Ухвала
від 19.10.2020 по справі 908/2639/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 5/163/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

19.10.2020 Справа № 908/2639/20

м. Запоріжжя Запорізької області

Суддя Проскуряков К.В., розглянувши матеріали позовної заяви

За позовом : Інституту рибного господарства та екології моря (71118, Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Консульська, буд. 8, код ЄДРПОУ 32298061)

До відповідача: Приватного підприємства АНТІАС (71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, буд. 4, кв. 50, код ЄДРПОУ 37291060)

про стягнення 99 506,45 грн.

ВСТАНОВИВ:

13.10.2020 р. до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Інституту рибного господарства та екології моря від 09.10.2020 р. за вих. №02/391 (вх. №2853/08-08/20 від 13.10.2020 р.) до Приватного підприємства АНТІАС про стягнення 99 506,45 грн.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.10.2020 р. справу №908/2639/20 розподілено судді Проскурякову К.В.

Як вбачається з позовної заяви в обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що 27.04.2016 р. між ІРЕМ та ПП АНТІАС укладено договір про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів №40/16 від 27.04.2016 р. За цим договором ІРЕМ зобов`язалася за замовленням ПП АНТІАС надати остатньому послуги в рибальстві, а саме здійснити інформаційне забезпечення рибодобувної діяльності ПП АНТІАС з видачею рекомендацій по організації промислу в Азовському морі, а ПП АНТІАС , в свою чергу повинен прийняти та оплатити послуги ІРЕМ в терміни, передбачені договором. Відповідно до п. 3.2. Договору, ПП АН ПАС повинен оплатити позивачу на протязі 10 днів з дня підписання договору - 67440,00 грн., на протязі 10 днів по закінченню 2 кварталу 2016 року - 134880,00 грн., до 30 листопада 2016 року 33 720,00 грн. Загальна вартість послуг за договором складала 236040,00 грн. Відповідачем здійснено часткову оплату за надані позивачем послуги в розмірі 156214,00 грн. Отже, у відповідача існує заборгованість перед позивачем у розмірі 79 826,00 грн. У зв`язку з простроченням відповідачем виконання свого грошового зобов`язання, позивачем нараховано інфляційні втрати в сумі 12 724,26 грн., 3% річних в сумі 6 956,19 грн. На підставі викладеного, посилаючись ст.ст. 509, 525, 526, 530, 610, 612, 625, 626, 629, 903 Цивільного кодексу України, ст.ст. 175, 193 Господарського кодексу України, позивач просить суд позов задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 176 ГПК України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 249 ГПК України передбачено, що клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній.

У позовній заяві позивачем викладено клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно з ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 12 ГПК України для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (210 200,00 грн.); 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 051 000,00 грн.).

Отже, враховуючи, що предметом спору є стягнення 99 506,45 грн. та відповідно до вимог ч.ч. 1, 3, 4 ст. 247 ГПК України ця справа не відноситься до виключного переліку категорій справ, які не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження, суд приходить до висновку, що ця справа є малозначною, клопотання позивача підлягає задоволенню та здійснювати розгляд цієї справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Розглянувши матеріали позовної заяви, суд визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі №908/2639/20 та призначення першого судового засідання з розгляду справи по суті з повідомленням (викликом) представників сторін у порядку спрощеного позовного провадження.

Разом з позовної заявою від позивача надійшло клопотання від 09.10.2020 р. за вих. №02/393 про витребування доказів, а саме договір про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів №40/16 від 27.04.2016 р. у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, що розташоване за адресою: вулиця Герцена, 9, Київ, 04050.

В обґрунтування витребування вказаного доказу позичав зазначає, що 12.04.2018 р. оперуповноваженим УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України, старшим лейтенантом поліції Давиденко В.Г. в приміщенні ІРЕМ було вилучено документи, зазначені в ухвалі Слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, Світлицької В.М. від 19.03.2018 р. Відповідно до опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді під номером 8 вказано, що вилучено Договори між ДП ІРЕМ та співвиконавцями наукових програм робіт за 2014-1017 роки на 290 аркушах. В 2016 ПП АНТІАС було співвиконавцем ІРЕМ наукових програм робіт, що підтверджується переліком програм науково-дослідних робіт, пов`язаних з відтворенням водних живих ресурсів, що виконуються ІРЕМ в Азовському морі в 2016 році, який в свою чергу є додатком №2 до протоколу НПР Держрибагентства України від 24.11.2015 р. Таким чином, оригінал договору між ДП ІРЕМ та ПП АНТІАС було вилучено в оригіналі без залишення копій. Відповідно до відомостей з ухвали Слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві, Світлицької В.М. від 19.03.2018 р. по справі №761/9019/18 досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100100013527, в рамках якого вилучалися документи, ведеться Шевченківським УП ГУНП у м. Києві, що розташоване за адресою: вулиця Герцена, 9. Київ, 04050. Отже, оригінал договору про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів № 40/16 від 27.04.2016 р. знаходиться у Шевченківському УП ГУНП у м. Києві.

Разом з тим, позивач зазначив, що відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України Інститут рибного господарства та екології моря не має права звернення до слідчого з метою отримання вилучених документів в рамках тимчасового доступу до речей і документів. Договір було вилучено на законних підставах, у спосіб передбачений КПК України, а тому ІРЕМ не має можливості отримати його самостійно від Шевченківського УП ГУНП у м. Києві у зв`язку з чим подає відповідне клопотанням до Господарського суду Запорізької області.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З урахуванням викладеного, розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, суд приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 12, 81, 176, 234, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 908/2639/20 в порядку спрощеного позовного провадження.

2. Присвоїти справі номер провадження - 5/163/20.

3. Перше судове засідання з розгляду справи по суті призначити на 18.11.2020 р. об 10 год. 30 хв. з повідомленням (викликом) сторін. Явку представників сторін визнати обов`язковою.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, кабінет № 209 (корпус 2).

4. Витребувати у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві (04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 9) оригінал договору про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів №40/16 від 27.04.2016 р. та належним чином засвідчену копію до матеріалів справи.

5. Запропонувати відповідачу не пізніше 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі відповідно до ст.ст. 165, 251 ГПК України надіслати на адреси позивача та суду копію відзиву на позовну заяву та додані до нього документи, докази направлення (фіскальний чек, опис вкладення у цінний лист) надати суду у визначений строк.

6. Запропонувати позивачу у випадку отримання від відповідача відзиву на позовну заяву відповідно до ст.ст. 166, 251 ГПК України направити на адресу відповідача та суду письмову відповідь (пояснення, заперечення) щодо відзиву на позовну заяву, докази направлення (фіскальний чек, опис вкладення у цінний лист) надати суду.

7. Запропонувати сторонам подати усі наявні в них докази, які стосуються предмету спору.

8. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

9. Копію ухвали направити учасникам справи та Шевченківському УП ГУНП у м. Києві (04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 9).

10. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

11. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.

Звертаю увагу сторін на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу (п. 1); зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству (п. 2); неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин (п. 3); невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк (п. 4); порушення заборон, встановлених частиною десятою статті 188 цього Кодексу (п. 5).

Суддя К.В. Проскуряков

Дата ухвалення рішення19.10.2020
Оприлюднено21.10.2020

Судовий реєстр по справі —908/2639/20

Ухвала від 14.12.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

Ухвала від 18.11.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

Ухвала від 19.10.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні