ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про визнання вимог кредиторів

"12" жовтня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/596/20 Господарський суд Одеської області у складі судді - Антощук Світлани Іванівни,

при секретарі судового засідання Чорбі Г.В.

дослідивши матеріали справи

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „АВТОТЕХЦЕНТР» (52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, смт. Солоне, вул. Гагаріна, буд. 26; код ЄДРПОУ 30851352)

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; код ЄДРПОУ 40611490)

про банкрутство,

За участю представників сторін:

від кредитора ТОВ„АВТОТЕХЦЕНТР» : Дьяков В.О. (адвокат) - на підставі ордеру серія ВН №1005671 від 27.03.2020р.;

розпорядник майна боржника: не з`явився;

від заявника Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ: Бризгалов С.О. (керівник) - у порядку самопредставництва;

від заявника ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» : Новічкова О.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 472725 від 22.07.2020р.;

предаставник трудового колективу боржника: Петрова Г.В. - на підставі паспорту серія № КЕ 942751 від 20.02.1996р.;

предаставник трудового колективу боржника: Паскар А.В. - на підставі паспорту серія № КМ 413592 від 16.08.2006р.;

від заявника

від заявника ТОВ "ФРЕГАТ" : Шуляк Р.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 628087 від 25.09.2020р.;

від заявника ТОВ "СОГОС ШІППІНГ ЛТД": Шуляк Р.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 628087 від 25.09.2020р.;

02.07.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшла заява вих. №27/06 від 27.06.2020р. (вх. ГСОО № 3-493/20 від 02.07.2020р.) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКС-РАЙТ" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» у загальній сумі 8 350 896, 27 грн.

За подання заяви кредитором сплачено 4 204, 00 грн. судового збору .

22.07.2020р. вказану заяву кредитора прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні суду.

Розглянувши заяву кредитора, суд встановив:

12.12.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю ЕКС- РАЙТ та Товариством з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН було укладено Договір позики (поворотної безвідсоткової фінансової допомоги).

Згідно п. 1.1. Позикодавець надає Позичальнику позику, а останній зобов`язується повернути позиву у визначений цим договором строк.

Пунктом 1.2. визначено, що Позика надається Позичальнику на безвідсотковій (безвідплатній) основі.

Відповідно до п.п. 2.1. 2.2. сума позики становить 2 800 000 гривень. У разі, якщо фактичний розмір позики, наданої Позичальнику за цим договором, виявиться меншим, ніж це зазначено у п. 2.1., сумою позики вважатиметься фактично надана сума коштів.

Пунктом 4.1 визначено, що строк надання позики розпочинається з моменту передання суми позики за цим договором та закінчується 21.12.2018р.

В межах вказаного Договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС\-РАЙТ" надало Товариству з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН поворотну фінансову допомогу в сумі 2 790 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 8 від 12.12.2017р. та випискою по рахунку № НОМЕР_1 (т. 9 а.с. 8-9).

Посилаючись на часткове переуступлення права вимоги а даним договором, а також у зав`язку із частковим поверненням Боржником фінансової допомоги у розмірі 500 000,00 грн., Товариством з обмеженою відповідальністю ЕКС-РАЙТ за даним Договором заявлено до визнання 890 000,00 грн.

Доказів погашення даної заборгованості Боржник не надав.

09.01.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю ЕКС-РАЙТ та Товариством з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН було укладено Договір позики (поворотної безвідсоткової фінансової допомоги).

Згідно п. 1.1. Позикодавець надає Позичальнику позику, а останній зобов`язується повернути позиву у визначений цим договором строк.

Пунктом 1.2. визначено, що Позика надається Позичальнику на безвідсотковій (безвідплатній) основі.

Відповідно до п.п. 2.1. 2.2. сума позики становить 28 000 гривень. У разі, якщо фактичний розмір позики, наданої Позичальнику за цим договором, виявиться меншим, ніж це зазначено у п. 2.1., сумою позики вважатиметься фактично надана сума коштів.

Пунктом 4.1 визначено, що строк надання позики розпочинається з моменту передання суми позики за цим договором та закінчується 21.12.2018р.

В межах вказаного Договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС\-РАЙТ" надало Товариству з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН поворотну фінансову допомогу в сумі 28 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 29 від 09.01.2018 року та випискою по рахунку № НОМЕР_1 (т. 9 а.с. 16-17).

Доказів погашення даної заборгованості Боржник не надав.

23.02.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю ЕКС- РАЙТ та Товариством з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН було укладено Договір позики (поворотної безвідсоткової фінансової допомоги).

Згідно п. 1.1. Позикодавець надає Позичальнику позику, а останній зобов`язується повернути позиву у визначений цим договором строк.

Пунктом 1.2. визначено, що Позика надається Позичальнику на безвідсотковій (безвідплатній) основі.

Відповідно до п.п. 2.1. 2.2. сума позики становить 37 000 гривень. У разі, якщо фактичний розмір позики, наданої Позичальнику за цим договором, виявиться меншим, ніж це зазначено у п. 2.1., сумою позики вважатиметься фактично надана сума коштів.

Пунктом 4.1 визначено, що строк надання позики розпочинається з моменту передання суми позики за цим договором та закінчується 21.12.2018р.

В межах вказаного Договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС\-РАЙТ" надало Товариству з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН поворотну фінансову допомогу в сумі 37 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 32 від 23.02.2018 та випискою по рахунку № НОМЕР_1 (т. 9 а.с. 21-22).

Доказів погашення даної заборгованості Боржник не надав.

Відповідно до ст. 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини. При цьому, ст.12 Цивільного кодексу України передбачає, що особа здійснює свої цивільні права вільно на власний розсуд.

Відповідно до ст. 626 Цивільний кодекс України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства встановлює, що грошовим зобов`язанням є зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загально-обов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Частиною 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Відповідно до ч.6 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Заслухавши пояснення представників сторін у попередньому засіданні суду, дослідивши надані учасниками справи документи та керуючись наведеними положеннями законодавства, господарським судом встановлено наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕКС-РАЙТ" у загальній сумі 955 000 грн., що підлягають задоволенню у четверту чергу задоволення вимог кредиторів та у сумі 4 204, 00 грн. (судовий збір), що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів

Інші заявлені Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕКС-РАЙТ" вимоги у загальній сумі 7 395 896, 27 грн. суд вважає необґрунтованими, оскільки станом на дату відкриття провадження у справі про банкрутство (29.05.202р.) строк виконання зобов`язань за даними вимогами ще не настав, а саме:

- відповідно до п.1 Договору № 1306 від 20.12.2019 року про відступлення права вимоги (цесії) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС\-РАЙТ" набуло право вимоги у сумі 2 400 000 грн. за Договором поворотної фінансової допомоги від 13.06.2019р., строк виконання зобов`язання за яким настав 12.06.2020р.;

- відповідно до п.1 Договіру № 27/2 від 20.12.2019 року про відступлення права вимоги (цесії) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС\-РАЙТ" набуло право вимоги у сумі 446 804, 60 грн. за Договором поворотної фінансової допомоги № 27/2-ФД від 04.11.2019р., строк виконання зобов`язання за яким настане 03.11.2020р.;

- відповідно до п.1 Договіру № 2506 від 20.12.2019 року про відступлення права вимоги (цесії) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС\-РАЙТ" набуло право вимоги у сумі 1 686 386,08 грн. за Договором поворотної фінансової допомоги від 25.06.2019р., строк виконання зобов`язання за яким настав 24.06.2020р.;

- відповідно до п.1 Договіру № 27/1 від 20.12.2019 року про відступлення права вимоги (цесії) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС\-РАЙТ" набуло право вимоги у сумі 916 983, 66 грн. за Договором поворотної фінансової допомоги №27/1-ФД від 01.11.2019р., строк виконання зобов`язання за яким настане 31.10.2020р.;

- відповідно до п.1 Договіру № 25/1 від 20.12.2019 року про відступлення права вимоги (цесії) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС\-РАЙТ" набуло право вимоги у сумі 916 447, 80 грн. за Договором поворотної фінансової допомоги №25/1-ФД від 25.10.2019р., строк виконання зобов`язання за яким настане 25.10.2020р.;

- відповідно до п.1 Договіру № 06/12 від 20.12.2019 року про відступлення права вимоги (цесії) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС\-РАЙТ" набуло право вимоги у сумі 213 048, 83 грн. за Договором поворотної фінансової допомоги №06/12-ФД від 06.12.2019р., строк виконання зобов`язання за яким настане 05.12.2020р.;

- відповідно до п.1 Договіру №18 від 20.12.2019 року про відступлення права вимоги (цесії) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС\-РАЙТ" набуло право вимоги у сумі 816 195, 30 грн. за Договором поворотної фінансової допомоги №18-ФД від 18.09.2019р., строк виконання зобов`язання за яким настав 17.09.2020р.

Таким чином, вказані грошові вимоги не мають ознак конкурсних грошових вимог і підлягають розгляду за процедурою, передбаченою для поточних грошових вимоги до боржника.

Заперечення ініціюючого кредитора (від 22.07.2020р. та 18.09.020р.) та розпорядника майном боржника (від 11.09.2020р.) щодо заявлених Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕКС-РАЙТ" грошових вимог, суд не приймає до уваги, оскільки викладені у них обставини стосуються обґрунтованості грошових вимог, які, як встановлено судом, не мають ознак конкурсних грошових вимог і тому, не розглядаються судом по суті у попередньому засіданні суду.

Керуючись ст.1, 2, 45-47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати конкурсні грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „ЕКС-РАЙТ» (01004, м. Київ, вул. Горького, 9; код ЄДРПОУ 39092764) до ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; код ЄДРПОУ 40611490) у сумі 955 000 грн., що підлягають задоволенню у четверту чергу задоволення вимог кредиторів та у сумі 4 204, 00 грн. (судовий збір), що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів.

2. У визнанні інших заявлених конкурсних вимог відмовити.

Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала чинності 07 жовтня 2020 р. та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та ст.ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 12 жовтня 2020 р.

Копію ухвали надіслати: розпоряднику майна ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» арбітражному керуючому Чепелюку О.О. (33000, м. Рівне, вул. Лермонтова, 4а), Товариства з обмеженою відповідальністю „ЕКС-РАЙТ» (01004, м. Київ, вул. Горького, 9).

Суддя С.І. Антощук

Дата ухвалення рішення 12.10.2020
Оприлюднено 19.10.2020

Судовий реєстр по справі 916/596/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.01.2023 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.12.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.11.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 07.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/596/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону