ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2020 р.м. ХарківСправа № 5023/10655/11 (922/1379/20)

Господарський суд Харківської області у складі:

головуючий суддя Усатий В.О.

судді: Яризько В.О. , Савченко А.А.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши справу

за позовом Державне підприємство "Завод ім.В.О. Малишева" до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУТМАРК-УКРАЇНА", м. Дніпро про стягнення коштів в межах справи про банкрутство ДП "Завод імені В.О. Малишева" №5023/10655/11 за участю :

представника позивача - Бабки С.А.,

представника позивача - Любімого О.М.,

представника відповідача- Смірнової Ю.В.

ВСТАНОВИВ:

До суду 05.05.2020 надійшла позовна заява Державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева" (вх. 1379/20), в якій просить суд стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ВУТМАРК-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 3811432; ІПН 381143204667, рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ "Марфін Банк", МФО 328168) на користь Державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева" (код № 200115228, ІПН 143156220397, 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 126, UA НОМЕР_2 АБ "Укргазюанк", м. Київ, Україна):

- пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, що становить суму 1 080 341,90 грн;

- штраф у розмірі 7% за порушення строків виконання зобов`язання, що триває понад 30 днів, що становить суму 174636,00 грн;

- судовий збір 18824,67 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов укладеного між сторонами договору поставки № Д-27-648 від 25.10.2016.

Ухвалою суду від 25.05.2020 прийнято позовну заяву (вх. 922/1379/20) до розгляду в межах справи про банкрутство 5023/10655/11, відкрито провадження у справі № 922/1379/20, призначено справу до розгляду в підготовчому провадженні на 23.06.2020.

12.06.2020 на адресу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Вутмарк- Україна" надійшла зустрічна позовна заява (вх. № 13287 від 12.06.2020) про стягнення заборгованості в сумі 1 042 244, 28 грн.

Ухвалою суду від 15.06.2020 прийнято зустрічну позовну заяву для спільного розгляду з первісним позовом, вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом, призначено засідання для спільного розгляду зустрічного позову разом з первісним на 23.06.2020.

19.06.2020 від ДП "Завод ім. В.О. Малишева" надійшло клопотання (вх. № 13910) про відкладення розгляду справи.

Крім того, 19.06.2020 від ТОВ "Вутмарк Україна" надійшов відзив (вх. № 13934) на позовну заяву, в якому відповідач за первісним позовом просить суд зменшити належні до стягнення штрафні санкції до розміру встановленому ст.ст. 231,232 ГК України (за 6 місяців прострочення поставки).

Ухвалою-повідомленням від 23.06.2020 підготовче засідання було відкладено на 15.07.2020 р.

30.06.2020 від ДП "Завод ім. В.О. Малишева" надійшла відповідь на відзив на первісну позовну заяву (вх.№ 14695), в якому зазначає, що прохання відповідача про зменшення розміру штрафних санкцій по своїй суті стосується зменшення строків позовної давності, а не розміру штрафних санкцій.

15.07.2020 на адресу суду від ТОВ "Вутмарк Україна" надійшли додаткові заперечення (вх.№ 16188), в яких відповідач за первісним позовом просить прийняти до уваги приписи Великої Палати Верховного суду щодо правильності застосування норм чинного законодавства та визначити суму штрафних санкцій первинної позовної заяви 498 961 грн.

Суд зазначає, що протягом розгляду справи, відзиву на застрічний позов від відповідача не надходило.

У судовому засіданні було оголошено про закриття підготовчого провадження та перехід до розгляду справи по суті.

Розглянувши матеріали первісної позовної заяви, заслухавши вступне слово представників сторін, з`ясувавши обставини справи та дослідивши подані суду докази, перевіривши відповідність доводів сторін фактичним обставинам справи, судом встановлено наступне.

25.10.2016 між Державним підприємством "Завод імені В.О. Малишева" (надалі-Покупець , позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю "ВУТМАРК-УКРАЇНА" (надалі-Постачальник, відповідач) укладено Договір поставки №Д-27-648 дп (далі- Договір), у відповідності до умов якого Постачальник зобов`язався передати у власність Покупцю, а Покупець у порядку й на умовах, передбачених даним Договором зобов`язався прийняти та оплатити товарно-матеріальні цінності, надалі за текстом - "Товар", асортимент, комплектність, кількість та вартість якого визначається Сторонами окремо в специфікаціях або листах, що є невід`ємними частинами Договору (п.1.1. Договору).

Відповідно до п.1.2. Договору поставка товару відбувається партіями, для погодження асортименту, комплектності, кількості та вартості кожної партії товару сторони складають та підписують окрему специфікацію або обмінюються листами, що мають в обов`язковому порядку містити посилання на цей Договір та бути підписані уповноваженими представниками сторін.

Сторонами укладено Специфікацію №11 05.09.2017 р., в якій вони зазначили найменування, кількість та ціну товару, який мав бути поставленим протягом 45 календарних днів від дати передоплати, яка складає 50% від загальної вартості товару зазначеного Специфікацією.

Відповідно п.1.3 Договору якість, комплектність, маркування та пакування Товару повинні відповідати ГОСТ, ДСТУ, ТУ заводу виробника, технічній документації та нормативно-правовим актам України, а також країни виробника Товару.

Пунктом 2.2 Договору визначено, що вартість окремих одиниць та партії Товару в цілому визначена Сторонами в специфікації або листах щодо такої партії Товару.

Відповідно до п.2.4. Договору зазначено, що Покупець зобов`язується оплатити Постачальнику вартість партії Товару протягом 15 банківських днів з дати приймання Покупцем партії Товару за асортиментом, комплектністю та якістю відповідно до п.4.5 Договору, якщо інші умови та строк оплати та відповідну партію Товару не визначені Сторонами відповідно до п.1.2 Договору, але у будь-якому випадку не раніше отримання Покупцем оригіналу рахунку на такий Товар.

У специфікації №11 від 05.09.2017 до Договору сторони погодили найменування, кількість, вартість, умови поставки: DDP та умови оплати Товару. У цій специфікації зазначено, що покупець має оплатити за товар 50% передплати, решту 50% - протягом 5 календарних днів після поставки товару покупцем.

Строк поставки Товару за специфікацією №11 від 05.09.2017 - 45 календарних днів від дати передоплати.

Суд зазначає, умови поставки DDP (абревіатура від англійського Delivered Duty Paid, в перекладі - поставка з оплатою мита ) покладають на продавця максимальні обов`язки. Згідно міжнародних правил, продавець повинен надати в зазначений в договорі місце готовий до розвантаження товар, який вже пройшов митне очищення (як експортну, так і імпортну). Умови поставки DDP Інкотермс 2010 визначають, що продавець несе всі ризики і витрати, пов`язані з транспортуванням вантажу, в тому числі він зобов`язаний сплатити всі збори, пов`язані з експортом товару з країни призначення і імпортом в країну призначення. При цьому визначення збори включає в даному випадку відповідальність і ризики за проходження митного очищення, а також витрати, пов`язані з оплатою митних зборів, митних зборів, податків та будь-яких інших зборів.

Відзначимо ще деякі особливості умови поставки DDP:

- продавець зобов`язаний забезпечити отримання документів, необхідних для транзиту товару (вантажу) через треті країни;

- продавець не зобов`язаний страхувати вантаж, але при цьому він несе всі ризики за пошкодження або втрату товару до передачі його покупцеві;

- продавець зобов`язаний за свій рахунок надати покупцю всі документи, які йому можуть знадобитися для прийняття вантажу. При цьому ці документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями, якщо така можливість передбачена в договорі;

- продавець оплачує витрати по перевірці товару (перевірка кількості, ваги, розмірів, якості);

- в обов`язки продавця входить упаковка товару, необхідна для забезпечення безпечного перевезення товару;

- витрати по розвантаженню товару, який прибув в зазначений в договорі пункт призначення, оплачуються покупцем.

Відповідно до п.3.1 Договору місцем його виконання є вул.Плеханівська, 126, м.Харків.

05.09.2017 постачальником було сформовано рахунок на оплату №790 за постачання Товару загальною вартістю разом з ПДВ 2494800,00 грн.

З матеріалів справи вбачається, що позивач виконав свої зобов"язання за договором, сплативши 03.10.2017 відповідачу передоплату в загальній сумі 1247400,00 грн., що підтверджується випискою з банківського рахунку ДП "Завод імені В.О. Малишева".

Таким чином, з врахуванням строків зазначених в специфікації №11 від 05.09.2017 відповідач мав поставити товар у повному об`ємі ДП "Завод імені В.О. Малишева" до 17.11.2017 року включно.

Також, відповідно до п.3.3. Договору, разом із товаром постачальник зобов`язаний передати покупцю наступні документи : рахунок, видаткову накладну, товарно-транспортну накладну, сертифікат відповідності, паспорт, сервісну книжку (якщо передбачені заводом-виробником), а також інші документи, визначені Сторонами на відповідну партію Товару або чинним законодавством України.

Відповідно до п.4.1 Договору передача постачальником Товару покупцю фіксується шляхом підписання двосторонньої видаткової накладної та/або акту приймання-передачі, товарно-транспортної накладної, у яких зазначають асортимент, комплектність, кількість та вартість Товару, що передається Постачальником Покупцю обов`язок по складенню первинних документів покладений на Постачальника.

Судом встановлено, що укладений між сторонами Договір є договором поставки.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до пункту 1 статті 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно із пунктом 6 статті 265 Господарського кодексу України до відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу.

Статтею 655 Цивільного кодексу України унормовано, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно частини 1 статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Статтями 662, 663 Цивільного кодексу передбачено, що продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу, у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем поставка товару на загальну вартість разом з ПДВ 485654,00 грн. була здійснена тільки 20.11.2018, що підтверджується складеною та підписаною сторонами видатковою накладною №201101 , згідно якої передано товар - круг г/к 65 мм. ст. 40Г18ЮЗФ кількістю 584 кг.

Інша частина товару на загальну вартість разом з ПДВ 1803989,88 грн. була поставлена відповідачем 11.02.2019, що підтверджується складеною та підписаною сторонами видатковою накладною №110201 , згідно якої передано товар - круг г/к 65 мм. ст. 40Г18ЮЗФ, кількістю 2169,3 кг.

Пунктом 6.1.Договору визначено, що за невиконання, або неналежне виконання будь-якою із сторін своїх обов`язків за цим Договором винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані таким невиконанням збитки та сплачує штрафні санкції, передбачені цим Договором та чинним законодавством України. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

Згідно з ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до п.1 ч.1ст.611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

В даному випадку, позивач на виконання умов, укладеного між сторонами договору, здійснив передоплату за Товар у розмірі 1247400,00 грн.

В обґрунтування відмови у задоволенні позову, відповідач зазначає, що порушення строків поставки товару визначеного Специфікацією № 11 від 05.09.2017 р. відбулося не з вини постачальника, а оскільки товар має військове призначення (подвійне призначення для використання у будівництві військової техніки), на який було введено обмеження на імпортно-експортні операції як в Україні, так і з території держави виробника, та поставка яких була дуже ускладнена після прийняття Постанови КМУ від 30.12.2015 р. №1147 " Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

Факт ускладнення поставки товару відповідачем доведено не було, оскільки відповідно до переліку товару визначеного Постановою КМУ від 30.12.2015 р. №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації" товар, визначений у Специфікацїї №11 від 05.09.2017 р. до переліку не входить.

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно ч. 1 та ч. 3 ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Ч. 1 ст. 216 ГК України встановлено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

У відповідності до ч. 6 ст. 231 ГК України, штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до ч.6 ст.232 ГПК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

У частині 2 ст. 343 ГК України зазначається, що пеня за прострочку платежу встановлюється за згодою сторін господарських договорів, але її розмір не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України.

Пунктом 6.1 Договору визначено, що за невиконання або неналежне виконання будь-якою із сторін своїх обов`язків за цим Договором винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані таким невиконаннями збитки та сплачує штрафні санкції, передбачені цим Договором, діючим законодавством України. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.231 ГК України у разі якщо порушено господарське зобов`язання, в якому хоча б одна сторона є суб`єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов`язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов`язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах: за порушення строків виконання зобов`язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Враховуючи, що відповідно до ст. 526 ЦК України, ст. ст. 193, 198 ГК України, зобов`язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк відповідно до умов і порядку укладеного між сторонами договору та згідно з вимогами закону, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, приймаючи до уваги викладені обставини, та враховуючи те, що станом на момент розгляду справи, відповідач не надав суду доказів виконання умов Договору, відповідач визнається судом таким, що прострочив виконання зобов`язання .

За розрахунками позивача, ним нарахована пеня у розмірі 915 591,60 грн., за період з 18.11.2017 по 19.11.2018 р., у розмірі 164 750,30 за період з 21.11.2018 по 10.02.2019 р., та штраф у розмірі 174 636,00 грн., керуючись за п.2 ч.2 ст. 231 Господарського кодексу України, який суд вважає обґрунтованими.

Згідно зі ст. 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача у разі задоволення позову, тому з відповідача підлягає стягненню 18824,67 грн. судового збору.

Розглянувши матеріали зустрічної позовної заяви, заслухавши вступне слово представників сторін, з`ясувавши обставини справи та дослідивши подані суду докази, перевіривши відповідність доводів сторін фактичним обставинам справи, судом встановлено наступне.

25.10.2016 між Державним підприємством "Завод імені В.О. Малишева" (надалі-Покупець) та товариством з обмеженою відповідальністю "ВУТМАРК-УКРАЇНА" (надалі-Постачальник) укладено Договір поставки №Д-27-648 дп (далі-Договір), у відповідності до умов якого Постачальник зобов`язався передати у власність Покупцю, а Покупець у порядку й на умовах, передбачених даним Договором зобов`язався прийняти та оплатити товарно-матеріальні цінності, надалі за текстом - "Товар", асортимент, комплектність, кількість та вартість якого визначається Сторонами окремо в специфікаціях або листах, що є невід`ємними частинами Договору (п.1.1. Договору).

Відповідно до п.1.2. Договору поставка товару відбувається партіями, для погодження асортименту, комплектності, кількості та вартості кожної партії товару сторони складають та підписують окрему специфікацію або обмінюються листами, що мають в обов`язковому порядку містити посилання на цей Договір та бути підписані уповноваженими представниками сторін.

Сторонами укладено Специфікацію №11 05.09.2017 р., в якій вони зазначили найменування, кількість та ціну товару, який мав бути поставленим протягом 45 календарних днів від дати передоплати, яка складає 50% від загальної вартості товару зазначеного Специфікацією.

Відповідно п.1.3 Договору якість, комплектність, маркування та пакування Товару повинні відповідати ГОСТ, ДСТУ, ТУ заводу виробника, технічній документації та нормативно-правовим актам України, а також країни виробника Товару.

Пунктом 2.2 Договору визначено, що вартість окремих одиниць та партії Товару в цілому визначена Сторонами в специфікації або листах щодо такої партії Товару.

Відповідно до п.2.4. Договору зазначено, що Покупець зобов`язується оплатити Постачальнику вартість партії Товару протягом 15 банківських днів з дати приймання Покупцем партії Товару за асортиментом, комплектністю та якістю відповідно до п.4.5 Договору, якщо інші умови та строк оплати та відповідну партію Товару не визначені Сторонами відповідно до п.1.2 Договору, але у будь-якому випадку не раніше отримання Покупцем оригіналу рахунку на такий Товар.

У специфікації №11 від 05.09.2017 до Договору сторони погодили найменування, кількість, вартість, умови поставки: DDP та умови оплати Товару. У цій специфікації зазначено, що покупець має оплатити за товар 50% передплати, решту 50% - протягом 5 календарних днів після поставки товару покупцем.

Строк поставки Товару за специфікацією №11 від 05.09.2017 - 45 календарних днів від дати передоплати.

Суд зазначає, умови поставки DDP (абревіатура від англійського Delivered Duty Paid, в перекладі - поставка з оплатою мита ) покладають на продавця максимальні обов`язки. Згідно міжнародних правил, продавець повинен надати в зазначений в договорі місце готовий до розвантаження товар, який вже пройшов митне очищення (як експортну, так і імпортну). Умови поставки DDP Інкотермс 2010 визначають, що продавець несе всі ризики і витрати, пов`язані з транспортуванням вантажу, в тому числі він зобов`язаний сплатити всі збори, пов`язані з експортом товару з країни призначення і імпортом в країну призначення. При цьому визначення збори включає в даному випадку відповідальність і ризики за проходження митного очищення, а також витрати, пов`язані з оплатою митних зборів, митних зборів, податків та будь-яких інших зборів.

Відзначимо ще деякі особливості умови поставки DDP:

- продавець зобов`язаний забезпечити отримання документів, необхідних для транзиту товару (вантажу) через треті країни;

- продавець не зобов`язаний страхувати вантаж, але при цьому він несе всі ризики за пошкодження або втрату товару до передачі його покупцеві;

- продавець зобов`язаний за свій рахунок надати покупцю всі документи, які йому можуть знадобитися для прийняття вантажу. При цьому ці документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями, якщо така можливість передбачена в договорі;

- продавець оплачує витрати по перевірці товару (перевірка кількості, ваги, розмірів, якості);

- в обов`язки продавця входить упаковка товару, необхідна для забезпечення безпечного перевезення товару;

- витрати по розвантаженню товару, який прибув в зазначений в договорі пункт призначення, оплачуються покупцем.

Відповідно до п.3.1 Договору місцем його виконання є вул.Плеханівська, 126, м.Харків.

05.09.2017 постачальником було сформовано рахунок на оплату №790 за постачання Товару загальною вартістю разом з ПДВ 2 494 800,00 грн.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач виконав свої зобов`язання за договором, сплативши 03.10.2017 позивачу передоплату в загальній сумі 1247400,00 грн., що підтверджується випискою з банківського рахунку ДП "Завод імені В.О. Малишева".

Таким чином, з врахуванням строків зазначених в специфікації №11 від 05.09.2017 відповідач мав поставити товар у повному об`ємі ДП "Завод імені В.О. Малишева" до 17.11.2017 року включно.

Судом встановлено, що укладений між сторонами Договір є договором поставки.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до пункту 1 статті 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно із пунктом 6 статті 265 Господарського кодексу України до відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу.

Статтею 655 Цивільного кодексу України унормовано, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно частини 1 статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Статтями 662, 663 Цивільного кодексу передбачено, що продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу, у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Поставка товару відбулася двома частинами:

- 20.11.2018 р. було поставлено круг г/к 65мм с. 40Г18ЮЗФ у кількості 584 кг. на загальну суму разом з ПДВ 485654,40 грн., що підтверджується видатковою накладною № 201101 та ТТН №Р161101;

-11.02.2019 р. було поставлено круг г/к 65 мм ст. 40Г18ЮЗФ у кількості 2169,3 кг на загальну суму разом з ПДВ 1803989,88 грн., що підтверджується видатковою накладною № 110201 та ТТН № Р110201.

Пунктом 4.1. Договору передача постачальником товару покупцю фіксується шляхом підписання двосторонньої видаткової накладної та/або акту приймання-передачі, товарно-транспортної накладної, у яких зазначають асортимент, компектність, кількість та вартість товару, що передається постачальником покупцю. Обов`язок по складанню первинних документів покладений на Постачальника.

Пунктом 4.4. Договору визначено, що приймання товару за кількістю здійснюється покупцем в момент фактичного отримання товару за видатковою накладною та/або актом приймання-передачі, товарно-транспортною накладною.

Положення п.4.5 Договору зазначають, що приймання товару за асортиментом, компектністю та якістю здійснюється протягом 20 календарних днів з дня фактичного отримання товару. У разі якщо протягом зазначеного строку відділом технічного контролю покупця не був складений рекламаційний акт, товар вважається прийнятим покупцем за асортиментом, комплектністю та якістю.

Товар, поставлений згідно видаткових накладних № 201101 та № 110201 був прийнятий покупцем без зауважень.

Фактична поставка товару була здійснена на загальну суму 2289644,28 грн. (видаткова накладна № 201101 від 20.11.2018 р., та № 110201 від 11.02.2019 р.).

Відповідачем, на виконання вимог Договору було сплачено 50% передоплати за Специфікацією №11 у сумі 1247400,00 грн.

Отже, враховуючи те, що поставка товару відбулася на суму більшу, ніж була здійснена передплата, у відповідача виник обов`язок за умовами Специфікації №11 сплатити решту протягом 5 днів після поставки продукції покупцеві у розмірі 1042244,28 грн. ( 2289644,28 грн. - 1247400,00 грн.).

Факт поставки товару відповідачем не спростовується, отже суд вважає обґрунтованими вимоги позивача щодо сплати заборгованості у сумі 1042244,28 грн.

Враховуючи, що відповідно до ст. 526 ЦК України, ст. ст. 193, 198 ГК України, зобов`язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк відповідно до умов і порядку укладеного між сторонами договору та згідно з вимогами закону, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, приймаючи до уваги викладені обставини, та враховуючи те, що станом на момент розгляду справи, відповідач не надав суду доказів виконання умов Договору, відповідач визнається судом таким, що не виконав зобов`язання.

Згідно зі ст. 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача у разі задоволення позову, тому з відповідача підлягає стягненню 15634,00 грн. судового збору.

Керуючись ст. ст. 86, 129, 232-241 ГПК України, ст. ст. 7, 8 Кодексу України з процедур банкрутства, суд-

ВИРІШИВ:

Первісний позов ДП Завод ім. В.О. Малишева задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Вутмарк- Україна (код ЄДРПОУ 38114320, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 40-Б, 49000) на користь ДП "Завод ім. В.О. Малишева" ( код ЄДРПОУ 14315629, місцезнаходження: вул.Плеханівська, 126, м.Харків, 61037) 1080341,90 пені; 174636,00 грн. штрафу, та 18824,67 судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ в установленому законом порядку.

Позивач: Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" (код ЄДРПОУ 14315629, юридична адреса: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126)

Відповідач: Товариства з обмеженою відповідальністю Вутмарк- Україна (код ЄДРПОУ 38114320, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 40-Б, 49000)

Зустрічний позов ТОВ "ВУТМАРК-УКРАЇНА" задовольнити повністю.

Стягнути з ДП "Завод імені В.О. Малишева" ( код ЄДРПОУ 14315629, місцезнаходження: вул.Плеханівська, 126, м.Харків, 61037) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Вутмарк- Україна (код ЄДРПОУ 38114320, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 40-Б, 49000) 1042244,28 грн. заборгованості та 15634,00 грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ в установленому законом порядку.

Позивач: товариства з обмеженою відповідальністю ВУТМАРК-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 38114320, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 40-Б, 49000)

Відповідач: Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" (код ЄДРПОУ 14315629, юридична адреса: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126)

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене безпосередньо до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення відповідно до ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України та з урахуванням п.п. 17.5 п.17 Перехідних положень Кодексу

Учасники справи можуть одержати інформацію по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Повне рішення складено "23" липня 2020 р.

Головуючий суддя Суддя Суддя В.О. Усатий В.О. Яризько А.А. Савченко

Дата ухвалення рішення 15.07.2020
Зареєстровано 24.07.2020
Оприлюднено 24.07.2020

Судовий реєстр по справі 5023/10655/11 (922/1379/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.08.2020 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 15.07.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.06.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 15.06.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 25.05.2020 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону