ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

11 серпня 2020 р. № 520/5869/2020

Харківський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді - Зінченко А.В. розглянувши в порядку спрощеного провадження адміністративну справу за позовом Заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області в інтересах держави (вул. 1 Травня, буд. 63,м. Дергачі,Харківська область,62300) до Валківської міської ради Валківського району Харківської області (вул. Харківська, буд. 16,м. Валки, Харківська область, 63002, код ЄДРПОУ 04058657), Відділу освіти, молоді та спорту Валківської районної державної адміністрації (вул. Харківська, буд. 7,м. Валки, Харківська область, 63002, код ЄДРПОУ 02146392) за участі третьої особи: Валківського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Валківської міської ради Валківського району Харківської області (64054, Харківська область, м.Валки, вул.Торгова,5, код ЄДРПОУ 25462842) про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просив суд визнати протиправною бездіяльність Валківської міської ради Валківського району Харківської області щодо не вжиття заходів з організації та контролю діяльності Валківським дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) «Веселка» Валківської міської ради Валківського району Харківської області з оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, якою користується заклад та зобов`язати Валківську міську раду Валківського району Харківської області вжити заходів щодо організації оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку за адресою: Харківська область, Валківський район, м. Валки, вул. Торгова, 5, яка використовується для обслуговування Валківського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» Валківської міської ради Валківського району Харківської області та визнати протиправною бездіяльність відділу освіти, молоді та спорту Валківської районної державної адміністрації щодо не вжиття заходів з організації та контролю діяльності Валківським дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) «Веселка» Валківської міської ради Валківського району Харківської області з оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, якою користується заклад та зобов`язати відділ освіти, молоді та спорту Валківської районної державної адміністрації вжити заходів щодо організації оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку за адресою: Харківська область, Валківський район, м. Валки, вул. Торгова, 5, яка використовується для обслуговування Валківського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» Валківської міської ради Валківського району Харківської області.

Дослідивши надані матеріали справи, судом встановлено наступне.

Дергачівською місцевою прокуратурою з метою встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави проводилось вивчення стану дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок закладами освіти.

У межах наданого, згідно з ч. 4 ст. 23 Закону України Про прокуратуру , права витребувати за письмовим запитом, ознайомлюватися та безоплатно отримувати копії документів і матеріалів органів місцевого самоврядування та комунальних установ, вивчено інформацію Валківської міської ради Валківського району Харківської області №02-18/232 від 20.03.2020.

Встановлено, що на території Валківської міської ради Валківського району функціонує Банківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Веселка Валківської міської ради Валківського району Харківської області (далі - ДНЗ) площа земельної ділянки навчального закладу складає 1,0293 га.

Відповідно до п.1.5 Статуту ДНЗ, його засновником є Валківська міська рада Валківського району Харківської області. Засновник здійснює матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Відповідно до п. 8.1. Статуту - управління Дошкільним закладом здійснюється його засновником - Банківською міською радою та відділом освіти Валківської районної державної адміністрації у межах повноважень, передбачених законодавством.

Згідно даних державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань 21.01.2020, 28.01.2020 та 12.02.2020 внесено зміни до установчих документів відділу освіти Валківської районної державної адміністрації щодо керівника юридичної особи, складу підписантів, зміни повного та скороченого найменувань.

Станом на 14.04.2020 назву відділу освіти Валківської районної державної адміністрації змінено на відділ освіти, молоді та спорту Валківської районної державної адміністрації.

Відповідно до п. 1.11 Статуту, діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань державної політики в галузі освіти, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров`я дітей, формування їх особистості, розвитку творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації дітей та готовності продовжувати освіту.

Управління закладом здійснюється його засновником - Валківською міською радою Валківського району Харківської області та відділом освіти Валківської районної державної адміністрації в межах повноважень визначених законодавством (п.8.1 Статуту).

Згідно розділом 9 Статуту - матеріально - технічна база Дошкільного закладу є власністю засновника. Матеріально-технічна база Дошкільного закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Дошкільного закладу або централізованої бухгалтерії, яка обслуговує Дошкільний заклад.

Матеріально - технічна база Дошкільного закладу складається з фінансів та майна, переданого йому, відповідно до законодавства, Валківською міською радою, в оперативне управління, а також майна, придбаного за власні фінансові ресурси. Майно Дошкільного закладу використовується згідно з його призначенням.

Відповідно до п. 10.3 Статуту встановлено, що джерелами фінансування дошкільного закладу зокрема є Джерелами фінансування Дошкільного закладу є кошти: засновника; відповідних бюджетів, що надходять у розмірі, не нижчому від передбаченого нормативами фінансування; батьків або осіб, які їх замінюють; кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти, згідно із законодавством України; доходи від надання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна; добровільні пожертвування та цільові грошові внески підприємств, установ, організацій та окремих громадян, фізичних і юридичних осіб; інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

Відповідно до п. 11.4 Статуту - визначено, що зміст, форми та періодичність контролю, не пов`язаного з виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного навчального закладу.

Приміщення навчального закладу знаходиться за адресою: Харківська область, Банківський район, м. Валки, вул. Торгова, 5.

Одночасно з цим опрацюваннями інформації Валківської міської ради Валківського району Харківської області №02-18/232 від 20.03.2020 встановлено, що заходи з розроблення проектів землеустрою щодо відведення в постійне користування земельних ділянок для обслуговування ДНЗ не приймалися, договори щодо розробки проекту землеустрою з питань відведення в постійне користування земельних ділянок для обслуговування ДНЗ не укладалися.

Рішенням XXV сесії VII скликання Валківської міської ради №804 від 07.09.2018 прийнято рішення про проведення інвентаризації земель комунальної власності, які використовуються для обслуговування об`єктів нерухомого майна.

Фактично заходи щодо відведення земельної ділянки ДНЗ обмежились прийняттям Банківською міською радою вищевказаного рішення, жодних інших дій спрямованих на відведення земельної ділянки не вжито.

Крім того, за результатами моніторингу відомостей Публічної кадастрової карти України та Єдиного реєстру прав на нерухоме майно, підтверджено що на даний час питання щодо розробки земельно-технічної документації залишається не вирішеним, правовстановлюючі документи на земельну ділянку не розроблено та не видано, що також підтверджується інформацією Валківської міської ради №02-18/232 від 20.03.2020 та інформацією Міжрайонного управління Держгеокадастру у Валківському та Коломацькому районах №40/2-1740вих20 від 18.03.2020.

Таким чином, Дергачівською місцевою прокуратурою встановлено, що на земельну ділянку площею 1,0293 га, яка знаходиться у користуванні вказаного закладу освіти, відсутні правовстановлюючі документи, що створює передумови для зловживань щодо розпорядження зазначеною земельною ділянкою, ризики для нормального функціонування навчального закладу та здійснення учбового процесу, що може призвести до негативних наслідків.

Згідно до ст.17 Закону України Про місцеве самоврядування відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

Відповідно до ст.ст. 32, 60 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать повноваження щодо управління закладами освіти, які належать територіальним громадам або передані їм, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; створення необхідних умов для виховання дітей; сприяння діяльності закладів освіти. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на заклади освіти.

У ст.25 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні визначено, що сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.

У ст.ЗЗ Закону України Про місцеве самоврядування передбачено повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин, зокрема щодо надання у користування земельних ділянок та здійснення контролю за додержанням земельного законодавства, використанням і охороною земель.

У положеннях п.34 ч.1 ст.26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні визначено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

Згідно ч.ч.1, 4-5 ст.60 Закону України Про місцеве самоврядування визначено, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров`я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об`єкти, визначені відповідно до закону як об`єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об`єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об`єктами права комунальної власності.

При цьому, у ч.ч.1-2 ст.80 Закону України Про освіту зазначено, що до майна закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти належать: нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо; майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об`єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об`єкти авторського права та/або суміжних прав; інші активи, передбачені законодавством. Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти належить їм на правах, визначених законодавством. Порядок, умови та форми набуття закладами освіти прав на землю визначаються ЗК України.

Відповідно до вимог ст. 66 Закону України Про освіту сільські, селищні ради відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної та початкової освіти, мають право засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх, забезпечують їх діяльність та розвиток.

Положеннями ч.2 ст.19 Закону України Про дошкільну освіту передбачено, що органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції: забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, поліпшення матеріально-технічної бази та господарське обслуговування комунальних закладів дошкільної освіти; виконують функції засновника закладів дошкільної освіти на відповідній території; контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти.

З урахуванням викладеного, земельна ділянка, якою користується ДНЗ має бути передана закладу освіти на праві постійного користування.

Згідно ст.ст.124-126 ЗК України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Однак, в порушення вказаних вимог земельного законодавства та положень Закону України Про освіту правовстановлюючі документи на земельну ділянку, яку використовує ДНЗ, не оформлено відповідно до вимог земельного законодавства, державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою не проведено.

Відсутність правовстановлюючих документів на земельну ділянку під навчальним закладом створює передумови для зловживань щодо розпорядження зазначеною земельною ділянкою, ризики для нормального функціонування закладу та навчального процесу, що може призвести до негативних наслідків та порушення прав дітей.

Відповідно змісту ч.2 ст.19 Конституції України, ч.З ст.24 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, та керуються у своїй у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

У ст.12 ЗК України визначені повноваження місцевих рад у галузі земельних відносин, до яких віднесено розпорядження землями територіальних громад, надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності та інші.

Відповідно до 4.4.1-2 ст.116 ЗК України громадяни та юридичні особи набуйають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної та комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених ЗК України або за результатами аукціону.

Згідно зі ст.122 ЗК України місцеві ради передають земельні ділянки у власність або користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для усіх потреб. Порядок надання земельних ділянок комунальної власності у користування визначений у ст.123 ЗК України.

Статтею 92 ЗК України визначено, що право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння та користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній та комунальній власності без встановлення строку.

При цьому, згідно законодавства Валківська міська рада Валківського району Харківської області у якості засновника ДНЗ повинна була вжити заходів щодо розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування та відповідно надання її в постійне користування зазначеному закладу освіти.

Вказане і є обов`язком селищної ради як єдиного органу, який здійснює контроль за використанням та охороною земель комунальної власності відповідної територіальної громади відповідно до ст.123 ЗК України.

Згідно ст.126 ЗК України право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень .

Положеннями ч.ч.І, 3 ст.З Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень встановлено, що державна реєстрація прав є обов`язковою. Інформація про права на нерухоме майно та їх обтяження підлягає внесенню до Державного реєстру прав. Права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до вимог цього закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Проте, в порушення вказаних норм законодавства , правовстановлюючі документи на земельну ділянку під зазначеним навчальним закладом не оформлено.

На думку суду, така бездіяльність Валківської міської ради Валківського району Харківської області у вигляді невиконання вимог Земельного кодексу України при користуванні земельною ділянку площею 1,0293 га. може призвести до нецільового використання земельної ділянки навчального закладу, що порушує інтереси держави у сфері використання й охорони землі, як основного національного багатства.

Таким чином, необхідність оформлення відповідачем правовстановлюючих документів на земельну ділянку під ДНЗ прямо передбачена законодавством, але всупереч вимогам законодавства на даний час залишається невиконаним.

Так, державна реєстрація права держави чи територіальної громади на земельні ділянки, які сформовані із земель державної чи комунальної власності, здійснюється після затвердження в порядку, встановленому Земельним кодексом України, документації із землеустрою, за якою здійснено таке формування, одночасно із державною реєстрацією похідного речового права на такі земельні ділянки (постійне користування, інше) на підставі рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування.

Таке рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування може бути подане право набувачем (користувачем, орендарем), який, у такому випадку, є уповноваженою особою власника земельної ділянки, одночасно із заявою про державну реєстрацію речового права, що є похідним від права власності.

Судом встановлено, що докази реєстрації права постійного користування земельною ділянкою за ДНЗ відсутні.

Таким чином, Валківська міська рада Валківського району Харківської області як орган місцевого самоврядування не виконала покладені на нього повноваження та не вжило необхідних дій для оформлення права постійного користування земельною ділянкою, на якій знаходиться навчальний заклад, чим допустили протиправну бездіяльність.

У зв`язку із викладеним, суд приходить до висновку, що вказане питання використання навчальним закладом земельної ділянки підлягає приведенню у відповідність до вимог земельного законодавства.

Враховуючи те, що тривалий час відбувається зволікання в оформленні правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою площею 1,0293 га., на якій розташовано майно ДНЗ, це призводить до порушення встановленого чинним законодавством порядку утримання та використання земельної ділянки.

В свою чергу, пп. 1 п. 5 положення про відділ освіти молоді та спорту Валківської районної державної адміністрації передбачено, що одним з основних завдань відділу освіти, молоді та спорту Валківської районної державної адміністрації є здійснення контролю за організацією харчування, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення в закладах освіти району.

Вказані порушення свідчать про допущену бездіяльність з боку відділу освіти, молоді та спорту Валківської районної державної адміністрації в частині неналежного здійснення контролю за матеріально-технічним забезпеченням ДНЗ, у зв`язку з чим посадові особи навчального закладу не звернулись з відповідною заявою до органу місцевого самоврядування (Валківської міської ради Харківської області) для оформлення в постійне користування земельної ділянки, розташованої під навчальним закладом.

З врахуванням вищевикладеного, повно і всебічно з`ясувавши обставини, які мають значення для правильного вирішення справи, оцінюючи наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні на предмет належності, допустимості та достовірності кожного доказу окремо, а також достатності та взаємного зв`язку доказів у їх сукупності, як того вимагає процесуальне законодавство, проаналізувавши норми матеріального права, які належить застосувати до спірних правовідносини, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 243, 244, 245, 246 КАС України, суд,-

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправною бездіяльність Валківської міської ради Валківського району Харківської області щодо не вжиття заходів з організації та контролю діяльності Валківським дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) «Веселка» Валківської міської ради Валківського району Харківської області з оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, якою користується заклад.

Зобов`язати Валківську міську раду Валківського району Харківської області вжити заходів щодо організації оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку за адресою: Харківська область, Валківський район, м. Валки, вул. Торгова, 5, яка використовується для обслуговування Валківського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» Валківської міської ради Валківського району Харківської області.

Визнати протиправною бездіяльність відділу освіти, молоді та спорту Валківської районної державної адміністрації щодо не вжиття заходів з організації та контролю діяльності Валківським дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) «Веселка» Валківської міської ради Валківського району Харківської області з оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, якою користується заклад.

Зобов`язати відділ освіти, молоді та спорту Валківської районної державної адміністрації вжити заходів щодо організації оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку за адресою: Харківська область, Валківський район, м. Валки, вул. Торгова, 5, яка використовується для обслуговування Валківського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» Валківської міської ради Валківського району Харківської області.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подачі безпосередньо до Другого апеляційного адміністративного суду апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня вручення повного рішення суду у відповідності до ст. 295 цього Кодексу.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя А.В.Зінченко

Дата ухвалення рішення 11.08.2020
Зареєстровано 12.08.2020
Оприлюднено 13.08.2020

Судовий реєстр по справі 520/5869/2020

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 11.08.2020 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.05.2020 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону