ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2020м. ДніпроСправа № 904/2104/19 (904/5309/20)

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Владимиренко І.В. за участю секретаря судового засідання Сечиної Ю.Ю.

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-б, код ЄДРПОУ 05393043)

до Приватного підприємства "МЕТАС" (51925, м.Кам`янське, вул.Архівна, буд.15, оф.16, код ЄДРПОУ 32697615

про стягнення заборгованості із сплати штрафу, передбаченого договором в розмірі 2 000,00грн.

Представники:

від позивача представник Захарченко О.В. дов. № 141 від 20.10.20р.

від відповідача представник не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ", м. Кам`янське звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Приватного підприємства "МЕТАС" (51925, м.Кам`янське, вул.Архівна, буд.15, оф.16, код ЄДРПОУ 2697615 про стягнення заборгованості із сплати штрафу, передбаченого договором в розмірі 2 000,00грн.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.09.2020, матеріали справи № 904/2104/19(904/5309/20) передано до розгляду судді Первушину Ю.Ю.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.09.2020 матеріали позовної заяви Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат", м.Кам`янське (вх.№ 1454/20 від 29.09.2020) передано для розгляду в межах справи господарського суду Дніпропетровської області № 904/2104/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат", м.Кам`янське.

Розпорядженням керівника апарату суду № 1503 від 05.10.2020, призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.10.2020, матеріали справи № 904/2104/19 (904/5309/20) передано до розгляду судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.10.2020р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження. Призначено судове засідання для розгляду справи по суті, яке відбудеться 11.11.2020р. о 11:45 год. Явку в судове засідання повноважних представників учасників справи визнано обов`язковою. Запропоновано учасникам справи подати до суду: позивачу: відповідь на відзив на позовну заяву за правилами, встановленими частинами третьою шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України, оригінали документів, доданих до позовної заяви (для огляду у судовому засіданні); відповідачу: відзив на позовну заяву за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України; заперечення проти розгляду справи у порядку спрощеного провадження (за наявності); заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень за правилами, встановленими частинами третьою шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України; докази надсилання відзиву позивачу.

У призначене судове засідання представник відповідача не з`явився, ухвалу суду від 12.10.2020р. не виконав, причини неявки суду не повідомив, хоча про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку.

У судове засідання з`явився представник позивача.

Судом встановлено, що відповідачем не виконано вимоги ухвали суду від 12.10.2020р., а саме, відповідачем не було подано до суду відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову, докази направлення відзиву позивачу.

Розглянувши в судовому засіданні 11.11.2020р. матеріали справи, враховуючи неявку представника відповідача, заслухавши присутнього в судовому засіданні представника позивача, керуючись ст. ст. 121, 165, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу Українигосподарський суд вирішив відкласти судове засідання з розгляду справи по суті на 01.12.2020р. о 12:00 год. Явку у судове засідання повноважних представників учасників судового процесу визнано обов`язковою. Запропоновано подати позивачу - відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); відповідачу: відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову; одночасно надіслати позивачу, докази такого направлення надати суду; заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу.

В судове засідання 01.12.2020 року відповідач не з`явився, про місце, день та час судового засідання був належним чином повідомлений.

В судовому засіданні 01.12.2020р. оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши представника позивача, господарський суд,

ВСТАНОВИВ:

22.06.2018 року між Публічним акціонерним товариством Дніпровський металургійний комбінат (Замовник) та Приватним підприємством Метас (Підрядник) укладений договір підряду на поточні ремонти та технічне обслуговування № 18-0696-02 (надалі -Договір).

Додатковою угодою № 4 сторони Договору продовжили строк його дії до 31.12.2019 року.

Пунктом 10.11 Договору його сторони узгодили, що в разі виявлення порушень працівниками Підрядника або залучених Підрядником Субпідрядників встановленого на території Замовника перепусткового режиму ( в тому числі спроба проходу або проїзду на територію Замовника у невстановленому місці, без перепустки, з використанням недійсних або підроблених перепусток, перепусток із закінченим строком дії, перепусток, виданих іншим особам, використання транспортних засобів без відповідних документів, невиконання вимог Замовника, які діють в межах посадових повноважень із забезпечення перевірки додержання перепусткового режиму та інше) Підрядник сплачує Замовнику штраф в розмірі 2 000,00грн за перший виявлений факт. В разі наступного виявлення фактів порушення перепусткового режиму протягом року працівником цього ж Підрядника або залучених Підрядником Субпідрядників, Підрядник сплачує Замовнику штраф в розмірі 10 000,00грн. за кожних виявлений факт.

Відповідно до п.10.12 Договору факт, виявлені відповідно з п.п.10.4 -10.9, 10.11 Договору підтверджуються актами, передбаченими цим Договором, складеними в довільній формі, підписаними не менше ніж двома представниками Замовника, що діють в межах посадових повноважень, винними особами, а також іншими представниками Підрядника Субпідрядників, з якими винні особи перебувають в трудових відносинах (надалі - Представники роботодавця).

Винні особи, а також Представники роботодавця при підписанні актів можуть в письмовій формі викласти свої заперечення відносно інформації, викладеної в актах. Акти, підписані без зауважень, вважаються погодженими винними особами та представниками роботодавця.

Згідно з п.10.14 Договору суми неустойки, а також належного відшкодування збитків, передбачених п.п. 10.3 - 10.9, 10.11, 10.12 цього Договору сплачуються Підрядником Замовнику протягом 10 робочих днів з моменту пред`явлення відповідної обгрунтованої вимоги Замовника.

Відповідно до змісту наявного в матеріалах справи Акту № 106 реєстрації порушень та нарахованих штрафів за порушення за п.10.11 договору підряду № 18-0696-02 від 22.06.2018 року складеного 10.09.2019 року відповідач підтвердив допущене порушення та нарахований розмір штрафу та зобов`язався його оплатити у встановлений строк.

Встановлена договором вимога - рахунок № 9431/0 від 10.09.2019 року на суму 2 000,00грн направлена для оплати на адресу відповідача 26.12.2019 року, що підтверджується наявними в матеріалах справи списком рекомендованих поштових відправлень та чеком АТ Укрпошта із зазначенням найменування відповідача.

Відтак строк оплати, передбачений п. 10.14 Договору настав 05.01.2020 року.

Докази сплати нарахованого за Актом № 106 реєстрації порушень та нарахованих штрафів за порушення за п.10.11 договору підряду № 18-0696-02 від 22.06.2018 року складеного 10.09.2019 року штрафу в матеріали справи відповідачем не надані.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Статтею 837 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до статей 3, 6, 627 Цивільного кодексу України сторони вільні в укладенні договору та визначенні його умов, сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами відповідно до загальних засад цивільного законодавства, одним із принципів якого є свобода договору.

Згідно із статтею 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Статтею 629 Цивільного кодексу України визначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

При цьому згідно зі статтею 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах зазвичай ставляться. Кожна сторона повинна вжити всіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

За приписами ч. 2 статті 530 Цивільного кодексу України, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено право юридичної особи на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів.

Відповідно до ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно зі ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Отже, встановивши наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення і, відповідно, ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачеві у захисті.

Судом встановлено, що відповідач не виконав взятих на себе зобов`язань з оплати штрафу, внаслідок чого позовні вимоги підлягають задоволенню повністю, та з відповідача на користь позивача належить стягнути суму в розмірі 2 000,00 грн.

В матеріалах справи наявні докази належного повідомлення відповідача про дати судових засідань та необхідність надання суду та позивачу процесуальних документів з викладенням заперечень та наданням відповідних доказів. Але позивач не виконав вимоги суду.

Згідно з приписами ст. 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 13, 73, 74, 86, 123, 129, 232, 233, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства Дніпровський металургійний комбінат (51925, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вул. Соборна, б. 18б, код ЄДРПОУ 05393043) до Приватного підприємства Метас (51925, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вул. Архівна, буд. 15 , офіс 16, код ЄДРПОУ 32697615) про стягнення заборгованості з оплати штрафу, передбаченого договором в розмірі 2 000,00грн. та судового збору у розмірі 2 102,00грн. задовольнити повністю.

Стягнути з Приватного товариства Метас (51925, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вул. Архівна, буд. 15, офіс 16, код ЄДРПОУ 32697615) на користь Публічного акціонерного товариства Дніпровський металургійний комбінат (51925, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вул. Соборна, б. 18б, код ЄДРПОУ 05393043) заборгованість з оплати штрафу, передбаченого договором в розмірі 2 000 (дві тисячі) грн. 00 коп. та судового збору у розмірі 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судові рішення у справі набирають законної сили відповідно до ст.ст.241, 284 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено - 02.12.2020р.

Суддя І.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 01.12.2020
Оприлюднено 03.12.2020

Судовий реєстр по справі 904/2104/19 (904/5309/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 23.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 01.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.09.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2104/19 (904/5309/20)

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону