ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_________________________________________________________________

УХВАЛА

"27" липня 2020 р. Справа № 924/795/15

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Танасюк О.Є., розглянувши матеріали заяви ТОВ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 23.07.2020р. №10-08-01449 про заміну сторони виконавчого провадження у справі

за позовом заступника прокурора м. Хмельницького в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, м. Хмельницький

до приватного підприємства "Охоронна фірма "Варта" м. Хмельницький

про стягнення 16734,93 грн., з яких: 5258,8 грн. в тому числі: 4247,76 грн. - заборгованість по орендній платі; 214,03 грн. - пеня; 797,01 грн. - штраф на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області для зарахування до державного бюджету та стягнення 11476,13 грн., з яких: 11158,13 грн. - основний борг; 318 грн. - пеня на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області

Представники сторін:

від заявника: не викликався

позивач (стягувач): не викликався

відповідач (боржник): не викликався

прокуратури: не викликався

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 07.07.2015р. у справі №924/795/15 задоволено позов заступника прокурора м. Хмельницького в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, м. Хмельницький до приватного підприємства "Охоронна фірма "Варта" м. Хмельницький про стягнення 16734,93 грн., з яких: 5258,8 грн. в тому числі: 4247,76 грн. - заборгованість по орендній платі; 214,03 грн. - пеня; 797,01 грн. - штраф на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області для зарахування до державного бюджету та стягнення 11476,13 грн., з яких: 11158,13 грн. - основний борг; 318 грн. - пеня на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області.

20.07.2015р. на виконання вказаного рішення видано відповідні накази.

23.07.2020р. на адресу суду надійшла заява Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях про заміну сторони виконавчого провадження, в якій просить замінити стягувача у виконанні наказів про примусове виконання рішення по справі №924/795/15 про стягнення з приватного підприємства "Охоронна фірма "Варта" (м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 59, код 39191542) на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, код 02898152) для зарахування до державного бюджету (одержувач: ГУДКСУ у Хмельницькій області МФО 815013, ОКРО 38045529, р/р 31114093700002, УДКСУ в м. Хмельницькому) 4247,76 грн. (чотири тисячі двісті сорок сім гривень 76 коп.) заборгованості по орендній платі; 214,03 грн. (двісті чотирнадцять гривень 03 коп.) пені; 797,01 грн. (сімсот дев`яносто сім гривень 01 коп.) штрафу та про стягнення з приватного підприємства "Охоронна фірма "Варта" (м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 59, код 39191542) на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, код 02898152, банк одержувача ГУДКСУ у Хмельницькій області МФО 815013, р/р 31251201316420) 11158,13 грн. (одинадцять тисяч сто п`ятдесят вісім гривень 13 коп.) основного боргу; 318,00 грн. (триста вісімнадцять гривень 00 коп.) пені, виданих господарським судом Хмельницької області 20.07.2015р. - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, код 02898152) на його правонаступника - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, код ЄДРПОУ 42964094).

Розглянувши подану заяву про заміну сторони виконавчого провадження, судом встановлено та враховується наступне.

Відповідно до ст. 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно зі ст. 4 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у разі злиття юридичних осіб здійснюється державна реєстрація новоутвореної юридичної особи та державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття. Злиття вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття. У разі перетворення юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державна реєстрація новоутвореної юридичної особи. Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи. У разі поділу юридичних осіб здійснюється державна реєстрація новоутворених юридичних осіб та державна реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу. Поділ вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу. У разі приєднання юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.

Згідно з ч. 1 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Стаття 334 ГПК України передбачає, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Із матеріалів заяви вбачається, що наказом Фонду державного майна України від 11.04.2019р. №364 „Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України» утворено Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях шляхом злиття Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області та Регіонального відділення Фонду державного майна по Хмельницькій області. Установлено, що Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях є правонаступником майна, прав та обов`язків Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області та Регіонального відділення Фонду державного майна по Хмельницькій області.

Дані про державну реєстрацію Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб - підприємців та громадських формувань 19.04.2019р.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 18.06.19р. №579 визначено день початку роботи Регіонального відділення Фонду державного майна по Вінницькій та Хмельницькій областях - 20.06.2019р.

Враховуючи вищевикладене, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях є правонаступником регіонального відділення Фонду державного майна по Хмельницькій області.

За таких обставин, суд вважає за необхідне, замінити позивача (стягувача) - Регіональне відділення Фонду державного майна по Хмельницькій області на його правонаступника Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.

Керуючись ст. ст. 52, 233-235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 23.07.2020р. №10-08-01449 про заміну сторони виконавчого провадження у справі №924/795/15 задовольнити.

Здійснити заміну стягувача з Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області м. Хмельницький (вул. Соборна, 75, код ЄДРПОУ 02898152) на його правонаступника - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, код ЄДРПОУ 42964094) у наказах, виданих господарським судом Хмельницької області 20.07.2015р. про примусове виконання рішення у справі №924/795/15:

1) про стягнення з приватного підприємства "Охоронна фірма "Варта" (м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 59, код 39191542) на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, код 02898152) для зарахування до державного бюджету (одержувач: ГУДКСУ у Хмельницькій області МФО 815013, ОКРО 38045529, р/р 31114093700002, УДКСУ в м. Хмельницькому) 4247,76 грн. (чотири тисячі двісті сорок сім гривень 76 коп.) заборгованості по орендній платі; 214,03 грн. (двісті чотирнадцять гривень 03 коп.) пені; 797,01 грн. (сімсот дев`яносто сім гривень 01 коп.) штрафу;

2) про стягнення з приватного підприємства "Охоронна фірма "Варта" (м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 59, код 39191542) на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, код 02898152, банк одержувача ГУДКСУ у Хмельницькій області МФО 815013, р/р 31251201316420) 11158,13 грн. (одинадцять тисяч сто п`ятдесят вісім гривень 13 коп.) основного боргу; 318,00 грн. (триста вісімнадцять гривень 00 коп.) пені.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду у строки та порядку встановлені ст. ст. 255-257 ГПК України.

Ухвала підписана 27.07.2020р.

Суддя О.Є. Танасюк

Віддрук. 7 прим. :

1 - до справи,

2 - позивачу, 29013 м. Хмельницький, вул. Соборна,75;

3 - відповідачу, 29000, м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 59;

4 - Хмельницька місцева прокуратура міста Хмельницького (29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 63)

5 - Прокуратура Хмельницької області (29000, м. Хмельницький, пров. Військоматський, 3).

6 - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10)

7 - Другий відділ ДВС м. Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2).

Всім рекомендованим з повідомленням.

Дата ухвалення рішення 27.07.2020
Зареєстровано 28.07.2020
Оприлюднено 29.07.2020

Судовий реєстр по справі 924/795/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.07.2020 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 23.07.2020 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Рішення від 07.07.2015 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 23.06.2015 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 09.06.2015 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 924/795/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону