ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

11.08.2020Справа № 910/4096/20

За позовом Акціонерного товариства "Вест Файненс Енд Кредит Банк";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохолдинг Руно" (відповідач 1);

Адвокатського бюро "Володимир Ігнатенко і партнери" (відповідач 2);

Фізичної особи-підприємця Колібаби Олега Васильовича (відповідач 3);

Дочірнього підприємства "Умань - Агро" (відповідач 4);

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Д`яченко Євгеній Станіславович;

про зняття арешту із заставленого майна.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: не з`явилися;

Від відповідача 1: не з`явилися;

Від відповідача 2: не з`явилися;

Від відповідача 3: не з`явилися;

Від відповідача 4: не з`явилися;

Від третьої особи: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулося АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохолдинг Руно" (відповідач 1), Адвокатського бюро "Володимир Ігнатенко і партнери" (відповідач 2), Фізичної особи-підприємця Колібаби Олега Васильовича (відповідач 3), Дочірнього підприємства "Умань-Агро" про зняття арешту і заборони відчуження належного на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Агрохолдинг Руно" майна, що накладені постановою приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Д`яченком Євгенієм Станіславовичем про арешт майна боржника від 10.02.2020р. у ВП № 61156361, номери обтяжень 27473867 та 27473858, та постановою від 02.01.2020р. у ВП № 60925500, номер обтяження 27370965.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2020 позовну заяву Акціонерного товариства "Вест файненс енд кредит банк" залишено без руху.

До суду від Акціонерного товариства "Вест файненс енд кредит банк" надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.04.2020 року відкрито провадження у справі № 910/4096/20 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, розгляд справи призначено на 28.05.2020 року. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.05.2020 відкладено підготовче засідання до 11.06.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.06.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/1096/19 до судового розгляду по суті на 02.07.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2020 відкладено слухання справи по суті на 11.08.2020.

Представники сторін в судове засідання 11.08.2020 року не з`явилися, про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Судом враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Відповідно до Листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України № 1-5/45 від 25 січня 2006, у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представників сторін не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до ч. 3 ст. 222 Господарського процесуального кодексу України фіксування судового розгляду 11.08.2020 року за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

18.12.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Д`яченком Є.С. відкрито виконавче провадження ВП № 60905970 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 04.12.2019 року у справі № 910/8983/19 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Агрохолдинг Руно (04116, місто Київ, вулиця Шулявська, будинок 7, ідентифікаційний код 32736177) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Седна-Агро (19100, Черкаська область, місто Монастирище, вулиця Соборна, будинок 3, ідентифікаційний код 33143734) пеню в розмірі 23 326 (двадцять три тисячі триста двадцять шість) грн 03 коп., 25% річних у сумі 51 609 (п`ятдесят одна тисяча шістсот дев`ять) грн 59 коп., інфляційні втрати у розмірі 14 408 (чотирнадцять тисяч чотириста вісім) грн 89 коп., витрати на професійну правову допомогу з розмірі 11 600 (одинадцять тисяч шістсот) грн 11 коп. та 1 340 (одну тисячу триста сорок) грн 17 коп. судового збору, а всього до стягнення -102 284 (сто дві тисячі двісті вісімдесят чотири) гри. 79 коп.

20.12.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Д`яченком Є.С. відкрито виконавче провадження ВП № 60925500 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 21.10.2019 року у справі № 910/3330/19 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Агрохолдинг Руно (04116, м. Київ, вулиця Шулявська, будинок 7, ідентифікаційний код 32736177) на користь Фізичної особи- підприємця Колібаби Олега Васильовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) основний борг в розмірі 213 820 грн. 69 коп., інфляційні втрати в розмірі 22 322 грн. 26 коп., 3% річних в розмірі 5 393 грн. та судовий збір в розмірі 3 623 грн. 04 коп., а всього до стягнення - 245 158 (двісті сорок п`ять тисяч сто п`ятдесят вісім) грн. 99 коп. Залишок боргу у виконавчому провадженні № 60925500 становить 267 987 (двісті шістдесят сім тисяч дев`ятсот вісімдесят сім) гри. 24 коп., що складається з суми боргу за виконавчим документом у розмірі 243 624 (двісті сорок три тисячі шістсот двадщть чотири) грн. 76 коп., основної винагороди приватного виконавця - 24 362 (двадцять чотири тисячі триста шістдесят дві) грн. 48 коп.

04.02.2020 року приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Д`яченком Є.С. відкрито виконавче провадження ВП № 61153010 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 16.01.2020 року у справі № 910/11152/19 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Агрохолдинг Руно (04116, м. Київ, вул. Шулявська, 7; ідентифікаційний код 32736177) на користь Дочірнього підприємства Умань-Агро (20356, обл. Черкаська, р-н Уманський, с. Гереженівка, вул. Грушевського, 61; ідентифікаційний код 34571712) суму основного боргу в розмірі 981 795 (дев`ятсот вісімдесят одну тисячу сімсот дев`яносто п`ять) грн 00 коп., пеню в розмірі 178 585 (сто сімдесят вісім тисяч п`ятсот вісімдесят п`ять) грн 92 коп., інфляційні втрати в розмірі 42 487 (сорок дві тисячі чотириста вісімдесят сім) грн 40 коп., 3% річних в розмірі 28 680 (двадцять вісім тисяч шістсот вісімдесят) грн 82 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 18 473 (вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят три) грн 23 коп., а всього до стягнення - 1 250 022 (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч двадцять дві) грн 37 коп.

04.02.2021 приватним виконавцем Д`яченко Є. С. об`єднано виконавчі провадження № 60905970, № 60925500, 61153010 у зведене виконавче провадження № 61156361.

04.02.2022 року приватним виконавцем на підставі ухвали Господарського суду м. Києва у справі № 910/8983/19 від 30.01.2020 року винесена постанова про заміну сторони виконавчого провадження, якою замінено стягувана у виконавчому провадженні ВП № 60905970 на АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ВОЛОДИМИР ІГНАТЕНКО І ПАРТНЕРИ" , ідентифікаційний код 42178804.

Постановою приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Д`яченко Євгенія Станіславовича про арешт майна боржника від 10.02.2020 року ЗВП № 61156361 накладено арешт на 37 транспортних засобів та 30 одиниць спецтехніки відповідача 1.

Про такий арешт майна відповідача 1 приватний виконавець Д`яченко Є.С. проінформував позивача шляхом направлення повідомлення про звернення стягнення на заставлене майно від 19.02.2020р. за вих. №513, копія якого міститься у матеріалах справи.

У повідомленні зазначено, що 19.02.2020р. приватним виконавцем виявлено, що на підставі постанови накладено арешт на майно, що перебуває у заставі позивача, зокрема на підставі:

- Договору застави рухомого майна №112-3055/15-ЗЮ від 04.09.2015р. посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Косенко О.В. за реєстровим №885:

1. інший транспортний засіб СЗАП. 8551-02, ЗАГАЛЬНИЙ ПРИЧІП ПР-БОРТОВИЙ-Е, номер об`єкта НОМЕР_2 , номер державної реєстрації НОМЕР_3 ;

2. інший транспортний засіб КАМАЗ, 45143-62, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ САМОСКИД номер об`єкта НОМЕР_4 , номер державної реєстрації НОМЕР_5

3. інший транспортний засіб СЗАП, 8551-02, ЗАГАЛЬНИЙ ПРИЧІП ПР-БОРТОВИЙ-Е номер об`єкта НОМЕР_6 , номер державної реєстрації НОМЕР_7 ;

4. інший транспортний засіб КАМАЗ. 45143-62, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ САМОСКИД номер об`єкта НОМЕР_8 , номер державної реєстрації НОМЕР_9 ;

5. інший транспортний засіб СЗАП. 8551-02, ЗАГАЛЬНИЙ ПРИЧІП ПР-БОРТОВИЙ-Е номер об`єкта НОМЕР_10 , номер державної реєстрації НОМЕР_11 ;

6. інший транспортний засіб КАМАЗ, 45143-62, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ САМОСКИД номер об`єкта НОМЕР_12 , номер державної реєстрації НОМЕР_13 .

- Договору застави рухомого майна №112-3055/16-ЗЮ1 від 08.12.2017р. посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голій Л.І. за реєстровим №2944:

1. CASE ІН MAGNUM 340, ТРАКТОР КОЛІСНИЙ 14657 АІ 2013 Заводський

№ZDRD0721 1 Двигун № НОМЕР_15 ;

2. CASE ІН MAGNUM 340, ТРАКТОР КОЛІСНИЙ 14656АІ 2013 Заводський

№ НОМЕР_16 Двигун № НОМЕР_17 ;

3. CASE ІН MAGNUM MX 340, ТРАКТОР КОЛІСНИЙ 14658АІ 2013 Заводський № НОМЕР_18 Двигун № НОМЕР_19 ;

4. CASE ІН MAGNUM MX 340, ТРАКТОР КОЛІСНИЙ 14659АІ 2013 Заводський № НОМЕР_20 Двигун № НОМЕР_21 .

- Договору застави рухомого майна №158-3055/16-ЗЮ від 23.08.2016р. посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голій Л.І. за реєстровим №723:

1. автомобіль вантажний SCANIA G380, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_22 , 2010, номер об`єкта НОМЕР_23 ;

2. автомобіль вантажний SCANIA G410 LA4X2HNA, ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, реєстраційний номер НОМЕР_24 , 2013, номер НОМЕР_25 ;

3. автомобіль вантажний SCANIA G410 LA4X2HNA, ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, реєстраційний номер НОМЕР_26 , 2013, номер НОМЕР_27 ;

4. автомобіль вантажний SCANIA G410 LA4X2HNA, ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_28 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_29 ;

5. автомобіль вантажний SCANIA G410 LA4X2HNA, ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_30 , 2013, номер об`єкта Y НОМЕР_74;

6. автомобіль вантажний SCANIA G410 LA4X2HNA, ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_31 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_32 ;

7. автомобіль вантажний SCANIA G410 LA4X2HNA, ВАНТАЖНИМ СІДЛОВИН

ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_33 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_34 ;

8. автомобіль вантажний SCANIA G 400, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ

СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_35 , 2014, номер об`єкта

НОМЕР_32 ;

9. автомобіль вантажний SCANIA G 400, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ

СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_36 , 2014, номер об`єкта

НОМЕР_37 ;

10. автомобіль вантажний SCANIA G 400, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ

СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_38 , 2014, номер об`єкта

НОМЕР_39 ;

11. Причеп BODEX KIS ЗВ. Н/ПРИЧІП-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер

НОМЕР_40 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_41 ;

12. Причеп BODEX KIS ЗВ, Н/ПРИЧІП-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер

НОМЕР_42 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_43 ;

13. Причеп BODEX KIS 3WS, Н/ПРИЧІП-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер

НОМЕР_44 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_45 ;

14. Причеп BODEX KIS ЗВ, Н/ПРИЧІП-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер

НОМЕР_46 , 2013. номер об`єкта НОМЕР_47 ;

15. Причеп BODEX KIS 3WS, Н/ПРИЧІП-САМОСКИД-Е. реєстраційний номер

НОМЕР_48 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_49 ;

16. Причеп BODEX KIS ЗВ, Н/ПРИЧІП-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер

НОМЕР_50 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_51 ;

17. BODEX KIS 3WS, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП, Н/ПР-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_52 , 2015, номер об`єкта НОМЕР_53 ;

18. BODEX KIS 3W, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР- САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_54 , 2015, номер об`єкта НОМЕР_55 ;

19. BODEX KIS 3W, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР- САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_56 , 2015, номер об`єкта НОМЕР_57 ;

20. BODEX KIS 3W. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР- САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_58 , 2015, номер об`єкта НОМЕР_59 ;

21. CASE ІН MAGNUM MX 340, ТРАКТОР КОЛІСНИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_60 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_61 ;

22. CASE ІН MAGNUM MX 340. ТРАКТОР КОЛІСНИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_62 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_63 / НОМЕР_64 .

Вказані вище договори застави рухомого майна укладені між позивачем та відповідачем-1 для забезпечення виконання зобов`язань відповідача 1 перед AT Кредитвест Банк , в тому числі: договір застави рухомого майна №158-3055/16-ЗЮ від 23.08.2016р. - за договором про відкриття кредитної лінії №158-3055/16-КЮ від 23.08.2016р. та додатків до нього (копії додаються), та договори застави рухомого майна №112-3055/15-ЗЮ від 04.09.2015р. та №112-3055/16-ЗЮ1 від 08.12.2017р. - за Договором про відкриття кредитної лінії №1 12-3055/15-КЮ від 24.02.2015р. та додатків до нього.

Обтяження за договорами застави зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягами про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" вважає, що накладення арешту на визначені вище майно порушенням прав позивача як заставодержателя.

Статтею 589 ЦК України передбачено, що у разі невиконання зобов`язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави. За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов`язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв`язку із пред`явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором. Аналогічна норма міститься у статті 19 Закону України "Про заставу".

Згідно з частиною 1 статті 590 ЦК України звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом.

При цьому, за змістом статті 20 Закону України "Про заставу" визначено, що заставодержатель набуває права звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов`язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором. Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду або третейського суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачене законом або договором застави.

Відповідно до частини 1 статті 21 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" до забезпечувальних обтяжень, зокрема, належить застава рухомого майна згідно з параграфом 6 глави 49 Цивільного кодексу України, що виникає на підставі договору

Згідно з частиною 2 статті 22 цього Закону за рахунок предмета обтяження обтяжувач має право задовольнити свою вимогу за забезпеченим обтяженням зобов`язанням у повному обсязі або в частині, встановленій договором.

Аналіз зазначених правових норм дає підстави для висновку про те, що застава як правовий інститут виконує забезпечувальну функцію виконання боржником основного зобов`язання, тобто спрямована на те, щоб гарантувати кредитору-заставодержателю право на задоволення його вимог за рахунок певного, заздалегідь визначеного сторонами майна за наявності в боржника заборгованості перед кредитором.

Відповідно до ст. 14 ЗУ Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень , якщо інше не встановлено цим Законом, зареєстроване обтяження має вищий пріоритет над незареєстрованими обтяженнями. Пріоритет зареєстрованих обтяжень визначається у черговості їх реєстрації, за винятками, встановленими цим Законом. Обтяжувач з вищим пріоритетом має переважне право на звернення стягнення на предмет обтяження.

Пріоритет публічного обтяження встановлюється з моменту його реєстрації. Зареєстровані публічні обтяження не мають пріоритету над обтяженнями того ж рухомого майна, які були зареєстровані раніше моменту реєстрації публічного обтяження, а також обтяженнями, які мають вищий пріоритет згідно з правилами, встановленими розділом III цього Закону.

Згідно ст.26 ЗУ Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень , у разі звернення стягнення на рухоме майно, яке є предметом декількох обтяжень, переважне право на проведення процедури звернення стягнення належить обтяжувану з вищим пріоритетом.

Згідно із ст. 54 Закону України Про виконавче провадження звернення стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог стягувача-заставодержателя. При цьому про звернення стягнення на заставлене майно для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателя ми, державний виконавець повідомляє заставодержателю не пізніше наступного дня після накладення арешту на майно або якщо йому стало відомо, що арештоване майно боржника перебуває в заставі, та роз`яснює заставодержателю право на звернення до суду з позовом про зняття арешту із заставленого майна. Також частиною 3 цієї статті визначено, що для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернуто у разі: виникнення права застави після винесення судом рішення про стягнення з боржника коштів; якщо вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю.

Таким чином, у випадку невиконання боржником основного зобов`язання позивач має право на звернення стягнення на майно, визначене в договорі застави. Оскільки накладення арешту на майно має наслідком заборону відчуження арештованого майна, то ним порушується право заставодержателя в разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов`язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета застави.

У ст. 59 Закону України "Про виконавче провадження" наведені підстави для зняття арешту з майна виконавцем. При цьому, у частині 5 зазначеної статті передбачено, що в усіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду.

Зі змісту наведених приписів Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" суд приходить до висновку, що якщо належним чином зареєстрована застава виникла раніше за накладення арешту для задоволення вимог стягувачів, відмінних від заставодержателя, суд приймає рішення про звільнення з-під арешту майно, на яке накладено арешт. При цьому відсутні підстави для відмови у звільненні з-під арешту зазначеного майна у зв`язку з відсутністю реального порушення боржником забезпеченого заставою зобов`язання на момент пред`явлення відповідної вимоги.

Враховуючи наведене вище, з урахуванням того, що заставодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов`язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета застави переважно перед іншими кредиторами цього боржника, позов про зняття арешту, накладеного приватним виконавцем, підлягає задоволенню.

Згідно зі статтею 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача 1 як на боржника.

Враховуючи зібрані докази по справі, пояснення представників сторін та керуючись статтями 129, 232, 236-241 ГПК України

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зняти арешти і заборони відчуження належного на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Агрохолдинг Руно" майна, а саме:

1. інший транспортний засіб СЗАП, 8551-02, ЗАГАЛЬНИЙ ПРИЧІП ПР-БОРТОВИЙ-Е, номер об`єкта НОМЕР_2 , номер державної реєстрації НОМЕР_3 ;

2. інший транспортний засіб КАМАЗ, 45143-62, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ САМОСКИД номер об`єкта НОМЕР_4 , номер державної реєстрації НОМЕР_65

3. інший транспортний засіб СЗАП, 8551-02, ЗАГАЛЬНИЙ ПРИЧІП ПР-БОРТОВИЙ-Е номер об`єкта НОМЕР_66 , номер державної реєстрації НОМЕР_7 ;

4. інший транспортний засіб КАМАЗ, 45143-62, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ САМОСКИД номер об`єкта НОМЕР_8 , номер державної реєстрації НОМЕР_9 ;

5. інший транспортний засіб СЗАП. 8551-02, ЗАГАЛЬНИЙ ПРИЧІП ПР-БОРТОВИЙ-Е номер об`єкта НОМЕР_10 , номер державної реєстрації НОМЕР_11 ;

6. інший транспортний засіб КАМАЗ, 45143-62, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ САМОСКИД номер об`єкта НОМЕР_67 1, номер державної реєстрації НОМЕР_68 67 8 8 ВХ.

7. CASE IH MAGNUM 340, ТРАКТОР КОЛІСНИМ 14657АІ 2013 Заводський № НОМЕР_69 Двигун № НОМЕР_15 ;

8. CASE IH MAGNUM 340, ТРАКТОР КОЛІСНИЙ 14656 АІ 2013 Заводський № НОМЕР_16 Двигун № НОМЕР_70 ;

9. CASE IH MAGNUM MX 340, ТРАКТОР КОЛІСНИЙ 14658 АІ 2013 Заводський № НОМЕР_18 Двигун № НОМЕР_19 ;

10. CASE IH MAGNUM MX 340, ТРАКТОР КОЛІСНИЙ 14659 АІ 2013 Заводський №ZDRD07219 Двигун № НОМЕР_21 .

11. автомобіль вантажний SCANIA G380, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_22 , 2010, номер об`єкта НОМЕР_23 ;

12. автомобіль вантажний SCANIA G410 LA4X2HNA, ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_24 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_71 ;

13. автомобіль вантажний SCANIA G410 LA4X2HNA, ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_26 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_72 ;

14. автомобіль вантажний SCANIA G410 LA4X2HNA, ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_28 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_29 ;

15. автомобіль вантажний SCANIA G410 LA4X2HNA, ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_30 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_73 ;

16. автомобіль вантажний SCANIA G410 LA4X2HNA, ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_31 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_32 ;

17. автомобіль вантажний SCANIA G410 LA4X2HNA, ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_33 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_34 ;

18. автомобіль вантажний SCANIA G 400, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_35 , 2014, номер об`єкта НОМЕР_32 ;

19. автомобіль вантажний SCANIA G 400, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_36 , 2014, номер об`єкта НОМЕР_37 ;

20. автомобіль вантажний SCANIA G 400, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - Е, реєстраційний номер НОМЕР_38 , 2014, номер об`єкта НОМЕР_39 ;

21. Причеп BODEX KIS ЗВ, Н/ПРИЧІП-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_40 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_41 ;

22. Причеп BODEX KIS ЗВ, Н/ПРИЧІП-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_42 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_43 ;

23. Причеп BODEX KIS 3WS, Н/ПРИЧІП-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_44 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_45 ;

24. Причеп BODEX KIS ЗВ, Н/ПРИЧІП-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_46 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_47 ;

25. Причеп BODEX KIS 3WS, Н/ПРИЧІП-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_48 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_49 ;

26. Причеп BODEX KIS ЗВ. Н/ПРИЧІП-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_50 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_51 ;

27. BODEX KIS 3WS, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП, Н/ПР-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_52 , 2015, номер об`єкта НОМЕР_53 ;

28. BODEX KIS 3W. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП

Н/ПР- САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_54 , 2015, номер об`єкта НОМЕР_55 ;

29. BODEX KIS 3W, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП

Н/ПР- САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_56 , 2015, номер об`єкта НОМЕР_57 ;

30. BODEX KIS 3W, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-САМОСКИД-Е, реєстраційний номер НОМЕР_58 , 2015, номер об`єкта НОМЕР_59 ;

31. CASE IH MAGNUM MX 340, ТРАКТОР КОЛІСНИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_60 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_61 ;

32. CASE IH MAGNUM MX 340, ТРАКТОР КОЛІСНИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_62 , 2013, номер об`єкта НОМЕР_63 / НОМЕР_64 ,

що накладені постановою приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Д`яченком Євгенієм Станіславовичем про арешт майна боржника від 10.02.2020р. у ВП № 61156361, номери обтяжень 27473867 та 27473858, та постановою від 02.01.2020р. у ВП № 60925500, номер обтяження 27370965.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Агрохолдинг Руно (04116, м. Київ, вул. Шулявська, буд. 7, код ЄДРПОУ 32736177) на користь Акціонерного товариства "Вест Файненс Енд Кредит Банк" (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4-А,А1, код ЄДРПОУ 34575675) 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 21.08.2020 р.

Суддя О.В. Мандриченко

Дата ухвалення рішення 11.08.2020
Оприлюднено 01.09.2020

Судовий реєстр по справі 910/4096/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 11.08.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.04.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.03.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/4096/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону