Ухвала
від 14.12.2020 по справі 908/2639/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 5/163/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

14.12.2020 справа № 908/2639/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі: судді Проскурякова Кирила Валеріановича, при секретарі Соколові А.А., розглянувши матеріали справи

За позовом : Інституту рибного господарства та екології моря (71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, буд. 8, код ЄДРПОУ 32298061)

До відповідача: Приватного підприємства "АНТІАС" (71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, буд. 4, кв. 50, код ЄДРПОУ 37291060)

про стягнення 99 506,45 грн. ,

За участю представників сторін:

Від позивача: Горбань С.Ю., наказ № 93-к від 11.12.2020;

Від відповідача: не з`явився;

СУТНІСТЬ СПОРУ:

В провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/2639/20 за позовом Інституту рибного господарства та екології моря до Приватного підприємства "АНТІАС" про стягнення заборгованості за договором про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів № 40/16 від 27.04.2016 на загальну суму 99 506,45 грн., з яких: 79 826,00 грн. основної заборгованості, 12 724,26 грн. інфляційних витрат за період з листопада 2017 по серпень 2020 та 6 956,19 грн. 3 % річних за період з 14.11.2017 по 09.10.2020.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 19.10.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрите провадження у справі № 908/2639/20 в порядку спрощеного позовного провадження, перше судове засідання з розгляду справи по суті призначено на 18.11.2020 о 10 год. 30 хв. з повідомленням (викликом) сторін. Явку представників сторін визнано обов`язковою. Витребувано у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві (04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 9) оригінал договору про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів №40/16 від 27.04.2016 та належним чином засвідчену копію до матеріалів справи, запропоновано сторонам здійснити відповідні процесуальні дії.

11.12.2020 до Господарського суду Запорізької області від Інституту рибного господарства та екології моря та Приватного підприємства "АНТІАС" надійшла спільна заява № 021513 від 09.12.2020 (вх. № 24394/08-08/20 від 11.12.2020) про затвердження мирової угоди по справі № 908/2639/20 в порядку ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, в якій зазначено, що 17.11.2020 Приватне підприємство "АНТІАС" частково сплатило заборгованість у розмірі 47 208,000 грн. згідно меморіального ордеру №@2PL099876 від 17.11.2020, у зв`язку з чим просять суд заяву задовольнити та затвердити мирову угоду, додану до вказаної заяви.

Вищевказана заява долучена судом до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, судове засідання 14.12.2020 здійснювалось із застосуванням технічних засобів фіксації судового процесу за допомогою комплексу "Акорд".

Представник відповідача у судове засідання 14.12.2020 не з`явився.

У судовому засіданні представник позивача підтримав спільну заяву про затвердження мирової угоди. Просить суд заяву задовольнити, затвердити мирову угоду по справі № 908/2639/20 та провадження по справі закрити.

У судовому засіданні 14.12.2020 судом оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Судом досліджено текст мирової угоди по справі №908/2639/20 наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі № 908/2639/20

за позовом Інституту рибного господарства та екології моря

до Приватного підприємства "АНТІАС"

м. Бердянськ 07 грудня 2020 р.

Приватне підприємство АНТІАС в особі директора Шаталінського Валентина Валентиновича, який діє на підставі Статуту, далі за текстом Боржник , з однієї сторони, та

Інститут рибного господарства та екології моря, в особі директора Ізергіна Леоніда Владиславовича, який діє на підставі Статуту, далі за текстом Кредитор , з іншої сторони,

які далі іменуються разом Сторони , керуючись ст. 192 Господарського процесуальною кодексу України, уклали дану Мирову угоду в рамках провадження по справі № 908/2639/20 про наступне:

1. Сторони підтверджують, що на дату підписання даної Мирової угоди Боржник має перед Кредитором грошові зобов`язання у розмірі 52 298,45 грн. (п`ятдесят дві тисячі двісті дев`яносто вісім гривень сорок п`ять копійок, у тому числі: тридцять дві тисячі шістсот вісімнадцять гривень основного боргу, дванадцять тисяч сімсот двадцять чотири гривні двадцять шість копійок - інфляційних втрат; шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість гривень дев`ятнадцять копійок- 3% річних за користування грошовими коштами).

2. Сторони домовились про припинення грошового зобов`язання, зазначеного у пункті 1 даної Мирової угоди, на наступних умовах:

2.1. Боржник зобов`язується сплатити Кредитору 47 208,00 грн. (сорок сім тисяч двісті вісім гривень) шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Кредитора протягом шести місяців з дати затвердження даної Мирової угоди Господарським судом Запорізької області.

2.2. Зобов`язання Боржника перед Кредитором по сплаті залишку заборгованості в сумі 5 090,45 грн. (п`ять тисяч дев`яносто гривень сорок п`ять копійок) припиняються з дати затвердження даної Мирової угоди Господарським судом Запорізької області на підставі ст. 605 Цивільного кодексу України шляхом прощення боргу.

3. З моменту набрання чинності даною Мировою угодою, будь-які зобов`язання Сторін, які виникли на підставі договору про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів №40/16 від 27.04.2016 припиняються і Сторони не будуть мати будь-яких претензій одна до одної по зазначеному договору.

4. Дана Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Запорізької області.

5. Дана Мирова угода укладена в трьох оригінальних примірниках - один примірник для Кредитора, один примірник для Боржника, один примірник для Господарського суду Запорізької області.

6. Сторони розуміють наслідки укладення Мирової угоди.

Реквізити та підписи Сторін.

КРЕДИТОР: БОРЖНИК:

Інститут рибного господарства та екології моря Приватне підприємство АНТІАС

місцезнаходження: 71118, Україна, Запорізька місцезнаходження: 71100, Україна,

область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 8 Запорізька область, м. Бердянськ,

Код ЄДРПОУ: 32298061 вул. Мелітопольське Шосе, 4, кв. 50,

НОМЕР_1 в ПАТ КБ Код ЄДРПОУ: 37291060

ПРИВАТБАНК UA НОМЕР_3

АО ОТП Банк

номер засобу зв`язку: тел 06153 36604 номер засобу зв`язку: НОМЕР_2

email: azovnauka@ukr.net

інтернет сайт: http://irem.org.ua/

Директор Директор


Л.В. Ізергін
В.В. Шаталінський

(підпис, печатка) (підпис, печатка)

Розглянувши матеріали справи та спільну заяву № 021513 від 09.12.2020 (вх. № 24394/08-08/20 від 11.12.2020) про затвердження мирової угоди по справі № 908/2639/20 судом встановлено наступне.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 19.10.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрите провадження у справі № 908/2639/20 в порядку спрощеного позовного провадження, перше судове засідання з розгляду справи по суті призначено на 18.11.2020 з повідомленням (викликом) сторін.

Як вбачається з матеріалів справи, предметом розгляду є стягнення з Приватного підприємства "АНТІАС" на користь Інституту рибного господарства та екології моря заборгованості за договором про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів № 40/16 від 27.04.2016 на загальну суму 99 506,45 грн. , з яких:

- 79 826,00 грн. - основна заборгованість;

- 12 724,26 грн. - інфляційні витрати за період з листопада 2017 по серпень 2020;

- 6 956,19 грн. - 3 % річних за період з 14.11.2017 по 09.10.2020.

У спільній заяві № 021513 від 09.12.2020 (вх. № 24394/08-08/20 від 11.12.2020) позивач та відповідач зазначають, що 17.11.2020 Приватне підприємство "АНТІАС" сплатило на користь Інституту рибного господарства та екології моря частину основної заборгованості у розмірі 47 208,00 грн. згідно меморіального ордеру №@2PL099876 від 17.11.2020, належним чином засвідчену копію якого додано до вказаної заяви. Також просять суд затвердити додану мирову угоду.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку, що відповідач здійснив часткову оплату основної заборгованості у розмірі 47 208,00 грн., що є предметом розгляду цієї справи після звернення позивача до суду з вказаним позовом та відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 7 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Зі змісту ст. 192 ГПК України вбачається, що мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Згідно ст. 193 Господарського процесуального кодексу України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Відповідно до ч. 3 ст. 231 ГПК України разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Закриття провадження у справі - це форма закінчення розгляду господарської справи без прийняття судового рішення у зв`язку з виявленням після порушення провадження у справі обставин, з якими закон пов`язує неможливість судового розгляду справи.

Враховуючи, що спільна заява сторін № 021513 (вх. № 24394/08-08/20 від 11.12.2020) та мирова угода стосуються предмета позову, прав та обов`язків сторін у справі, не суперечать чинному законодавству та фактичним обставинам справи, не порушують права сторін та третіх осіб, враховуючи, що наслідки закриття провадження у справі сторонам відомі та зрозумілі, як-то вбачається з їх змісту, та судом додатково роз`яснені, суд вважає за можливе спільну заяву про затвердження мирової угоди по справі №908/2639/20 задовольнити, затвердити мирову угоду сторін, провадження у справі №908/2639/20 в частині стягнення з відповідача на користь позивача основної заборгованості за договором про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів № 40/16 від 27.04.2016 у розмірі 47 208,00 грн. закрити на підставі п.2 ч. 1 ст. 231 ГПК України у зв`язку з відсутністю предмету спору, в частині стягнення заборгованості у розмірі 52 298,45 грн. закрити на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України .

Відповідно до частини 4 статті 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Згідно із п. 1 ст. 130 ГПК України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору врегульовано Законом України "Про судовий збір".

Частиною 3 статті 7 вказаного Закону встановлено, що у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

При звернення з даним позовом до суду, позивачем, платіжним дорученням № 4167 від 08.10.2020 було сплачено суму 2 102,00 грн. судового збору.

За таких обставин, позивачу підлягає повернення з державного бюджету 50 відсотків судового збору (1 051,00 грн.), сплаченого при поданні платіжним дорученням № 4167 від 08.10.2020.

Виходячи зі змісту поданої спільної заяви, в частині стягнення з відповідача на користь позивача основної заборгованості за договором про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів № 40/16 від 27.04.2016 у розмірі 47 208,00 грн. суд закриває провадження у справі № 908/2639/20 на підставі п.2 ч. 1 ст. 231 ГПК України у зв`язку з відсутністю предмету спору, затверджує мирову угоду та в частині стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості за договором № 40/16 від 27.04.2016 у розмірі 52 298,45 грн. закриває провадження у справі 908/2639/20 на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 130, 192, 193, 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, ч. 3 ст. 7 Закону України Про судовий збір , суд

УХВАЛИВ:

1. Спільну заяву № 021513 від 09.12.2020 (вх. № 24394/08-08/20 від 11.12.2020) про затвердження мирової угоди по справі № 908/2639/20 задовольнити.

2. Провадження у справі № 908/2639/20 в частині стягнення з Приватного підприємства "АНТІАС" (71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, буд. 4, кв. 50, код ЄДРПОУ 37291060) на користь Інституту рибного господарства та екології моря (71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, буд. 8, код ЄДРПОУ 32298061) основної заборгованості за договором про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів № 40/16 від 27.04.2016 у розмірі 47 208 (сорок сім тисяч двісті вісім) грн. 00 коп. закрити на підставі п.2 ч. 1 ст. 231 ГПК України у зв`язку з відсутністю предмету спору.

3. Затвердити мирову угоду між Інститутом рибного господарства та екології моря (71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, буд. 8, код ЄДРПОУ 32298061) та Приватним підприємством "АНТІАС" (71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, буд. 4, кв. 50, код ЄДРПОУ 37291060) наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі № 908/2639/20

за позовом Інституту рибного господарства та екології моря

до Приватного підприємства "АНТІАС"

м. Бердянськ 07 грудня 2020 р.

Приватне підприємство АНТІАС в особі директора Шаталінського Валентина Валентиновича, який діє на підставі Статуту, далі за текстом Боржник , з однієї сторони, та

Інститут рибного господарства та екології моря, в особі директора Ізергіна Леоніда Владиславовича, який діє на підставі Статуту, далі за текстом Кредитор , з іншої сторони,

які далі іменуються разом Сторони , керуючись ст. 192 Господарського процесуальною кодексу України, уклали дану Мирову угоду в рамках провадження по справі № 908/2639/20 про наступне:

1. Сторони підтверджують, що на дату підписання даної Мирової угоди Боржник має перед Кредитором грошові зобов`язання у розмірі 52 298,45 грн. (п`ятдесят дві тисячі двісті дев`яносто вісім гривень сорок п`ять копійок, у тому числі: тридцять дві тисячі шістсот вісімнадцять гривень основного боргу, дванадцять тисяч сімсот двадцять чотири гривні двадцять шість копійок - інфляційних втрат; шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість гривень дев`ятнадцять копійок- 3% річних за користування грошовими коштами).

2. Сторони домовились про припинення грошового зобов`язання, зазначеного у пункті 1 даної Мирової угоди, на наступних умовах:

2.1. Боржник зобов`язується сплатити Кредитору 47 208,00 грн. (сорок сім тисяч двісті вісім гривень) шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Кредитора протягом шести місяців з дати затвердження даної Мирової угоди Господарським судом Запорізької області.

2.2. Зобов`язання Боржника перед Кредитором по сплаті залишку заборгованості в сумі 5 090,45 грн. (п`ять тисяч дев`яносто гривень сорок п`ять копійок) припиняються з дати затвердження даної Мирової угоди Господарським судом Запорізької області на підставі ст. 605 Цивільного кодексу України шляхом прощення боргу.

3. З моменту набрання чинності даною Мировою угодою, будь-які зобов`язання Сторін, які виникли на підставі договору про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів №40/16 від 27.04.2016 припиняються і Сторони не будуть мати будь-яких претензій одна до одної по зазначеному договору.

4. Дана Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Запорізької області.

5. Дана Мирова угода укладена в трьох оригінальних примірниках - один примірник для Кредитора, один примірник для Боржника, один примірник для Господарського суду Запорізької області.

6. Сторони розуміють наслідки укладення Мирової угоди.

Реквізити та підписи Сторін.

КРЕДИТОР: БОРЖНИК:

Інститут рибного господарства та екології моря Приватне підприємство АНТІАС

місцезнаходження: 71118, Україна, Запорізька місцезнаходження: 71100, Україна,

область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 8 Запорізька область, м. Бердянськ,

Код ЄДРПОУ: 32298061 вул. Мелітопольське Шосе, 4, кв. 50,

НОМЕР_1 в ПАТ КБ Код ЄДРПОУ: 37291060

ПРИВАТБАНК UA НОМЕР_3

АО ОТП Банк

номер засобу зв`язку: тел 06153 36604 номер засобу зв`язку: НОМЕР_2

email: azovnauka@ukr.net

інтернет сайт: http://irem.org.ua/

Директор Директор


Л.В. Ізергін
В.В. Шаталінський

(підпис, печатка) (підпис, печатка)

3. Провадження у справі № 908/2639/20 в частині стягнення з Приватного підприємства "АНТІАС" (71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, буд. 4, кв. 50, код ЄДРПОУ 37291060) на користь Інституту рибного господарства та екології моря (71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, буд. 8, код ЄДРПОУ 32298061) заборгованості у розмірі 52 298,45 грн. закрити на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

4. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та у випадку невиконання боржником - Приватним підприємством "АНТІАС" (71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, буд. 4, кв. 50, код ЄДРПОУ 37291060) умов цієї мирової угоди дана ухвала суду може бути пред`явлена стягувачем - Інститутом рибного господарства та екології моря (71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, буд. 8, код ЄДРПОУ 32298061) для її примусового виконання в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

5 . Повернути Інституту рибного господарства та екології моря (71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, буд. 8, код ЄДРПОУ 32298061) з державного бюджету України 50% судового збору у розмірі 1 051 (одна тисяча п`ятдесят одна) грн. 00 коп., сплаченого платіжним дорученням № 4167 від 08.10.2020.

6. Оригінал платіжного доручення № 4167 від 08.10.2020 на суму 2 102,00 грн. міститься в матеріалах справи № 908/2639/20.

Дана ухвала набирає законної сили з дня її постановлення у відповідності до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в апеляційному порядку на підставі ст. 255 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до примусового виконання протягом 3 років з дня її винесення, а саме до 14.12.2023.

Ухвалу оформлено у повному обсязі та підписано 21.12.2020.

Суддя К.В. Проскуряков

Дата ухвалення рішення14.12.2020
Оприлюднено21.12.2020

Судовий реєстр по справі —908/2639/20

Ухвала від 14.12.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

Ухвала від 18.11.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

Ухвала від 19.10.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Проскуряков К.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні