ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

29.09.2020 м.Дніпро Справа № 876/52/20

Центральний апеляційний господарський суд у складі головуючого судді-доповідача Іванова О.Г.

при секретарі судового засідання: Логвіненко І.Г.

представники сторін:

від позивача: Уколова М.В., ордер серія ДП № 2559/009 від 02.03.2020 р., адвокат;

представник відповідача в судове засідання не з`явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 19.06.2020 (у складі третейських суддів: головуючого судді - Манелюка Д.В., судді - доповідача Палій Є.А., судді Петрової Т.А.) у справі №14/31К-20

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП", м. Маріуполь Донецької області

до товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН", м. Маріуполь Донецької області

про стягнення 53 479,40 грн, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕНТ ГРУП", м. Маріуполь Донецької області (далі - позивач, або заявник) звернулося до Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" (далі - Третейський суд) з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН", м. Маріуполь Донецької області (далі - відповідач, або боржник) про стягнення 53 479,40 грн.

Рішенням Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 19.06.2020 у справі № 14/31К-20 позов товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП", м. Маріуполь Донецької області до товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН", м. Маріуполь Донецької області про стягнення 53 479,40 грн задоволено повністю.

Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" 47 655,80 грн. - основного боргу з оплати обладнання, поставленого згідно договору №12/3 від 20.03.2019 (на придбання технологічного обладнання), 4224,72 грн - пені за порушення строку оплати обладнання, поставленого згідно договору №12/3 від 20.03.2019 (на придбання технологічного обладнання), 879,28 грн - 3% річних за порушення умов договору №12/3 від 20.03.2019 (на придбання технологічного обладнання), 719,60 грн - інфляційних втрат за порушення умов договору №12/3 від 20.03.2019 (на придбання технологічного обладнання).

Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" 4800,00 грн витрат на професійну правничу допомогу адвоката.

Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" 850,00 грн витрат, пов`язаних з вирішенням спору третейським судом.

12.08.2020 позивачем було отримано рішення третейського суду.

26.08.2019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕНТ ГРУП" звернулося до Центрального апеляційного господарського суду із заявою про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду.

Заява мотивована тим, що станом на 26.08.2020 відповідачем не виконано в добровільному порядку рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" у складі третейських суддів: головуючого судді - Манелюка Д.В., судді - доповідача Палій Є.А., судді Петрової Т.А, від 19.06.2020 у справі №14/31К-20.

Таким чином, заяву про видачу наказу подано у строки, визначені ч.2 ст.352 Господарського процесуального кодексу України.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.08.2020 для розгляду справи № 876/52/20 визначено головуючого суддю - Іванова О.Г.

Відповідно до ч.2 ст.354 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді заяви про видачу наказу про примусове виконання рішення третейського суду за клопотанням однієї із сторін господарський суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 31.08.2020 заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" залишено без руху у зв`язку з невиконанням заявником п.1 ч.4 ст.353 ГПК України. Апелянту наданий строк для усунення недоліків апеляційної скарги відповідно до ч. 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

04.09.2020 на адресу суду від скаржника надійшла заява про усунення недоліків, до якої заявником додано оригінал рішення третейського суду від 19.06.2020 у справі № 14/31К-20, копію Регламенту третейського суду.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 04.09.2020 прийнято до розгляду заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, судове засідання з розгляду заяви призначено на 29.09.2020; витребувано у Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" третейську справу № 14/31К-20 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП", м. Маріуполь Донецької області до товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН", м. Маріуполь Донецької області про стягнення 53 479,40 грн; зобов`язано кожну із сторін третейського спору та третейський суд надати суду письмову інформацію про дану справу: чи наявне третейське застереження і чи не визнавалось воно недійсним; чи не скасоване рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" компетентним судом; чи є в провадженні інших судів заяви про оскарження чи скасування рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група".

Вказану ухвалу направлено всім учасникам процесу та постійно діючому третейському суду рекомендованою кореспонденцією.

23.09.2020 до Центрального апеляційного господарського суду надійшли матеріали третейської справи №14/31К-19, а також третейським судом надано запитувану інформацію, зокрема, про наявність третейського застереження у договорі №12/3 від 20.03.2019, укладеному між сторонами; відсутністю даних щодо визнання такого третейського застереження недійсним або скасування рішення третейського суду.

29.09.2020 до Центрального апеляційного господарського суду, на виконання вимог ухвали, від позивача надійшла заява, у якій зазначено, що третейське застереження, наявне у договорі №12/3 від 20.03.2019, недійсним не визнавалось; рішення третейського суду не скасовано компетентним судом і є чинним; в провадженні інших судів заяв про оскарження чи скасування рішення третейського суду не має.

В судовому засіданні 29.09.2020 представник позивача підтримав доводи заяви та просив задовольнити останню, підтвердив інформацію раніше надану на вимогу суду апеляційної інстанції.

Відповідач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН", в судове засідання не прибув. Ухвала про прийняття заяви до розгляду від 04.09.2020 направлена судом на адресу відповідача: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, буд.66, яка співпадає з адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Враховуючи обмежений строк розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, а також той факт, що ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 04.09.2020 участь сторін у судовому засіданні не визнавалася обов`язковою, суд вважає за можливе розглянути вказану заяву без участі представника боржника.

Оцінивши матеріали заяви та додані до неї документи за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що заява товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.3 ст.354 Господарського процесуального кодексу України при розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 355 цього Кодексу.

Відповідно до ст.355 Господарського процесуального кодексу України суд відмовляє у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:

1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу наказу рішення третейського суду скасовано судом;

2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею наказу, а причини його пропуску не визнані господарським судом поважними;

4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

5) третейська угода визнана недійсною;

6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;

7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;

8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу;

9) третейський суд вирішив питання про права та обов`язки осіб, які не брали участі у справі.

Перевіривши вищезазначені обставини, судом встановлено наступне.

20.03.2019 між товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН" (покупець, відповідач) та товариством з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" (постачальник, позивач), укладений договір на придбання технологічного обладнання №12/3, за умовами якого постачальник зобов"язався передати, а покупець - прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбачених договором (п.1.1 договору). Кількість, номенклатура обладнання зазначаються у специфікаціях до чинного договору, які є його невід"ємною частиною (п.2.1 договору).

Пунктом 9.2 Договору сторони погодили, що в разі, якщо спори і розбіжності, які виникли у зв`язку з цим договором або які стосуються його укладення, зміни, порушення, розірвання, недійсності, не будуть врегульовані шляхом переговорів, їх вирішення буде здійснюватись у відповідності з матеріальним правом України наступним чином:

- спори, майнові вимоги за якими перевищують еквівалент 10 000 доларів США (з урахуванням обмінного курсу НБУ на дату виникнення вимог) за основною сумою зобов"язань, вирішуються в господарських судах України (у відповідності з діючим законодавством України);

- спори, майнові вимоги за якими не перевищують еквівалент 10 000 доларів США (з урахуванням обмінного курсу НБУ на дату виникнення вимог) за основною сумою зобов"язань, вирішуються в Постійно діючому Регіональному Третейському суді України при Асоціації "Регіональна правова група" (у відповідності з Регламентом вказаного суду), рішення якого є остаточним та обов"язковим для сторін та підлягає виконанню сторонами у строки, які зазначені в рішенні суду.

Закінчення строку дії даного договору не призводить до закінчення викладеної в даному договорі угоди сторін відносно порядку вирішення спорів.

Даний договір підписаний представниками обох сторін та посвідчений печатками сторін.

Статтею 5 Закону України "Про третейські суди" передбачено, що юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних, господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди.

Відповідно до статті 12 Закону України "Про третейські суди" третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.

Якщо сторони не домовилися про інше при передачі спору до постійно діючого третейського суду, а також при вказівці у третейській угоді на конкретний постійно діючий третейський суд регламент третейського суду розглядається як невід`ємна частина третейської угоди.

За будь-яких обставин у разі суперечності третейської угоди регламенту третейського суду застосовуються положення регламенту.

Третейська угода укладається у письмовій формі. Третейська угода вважається укладеною, якщо вона підписана сторонами чи укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням засобів електронного чи іншого зв`язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не заперечує.

Третейська угода має містити відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, предмет спору, місце і дату укладання угоди.

Посилання у договорі, контракті на документ, який містить умову про третейський розгляд спору, є третейською угодою за умови, що договір укладений у письмовій формі і це посилання є таким, що робить третейську угоду частиною договору.

У разі недодержання правил, передбачених цією статтею, третейська угода є недійсною.

Недійсність окремих положень договору, контракту, що містить третейське застереження, не тягне за собою недійсність такого третейського застереження.

Третейська угода може містити як вказівку про конкретно визначений третейський суд, так і просте посилання на вирішення відповідних спорів між сторонами третейським судом.

Як вбачається з матеріалів справи, третейське застереження від 20.03.2019, укладене шляхом підписання Договору на придбання технологічного обладнання №12/3 від 20.03.2019 (пункт 9.2) повноважними сторонами та оформлено згідно з вимогами ст.12 Закону України "Про третейські суди".

Дана третейська угода є дійсною, іншого не встановлено, та такою, що підлягає виконанню. Доказів визнання недійсним вказаного пункту договору відповідачем не надано.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕНТ ГРУП" відповідно до третейського застереження, передбаченого п. 9.2. договору, укладеного між сторонами, звернулось до Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН" про стягнення заборгованості у сумі 53 479,40 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Позивачем на виконання умов Договору та Специфікації №1 від 20.03.2019 свій обов`язок виконано у повному обсязі та відповідно до накладної № ПРН+У699237 від 10.05.2019 поставлено відповідачу обладнання на суму 119 380,80 грн, Відповідачем же взяті на себе зобов`язання за означеним Договором виконанні частково, товар оплачений в сумі 71 725,00 грн за платіжним дорученням №280 від 13.09.2019, таким чином, сума боргу складає 47 655,80 грн. За прострочення в оплаті договором, зокрема п.7.2 договору, передбачена неустойка (пеня), отже, позивач нарахував відповідачу 4224,72 грн. пені, 719,60 грн - інфляційних втрат та 879,28 грн 3% річних. Несплатою цієї суми порушені права позивача та наявні підстави для стягнення суми боргу.

Крім того, в третейському суді позивачем заявлені вимоги про стягнення витрат на правничу допомогу у сумі 4800 грн. та суми сплаченого третейського збору - 850,00 грн.

Як вже зазначалось, рішенням Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 19.06.2020 у справі № 14/31К-20 позов задоволено повністю. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" 47 655,80 грн. - основного боргу з оплати обладнання, поставленого згідно договору №12/3 від 20.03.2019 (на придбання технологічного обладнання), 4224,72 грн - пені за порушення строку оплати обладнання, поставленого згідно договору №12/3 від 20.03.2019 (на придбання технологічного обладнання), 879,28 грн - 3% річних за порушення умов договору №12/3 від 20.03.2019 (на придбання технологічного обладнання), 719,60 грн - інфляційних втрат за порушення умов договору №12/3 від 20.03.2019 (на придбання технологічного обладнання).

Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" 4800,00 грн витрат на професійну правничу допомогу адвоката, а також 850,00 грн витрат, пов`язаних з вирішенням спору третейським судом.

Суд констатує, що дане рішення є чинним, докази його скасування відсутні. Рішення не містить способів захисту прав, які не передбачені законами України. Рішення прийнято у спорі, передбаченому третейською угодою, питання, які вирішені третейським судом, не виходять за межі третейської угоди. Суд не вирішував питання про права і обов`язки осіб, які не брали участь у справі.

Крім того, суд зазначає, що приписами ч. 6 ст. 56 Закону України "Про третейські суди" і ст. 355 ГПК України не передбачено такої підстави для відмови в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, як неповідомлення третейським судом належним чином особи, яка брала участь у справі, про місце та час третейського розгляду. Пункт 9 ч. 6 ст. 56 Закону України "Про третейські суди" (та, відповідно п. 9 ч. 1ст. 355 ГПК України) визначають як підставу для такої відмови вирішення третейським судом питання про права і обов`язки осіб, які не брали участь у справі; однак, відповідач був учасником справи № 14/31К-20, тому положення вказаних норм права до спірних правовідносин не застосовуються (аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 05.05.2020 у справі № 873/111/19).

У судовому засіданні оглянуто третейську справу №14/31К-20 за позовом позов товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП", м. Маріуполь Донецької області до товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН", м. Маріуполь Донецької області про стягнення 53 479,40 грн.

Повідомленнями від 17.03.2020, направленими на адреси сторін, Постійно діючий Регіональний Третейський суд України при Асоціації "Регіональна правова група" відповідно до п.2.2 Регламенту запропонував сторонам надати свої пропозиції щодо обрання судді для формування складу суду.

Сторони своєї пропозиції щодо кандидатур третейських суддів не надали.

Ухвалою третейського суду від 12.05.2020 по справі №14/31К-20, відповідно до п.2.2 Регламенту суду, головою третейського суду обрано суддів для розгляду третейської справи: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які, в свою чергу, обрали третього суддю для розгляду третейської справи - ОСОБА_3 . Таким чином, відповідно до ухвали, для розгляду третейської справи обрана колегія суддів у складі: Манелюк Д.В. (головуючий), Палій Є.А. (доповідач), Петрова Т.А., які ухвалою від 19.05.2020 порушили провадження у третейській справі (а.с.35, 36 третейської справи).

З огляду на викладене, спір, переданий на розгляд Третейського суду, не підпадає під виключення, передбачене статтею 6 Закону України "Про третейські суди", а отже, обґрунтовано розглянутий Постійно діючим Регіональним Третейським судом України при Асоціації "Регіональна правова група", як належним юрисдикційним органом.

Суд констатує, що справа, у якій прийнято рішення, підвідомча третейському суду. Склад третейського суду відповідає вимогам закону. Докази того, що склад третейського суду не відповідав вимогам статей 16 - 19 Закону України "Про третейські суди" суду не надано.

Відповідно до ч.1 ст.55 Закону України "Про третейські суди" рішення третейського суду виконуються зобов`язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. У разі, коли рішення третейського суду не виконується добровільно зобов`язаною цим рішенням стороною, інша сторона може подати до компетентного суду заяву про видачу виконавчого документа, яким у господарському судочинстві згідно зі ст.327 Господарського процесуального кодексу України та п. 1-1 ч.1 ст.3 Закону України "Про виконавче провадження" є наказ.

Згідно ч.2 ст.352 Господарського процесуального кодексу України заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду подається до апеляційного господарського суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня ухвалення рішення третейським судом.

Рішення Третейського суду ухвалено 19.06.2020 та набрало чинності в цей же день.

Статтею 55 Закону України "Про третейські суди" встановлено, що рішення третейського суду виконується зобов`язаною стороною добровільно в порядку та строки, що встановлені в рішенні. Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню.

Згідно рішення від 19.06.2020 строк для добровільного виконання цього рішення становить 30 (тридцять) днів з моменту набрання чинності.

Рішення добровільно виконане не було і заявник в межах установленого законом строку звернувся з заявою про видачу наказу на примусове виконання рішення.

У відповідності до норм чинного законодавства при розгляді заяви про видачу виконавчого документа господарський суд не здійснює оцінки законності і обґрунтованості рішення третейського суду в цілому, а лише встановлює відсутність або наявність підстав для відмови в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа, визначених ст. 56 Закону України "Про третейські суди" та ст. 355 Господарського процесуального кодексу України.

Таким чином, оскільки відсутні підстави для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, передбачені ст.355 Господарського процесуального кодексу України, ч.6 ст.56 Закону України "Про третейські суди", та враховуючи, що вказане рішення добровільно не виконано, суд дійшов висновку про необхідність задоволення заяви позивача товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" (у складі третейських суддів: головуючого судді - Манелюка Д.В., судді - доповідача Палій Є.А., судді Петрової Т.А.) від 19.06.2020 у справі № 14/31К-20 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП", м. Маріуполь Донецької області до товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН", м. Маріуполь Донецької області про стягнення 53 479,40 грн.

Відповідно до ч.9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Сплачена Позивачем сума судового збору відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України покладається на Відповідача, оскільки станом на дату звернення Позивача до суду з даною заявою рішення третейського суду Відповідачем виконано не було, а отже, Відповідач є винним у виникненні спору (у зверненні Позивача до суду з даною заявою).

Враховуючи викладене та керуючись ст.129, 256, 354, 356 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" (у складі третейських суддів: головуючого судді - Манелюка Д.В., судді - доповідача Палій Є.А., судді Петрової Т.А.) від 19.06.2020 у справі № 14/31К-20 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП", м. Маріуполь Донецької області до товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН", м. Маріуполь Донецької області про стягнення 53 479,40 грн - задовольнити.

Видати наказ на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" (у складі третейських суддів: головуючого судді - Манелюка Д.В., судді - доповідача Палій Є.А., судді Петрової Т.А.) від 19.06.2020 у справі № 14/31К-20 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП", м. Маріуполь Донецької області до товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН", м. Маріуполь Донецької області про стягнення 53 479,40 грн.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН" (адреса місцезнаходження: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, буд.66, код ЄДРПОУ 40989735) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕНТ ГРУП" (адреса місцезнаходження: 87514, Донецька область, м. Маріуполь, Запорізьке шосе, буд.1, код ЄДРПОУ 33320092) 47 655,80 (сорок сім тисяч шістсот п"ятдесят п"ять гривень 80 копійок) грн. - основного боргу з оплати обладнання, поставленого згідно договору №12/3 від 20.03.2019 (на придбання технологічного обладнання), 4224,72 (чотири тисячі двісті двадцять чотири гривні 72 копійки) грн - пені за порушення строку оплати обладнання, поставленого згідно договору №12/3 від 20.03.2019 (на придбання технологічного обладнання), 879,28 (вісімсот сімдесят дев"ять гривень 28 копійок) грн - 3% річних за порушення умов договору №12/3 від 20.03.2019 (на придбання технологічного обладнання), 719,60 (сімсот дев"ятнадцять гривень 60 копійок) грн - інфляційних втрат за порушення умов договору №12/3 від 20.03.2019 (на придбання технологічного обладнання), 4800,00 (чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок) грн витрат на професійну правничу допомогу адвоката, 850,00 (вісімсот п"ятдесят гривень 00 копійок) грн витрат, пов`язаних з вирішенням спору третейським судом, витрати по сплаті судового збору за подання заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення Третейського суду в розмірі 1051,00 грн. (одна тисяча п`ятдесят одна гривня 00 копійок).

Відповідний наказ видати після набрання ухвалою законної сили.

Ухвала Центрального апеляційного господарського суду, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Ухвалу на підставі ч. 3 ст. 356 та ч. 2 ст. 253 ГПК України може бути оскаржено в апеляційному порядку до Верховного Суду протягом 20 днів з дня складання повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено 02.10.2020.

Суддя О.Г. Іванов

Дата ухвалення рішення 29.09.2020
Зареєстровано 02.10.2020
Оприлюднено 05.10.2020

Судовий реєстр по справі 876/52/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 28.10.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.09.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.09.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.08.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону