КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

Постанова

Іменем України

08 липня 2020 року

м. Київ

справа № 587/354/19

провадження № 61-13309св19

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого - Ступак О. В.,

суддів: Гулейкова І. Ю. , Погрібного С. О., Усика Г. І. (суддя-доповідач),

Яремка В. В.,

учасники справи:

позивач - ОСОБА_1 ,

відповідач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" ,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю АГРОФІРМА СЕВЕРИНІВСЬКА на постанову Сумського апеляційного суду від 10 червня 2019 року у складі колегії суддів: Кононенко О. Ю., Криворотенка В. І., Ткачук С. С.,

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог

У лютому 2019 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю АГРОФІРМА СЕВЕРИНІВСЬКА (далі - ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" , орендар) про розірвання договорів оренди землі.

На обгрунтування позовних вимог зазначав, що він є власником земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 3,3603 га, кадастровий номер 5924786900:11:002:0108, та 1/2 частини земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 3,3570 га, кадастровий номер 5924786900:11:003:0102, розташованих на території Северинівської сільської ради Сумського району Сумської області.

12 червня 2017 року між ним та ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" укладений договір оренди землі, за умовами якого він передав земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 3,3603 га, кадастровий номер 5924786900:11:002:0108, в оренду ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" строком на 10 років.

За умовами договору (пункт 13.3.) орендодавець має право розірвати договір достроково, надіславши орендарю заяву про намір достроково припинити договір не менш ніж за 90 днів до бажаного припинення договору.

21 листопада 2018 року він повідомив орендаря про своє бажання достроково розірвати договір оренди землі від 12 червня 2017 року, а також свій намір достроково розірвати договір оренди землі від 29 жовтня 2015 року, за умовами якого він, та співвласник земельної ділянки - ОСОБА_2 , передали земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 3,3570 га, кадастровий номер 5924786900:11:003:0102, в оренду ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" строком на 10 років.

Посилаючись на те, що відповідач, у порушення умов укладених між ними договорів оренди землі, безпідставно відмовив у задоволенні його вимоги про їх дострокове розірвання, позивач просив розірвати: договір оренди землі

від 12 червня 2017 року, укладений між ним та ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" , з поверненням йому земельної ділянки, та договір оренди землі від 29 жовтня 2015 року, укладений між ним та ТОВАгрофірма Северинівська , з поверненням йому 1/2 частини земельної ділянки.

Короткий зміст рішення суду першої інстанцій

Рішенням Сумського районного суду Сумської області від 17 квітня 2019 року у задоволенні позову ОСОБА_1 відмовлено.

Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що пунктом 13.4 договорів оренди землі, сторони передбачили, що розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається виключно у випадку систематичного ухилення орендаря від виплати орендної плати, в інших випадках розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається. Зазначена умова договорів оренди земельної ділянки кореспондується з положеннями частини четвертої статті 31 Закону України Про оренду землі , якою визначено, що розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором, та пунктом 38 Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220. Установивши, що ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" належно виконує умови договорів оренди землі, суд першої інстанції зазначив про відсутність підстав для їх розірвання в односторонньому порядку за ініціативою орендодавця.

Короткий зміст рішення суду апеляційної інстанції

Постановою Сумського апеляційного суду від 10 червня 2019 року апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволено, рішення Сумського районного суду Сумської області від 17 квітня 2019 року в частині вирішення позовних вимог

ОСОБА_1 про розірвання договору оренди землі від 12 червня 2017 року скасовано та ухвалено у цій частині нове судове рішення.

Розірвано договір оренди земельної ділянки площею 3,3603 га, кадастровий номер 5924786900:11:002:0108, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Северинівської сільської ради Сумського району Сумської області, укладений між ОСОБА_1 та ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" , зареєстрований у реєстрі 20 вересня 2017 року (номер запису про інше речове право 22497585), з поверненням земельної ділянки власнику.

Вирішено питання розподілу судових витрат.

Судове рішення мотивовано тим, що відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції не врахував, що розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку можливе відповідно до пункту 13.3. договору оренди землі від 12 червня 2017 року, укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" , яким сторони передбачили, що дія договору припиняється шляхом його розірвання, зокрема у разі бажання орендодавця розірвати договір оренди землі достроково, та за умови направлення ним орендарю заяви про намір достроково припинити договір у строк не менш ніж за 90 днів до бажаного припинення договору, а тому висновки суду першої інстанції про те, що орендодавець може достроково розірвати договір оренди землі лише у випадку систематичного ухилення орендаря від виплати орендної плати, не грунтуються на умовах договору.

Узагальнені доводи касаційної скарги та аргументів інших учасників справи

У липні 2019 року до Верховного Суду надійшла касаційна скарга ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" , у якій заявник просив скасувати постанову Сумського апеляційного суду від 10 червня 2019 року та залишити в силі рішення Сумського районного суду Сумської області від 17 квітня 2019 року, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

Касаційна скарга мотивована посиланням на те, що скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове судове рішення про задоволення позовних вимог ОСОБА_1 у частині вимог про розірвання договору оренди землі

від 12 червня 2017 року, апеляційний суд керувався виключно пунктом 13.3. договору, без його взаємозв`язку з іншими умовами припинення договору оренди землі, погодженими сторонами у розділі 13 договору, зокрема не звернув увагу, що пунктом 13.4 договору оренди, як єдину підставу для одностороннього розірвання договору, сторони визначили систематичне ухилення орендаря від виплати орендної плати, та вказали про недопущення розірвання договору в односторонньому порядку в інших випадках.

У серпні 2019 року до Верховного Суду надійшов відзив ОСОБА_1 , у якому він просив у задоволенні касаційної скарги ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" , та залишити без змін постанову Сумського апеляційного суду від 10 червня

2019 року, посилаючись на законність та обгрунтованість оскаржуваного судового рішення.

Рух справи у суді касаційної інстанції

Відповідно до статті 388 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України), який набрав чинності з 15 грудня 2017 року, судом касаційної інстанції є Верховний Суд.

Ухвалою Верховного Суду від 03 вересня 2019 року відкрито касаційне провадження та витребувано справу із суду першої інстанції.

Ухвалою Верховного Суду від 15 червня 2020 року справу призначено до судового розгляду колегією у складі п`яти суддів в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у ній матеріалами.

Згідно з частиною другою статті 389 ЦПК України (у редакції, чинній на час подання касаційної скарги) підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до вимог частини першої статті 400 ЦПК України (у редакції, чинній на час подання касаційної скарги) під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Рішення суду першої інстанції у частині вирішених позовних вимог

ОСОБА_1 про розірвання укладеного між сторонами договору оренди землі від 29 жовтня 2015 року в апеляційному порядку не оскаржувалося, а тому у касаційному порядку не переглядається.

Фактичні обставини справи, встановлені судами попередніх інстанцій

Судами попередніх інстанцій установлено, що ОСОБА_1 є власником земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 3,3603 га, кадастровий номер 5924786900:11:002:0108, розташованої на території Северинівської сільської ради Сумського району Сумської області.

12 червня 2017 року між ОСОБА_1 та ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" укладений договір оренди зазначеної земельної ділянки строком на 10 років, зі сплатою орендної плати у розмірі 9 730,62 грн (8 процентів від нормативної грошової оцінки земельної ділянки у розмірі 121 635,80 грн). 20 вересня

2017 року державним реєстратором Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області Іваній М. В. зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право оренди ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 3,3603 га , кадастровий номер 5924786900:11:002:0108, розташованої на території Северинівської сільської ради Сумського району Сумської області.

Відповідно до пункту 13.3. договору, його дія припиняється шляхом розірвання за:

- взаємного згодою сторін;

- разі бажання орендодавця розірвати договір достроково, орендодавець повинен надіслати орендарю заяву про намір достроково припинити договір не менш як за 90 днів до бажаного припинення договору. Заява повинна бути відправлена поштою з листом-повідомленням;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін;

- унаслідок невиконання другою стороною обов`язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом та цим договором.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається виключно у випадку систематичного ухилення орендаря від виплати орендної плати, в інших випадках розірвання договору оренди в односторонньому порядку не допускається (пункт 13.4. договору).

22 грудня 2017 року між ОСОБА_1 та ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" укладена додаткова угода № 1, за умовами якої сторони погодили збільшення орендної плати до 13 379,94 грн, що становить 11 процентів від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Заборгованість ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" з виплати орендної плати ОСОБА_1 за договором оренди землі від 12 червня 2017 року, відсутня.

21 листопада 2018 року ОСОБА_4 через приватного нотаріуса Сумського районного нотаріального округу Висєканцеву Т. С. звернувся до ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" із заявою у якій повідомив про своє бажання достроково припинити дію договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод до них, зокрема дію договору оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 3,3603 га , кадастровий номер 5924786900:11:002:0108, розташованої на території Северинівської сільської ради Сумського району Сумської області, посилаючись на те, що право орендодавця на дострокове розірвання в односторонньому порядку договору оренди землі, передбачене пунктом 13.3. договору.

У повідомленні від 17 грудня 2018 року вих. № 302 ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" зазначило про неможливість розірвання в односторонньому порядку договору оренди землі, оскільки товариство належно виконує умови договору оренди землі в частині виплати орендної плати, тоді як відповідно до пункту 13.4 договору оренди землі, розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається виключно у випадку систематичного ухилення орендаря від виплати орендної плати, в інших випадках розірвання договору оренди в односторонньому порядку не допускається.

Позиція Верховного Суду та нормативно-правове обгрунтування

Вивчивши матеріали справи, доводи касаційної скарги та відзиву на неї, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що касаційна скарга ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з частиною першою статті 626 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків.

Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (частина перша статті 627 ЦК України). Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов 'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною четвертою статті 124 Земельного кодексу України (далі - ЗК України) передбачено, що передача в оренду земельних ділянок, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.

Відповідно до частини другої статті 792 ЦК України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом, зокрема ЗК України, Законом України Про оренду землі .

Згідно зі статтею 13 Закону України Про оренду землі договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

За загальним правилом, передбаченим частиною першою, третьою статті 651 ЦК України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Згідно зі статтею 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 31 Закону України

Про оренду землі договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

Аналіз статей 525, 651 ЦК України та статті 31 Закону України Про оренду землі свідчить про те, що чинним законодавством передбачається можливість розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку у разі, якщо це передбачено умовами такого договору.

Установивши, що за умовами договору оренди землі (пункт 13.4.), розірвання зазначеного договору в односторонньому порядку допускається виключно у випадку систематичного ухилення орендаря від виплати орендної плати, в інших випадках розірвання договору оренди землі в одностронньому порядку не допускається та, що матеріали справи не містять доказів на підтвердження неналежного виконання ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" умов договору в частині виплати орендодавцю орендної плати, суд першої інстанції дійшов обгрунтованого висновку про відсутність визначених договором підстав для розірвання договору оренди землі від 12 червня 2017 року в односторонньому порядку за ініціативою орендодавця.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове судове рішення про задоволення позовних вимог ОСОБА_1 в частині вимог про розірвання договору оренди землі від 12 червня 2017 року, суд апеляційної інстанції виходив з того, що відповідно до пункту 13.3. договору оренди землі, розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку за ініціативою орендодавця допускається. Умовою розірвання в одностронньому порядку договору є направлення орендодавцем орендарю заяви про намір достроково припинити договір не менш ніж за 90 днів до бажаного припинення договору.

Зазначені висновки апеляційного суду не відповідають фактичним обставинам справи, та є помилковими, виходячи з такого.

За змістом частини першої статті 637 ЦК України тлумачення умов договору здійснюється відповідно до статті 213 цього Кодексу.

Згідно із частиною третьою зазначеної норми, при тлумаченні змісту правочину беруться до уваги однакове для всього змісту правочину значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів. Якщо буквальне значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів не дає змоги з`ясувати зміст окремих частин правочину, їхній зміст встановлюється порівнянням відповідної частини правочину зі змістом інших його частин, усім його змістом, намірами сторін.

У розумінні наведених положень закону тлумаченням правочину є встановлення його змісту відповідно до волевиявлення сторін при його укладенні, усунення суперечностей та прогалин у трактуванні його положень.

Підставою для тлумачення судом угоди є наявність спору між сторонами угоди щодо її змісту, невизначеність і незрозумілість буквального значення слів, понять і термінів тексту всієї угоди або її частини, що не дає змоги з`ясувати дійсний зміст угоди або її частини, а волевиявлення сторони правочину не дозволяє однозначно встановити її намір, тлумачення не може створювати, а лише роз`яснює наявні умови угоди.

Метою тлумачення правочину є з`ясування змісту його окремих частин, який становить права та обов`язки сторін, а тому його тлумачення необхідно розуміти як спосіб можливості виконання сторонами умов правочину.

Потреба у тлумаченні правочину виникає у зв`язку з неповнотою або недостатньою ясністю окремих його умов. Саме тому при тлумаченні правочину судам насамперед належить брати до уваги однакове для всього змісту правочину буквальне значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів, вжитих у правочині.

Оскільки буквальне значення змісту пункту 13.3. договору оренди землі не дає змоги з`ясувати справжню волю сторін щодо можливості розірвання договору в односторонньому порядку за ініціативою орендодавця, зміст зазначеного пункту договору, за правилами частини третьої статті 213 ЦК України, має встановлюватися, як правильно зазначив суд першої інстанції, у системному тлумаченні з іншими частинами договору, зокрема пунктом 13.4 договору, у якому сторони вказали на неможливість розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку, крім як у випадку систематичного ухилення орендаря від виплати орендної плати.

Закріплене у пункті 13.4 договору оренди землі, положення про заборону розірвання договору оренди землі узгоджується як зі змістом пункту 38 Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220, так і в цілому з метою правочину, якою для орендаря є платне користування земельною ділянкою для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (пункти 5.1., 5.2.), а для орендодавця - отримання орендної плати від орендаря за користування земельною ділянкою на чітко визначених умовах договору.

Особливістю ведення сільськогосподарського виробництва на земельній ділянці є його сезонність, внесення значних капіталовкладень у процес виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема у поліпшення родючості грунтів, придбання посівного матеріалу, обробіток землі з дотриманням сівозмін, боротьба зі шкідниками та бур`янами, переробка, зберігання та реалізація продукції, що залежить в тому числі від погодних умов, а тому крім іншого потребує плановості та передбачуваності, а тому з метою забезпечення гарантій стабільного і передбачуваного сільськогосподарського виробництва та убезпечення можливих ризиків і збитків, пунктом 13.4 сторони передбачили право на розірвання орендодавцем договору в односторонньому порядку виключно у випадку порушення його права на отримання орендної плати, у разі систематичного ухилення орендаря від її виплати.

Системне тлумачення умов договору оренди землі від 12 червня 2017 року, викладених у розділі 13 Зміна умов договору і припинення його дії дає підстави для висновку, що суд першої інстанції дійшов обгрунтованих висновків, що розірвання зазначеного правочину за ініціативою орендодавця можливе лише за умови систематичного ухилення орендаря від виплати орендної плати, що за встановлених обставин відсутності заборгованості ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" перед позивачем з виплати орендної плати, є підставою для відмови у задоволенні вимог ОСОБА_1 про розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку.

Висновки Верховного Суду за результатами розгляду касаційної скарги

Відповідно до частини першої статті 413 ЦПК України суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково, і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.

Ураховуючи, що апеляційний суд помилково скасував рішення суду першої інстанції, яке відповідає вимогам закону, постанова Сумського апеляційного суду від 10 червня 2019 року підлягає скасуванню, із залишенням у силі рішення Сумського районного суду Сумської області від 17 квітня 2019 року.

Щодо розподілу судових витрат

Відповідно до підпункту в пункту 4 частини першої статті 416 ЦПК України суд касаційної інстанції повинен вирішити питання про розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції.

Ураховуючи, що касаційна скарга ТОВ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" підлягає задоволенню, сплачений за її подання судовий збір у розмірі 1 536,80 грн підлягає стягненню з ОСОБА_1 на користь товариства.

Керуючись статтями 400 , 409 , 413 , 415 , 416 ЦПК України , Верховний Суд у складі колегії суддів Першої палати Касаційного цивільного суду,

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю АГРОФІРМА СЕВЕРИНІВСЬКА задовольнити.

Постанову Сумського апеляційного суду від 10 червня 2019 року скасувати, рішення Сумського районного суду Сумської області від 17 квітня 2019 року залишити в силі.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Рогізне Сумського району Сумської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса місця зареєстрованого проживання: АДРЕСА_1 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю АГРОФІРМА СЕВЕРИНІВСЬКА (код ЄДРПОУ 30879975, адреса місцезнаходження: вулиця Гагаріна 1а, село Северинівка, Сумський район, Сумська область) судовий збір, сплачений за подання касаційної скарги, у розмірі 1 536,80 грн.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий О. В. Ступак

Судді: І. Ю. Гулейков

С. О. Погрібний

Г. І. Усик

В. В. Яремко

Дата ухвалення рішення 08.07.2020
Оприлюднено 23.07.2020

Судовий реєстр по справі 587/354/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.07.2020 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 15.06.2020 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 03.09.2019 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 29.07.2019 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Постанова від 10.06.2019 Сумський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 10.06.2019 Сумський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 27.05.2019 Сумський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 27.05.2019 Сумський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 17.04.2019 Сумський районний суд Сумської області Цивільне
Ухвала від 28.03.2019 Сумський районний суд Сумської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 587/354/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону