ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

12.08.2020м. ДніпроСправа № 904/2980/20

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "РІЧ ТАУН ІРПІНЬ", м. Ірпінь

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Кучма Т.В.

Представники:

Від заявника: Крутовських С.В. дов. від 07.08.2020 адвокат

Від боржника: не з`явився;

Арбітражний керуючий Різник О.Ю.: не з`явився;

Арбітражний керуючий Немашкалов В.М.: не з`явився;

Арбітражний керуючий Ющенко В.М.: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

04.06.2020 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЧ ТАУН ІРПІНЬ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство, на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду від 09.06.2020 заяву залишено без руху.

29.07.2020 до господарського суду від ТОВ "РІЧ ТАУН ІРПІНЬ" надійшло клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

31.07.2020 господарським судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна.

Для виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС" (49069, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд.91, оф. 26; ідентифікаційний код юридичної особи 37563935) автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України визначено наступні кандидатури:

1. Різник Олександр Юрійович.

2. Немашкалов Василь Михайлович.

3. Ющенко Віталіна Михайлівна.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2020 прийнято заяву товариства з обмеженою відповідальністю "РІЧ ТАУН ІРПІНЬ", м. Ірпінь про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС", м. Дніпро до розгляду в підготовчому засіданні на 12.08.2020.

03.08.2020 на електронну адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Ющенко В.М. про участь у справі про банкрутство ТОВ "БУДТРЕЙД СЕРВІС".

03.08.2020 та 06.08.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Різник О.Ю про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ "БУДТРЕЙД СЕРВІС".

04.08.2020 до господарського суду від ТОВ "РІЧ ТАУН ІРПІНЬ" надійшло клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

05.08.2020 через систему "Електронній суд" до суду надійшла заява арбітражного керуючого Потупало Н.І. про участь у справі про банкрутство.

06.08.2020 на електронну адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Вербицького О.В. про участь у справі про банкрутство.

06.08.2020 на електронну адресу суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Різник О.Ю про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

07.08.2020 через систему "Електронній суд" до суду надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі про банкрутство.

12.08.2020 до господарського суду від арбітражного керуючого Різник О.Ю. надійшло клопотання про проведення судового засідання без його участі.

12.08.2020 від боржника надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, за змістом якого останній підтверджує наявну перед кредитором заборгованість та просить провести судове засідання без його участі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні представника кредитора, господарський суд прийшов до висновку про розгляд заяви за наявними в матеріалах справи документами та встановив такі обставини.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю Будрегіонінвест (нова назва ТОВ "БУДТРЕЙД СЕРВІС" ) (надалі Первісний боржник) та товариством з обмеженою відповідальністю РІЧ ТАУН ІРПІНЬ (надалі Новий боржник) укладені Договори № 2/0310/П та № 3/0310/П про переведення боргу від 03.10.2016

Згідно п.п. 1 та 2 вищезазначених договорів: Первісний боржник, переводить на Нового боржника борг (грошове зобов`язання) у розмірі 1 492 823,19 грн., що виникло на підставі договору № 0505/Р4 від 05.05.2015р., укладеного між Первісним боржником та ТОВ Лідер-Груп (Договір № 3/0310/П від 03.10.2016 р.)

Первісний боржник, переводить на Нового боржника борг (грошове зобов`язання) у розмірі

1 713 150,00 грн., що виникло на підставі договору № 335 від 30.08.2015 р, укладеного між Первісним боржником та ТОВ Леон-Сервіс Плюс (Договір № 2/0310/П від 03.10.2016 р.).

Між Товариством з обмеженою відповідальністю Будрегіонінвест (нова назва ТОВ "БУДТРЕЙД СЕРВІС" ) та товариством з обмеженою відповідальністю РІЧ ТАУН ІРПІНЬ 31.10.2016 укладений Договір № 3110/П про переведення боргу на загальну суму 3 012 126,85 грн., з яких:

- 383 884,88 грн., - заборгованість, що виникла на підставі договору № 01-09-15 від 01.09.2015 р., укладеного між Первісним боржником та ТОВ Метшрот .

- 2 628 241,97 грн., заборгованість, що виникла на підставі договору № 15-08-11 від 11.08.2015,

укладеного між Первісним боржником та ТОВ Метшрот .

Внаслідок підписання зазначених договорів про переведення боргу, у ТОВ "БУДТРЕЙД СЕРВІС" виникли зобов`язання перед ТОВ "РІЧ ТАУН ІРПІНЬ" на загальну суму 6 218 100 04 грн.

Згідно абз.1 ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Відповідно до вимог ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

З врахуванням вище викладеного, безспірні вимоги ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "РІЧ ТАУН ІРПІНЬ" до боржника складають 6 218 100, 04 грн.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві, свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС" (49069, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 81, оф. 26, ідентифікаційний код 37563935) згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дії учасників справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС" (49069, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 81, оф. 26, ідентифікаційний код 37563935) за відповідною ухвалою суду.

Наявні підстави для визнання грошових вимог товариства з обмеженою відповідальністю "РІЧ ТАУН ІРПІНЬ" до боржника складають 6 218 100, 04 грн. грн.

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/2980/20 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС" (49069, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 81, оф. 26, ідентифікаційний код 37563935).

В зв`язку з тим, що матеріали справи містять згоду арбітражного керуючого Різник Олександра Юрійовича (свідоцтво №1939 від 08.01.2020), кандидатуру якого визначено автоматизованою системою першою із числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, суд, з урахуванням приписів ч.2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, задовольняє заяву арбітражного керуючого Різник Олександра Юрійовича на участь у справі №904/2980/20 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС" (49069, м . Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 81, оф. 26, ідентифікаційний код 37563935).

Керуючись ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1.Відкрити провадження у справі №904/29800/20 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "РІЧ ТАУН ІРПІНЬ" (08200, м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, б. 2, оф. 50, ідентифікаційний код 40482746) про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС" (49069, м . Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 81, оф. 26, ідентифікаційний код 37563935).

Визнати грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "РІЧ ТАУН ІРПІНЬ" на суму 6 218 100,04грн. та 21 020,00 грн. судового збору.

2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

3. З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС" (49069, м . Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 81, оф. 26, ідентифікаційний код 37563935).

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 29.01.2021.

5. Призначити розпорядником майна боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС" (49069, м . Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 81, оф. 26, ідентифікаційний код 37563935) арбітражного керуючого Різник Олександра Юрійовича (адреса для листування, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 88, а/с 254; юридична адреса: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна, 32-А), який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №08132 від 08.01.2020.

6. Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Різник Олександру Юрійовичу в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС" за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

7. Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони товариству з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС" та учасникам товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС" приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави товариства з обмеженою відповідальністю "БУДТРЕЙД СЕРВІС".

8. Зобов`язати розпорядника майна Різник Олександра Юрійовича надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів в строк до 24.09.2020.

9. Призначити попереднє засідання суду на 05.10.2020 об 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 1-309 за адресою: вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 24.09.2020 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення -12.08.2020.

Копію ухвали надіслати: розпоряднику майна Різник Олександру Юрійовичу, ініціюючому кредитору; боржнику, Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур, Шевченківському ДПІ Соборного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Шевченківському ВДВС м.Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, Дніпропетровському окружному адміністративний суду, Бабушкінському районному суду м. Дніпро.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\.

Суддя С.В. Мартинюк

Дата ухвалення рішення 12.08.2020
Оприлюднено 12.08.2020

Судовий реєстр по справі 904/2980/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 06.09.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.07.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.06.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.02.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.01.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.08.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.08.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.08.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.08.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.06.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2980/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону