ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

11.11.2020 м. ДніпроСправа № 904/2104/19 (904/5309/20)

За позовом Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-б, код ЄДРПОУ 05393043)

до Приватного підприємства "МЕТАС" (51925, м.Кам`янське, вул.Архівна, буд.15, оф.16, код ЄДРПОУ 32697615

про стягнення заборгованості із сплати штрафу, передбаченого договором в розмірі 2 000,00грн.

Суддя Владимиренко І.В.

Представники:

від позивача представник Грищенко В.О. дов. № 142 від 20.10.20р.

від відповідача представник не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровській металургійний комбінат", м. Кам`янське звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Приватного підприємства "МЕТАС" (51925, м.Кам`янське, вул.Архівна, буд.15, оф.16, код ЄДРПОУ 32697615 про стягнення заборгованості із сплати штрафу, передбаченого договором в розмірі 2 000,00грн.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.09.2020, матеріали справи № 904/2104/19(904/5309/20) передано до розгляду судді Первушину Ю.Ю.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.09.2020 матеріали позовної заяви Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат", м.Кам`янське (вх.№ 1454/20 від 29.09.2020) передано для розгляду в межах справи господарського суду Дніпропетровської області № 904/2104/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат", м.Кам`янське.

Розпорядженням керівника апарату суду № 1503 від 05.10.2020, призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.10.2020, матеріали справи № 904/2104/19 (904/5309/20) передано до розгляду судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.10.2020р. прийнятопозовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження. Призначено судове засідання для розгляду справи по суті, яке відбудеться 11.11.2020р. о 11:45 год. Явку в судове засідання повноважних представників учасників справи визнано обов`язковою. Запропоновано учасникам справи подати до суду: позивачу: відповідь на відзив на позовну заяву за правилами, встановленими частинами третьою - шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України, оригінали документів, доданих до позовної заяви (для огляду у судовому засіданні); відповідачу: відзив на позовну заяву за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України; заперечення проти розгляду справи у порядку спрощеного провадження (за наявності); заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень за правилами, встановленими частинами третьою - шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України; докази надсилання відзиву позивачу.

У призначене судове засідання представник відповідача не з`явився, ухвалу суду від 12.10.2020р. не виконав, причини неявки суду не повідомив, хоча про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку.

У судове засідання з`явився представник позивача.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 11.11.2020р. матеріали справи, заслухавши присутнього в судовому засіданні представника позивача, господарський суд дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.165 ГПК України у відзиві відповідач викладає заперечення проти позову. Відзив підписується відповідачем або його представником. Відзив повинен містити: найменування (ім`я) позивача і номер справи; повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку, офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти, за наявності; у разі повного або часткового визнання позовних вимог - вимоги, які визнаються відповідачем; обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, наданих позивачем, з якою відповідач погоджується; заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права; перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання; заперечення (за наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду справи по суті; попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи. Якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. До відзиву додаються: докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача. Відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Судом встановлено, що відповідачем не виконано вимоги ухвали суду від 12.10.2020р., а саме, відповідачем не було подано до суду відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову, докази направлення відзиву позивачу.

Присутній у судовому засіданні представник позивача не заперечував проти відкладення судового засідання у справі.

Враховуючи вищезазначене та неявку відповідача в судове засідання, господарський суд вирішив відкласти судове засідання з розгляду справи по суті.

Керуючись ст. ст. 121, 165, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти судове засідання з розгляду справи по суті на 01.12.2020р. о 12:00 год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 2-201 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. Явку у судове засідання повноважних представників учасників судового процесу визнати обов`язковою.

3. До засідання подати:

позивачу - відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні);

відповідачу:

- відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову; одночасно надіслати позивачу, докази такого направлення надати суду;

- заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу;

сторонам:

- належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

4. Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

5. Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали підписано - 11.11.2020р.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя І.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 11.11.2020
Оприлюднено 13.11.2020

Судовий реєстр по справі 904/2104/19 (904/5309/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 23.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 01.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.09.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2104/19 (904/5309/20)

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону