ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

07.10.2020Справа № 910/8496/20 Господарський суд міста Києва у складі судді Данилової М.В. , при секретарі судового засідання Бордуновій К.Е. розглянувши матеріали справи в порядку загального позовного провадження

за позовом Агрофірми Октябрь у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (85780, Донецька область, Волноваський район, с. Стрітенка, вул. Гагаріна, 27)

до товариства з обмеженою відповідальністю ДІПРІОН ПЛЮС (03189, м. Київ, вул.Академіка Вільямса, 6 Д, офіс 43)

про стягнення грошових коштів

Представники сторін:

від позивачів: не з`явились;

від відповідачів: не з`явились.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

16 червня 2020 року до Господарського суду міста Києва від Агрофірми Октябрь у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (позивач) надійшла позовна заява № 92 від 11.06.2020 року до товариства з обмеженою відповідальністю ДІПРІОН ПЛЮС (відповідач), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку стягнути заборгованість на суму в розмірі 524 415, 39 грн. за договором поставки мінеральних добрив № ДП-10122 від 11.02.2020 року.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач не виконав належним чином взяті на себе зобов`язання за договором поставки мінеральних добрив № ДП-10122 від 11.02.2020 року, зокрема, в порушення умов вищезазначеного договору відповідач не здійснив поставку товару, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість перед позивачем за вказаним правочином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2020 року у справі №910/8496/20 позовну заяву № 92 від 11.06.2020 року Агрофірми Октябрь у формі Товариства з обмеженою відповідальністю до товариства з обмеженою відповідальністю ДІПРІОН ПЛЮС про стягнення грошових коштів залишено без руху, надано Агрофірмі Октябрь у формі Товариства з обмеженою відповідальністю строк для усунення встановлених недоліків позовної заяви протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.07.2020 року було прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 29.07.2020 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.07.2020 року було відкладено підготовче засідання на 12.08.2020 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.08.2020 року підготовче засідання було відкладено на 16.09.2020 року та продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів.

16.09.2020 було закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 07.10.2020 року.

В судове засідання 07.10.2020 року представники сторін не з`явились.

07.10.2020 року представник позивача надав клопотання про перенесення розгляду справи у зв`язку з хворобою, однак суд відмовляє в задоволенні заявленого клопотання, оскільки розгляд справи неодноразово відкладався та матеріали справи містять всі докази для винесення обґрунтованого рішення по справі.

З метою повідомлення відповідача про розгляд справи судом та про його право подати відзив на позовну заяву, на виконання приписів Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду про відкриття провадження у справі від 08.07.2020, ухвала від 29.07.2020 року, ухвала від 12.08.2020, ухвала від 16.09.2020 року були направлені судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Однак, станом на дату розгляду справи на адресу Господарського суду міста Києва повернулися поштові конверти №0105474258420, №0105474259885, №0105471531762, №0105471533650 із відміткою про повернення у зв`язку із наявністю обставин, що не дали змоги вручити поштове відправлення.

В силу положення пункту 5 частини 6 статті 242 Господарського суду міста Києва, день невдалої спроби вручення поштового відправлення за адресою місцезнаходження відповідача, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, вважається днем вручення відповідачу ухвали суду про відкриття провадження у справі.

Також господарський суд зазначає, що відповідач не був позбавлений права та можливості ознайомитись з ухвалами суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Таким чином, суд вказує про те, що відповідач не був обмежений у своїх процесуальних правах надати відзив через канцелярію суду або шляхом його направлення на адресу суду поштовим відправленням, чи електронною поштою відтак, беручи до уваги, що відповідач у строк, встановлений частиною 1 статті 251 Господарського процесуального кодексу України, не подав до суду відзив на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами, з метою дотримання процесуальних строків вирішення спору, суд дійшов висновку, що наявні у матеріалах справи документи достатні для прийняття повного та обґрунтованого судового рішення у відповідності до ч.9 ст.165, ч.2 ст.178, ч.1 ст.202 Господарського процесуального кодексу України, а неподання відповідачем відзиву на позов не перешкоджає вирішенню справи по суті за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва,

ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2020 року між позивачем, Агрофірмою Октябрь у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, та відповідачем, товариством з обмеженою відповідальністю ДІПРІОН ПЛЮС укладено Договір поставки мінеральних добрив № ДП-10122.

Пунктом 1.1. зазначеного Договору визначено, що Постачальник , відповідач по справі, зобов`язався передати у встановлені Договором строки мінеральні добрива у власність Покупця , позивача по справі, а Покупець зобов`язався прийняти товар та оплатити за цінами та на умовах, визначених Договором.

Пунктом 6.1. Договору визначено, що ціна на Товар та загальна вартість партії Товару визначається Сторонами у додатках (специфікаціях) до даного Договору.

Згідно із Специфікацією № 1 до Договору поставки № ДП-10122 від 11 лютого 2020р., яка є невід`ємною частиною Договору поставки № ДП-10122 від 11 лютого 2020 року, Товар, селітра аміачна марки Б 34,4% N (б/б) ПАТ АЗОТ у кількості 64 тони за ціною без ПДВ 5666,66 грн. за тону на суму 362666,24 грн. без ПДВ, крім того ІІДВ 20% - 72533,25 грн., загальною вартістю 435199,49грн. (чотириста тридцять п`ять тисяч сто дев`яносто дев`ять гривень 49 копійок) з ПДВ.

Пунктом 4 Специфікації №1 термін поставки визначений 20.02.2020 - 22.02.2020року.

Згідно з п.6.3. Договору Покупець здійснює оплату вартості Товару шляхом прямого банківського переказу грошових коштів в національній валюті України на банківський рахунок Постачальника на підставі виставлених рахунків.

Прийняті на себе зобов`язання в частині оплати товару Покупець виконав своєчасно у повному обсязі, що підтверджується Платіжним дорученням № 113 від 11.02.2020 року, згідно з яким 11 лютого 2020 року позивач перерахував відповідачу на його рахунок № НОМЕР_1 за селітру аміачну згідно з рахунком №ДП-10122 від 10.02.2020 року 435199,49 грн. (чотириста тридцять п`ять тисяч сто дев`яносто дев`ять гривень 49 копійок). Копія вказаного платіжного доручення міститься в матеріалах справи.

Позивач стверджує, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІПРІОН ПЛЮС" прийняті на себе обов`язки не виконало - Товар не поставило.

Відповідач в свою чергу, правом на подання відзиву не скористався, жодних доказів на підтвердження виконання взятих на себе зобов`язань за Договором поставки перед позивачем не надав.

Пунктом 3.8. "Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22, визначено за яким реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

Згідно ч. 1 ст. 693 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу. У разі невиконання покупцем обов`язку щодо попередньої оплати товару застосовуються положення статті 538 цього Кодекс.

Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати (ч. З ст. 693 ЦК України).

За приписами ст. 538 ЦК України, виконання свого обов`язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов`язку, є зустрічним виконанням зобов`язання. При зустрічному виконанні зобов`язання сторони повинні виконувати свої обов`язки одночасно, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті зобов`язання або звичаїв ділового обороту. Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати свого обов`язку, повинна своєчасно повідомити про це другу сторону. У разі невиконання однією із сторін у зобов`язанні свого обов`язку або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого обов`язку у встановлений строк (термін) або виконає його не в повному обсязі, друга сторона має право зупинити виконання свого обов`язку, відмовитися від його виконання частково або в повному обсязі. Якщо зустрічне виконання обов`язку здійснено однією із сторін, незважаючи на невиконання другою стороною свого обов`язку, друга сторона повинна виконати свій обов`язок.

З березня 2020 року Агрофірма Октябрь у формі Товариства з обмеженою відповідальністю звернулася до відповідача з листом № 36 про необхідність виконання Договору в строк до 10 березня 2020 року.

10 березня 2020 року лист було отримано ТОВ "ДІПРІОН ПЛЮС" , що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення.

11 березня 2020 року, враховуючи не виконання Договору, як в строк визначений Договором, так і в строк до 10 березня 2020 року, позивач звернувся до відповідача з листом № 37 про повернення грошових коштів у сумі 435199,49грн. (чотириста тридцять п`ять тисяч сто дев`яносто дев`ять гривен 49 копійок).

Даний лист також було отримано відповідачем 16 березня 2020року, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення. Обидва листи залишились без відповіді.

Тому, 3 квітня 2020 року Агрофірма Октябрь у формі Товариства з обмеженою відповідальністю направило ТОВ "ДІПРІОН ПЛЮС" Претензію з вимогою негайно, протягом трьох банківських днів з дати отримання відповідачем Претензії, повернути позивачу безпідставно отримані кошти у сумі 435199,49грн. (чотириста тридцять п`ять тисяч сто дев`яносто дев`ять гривень 49 копійок).

02 травня 2020 року, лист повернувся назад до позивача у зв`язку з неотриманням відповідачем.

Згідно зі ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

У відповідності із статтями 610, 611, частиною 1 статті 612 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з пунктом 1 статті 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у Господарському кодексі України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Статтею 173 ГК України визначено, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Пункт 3 статті 549 Цивільного кодексу України визначає, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 8.1. Договору визначено, що за порушення умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

Відповідальність Постачальника за прострочення поставки Товару визначена п.8.7. Договору, де зазначено, що у разі прострочення поставки Товару на строк до 5 (п`яти) календарних днів Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1 % від вартості несвоєчасно поставленого Товару за кожний день прострочення, а у разі прострочення поставки більш, ніж на 5 (п`ять) днів - крім того штрафні санкції у розмірі 20% від вартості несвоєчасно поставленого товару.

Враховуючи, що відповідач прострочив виконання Договору більше ніж на 5 (п`ять) днів, він повинен сплатити пеню у розмірі 0,1% за кожен день прострочення та штрафні санкції у розмірі 20% вартості непоставленого Товару.

Суд перевірив розрахунок позову, наданий позивачем, та вважає його арифметично правильним, таким, що відповідає умовам договору та вимогам чинного законодавства.

Згідно з частиною 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Частиною 1 статті 78 ГПК України визначено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами частини 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З системного аналізу вищевикладеного, беручи до уваги, що відповідачем не надано суду жодних належних доказів на спростування викладених у позові обставин, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 16, 526, 530, 538, 549, 610-612, 629, 693 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 2, 4, 5, 19, 56, 73, 74, 76, 86, 80, 162, 164, 171, 231, 232, 233, 238 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю ДІПРІОН ПЛЮС (03189, м. Київ, вул.Академіка Вільямса, 6 Д, офіс 43, код ЄДРПОУ 41794166) на користь Агрофірми Октябрь у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (85780, Донецька область, Волноваський район, с. Стрітенка, вул. Гагаріна, 27, код ЄДРПОУ 30615106) попередню оплату у сумі 435199,49 грн.; штрафні санкції у сумі 89215,90 грн.; судовий збір в сумі 7866,23 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 13.10.2020 року.

Суддя М.В. Данилова

Дата ухвалення рішення 07.10.2020
Зареєстровано 15.10.2020
Оприлюднено 15.10.2020

Судовий реєстр по справі 910/8496/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 07.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.08.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону