Ухвала
від 03.11.2020 по справі 922/3430/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"04" листопада 2020 р.м. ХарківСправа № 922/3430/20

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Чистякової І.О.

розглянув матеріали

позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Технології мереж" (02125, м. Київ, вул. Старосільська, буд.1, літ. "К", ідентифікаційний код 34746208) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" (61106, м. Харків, пр. Московський, буд.283, ідентифікаційний код 37366240) про стягнення 50 000,00 грн

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Технології мереж" (позивач), звернулось до господарського суду Харківської області з позовом про стягнення з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" безпідставно набутих грошових коштів в сумі 50 000,00 грн. Крім того, у позовній заяві позивач просить стягнути з відповідача понесені витрати зі сплати судового збору в розмірі 2102,00 грн.

В обґрунтування позову позивач посилається на те, що 12 квітня 2020 згідно платіжного доручення № 6478 він помилково перерахував відповідачу грошові кошти в сумі 50 000,00 грн., оскільки між сторонами не було укладено правочину, який би передбачав перерахування позивачем на користь відповідача коштів у сумі 50 000,00 грн, у зв`язку з чим на думку позивача наявні правові підстави для повернення відповідачем безпідставно набутих грошових коштів в сумі 50 000,00 грн відповідно до ст.1212 Цивільного кодексу України.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 27 жовтня 2020 року залишено позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Технології мереж" без руху. Встановити позивачу для усунення недоліків позовної заяви 10-денний строк з дня вручення даної ухвали. Позивачу у 10-денний строк з дня вручення даної ухвали запропоновано подати до господарського суду Харківської області: попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав; зазначити про наявність у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до заяви та зазначити зміст позовних вимог.

03.11.2020 до господарського суду Харківської області від представника позивача у справі надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви за вх. №25609, до якої останній надав позовну заяву, в якій наведено попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи, підтверджено про те, що позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав, а також зазначено про наявність у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до заяви та зазначив зміст позовних вимог.

Заяву про усунення недоліків позовної заяви подано до суду 30.10.2020, про що свідчить поштова накладна на конверті, в якому вона надійшла до суду.

За відстеженням поштового пересилання № 6102253580240 з офіційного вебсайту ПАТ "Укрпошта" вбачається, що ухвалу господарського суду Харківської області від 27 жовтня 2020 року позивач отримав 30.10.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Беручи до уваги те, що позивач усунув недоліки позовної заяви у строк встановлений судом, суд, на підставі статті 176 Господарського процесуального кодексу України, приймає позовну заяву до розгляду та відкриває провадження у справі.

Відповідно до частини 1 та 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно приписів частини 1 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у спрощеному позовному провадженні господарський суд розглядає малозначні справи.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно з частиною 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до частини 7 статті 12 Господарського процесуального кодексу України для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.

Згідно абзацу 4 статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" з 01 січня 2020 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2102 гривні.

Отже, на момент подання позову, малозначною справою є справа, у яких ціна позову не перевищує 210200,00 грн.

Приймаючи до уваги характер спірних правовідносин та те, що ціна позову у даній справі становить 50 000,00 грн, що свідчить про те, що справа відповідає ознакам малозначної справи, наведеним у пункті 1 частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про розгляд справи № 922/3430/20 в порядку спрощеного позовного провадження.

Також, відповідно до частини 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про доцільність розгляду даної справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Керуючись статтями 12, 120, 162, 164, 176, 234, 235, 247, 250, 251, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №922/3430/20.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

3. Роз`яснити відповідачу, що згідно статті 251 ГПК України, відзив подається протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

У разі ненадання відзиву на позов у встановлений строк, справа згідно з ч.9 ст.165 ГПК України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

4. Встановити позивачу строк для подання до суду відповіді на відзив із урахуванням вимог ст.166 ГПК України - п`ять днів з дня отримання відзиву. Докази надіслання (надання) відповіді на відзив іншій стороні надати суду.

5. Встановити відповідачу строк для подання заперечення із урахуванням вимог ст.167 ГПК України - п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив. Докази надіслання (надання) заперечення іншій стороні надати суду.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-165 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в статті 251 ГПК України та ухвалі суду.

6. Письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст.91 ГПК України).

7. Звернути увагу сторін на те, що усі заяви, клопотання, пояснення, докази тощо, які подаються до суду, мають бути одночасно направлені іншим учасникам справи.

8. Роз`яснити сторонам, що відповідно до ч.5, ч.7 ст. 252 ГПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі з сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу складено та підписано 04.11.2020.

Суддя І.О. Чистякова

Примітка: У зв`язку з початком тестової експлуатації підсистеми Електронний суд з 01.01.2019, відповідно до Розділу XI Положення про автоматизовану систему документообігу суду приймання та реєстрація надісланих учасниками судових процесів електронних процесуальних документів повинна здійснюватися з Електронних кабінетів, які вони мають створити в Електронному суді за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua. Після запровадження роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи приймання через офіційну поштову скриньку суду процесуальних документів та документів, що стосуються розгляду справ здійснюватися не буде.

Дата ухвалення рішення03.11.2020
Оприлюднено04.11.2020

Судовий реєстр по справі —922/3430/20

Рішення від 23.12.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Чистякова І.О.

Ухвала від 03.11.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Чистякова І.О.

Ухвала від 26.10.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Чистякова І.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні