П'ЯТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

П`ЯТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

___________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2020 р.м.ОдесаСправа № 420/9856/20 Головуючий в 1 інстанції: Токмілова Л.М.

П`ятий апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

судді - доповідача - Турецької І. О.,

суддів - Стас Л. В., Шеметенко Л. П.

за участі секретаря - Алексєєвої Н. М.

представника Одеської міської організації Політичної партії Блок Дмитра Голубова - адвоката Лещенка А. В.

представника кандидата на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області Ібрагім Моріс Надім - адвоката Григорука Г.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката Лещенка Андрія Вікторовича, що діє в інтересах Одеської міської організації Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА на ухвалу Одеського окружного адміністративного суду від 21 жовтня 2020 року про відмову в задоволенні заяви Одеської міської організації Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у справі за позовом кандидата на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області ОСОБА_1 до Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області про визнання протиправною та скасування постанови,

за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Одеської міської організації політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА

В С Т А Н О В И В:

30 вересня 2020 року кандидат на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області ОСОБА_1 звернувся до суду першої інстанції з позовом до Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області про визнання протиправною та скасування постанови від 29 вересня 2020 року №100 Про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутих Одеською міською організацією Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА .

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 02 жовтня 2020 року позов задоволено.

Суд визнав протиправною та скасував постанову Одеської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області від 29 вересня 2020 року № 100 Про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутих Одеською міською організацією Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА .

Вважаючи рішення суду першої інстанції незаконним та необґрунтованим, Одеська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області та Одеська міська організація Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА в апеляційних скаргах просили його скасувати та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову.

Постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 06 жовтня 2020 року в задоволенні апеляційних скарг було відмовлено, а рішення Одеського окружного адміністративного суду від 02 жовтня 2020 року залишено без змін.

19.10.2020 р. до Одеського окружного адміністративного суду надійшла заява представника Одеської міської організації Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА - адвоката Лещенка А. В. про перегляд судового рішення від 02 жовтня 2020 року у справі №420/9856/20.

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, указано:

1) пояснювальні записки голови Одеської міської організації Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА від 11.10.2020 року та доповідна записка голови Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА від 12.10.2020 року, що отримані заявником 11 жовтня 2020 року та 12 жовтня 2020 року;

2) постанова Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області № 159 від 11 жовтня 2020 року Про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутих Одеською міською організацією Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА , що отримана заявником 11 жовтня 2020 року.

Ці документи, на думку заявника, є істотними для справи та не були відомі і не могли бути йому відомі на час розгляду справи.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 21 жовтня 2020 року в задоволенні заяви Одеської міської організації Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами в даній справі було відмовлено.

Приймаючи таке рішення, суд першої інстанції, провівши аналіз фактичних обставин справи та норм права, що регулюють спірні правовідносини, дійшов висновку, що обставини, зазначені у заяві представника третьої особи про перегляд судового рішення у справі не належать до нововиявлених в розумінні положень ст. 361 КАС України, а тому підстави для скасування рішення суду у справі № 420/9856/20 відсутні.

Адвокат ОСОБА_2 вважаючи ухвалу суду незаконною та необґрунтованою, в апеляційній скарзі просить її скасувати та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову кандидата на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області ОСОБА_1 до Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області про визнання протиправною та скасування постанови.

Підставами для скасування оскаржуваної ухвали суду першої інстанції, адвокат зазначає відсутність відповіді, з боку суду першої інстанції, на його послідовні аргументи (ключові доводи) щодо наявності підстав для перегляду рішення Одеського окружного адміністративного суду від 02 жовтня 2020 року.

На його переконання, зі змісту наведених вище пояснювальних записок, заявнику стало відомо, що Одеська міська організація Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА є міською організацією та не зареєстрована як юридична особа, оскільки Законом України Про політичні партії в Україні , дозволено діяльність міських організацій без статусу юридичної особи. Однак, через відсутність статусу юридичної особи Одеська міська організація не могла відкрити рахунки у банках України, що фактично створило бар`єр для участі у місцевих виборах.

Понад те, за твердженням адвоката, нововиявленою обставиною є й прийняття постанови Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області № 159 від 11 жовтня 2020 року Про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутих Одеською міською організацією Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА , що отримана Заявником 11 жовтня 2020 року.

Так, відповідно до тексту даної постанови, Одеська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області розглянувши подані для реєстрації кандидатів у депутати Одеської міської ради документи встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України та зареєструвала кандидатів у депутати Одеської міської ради Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутих Одеською міською організацією Політичної партії БЛОК ДМИРА ГОЛУБОВА .

У суді апеляційної інстанції адвокат Лещенко А.В. підтримав доводи апеляції та просив її задовольнити.

Адвокат Григорук Г.П. просив в задоволенні апеляції відмовити, ухвалу суду першої інстанції залишити без змін.

Переглянувши справу за наявними у ній доказами та перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що відсутні підстави для задоволення апеляції, з огляду на таке.

В адміністративному судочинстві перегляд судових рішень у зв`язку з нововиявленими обставинами є особливим видом провадження.

На відміну від перегляду судового рішення в порядку апеляційного та касаційного оскарження, підставою такого перегляду не є недоліки розгляду справи судом (незаконність та (або) необґрунтованість судового рішення чи ухвали, неправильне застосування судом норм матеріального права, порушення норм процесуального права), а те, що на час ухвалення рішення суд не мав можливості врахувати істотну обставину, яка могла суттєво вплинути на вирішення справи, оскільки учасники судового розгляду не знали про неї та, відповідно, не могли надати суду дані про неї. Тобто перегляд справи у зв`язку з нововиявленими обставинами має на меті не усунення судових помилок, а лише перегляд уже розглянутої справи з урахуванням обставини, про існування якої стало відомо після ухвалення судового рішення.

Зважаючи на викладене, апеляційний розгляд скарги адвоката Лещенка А.В., на думку колегії суддів, повинен відбуватися в рамках з`ясування чи мають наведені ним обставини ознаки нововиявлених.

Зокрема:

- існування цих обставин під час розгляду та вирішення справи і ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява;

- на час розгляду справи ці обставини об`єктивно не могли бути відомі ні заявникові, ні суду;

- істотність цих обставин для розгляду справи (тобто коли врахування цих обставин судом мало б наслідком прийняття іншого судового рішення, ніж те, яке було прийняте).

Переходячи до дослідження доводів апеляції, колегія суддів встановила таке.

Наріжним у цій справі є питання протиправної кваліфікації судом першої інстанції факту відсутності у місцевої організації партії статусу юридичної особи як виборчого правопорушення. Така правова позиція суду першої інстанції, на думку заявника, суперечить Закону України Про політичні партії в Україні та позбавляє місцеву організацію можливості брати участь у місцевих виборах.

Аналіз судом апеляційної інстанції змісту документів, які адвокат Лещенко вважав такими, що мають ознаки нововивлених, свідчить про помилковість таких доводів.

Як обґрунтовано зазначив суд першої інстанції всі ці обставини, про які зазначає адвокат були предметом розгляду при вирішенні справи щодо законності постанови від 29 вересня 2020 року №100 Про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутих Одеською міською організацією Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА , що була прийнята Одеською міською територіальною виборчою комісією Одеського району Одеської області.

Так, обставини викладені ОСОБА_3 у пояснювальній записці досліджені судом першої інстанції при розгляді спірної постанови Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області по суті і для повного з`ясування обставин справи були допитані свідки, які повідомили про обставин щодо внесення застави, про що судом надано відповідну правову оцінку у рішенні суду від 02.10.2020 року.

До того ж, як правильно зауважив суд першої інстанції 13 жовтня 2020 року судовим рішенням було визнано протиправною та скасовано постанову Одеської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області № 159 від 11 жовтня 2020 року Про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутих Одеською міською організацією Політичної партії БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА .

З огляду на те, що на час розгляду справи № 420/10438/20 заявнику було відомо про обставини, викладені в постанові № 159 прийнятої Одеською міською територіальною виборчою комісією Одеського району Одеської області 11.10.2020 р., та те, що судами надано відповідну оцінку законності та змісту постанови ТВК №159 немає підстав вважати дану обставину нововиявленою.

У контексті п. 1 ч. 2 ст. 361 КАС України підставою для перегляду судового рішення можуть слугувати лише ті фактичні обставини, які мали істотне значення і які об`єктивно існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі усім особам, які брали участь у справі та суду. Ініціювання перегляду судового рішення лише з метою нового слухання і вирішення справи суперечить принципу правової визначеності, який є складовою верховенства права.

Істотність обставини означає те, що в разі, коли б суд мав можливість урахувати цю обставину при вирішенні справи, то це тією чи іншою мірою вплинуло б на результат її вирішення. Ознаку "не були і не могли бути відомі особі" потрібно розглядати як сукупність двох необхідних умов. Тобто для визнання обставини нововиявленою недостатньо, щоб особа просто не знала про наявність певної істотної обставини, а потрібно, щоб вона і не могла знати про неї. Якщо вона все-таки могла знати про певну обставину за умови добросовісного ставлення до справи, тоді така підстава для перегляду судового акта відсутня.

Викладені вище обставини, які позивач вважає новоявленими, не відповідають критеріям істотності та свідчать про обізнаність заявника про їх існування.

Є слушним застосування до спірних правовідносин судом першої інстанції практики Європейського суду з прав людини.

Так, згідно з практикою Європейського Суду з прав людини право на справедливий судовий розгляд, гарантоване ст.6 § 1 Конвенції про захист прав та основоположних свобод. Одним з основних аспектів верховенства права є принцип юридичної певності, який, серед іншого, вимагає, щоб остаточні рішення судів не могли бути поставлені під сумнів.

Новий розгляд справи, провадження у якій було закінчено остаточним рішенням, у зв`язку з нововиявленими обставинами на вимогу сторони провадження, сам по собі не суперечить принципові юридичної визначеності в тій мірі, в якій він використовується для виправлення помилок правосуддя. Однак, суд повинен визначити, чи була така процедура застосована у спосіб, сумісний зі ст. 6 Конвенції.

Правова певність передбачає дотримання принципу остаточності рішення, недопустимості повторного розгляду вже раз вирішеної справи. Цей принцип полягає в тому, що жодна сторона не має права домагатися перегляду кінцевого і обов`язкового рішення тільки з метою нового слухання і вирішення справи (рішення у справі Правєдная проти Росії , № 69529/01; у справі Рябих проти Росії , № 52854/99, п.52; у справі Брумареску проти Румунії , № 28342/95, п. 61).

Підсумовуючи викладене, колегія суддів зазначає про відсутність підстав, відповідно до ст. 316 КАС України, для задоволення апеляції, оскільки суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Відповідно до ч.3 ст.272 КАС України судові рішення суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду справ, визначених статтями 273-277, 282-286 цього Кодексу, набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.

Отож, ураховуючи, що переглядається рішення суду першої інстанції, пов`язане з реєстрацією виборчою комісією кандидатів в депутати міської ради, суд апеляційної інстанції вважає, що відсутні підстави для оскарження постанови апеляційного суду.

Враховуючи відсутність сплати скаржником судового збору за подання апеляційної скарги, є підстави, відповідно до частини 9 статті 273 КАС України, для його стягнення в сумі 2102 грн.

Керуючись статтями: 272, 308, 310, 316, 322, 361, 368, 369 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу адвоката Лещенко Андрія Вікторовича, що діє в інтересах Одеської міської організації Політичної партії Блок Дмитра Голубова - залишити без задоволення.

Ухвалу Одеського окружного адміністративного суду від 21 жовтня 2020 року про відмову в задоволенні заяви Одеської міської організації Політичної партії Блок Дмитра Голубова про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у справі за позовом кандидата на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області ОСОБА_1 до Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області про визнання протиправною та скасування постанови - залишити без змін.

Стягнути з Політичної партії Блок Дмитра Голубова (код за ЄДРПОУ 40338700) на користь Державного бюджету України (отримувач коштів - ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106; код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 37993783; банк отримувача Казначейство України (ЕАП); рахунок отримувача - UA9089 9998 03131 1125 60000 26001; код класифікації доходів бюджету - 22030106) судовий збір за звернення до суду з апеляційною скаргою в сумі 2102 (дві тисячі сто дві) грн.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Доповідач - суддя І. О. Турецька

суддя Л. В. Стас

суддя Л. П. Шеметенко

Дата ухвалення рішення 23.10.2020
Оприлюднено 26.10.2020

Судовий реєстр по справі 420/9856/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.01.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.01.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.12.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 23.10.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.10.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.10.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.10.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 06.10.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 06.10.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.10.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.10.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.10.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.10.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/9856/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону