ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2020 року м. Київ № 640/5079/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: судді Бояринцевої М.А., розглянувши у порядку спрощеного провадження адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "ЛІНК-МЕДИТАЛ" до треті особи, Антимонопольного комітету України які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Комунальний заклад Львіської обласної ради "Львівська обласна клінічна лікарня", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАВІТА" провизнання протиправним та скасування рішення, ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю ЛІНК-МЕДИТАЛ (далі - позивач та/або ТОВ ЛІНК-МЕДИТАЛ ) з позовом до Антимонопольного комітету України (далі - відповідач та/або АМК України), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Комунального закладу Львівської обласної ради Львівська обласна клінічна лікарня (далі - третя особоа-1 та/або КЗ Львівської обласної ради Львівська обласна клінічна лікарня ), товариства з обмеженою відповідальністю ДІАВІТА (далі - тертя особа-2 та/або ТОВ "ДІАВІТА" ) та просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель №1843-р/пк-пз від 20.02.2019 року.

Мотивуючи позовні вимоги позивач зазначає, що внаслідок прийняття відповідачем рішення №1843-р/пк-пз від 20.02.2019 року порушено право ТОВ ЛІНК-МЕДИТАЛ на належну участь у процедурі закупівлі та право на укладання договору як її переможець. Окрім цього, позивач зазначає, що висновки покладені в основу рішення №1843-р/пк-пз від 20.02.2019 року не відповідають фактичним обставинам справи.

Представником відповідача подано відзив на позовну заяву, у якому останній заперечує проти задоволення адміністративного позову та стверджує про правомірність прийнятого ним рішення. Окрім цього, АМК України у відзиві на позовну заяву вказав, що згідно протоколу засідання тендерного комітету Комунального закладу Львівської обласної ради Львівська обласна клінічна лікарня від 20.03.2019 року прийнято рішення про відміну процедури закупівлі, у зв`язку із відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг.

Представниками третіх осіб відношення до позову не висловлено, заяв та клопотань до суду не надходило.

Справа вирішується на підставі наявних в ній матеріалів.

Розглянувши подані матеріали, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті судом звертає увагу на наступне.

Товариством з обмеженою відповідальністю ЛІНК-МЕДИТАЛ подано до Антимонопольного комітету України через електронну систему закупівель скаргу від 01.02.2019 року № UА-2018-12-28-000443-с.b1 щодо порушення комунальним закладом Львівської обласної ради Львівська обласна клінічна лікарня (надалі - Замовник) порядку проведення процедури закупівлі за предметом ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму , оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UА-2018-12-28-000443-С (надалі - Процедури закупівлі).

Рішенням Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель №1843-р/пк-пз від 20.02.2019 року відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю ЛІНК-МЕДИТАЛ у задоволенні скарги від 01.02.2019 року № UА-2018-12-28-000443-с.b1 (далі - оскаржуване та/або спірне рішення).

Вирішуючи спір по суті суд керується положеннями чинного законодавства та звертає увагу на наступне.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади установлює Закон України Про публічні закупівлі від 25.12.2015 року №922-VIII, метою якого є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції (далі - Закон №922-VIII).

У відповідності до положень частини 1 статті 3 Закону №922-VIII закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Згідно із статтею 5 Закону №922-VIII вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.

Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.

Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Частиною 1 статті 12 Закону №922-VIII визначено, що закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; конкурентний діалог; переговорна процедура закупівлі.

Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель (ч. 1 ст. 14 Закону №922-VIII).

Згідно із частиною 1 статті 18 Закону №922-VIII скарга до органу оскарження подається суб`єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель. Після розміщення скарги суб`єктом оскарження в електронній системі закупівель скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка. Скарга разом з реєстраційною карткою в день розміщення суб`єктом оскарження автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Реєстраційна картка скарги повинна містити таку інформацію: дата та час подання скарги суб`єктом оскарження в електронній системі закупівель; номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання; номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на веб порталі Уповноваженого органу.

Скарга повинна містити таку інформацію: найменування замовника рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються; ім`я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб`єкта оскарження; підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати; обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи; вимоги суб`єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи та матеріали в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника, та документ про здійснення оплати за подання скарги до органу оскарження.

Відразу після внесення до реєстру скарг скарга з супровідними документами та її реєстраційна картка автоматично надсилаються органу оскарження та замовнику.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата. Розмір плати визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно із частиною 9 статті 18 Закону №922-VIII орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження виключно на його засіданнях.

Орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів і спеціалістів, які не можуть бути пов`язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Суб`єкт оскарження та замовник можуть надавати висновки експертів і спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оприлюднюються в електронній системі закупівель та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.

Положенням частини 10-12 статті 18 Закону №922-VIII визначено, що орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження виключно на його засіданнях.

Орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів і спеціалістів, які не можуть бути пов`язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Суб`єкт оскарження та замовник можуть надавати висновки експертів і спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оприлюднюються в електронній системі закупівель та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.

Орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рішення, у якому зазначаються: висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі; висновок органу оскарження про задоволення скарги повністю чи частково або про відмову в її задоволенні; підстави та обґрунтування прийняття рішення; у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково - зобов`язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника.

Рішення органу оскарження містить таку інформацію: найменування органу оскарження; короткий зміст скарги; мотивувальну частину рішення; резолютивну частину рішення; строк оскарження рішення.

Протягом одного робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження в електронній системі закупівель надає інформацію про резолютивну частину рішення та протягом трьох робочих днів з дня його прийняття розміщує рішення в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарги відразу після розміщення в електронній системі автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу і надсилається суб`єкту оскарження та замовнику.

Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов`язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб`єктом оскарження, замовником у судовому порядку протягом 30 днів з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель.

При цьому, в розрізі приписів частини 3 статті 8 Закону №922-VIII Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов`язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії (колегій) приймаються від імені Антимонопольного комітету України.

Постійно діюча адміністративна колегія (колегії) Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Голова постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України повинен мати вищу освіту.

Член постійно діючої адміністративної колегії (колегій), який є пов`язаною особою із суб`єктом оскарження або замовником, не може брати участі в розгляді та прийнятті рішень щодо такої скарги і повинен бути замінений на час розгляду і прийняття рішення щодо такої скарги іншим державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, що визначається Головою Антимонопольного комітету України.

Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії (колегій) встановлюється відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет України", якщо інше не встановлено цим Законом.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем подано до Антимонопольного комітету України скаргу від 01.02.2019 року № UА-2018-12-28-000443-с.b1, за наслідком розгляду якої відповідачем прийнято рішення про відмову у її задоволенні.

Зі змісту скарги позивача слідує, що ним зазначалось про порушення третьою особою-1 порядку проведення Процедури закупівлі та просив, зокрема, зобов`язати останнього скасувати рішення про визначення переможця Процедури закупівлі.

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Згідно із частиною 1 статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 4 КАС України позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду, а також суб`єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до адміністративного суд.

Поряд з цим, частина 1 статті 5 КАС України передбачає, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси.

Аналіз наведеного дає суду підстави дійти до висновку, що особа може звернутися до адміністративного суду з позовом про визнання неправомірними дій суб`єкта владних повноважень лише в тому випадку, якщо такі дії безпосередньо впливають на її права, свободи та інтереси у сфері публічно-правових відносин.

Тобто, особа наділена правом оскаржити до суду не будь-які рішення суб`єкта владних повноважень, які на її думку, були прийняті з порушень вимог закону, а лише ті, що мають безпосереднє відношення до особи, яка подала адміністративний позову.

Судом встановлено, що спірне рішення АМК України прийнято в рамках Предмету закупівлі ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму , оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UА-2018-12-28-000443-С.

Згідно із протоколом засідання тендерного комітету Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради Львівська обласна клінічна лікарня від 20.03.2019 року вирішено відмінити відкриті торги на закупівлю 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (CRV) (Витратні медичні матеріали для перитонеального діалізу одночасне забезпечення ПАПД- _40_ хворих) у зв`язку із відсутністю потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до частини 1 статті 32 Закону України про публічні закупівлі (оголошення № UА-2018-12-28-000443-С).

Враховуючи наведене суд констатує, що станом на час розгляду справи відкриті торги, оголошення № UА-2018-12-28-000443-С відмінено. Таким чином, оскаржуване рішення на даний час не може порушувати права та охоронювані законом інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю ЛІНК-МЕДИТАЛ , з огляду на обставини відміни відкритих торгів.

При цьому суд звертає увагу, що відкриті торги відмінено ще до подання позовної заяви, яка надійшла до суду 26.03.2019 (позов датовано 25.03.2019).

Частиною 1 статті 73 КАС України встановлено, що предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно з частиною 1 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищенаведене в сукупності, повно та всебічно проаналізувавши матеріали справи та надані докази, суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволенні адміністративного позову.

Оскільки адміністративний позов не підлягає до задоволення, відсутні підстави для стягнення з відповідача на користь позивача сплаченого ним судового збору.

Керуючись статтями 2, 72, 73, 77, 139, 143, 243-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

В задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю ЛІНК-МЕДИТАЛ (02098, м. Київ, вул. Березняківська, б. 29, літера А) до Антимонопольного комітету України (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, б. 45, код ЄДРПОУ 00032767), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Комунального закладу Львівської обласної ради Львівська обласна клінічна лікарня (79010, Львівська область, місто Львів, вул. Чернігівська, б. 7, код ЄДРПОУ 01996711), товариства з обмеженою відповідальністю ДІАВІТА (02098, м. Київ, вул. Березняківська, б. 29, код ЄДРПОУ 39246308) відмовити.

Рішення набирає законної сили в порядку передбаченому ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства та може бути оскаржено в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295-297 КАС України.

Суддя М.А. Бояринцева

Дата ухвалення рішення 06.07.2020
Зареєстровано 07.07.2020
Оприлюднено 08.07.2020

Судовий реєстр по справі 640/5079/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 06.07.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 08.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 05.04.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Судовий наказ від 15.03.2019 Київський районний суд м.Харкова Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону