень до вказаної постанови, продовжено до 22.05.2020.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", із змінами і доповненнями, дію карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, продовжено з 22.05.2020 до 31.07.2020.

Разом з тим, пунктом 11 Закону України №540-ІХ від 30.03.2020 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", який набув чинності 02.04.2020, розділ X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України доповнено пунктом 4 такого змісту, зокрема, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтею 306 Господарського процесуального кодексу України, судового розгляду справи продовжуються на строк дії такого карантину, а строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Ураховуючи викладене, з метою дотримання принципу розумності строків розгляду справи, та з урахуванням наведених рекомендацій уповноважених суб`єктів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, суд касаційної інстанції вважає за доцільне призначити розгляд касаційної скарги у цій справі на 05.08.2020.

Керуючись статтями 234, 287-290, 294, 295, 301 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою заступника прокурора Автономної Республіки Крим на постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.04.2020 у справі № 901/2493/13.

2. Призначити касаційну скаргу до розгляду у відкритому судовому засіданні на 05 серпня 2020 року об 11:00 год. у приміщенні Касаційного господарського суду за адресою м. Київ, вул. О.Копиленка, 6, в залі судових засідань № 10 (кабінет № 332).

3. У разі, якщо учасник справи скористається наданим статтею 295 Господарського процесуального кодексу України правом подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу, такий відзив та докази надсилання його копій і доданих до нього документів іншим учасникам справи, має бути поданий до Касаційного господарського суду (01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6) у строк до 03.08.2020.

4. Рекомендувати учасникам справи всі необхідні документи надавати суду в електронному виді на електронну адресу kgs@supreme.court.gov.ua із застосуванням власного електронного підпису, з урахуванням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

5. Довести до відома учасників справи, що явка їх представників у судове засідання не є обов`язковою.

6. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://supreme.court.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий Г.М. Мачульський

Судді І.В. Кушнір

Є.В. Краснов

Дата ухвалення рішення24.06.2020
Оприлюднено25.06.2020

Судовий реєстр по справі —901/2493/13

Ухвала від 01.09.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Мачульський Г.М.

Ухвала від 04.08.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Мачульський Г.М.

Ухвала від 24.06.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Мачульський Г.М.

Ухвала від 10.06.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Мачульський Г.М.

Постанова від 14.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Ухвала від 17.03.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Ухвала від 02.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Ухвала від 22.12.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні