ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2020 р. Справа№ 911/2243/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Остапенка О.М.

Грека Б.М.

секретар судового засідання: Вознюк К.Л.

без участі представників у зв`язку із нез`явленням відповідно до протоколу судового засідання від 28.10.2020,

розглянувши апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (ТОВ Спектр-Агро ; Товариство)

на ухвалу Господарського суду Київської області від 02.09.2020

за скаргою ТОВ Спектр-Агро від 25.06.2020 № 25-1/06 на бездіяльність державного виконавця Прилуцького МРВДВС Північно-Східного МРУ Міністерства юстиції (м. Суми)

у справі № 911/2243/18

за позовом ТОВ Спектр-Агро

до відповідача 1 приватного підприємства Трубіж Агро (ПП Трубіж Агро ; Підприємство)

та відповідача 2 ОСОБА_1

про стягнення 997 179, 11 грн.

у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2243/18

за заявою ТОВ Спектр-Агро

до боржника ПП Трубіж Агро )

про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Київської області від 05.11.2019 у справі № 911/2243/18 позов задоволено повністю, зокрема, вирішено: солідарно стягнути з ПП Трубіж Агро та ОСОБА_1 на користь ТОВ Спектр-Агро 23 520, 01 грн. відсотків за користування товарним кредитом; стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства 973 659, 10 грн. основного боргу; стягнути з Підприємства на користь ТОВ "Спектр-Агро" 35, 28 грн. судового збору; стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства 14 922, 41 грн. судового збору.

09.12.2019 на виконання рішення у даній справі Господарським судом Київської області було видано відповідні накази.

25.06.2020 до Господарського суду Київської області від Товариства надійшла скарга від № 25-1/06 на бездіяльність державного виконавця Прилуцького МРВДВС Північно-Східного МРУ Міністерства юстиції (м. Суми) у виконавчих провадженнях № 60949513, № 60949391, № 60949807.

У поданій скарзі скаржник просить суд, зокрема:

- визнати за період з 11.01.2020 по 25.06.2020 неправомірною бездіяльність державного виконавця Прилуцького МРВДВС Північно-Східного МРУ Міністерства юстиції (м. Суми) у виконавчих провадженнях № 60949513, № 60949391, № 60949807 щодо примусового виконання наказів Господарського суду Київської області від 09.12.2019, котра виразилась у порушенні строків та порядку вчинення виконавчих дій у вказаних виконавчих провадженнях із врахуванням норм Закону України "Про виконавче провадження";

- зобов`язати державного виконавця або іншу посадову особу Прилуцького МРВДВС Північно-Східного МРУ Міністерства юстиції (м. Суми) усунути допущене порушення (поновити порушене право заявника) шляхом дотримання строків та порядку вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях № 60949513, № 60949391, № 60949807 щодо примусового виконання наказів Господарського суду Київської області від 09.12.2019, із врахуванням норм Закону України "Про виконавче провадження".

Ухвалою Господарського суду Київської області від 02.09.2020 відмовлено у задоволенні скарги Товариства від 25.06.2020 № 25-1/06 (вх. № 142/20) на бездіяльність державного виконавця Прилуцького МРВДВС Північно-Східного МРУ Міністерства юстиції (м. Суми).

Не погоджуючись з прийнятою ухвалою, ТОВ "Спектр-Агро" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить ухвалу Господарського суду Київської області від 02.09.2020 у справі № 911/2243/18 скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити скаргу Товариства.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Грек Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.09.2020 було відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ Спектр - Агро на ухвалу Господарського суду Київської області у справі № 911/2243/18 у вказаному складі та призначено справу до розгляду на 28.10.2020.

22.10.2020 представник Товариства подав суду клопотання про розгляд справи за наявними в ній документами за відсутності представника ТОВ Спектр - Агро , крім того, зауважив, що апеляційну скаргу підтримує у повному обсязі та просить її задовольнити.

У судове засідання представники сторін не з`явилися.

Колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду апеляційної скарги за наявними у справі матеріалами у даному судовому засіданні.

Дослідивши доводи, наведені в апеляційній скарзі, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку, що в задоволенні апеляційної скарги слід відмовити з огляду на таке.

Відповідно до статті 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Так, доводи апелянта зводяться до таких обставин:

за період з 11.01.2020 по 25.06.2020 своєчасних, належних, повних, допустимих та об`єктивних виконавчих дій не вчинялось, що вбачається з офіційних відомостей, котрі містяться на офіційному веб-сайті Автоматизованої системи виконавчих проваджень, крім того, державним виконавцем не здійснюються періодичні перевірки майнового стану боржника;

Товариством було направлено до органу ДВС клопотання про вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях № 60949513, № 60949391, № 60949807, яке було залишене без задоволення;

державним виконавцем не було вжито заходів щодо встановлення місця працевлаштування та джерел доходу боржника;

не направлено запити до реєстраційних та контролюючих органів щодо отримання інформації про наявність у боржника рухомого та нерухомого майна, техніки, цінних паперів тощо;

не з`ясовано факт перетинання боржником державного кордону України;

не вжито заходів щодо тимчасового обмеження у праві боржника виїзду за межі України;

не направлено боржнику вимогу про з`явлення до органу ДВС;

не вжито заходів щодо звернення до правоохоронних органів із поданням про притягнення боржника до кримінальної відповідальності;

оскільки боржник є власником нерухомого майна (житлова квартира загальною площею 54,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), то державний виконавець мав би вжити заходів щодо накладення арешту та звернення стягнення на вказане майно.

Отже, з урахуванням наведеного, апелянт вважає, що державним виконавцем не було вжито всіх необхідних заходів у виконавчих провадженнях № 60949513, № 60949391, № 60949807, що призвело до неможливості задоволення вимог стягувача за рахунок наявного майна/активів боржника, котрі державним виконавцем не виявлені та не встановлені.

Відповідно до статті 326 ГПК України встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, і за її межами.

За приписами статті 1 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон), виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

За змістом статті 10 Закону, заходами примусового виконання рішень є:

1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами;

2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника;

3) вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні;

4) заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов`язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем;

5) інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом.

Відповідно до частини другої статті 18 Закону "Про виконавче провадження" виконавець зобов`язаний:

1) здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом;

2) надавати сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам та прокурору як учаснику виконавчого провадження можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження;

3) розглядати в установлені законом строки заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання;

4) заявляти в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом;

5) роз`яснювати сторонам та іншим учасникам виконавчого провадження їхні права та обов`язки.

Так, з матеріалів справи вбачається, зокрема, таке.

11.01.2020 постановами відкрито виконавчі провадження № 60949513, № 60949391, № 60949807 щодо виконання наказів Господарського суду Київської області від 09.12.2019 у справі № 911/2243/18 про стягнення коштів з ОСОБА_1 на користь Товариства.

На підставі статті 56 ЗУ "Про виконавче провадження" постановою від 11.01.2020 у ВП № 60949391 накладено арешт на все майно боржника - ОСОБА_1 та внесено відповідні записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта та Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

05.03.2020 об`єднано виконавчі провадження № 60949513, № 60949391, № 60949807 у зведене ВП № 61480332.

Крім того, постановою від 05.03.2020 у ВП № 60949513 накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках.

Виконавцем також були направлені запити до реєстраційних органів: Прилуцького міського відділу управління ДМС України в Чернігівській області, Міськрайонного ЦНАП Прилуцької міської ради, ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області, Міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках ГУ Держгеокадастру у Чернігівській області.

Разом з тим, 20.01.2020 виконавцем було здійснено вихід за адресою місця проживання боржника згідно виконавчого документа, про що складено відповідний акт.

11.01.2020 виконавець направила запит № 71167441 до органу ПФУ у відповідь на який було отримано лист від 13.01.2020 № 1059617080 про те, що боржник перебуває на обліку у Прилуцькому ОУПФУ та отримує пенсію в розмірі 1 723,56 грн.

Згідно постанови від 05.03.2020 у ВП № 60949513 звернуто стягнення на доходи боржника ОСОБА_1 у Прилуцькому ОУПФУ шляхом відрахування із доходів боржника у розмірі 20% до виплати загальної суми боргу на користь Товариства у розмірі 1 113 725,67 грн.

Відповідно до відповіді від 11.01.2020 на запит б/№ від 11.01.2020 до ДФС України про номери рахунків, відкритих юридичними особами та/або ФОП та про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб - інформація стосовно боржників та сум утриманого з них податку в ДРФО відсутня.

З відповіді ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області за боржником техніки не зареєстровано, у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди станом на 01.01.2013, право власності або користування на земельні ділянки на території м. Прилуки та Прилуцького району - не зареєстровано.

В результаті аналітичного пошуку ТЗ по "НАІС ДДАІ" МВС України від 23.02.2020 виконавцем з`ясовано, що у боржника відсутні транспортні засоби.

Згідно відповіді МВС від 15.07.2020 щодо зареєстрованих транспортних засобів - відсутні дані про зареєстровані за боржником транспортні засоби.

15.07.2020 ДФС України надала відповідь, що джерела отримання доходів боржника - фізичної особи - інформація щодо джерел отримання доходів боржника ДРФО відсутня.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 15.07.2008 підприємницьку діяльність боржника як ФОП припинено.

З інформаційної довідки від 02.07.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта вбачається, що за боржником майно не зареєстровано.

Отже, з огляду на наведене, можна дійти висновку, що суд першої інстанції обґрунтовано встановив, що твердження Скаржника про наявність у власності боржника квартири (за адресою: АДРЕСА_1 ) не підтверджено належними доказами.

Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб - 09.04.2011 було зареєстровано шлюб між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , так, як вбачається з інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 218800355 відносно ОСОБА_2 - майно не зареєстровано.

Разом з тим, 24.07.2020 державний виконавець звернулась до суду із поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника - ОСОБА_1 , без вилучення паспортного документа.

На користь Товариства станом на 24.07.2020 в рахунок погашення заборгованості боржника надходили кошти: 519,47 грн (платіжне доручення № 4845 від 20.05.2020), 331,55 грн. (платіжне доручення № 6246 від 01.07.2020).

Статтею 18 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Дослідивши доводи апелянта, матеріали справи, обставини справи, що встановлені судом першої інстанції, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про можливість залишення оскаржуваної ухвали без змін, оскільки, судом першої інстанції обґрунтовано встановлено, що виконавцем в повній мірі здійснюються виконавчі дії щодо примусового виконання наказів Господарського суду Київської області від 09.12.2019 у справі № 911/2243/18 у зведеному виконавчому провадженні № 61480332, а саме: державним виконавцем за наслідком відкриття відповідних виконавчих проваджень накладено арешти на все майно та кошти боржника; вжито належних та достатніх заходів щодо виявлення рухомого та нерухомого майна боржника; доходів боржника шляхом направлення відповідних запитів та отримання відомостей з офіційних реєстрів; крім цього, виконавцем було встановлено наявність у боржника паспорту для виїзду за кордон та вжито заходів щодо звернення до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві боржника на виїзд за межі України; за наслідками вжитих державним виконавцем заходів виявлено джерело доходу боржника - пенсія, на яку було звернуто стягнення у відповідності до вимог чинного законодавства.

Колегія суддів також погоджується з висновком суду першої інстанції, що вжиті державним виконавцем виконавчі дії у виконавчих провадженнях № 60949513, № 60949391, № 60949807, та в подальшому у зведеному ВП № 61480332 є своєчасними, належними, повними, допустимими та об`єктивними, відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" та в межах повноважень державного виконавця.

У частині третій статті 13, частині першій статті 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

За приписами частини першої статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, як: не стосуються предмета доказування.

Відповідно до частини першої статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Статтею 78 ГПК України встановлено, що достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Беручи до уваги наведене, враховуючи, що апелянтом не подано суду належних та допустимих доказів, що підтверджують викладені у апеляційній скарзі обставини, колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновками суду першої інстанції, що викладені в оскаржуваній ухвалі, а відтак апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 269, 275, 281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду Київської області від 02.09.2020 у справі №911/2243/18 залишити без змін.

3. Матеріали справи № 911/2243/18 повернути до Господарського суду Київської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено статтею 287 ГПК України .

Повний текст постанови підписано 04.11.2020.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді О.М. Остапенко

Б.М. Грек

Дата ухвалення рішення 28.10.2020
Зареєстровано 09.11.2020
Оприлюднено 09.11.2020

Судовий реєстр по справі 911/2243/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.08.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.06.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Постанова від 01.06.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 20.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.12.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 28.10.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.10.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.09.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.09.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.09.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.08.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.08.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 04.08.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 06.07.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.06.2020 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону