П'ЯТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 р.м.ОдесаСправа № 420/97/20 Головуючий в 1 інстанції: Корой С.М.

Колегія суддів П`ятого апеляційного адміністративного суду

у складі: головуючої судді - Шевчук О.А.,

суддів: Єщенка О.В., Федусика А.Г.,

при секретарі Жигайлової О.Е.,

за участю представника апелянта - Моргун Х.О.,

представника позивача - Бандури Б.Ю., директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована компанія "Енергосервіс" - Мартинова А.А.

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Головного управління ДПС в Одеській області на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 12 березня 2020 року, ухвалене в порядку письмового провадження в м. Одесі, по справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована компанія "Енергосервіс" до Головного управління ДПС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИЛА:

В січні 2020 року позивач звернувся до суду з позовною заявою до відповідача, в якій просив визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 11.12.2019 року №0008293307, №0008303307, №0008313307, №0008461403, №0008471403, №0008481403.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідачем було проведено перевірку підприємства, складено акт, на підставі якого прийнято спірні податкові повідомлення-рішення. Позивач вважає, що вони прийняті з порушенням норм податкового законодавства, а тому звернувся до суду про визнання їх протиправними та скасування.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 12 березня 2020 року адміністративний позов задоволено.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, відповідач надав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог відмовити у повному обсязі. Доводами апеляційної скарги зазначено, що в ході перевірки перевіряючими було враховано інформаційні данні автоматизованої інформаційн системи Податковий Блок , Архіву електронної звітності, Єдиного реєстру податкових накладних. Враховуючи проведений аналіз ймовірного ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг) встановлено, що виписані податкові накладні на товар, роботи відмінні від тих, які були придбані по ланцюг постачання. Роботи номенклатури реалізації на ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОСЕРВІС* не придбавалися, наявна підміна (фіктивне введення в обіг товару), що свідчить про нереальність господарської операції по придбанню послуг у контрагентів постачальників. Дану інформацію враховано в ході перевірки взаємовідносин даного постачальника з TOВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОСЕРВІС". Апелянт вказує, що висновки перевіряючих ґрунтуються не лише на даних податкової інформації, отриманої від контролюючих органів, на обліку в яких перебувають контрагенти, а контролюючим органом досліджено існування конкретної господарської операції та відповідності її змісту оформленим первинним та/або податковим документам. Проведено аналіз можливості здійснення транспортування товарів, фахівців, які безпосередньо викорнували роботи, ким приймались роботи, у тому числі посадових осіб постачальника і покупця, задіяних у такому процесі. Апелянт зазначає, що як свідчать обставини справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована компанія "Енергосервіс" фактично отримали товари, послуги за 2016, 2017 р.р. від операцій з отримання товарів, робіт (послуг), які були включені до складу собівартості та в подальшому використані в господарській діяльності підприємства. Таким чином, перевіркою встановлені нереальні (оформлені лише документально) операції з придбання товарів/послуг.

У відзиві на апеляційну скаргу позивач зазначає, що в апеляційній скарзі відповідач, в обгрунтування своїх вимог, не зазначає у чому полягає неправильність чи неповнота дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування норм права судом першої інстанції, а лише наполягає на тому, що обґрунтування податкових повідомлень-рішень, яке зазначено ним в акті, є правильним. Враховуючи відсутність заперечення орендодавців протягом місяця після закінчення договорів оренди та використання позивачем орендованих транспортних засобів (що і встановив відповідач у зазначеному акті) ці договори є поновленими на строк, який був раніше ними встановлений (3 роки) та, відповідно - були чинними в перевіряємому періоді. Крім того, на думку позивача, відповідач безпідставно вважає додатковим благом орендодавців ремонт автотранспорту, проведений орендарем (позивачем) та безпідставно вважає такий ремонт капітальним. Позивач зазнвачає, що договорами оренди, укладеними між позивачем та орендодавцями - фізичними особами, встановлений обов`язок проведення капітального ремонту саме орендарем (позивачем) за свій рахунок (п. п. ж п. 4.3. договорів), відтак - проведення такого ремонту не може вважатися додатковим благом орендодавця. Первинні документи оформлялися позивачем внаслідок руху активів, зміною зобов`язань та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених позивачем договорах з відповідними контрагентами. Позивач вказує, що порушення певним постачальником товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування податкового кредиту, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг) не повинен зазнавати негативних наслідків, зокрема у вигляді позбавлення права на формування податкового кредиту, за можливу неправомірну діяльність його контрагента. Наявність або відсутність окремих документів, як і деякі помилки чи неточності у їх оформленні, не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних випливає, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов`язаннях платника податків у зв`язку з його господарською діяльністю мали місце (відбулися), а певні недоліки в заповненні первинних документів носять оціночний характер. За таких обставин відсутні підстави для посилання відповідача на наявну в податковому органі, надану відповідними листами щодо відповідних контрагентів позивача, податкову інформацію про певні недоліки чи можливі порушення законодавства контрагентами позивача, оскільки така інформація носить виключно інформативний характер та не доводить податкових правопорушень, які на думку відповідача вчинив позивач. З огляду на зазначене, позивач просить апеляційну скаргу відповідача у цій справі залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Особи, що беруть участь у справі, про дату, час і місце судового розгляду були сповіщені належним чином відповідно до ст. 124-130 КАС України.

Перевіривши матеріали справи, правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено, що у період з 24.06.2019 р. по 10.10.2019 р. відповідачем проведено планову виїзну документальну перевірку ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» з питань дотримання вимог податкового, валютного законодавства та з питань єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, результати якої оформлені актом №174/15-32-05-09/37812094 від 18.10.2019 року.

Згідно вказаного акту перевірки, відповідачем встановлено порушення ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» податкового законодавства, а саме:

п.44.2 ст.44, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, п. 135.1 ст.135, п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (із змінами і доповненнями), п.5, п.7, п.8, п.10, п.21 П(С)БО 15 «Дохід» , п.7, п.11, п.15 П(С)БО 16 «Витрати» , затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України від 31.12.1999 № 318 зареєстрованого у Мінюсті України від 19.01.2000 за №27/4248 (із змінами та доповненнями), Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями) пункту 1 статті, пункту 2 статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» , п.п.2.4 п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 за №168/704, в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 1 316 119 грн.;

п.198.1, п.198.3, п. 198.6 ст.198, п.199.1 ст.199 розділу V Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 1 282 790 грн.;

п.198.1, п.198.3, п. 198.6 ст.198, п.199.1 ст.199 розділу V Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 846 164 грн.

п. 120 1.2. ст. 120 1 розділу XIV Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) не зареєстровано в ЄРПН податкові накладні у сумі ПДВ 120 930 грн.;

ст. 51, п.119.2 ст.119, п.176.2 ст.176 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями, податкова звітність про суми доходів нарахованого (сплаченого) на користь платників податків податку та суми утриманого з них податку надавалися з неповними даними, а саме: у перевіряємому періоді не відображено виплачені доходи фізичним особам ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вигляді додаткового блага з ознакою доходу « 126» ;

пп.162.1.3 п.162.1 ст.162, пп.164.2.17 п.164.2, п.164.5 ст.164, п.167.1 ст.167, пп.168.1.1, пп.168.1.2 п.168.1 ст.168, п.171.2 ст.171, п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями донараховано податку на доходи фізичних осіб у розмірі 80695,85 грн. (з урахуванням коефіцієнту) у вигляді додаткового блага.;

пп. 1.3, п.п.1.4, п.п.1.5 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX, пп. 162.1.1., пп. 162.1.2., пп.162.1.3, п.162.1, ст. 162, пп. 163.1.1, пп. 163.1.2., п.163.1, пп. 163.2.1., пп. 163.2.2. п. 163.2. ст.163 ст. 163, пп. 164.1.1.,пп. 164.1.2 п. 164.1 , пп. 164.2.17 п.164.2, п.п.168.1.1, п.п.168.1.5 п. 168.1 ст. 168, п. 171.2 ст.171 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами і доповненнями донараховано військового збору у розмірі 5514,27 грн.

На підставі акту перевірки №174/15-32-05-09/37812094 від 18.10.2019 року, відповідачем прийнято 11.12.2019 року податкові повідомлення-рішення:

№0008293307, яким збільшено суму грошового зобов`язання позивача з податків та зборів у тому числі з податку на доходи фізичних осіб на суму 140025 грн. (зобов`язання 80695,81 грн. та штраф 59329,87 грн.);

- №0008303307, яким застосовано до позивача штраф за платежем Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, в сумі 510 грн;

- №0008313307, яким збільшено суму грошового зобов`язання позивача з податків та зборів, у тому числі з військового збору на суму 9568,45 грн. (зобов`язання 5514,23 грн. та штраф 4054,22 грн.);

- №0008461403, яким збільшено суму грошового зобов`язання позивача з податку на прибуток приватних підприємств на суму 1645149 грн. (зобов`язання 1316119 грн. та штраф 329030 грн.);

- №0008471403, яким збільшено суму грошового зобов`язання позивача з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на суму 949450 грн. (зобов`язання 759560 грн. та штраф 189890 грн.);

- №0008481403, яким застосовано до позивача штраф в сумі 60099 грн. (відсутність реєстрації податкових накладних з ПДВ).

Не погоджуючись із вказаними податковими повідомленнями-рішеннями, позивач звернувся до суду з цим позовом.

Приймаючи рішення про задоволення позовних вимог, суд першої інстанції виходив з того, що відповідачем не доведено порушення позивачем податкового законодавства та як наслідок правомірність прийняття 11.12.2019 року податкових повідомлень-рішень № 0008293307, № 0008303307, № 0008313307, № 0008461403, № 0008471403, № 0008481403, у зв`язку з чим дійшов висновку, що доводи позивача щодо протиправності податкових повідомлень-рішень від 11.12.2019 року №0008293307, №0008303307, №0008313307, №0008461403, №0008471403, №0008481403 є обґрунтованими, та відповідно, позовні вимоги є такими, що підлягають задоволенню.

Колегія суддів погоджується з таким висновком суду першої інстанції з огляду на наступне.

Відповідно до пп.14.1.36, 14.1.178, п.п. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 ПК України (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) господарська діяльність - діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Податок на додану вартість - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V цього Кодексу.

Податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Відповідно до п.44.1 ст.44 ПК України (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно з п. 44.2 ст. 44 ПК України (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) для обрахунку об`єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Платники податку, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат та визначають об`єкт оподаткування з податку на прибуток за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такі платники податку при застосуванні положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності.

Юридичні особи - платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об`єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Згідно до ст. 75 ПК України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Не може бути предметом планової документальної перевірки питання дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", крім випадків перевірки дотримання платником податків вимог підпунктів 140.5.4, 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об`єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Згідно до п.п. 134.1.1 п.134.1 ст. 134 ПК України об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Згідно з п. 135.1 ст. 135 ПК України базою оподаткування є грошове вираження об`єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу.

Відповідно до п.198.1 ст. 198 ПК України до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу; ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Згідно з п.198.2 ст. 198 ПК України датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг.

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов`язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Датою збільшення податкового кредиту орендаря (лізингоотримувача) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об`єкта фінансового лізингу таким орендарем.

Датою віднесення сум до податкового кредиту замовника з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті 187 цього Кодексу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).

Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку.

Відповідно до п.198.3 ст. 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи); ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Згідно з п. 201.7 ст. 201 ПК України податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У разі якщо частка товарів/послуг, послуг не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів/послуг зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та враховується при визначенні загальних податкових зобов`язань.

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 ПК України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими покупцем.

Покупцю товарів/послуг податкова накладна/розрахунок коригування можуть бути надані продавцем таких товарів/послуг в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

З метою отримання продавцем зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими продавцем.

Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо надіслані податкові накладні/розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цієї статті та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов`язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.

Квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування надсилається одночасно продавцю та покупцю платнику податку.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені; для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом.

Платник податку має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну та/або розрахунок коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року, в яких загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу.

Якщо сума, визначена відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній та/або розрахунок коригування, які платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов`язаний перерахувати потрібну суму коштів із свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України. Покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних.

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов`язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов`язань за відповідний звітний період.

Виявлення розбіжностей даних податкової декларації та даних Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг.

У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена згідно з пунктом 201.16 цієї статті) податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв`язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з урахуванням вимог, встановлених підпунктом 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, контролюючий орган зобов`язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з`ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов`язань з податку за такою операцією.

Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов`язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Статтею 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-ХІV визначено, що первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством. З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції. Необхідною умовою для цього є факт придбання товарів (послуг) із метою їх використання в господарській діяльності. За відсутності факту придбання товарів (послуг) відповідні суми не можуть включатися до складу податкового кредиту навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів. Визначальною має бути подія, підтверджена документально. При цьому, документи мають бути складені особою, діяльність якої, безумовно, здійснюється в межах правової відповідальності, яку можливо ідентифікувати, відповідальною за здійснення господарської операції та під час здійснення господарської операції.

Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 затверджено Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (далі-Положення №88).

Відповідно до п. 1.1 Положення №88 положення встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, підприємствами, їх об`єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі - підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі - установи).

Згідно з п. 2.1, п. 2.2 Положення №88 первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи (далі первинні документи).

Згідно з п. 2.4 Положення №88 первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Відповідно до п. 2.5 Положення №88 документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.

Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи - підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо.

Відповідно до п. 2.13 Положення №88 керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера або особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства, щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів.

Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов`язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Кількість осіб, які мають право підписувати документи на здійснення операцій з видачі особливо дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої звітності, повинно бути обмежено.

Згідно з п. 2.14 Положення №88 відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.

Як встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» у перевіряємий період мало господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «РЕГІОНБУДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 40039508); ТОВ «СПЕКТР ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39700943); ТОВ «БАЗІС ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 39717475); ТОВ «БЕТРАСТ» (код за ЄДРПОУ 39742501); ТОВ «АВЕРС БІЗНЕС ГРУПП» (код за ЄДРПОУ 40367113); ТОВ «СТАЙЛЕКС» (код за ЄДРПОУ 40075270); ТОВ «НЕЙЛЕН» (код за ЄДРПОУ 40650037); ТОВ «АЛЬФАТОРГ-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 40541497); ТОВ «АТРОКС» (код за ЄДРПОУ 40822270); ТОВ «ДРОНТ» (код за ЄДРПОУ 40639920); ТОВ «ПАРАОН» (код за ЄДРПОУ 41408569); ТОВ «ІНТЕРРІО» (код за ЄДРПОУ 39741115); ТОВ «ДОРБУД-ЮГ» (код за ЄДРПОУ 40053215); ТОВ «КОНКОРДБУД» (код за ЄДРПОУ 39915445); ТОВ «МАСМЕД» (код за ЄДРПОУ 41655586).

Так, перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» було отримано будівельно-монтажні роботи від постачальника ТОВ «РЕГІОНБУДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 40039508), за період січень 2016 р., на суму обсягу 139 000 грн., ПДВ 27 800 грн. Згідно з актами виконаних робіт, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано роботи від ТОВ «РЕГІОНБУДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 40039508), за період січень 2016 р., на суму 166 800,00 грн., ПДВ 27 800 грн.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

В акті перевірки зазначено, що згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 631 Кт 311, Дт 90 Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. за даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано товар від постачальника ТОВ «СПЕКТР ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39700943), за період січень 2016 р., на суму обсягу 65 065 грн., ПДВ 13 013 грн.

Згідно з видатковими накладними, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано товар від ТОВ «СПЕКТР ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39700943), за період січень 2018 р., на суму обсягу 65065,00 грн., ПДВ 13013,00 грн.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 201 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. за даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Крім того, в ході проведення перевірки наданих первинних документів відповідачем встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано товар від постачальника ТОВ «БАЗІС ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 39717475), за період квітень, травень 2016 р., на суму обсягу 269 526,9 грн., ПДВ 53 905,38 грн.

Згідно з видатковими накладними, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано товар від ТОВ «БАЗІС ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 39717475), на суму обсягу 269 526,9 грн., ПДВ 53 905,38 грн.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 201 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. за даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

В ході проведення перевірки відповідачем також зазначається, що перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано послуги від постачальника ТОВ «БЕТРАСТ» (код за ЄДРПОУ 39742501), за період червень, липень 2016 р., на суму обсягу 289 811,84 грн., ПДВ 57 962,37 грн.

Згідно з актами виконаних робіт КБ2-в, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано послуги від ТОВ «БЕТРАСТ» (код за ЄДРПОУ 39742501), на суму обсягу 289 811,84 грн., ПДВ 57 962,37 грн.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форма №КБ-3а за червень 2016р. на загальну суму з ПДВ 122894,21 грн., в т.ч. ПДВ на суму 20 482,37 грн.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 903 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. за даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Згідно акту перевірки, перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано послуги від постачальника ТОВ «АВЕРС БІЗНЕС ГРУПП» (код за ЄДРПОУ 40367113), за період липень, серпень 2016 р., на суму обсягу 480 379,27 грн., ПДВ 96 075,86 грн.

Згідно з актами виконаних робіт, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано послуги від ТОВ «АВЕРС БІЗНЕС ГРУПП» (код за ЄДРПОУ 40367113), на суму обсягу 480 379,27 грн., ПДВ 96 075,86 грн

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 90 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. за даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Також, перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 40650037) було отримано товар від постачальника ТОВ «СТАЙЛЕКС» (код за ЄДРПОУ 40075270), за період серпень, жовтень 2016 р., на суму обсягу 344 011,00 грн., ПДВ 68 802,20 грн.

Згідно з видатковими накладними, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано послуги від ТОВ «СТАЙЛЕКС» (код за ЄДРПОУ 40075270), на суму обсягу 344 011,00 грн., ПДВ 68 802,20 грн. Крім того, до перевірки надано відповідні товарно -транспортні накладні.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 201 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. За даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано товар від постачальника ТОВ «НЕЙЛЕН» (код за ЄДРПОУ 40650037), за період листопад 2016 р., на суму обсягу 14 020,84 грн., ПДВ 2 804,17 грн.

Згідно з видатковими накладними, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано товар від ТОВ «НЕЙЛЕН» (код за ЄДРПОУ 40650037), на суму обсягу 14020,84 грн., ПДВ 2804,17 грн.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 2011 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. За даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано товар від постачальника ТОВ «АЛЬФАТОРГ-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 40541497), за період грудень 2016 р., на суму обсягу 295 833,33 грн., ПДВ 59 166,67 грн.

Згідно з актами виконаних робіт/видатковими накладними, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано послуги від ТОВ «АЛЬФАТОРГ-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 40541497), на суму обсягу 295 833,33 грн., ПДВ 59 166,67 грн. До перевірки надавались довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 903 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. За даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано послуги від постачальника ТОВ «АТРОКС» (код за ЄДРПОУ 40822270), за період грудень 2016 р., на суму обсягу 465 011,3 грн., ПДВ 93 002,26 грн.

Згідно з актами виконаних робіт/видатковими накладними, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано послуги від ТОВ «АТРОКС» (код за ЄДРПОУ 40822270), на суму обсягу 465 011,3 грн., ПДВ 93 002,26 грн. В акті перевірки зазначено про ненадання Договорів укладених між ТОВ «АТРОКС» , код ЄДРПОУ 40822270 «виконавець» та ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» «замовник» . До перевірки надано також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 903 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. За даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано товар від постачальника ТОВ «ДРОНТ» (код за ЄДРПОУ 40639920), за період грудень 2016 р., на суму обсягу 49 108,90 грн., ПДВ 9 821,78 грн. В акті перевірки вказано, що Договір укладений між ТОВ «ДРОНТ» , код ЄДРПОУ 40639920 «виконавець» та ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» «замовник» до перевірки не надано. Згідно з актами виконаних робіт/видатковими накладними, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано послуги від ТОВ «ДРОНТ» (код за ЄДРПОУ 40639920), на суму обсягу 49 108,90 грн., ПДВ 9 821,78 грн. Також, до перевірки надано відповідні товарно-транспортні накладні.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 201 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. За даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Разом з тим, перевіряючими зазначено в акті перевірки, що ними отримано від юридичного управління ГУ ДПС в Одеській області інформацію щодо Вироку Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2017 року по справі №757\23664\17-К., яким було встановлено те, що ТОВ «Дронт» було створено та перереєстровано не з метою дійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки, з яким у ТОВ «Дронт» були розрахунки, у безготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку і т.і. В акті перевірки вказано, що дану інформацію враховано в ході перевірки взаємовідносин даного постачальника з ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС»

Перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано послуги від постачальника ТОВ «ПАРАОН» (код за ЄДРПОУ 41408569), за період жовтень 2017 р., на суму обсягу 339 064,05 грн., ПДВ 67 812,81 грн.

Згідно з актами виконаних робіт/видатковими накладними, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано послуги від ТОВ «ПАРАОН» (код за ЄДРПОУ 41408569), на суму обсягу 339 064,05 грн., ПДВ 67 812,81 грн.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки. Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт903 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. За даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано товар від постачальника ТОВ «ІНТЕРРІО» (код за ЄДРПОУ 39741115), за період березень 2016 р., на суму обсягу 169 410,00 грн., ПДВ 33 882,00 грн.

Згідно з видатковими накладними, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано послуги від ТОВ «ІНТЕРРІО» (код за ЄДРПОУ 39741115), на суму обсягу 169 410,00 грн., ПДВ 33 882,00 грн. Також, до перевірки надано відповідні товарно-транспорті накладні.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 201 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. За даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано товар від постачальника ТОВ «ДОРБУД-ЮГ» (код за ЄДРПОУ 40053215), за період січень, лютий 2016 р., на суму обсягу 318 365,00 грн., ПДВ 63 673,00 грн.

Згідно з актами виконаних робіт, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано послуги від ТОВ «ДОРБУД-ЮГ» (код за ЄДРПОУ 40053215), на суму обсягу 318 365,00 грн., ПДВ 63 673,00 грн.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 903 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. За даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано послуги від постачальника ТОВ «КОНКОРДБУД» (код за ЄДРПОУ 39915445), за період 2016 -2017р., на суму обсягу 1 683 169 грн., ПДВ 336 633,8 грн.

Згідно з актами виконаних робіт/видатковими накладними, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано послуги від ТОВ «КОНКОРДБУД» (код за ЄДРПОУ 39915445), на суму обсягу 1 683 169 грн., ПДВ 336 633,8 грн.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 903 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. За даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

Перевіркою наданих первинних документів встановлено, що ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37812094) було отримано послуги від постачальника ТОВ «МАСМЕД» (код за ЄДРПОУ 41655586), за період листопад, грудень 2017 р., на суму обсягу 874218,17 грн., ПДВ 174843,60 грн.

Згідно з актами виконаних робіт/видатковими накладними, ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» отримано послуги від ТОВ «МАСМЕД» (код за ЄДРПОУ 41655586), на суму обсягу обсягу 874218,17 грн., ПДВ 174843,60 грн.

Розрахунки здійснювались шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Згідно даних бухгалтерських рахунків зазначені операції відображено наступними бухгалтерськими проводками : Дт 903 Кт 631, Дт 631 Кт 311, Дт 644 Кт 631, Дт 84 Кт 631. За даними оборотно - сальдових відомостей та журналів - ордерів по рахункам бухгалтерського обліку 631, 311, в розрізі субрахунків за перевіряємий період кредиторська (дебіторська) заборгованість по взаємовідносинам з даним контрагентом станом на 31.12.2018р. відсутня.

В акті перевірки зазначено, що по вказаним контрагентам розрахунки, в тому числі ПДВ здійснені шляхом оплати грошовими коштами через розрахунковий рахунок на підставі виставлених рахунків, платіжних доручень оригінали яких надані в ході перевірки.

Тобто, відповідачем не заперечується належне оформлення та надання позивачем первинної документації на підтвердження господарських операцій з контрагентами.

Разом з тим, в акті перевірки відповідач вказує на те, що враховуючи проведений аналіз «ймовірного» ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг) встановлено, що контрагентами позивача виписано податкові накладні на товар, роботи відмінні від тих, які були ними придбані по ланцюгу постачання. Роботи номенклатури реалізації на ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» не придбавалися, наявна підміна (фіктивне введення в обіг товару), що свідчить про нереальність господарської операції по придбанню товарів/ послуг у контрагентів позивача.

Виходячи з наведеного, контрагенти позивача, здійснювали діяльність спрямовану на здійснення операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам. Крім того, в акті перевірки зазначено, що перевіркою первинних документів не встановлено кількість зазначених людино/годин які було використано на надання зазначених в актіпослуг, що не відповідає фактичній наявності трудових ресурсів постачальників/контрагентів позивача, також в актах виконаних робіт не зазначено субпідрядників, які згідно укладених договорів з даним підрядником могли б бути задіяні чи залучені до здійснення господарських операцій.

У зв`язку з чим, на думку відповідача є не можливим підтвердити реальність фактичного надання відповідних послуг підрядниками на адресу ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС".

Колегія суддів погоджується з висновокм суду першої інстанції, що первинні документи, надані позивачем, відповідають вимогам Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88.

Зауваження щодо оформлення позивачем первинних документів, що підтверджують господарські операції позивача з переліченими контрагентами, в Акті перевірки відсутні.

Доказів того, що укладені угоди позивача із контрагентами визнані у встановленому законом порядку нечинними чи фіктивними, апелянтом не надано.

Колегія суддів зазначає, що правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування податкового кредиту наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в своїй господарській діяльності, що пов`язані з рухом активів, зміною зобов`язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, що має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами.

Аналіз реальності господарської діяльності повинен здійснюватися на підставі даних податкового, бухгалтерського обліку платника податків та відповідності їх дійсному економічному змісту. При цьому, в первинних документах, які є підставою для бухгалтерського обліку, фіксуються дані лише про фактично здійснені господарські операції.

В той же час, сама собою наявність або відсутність окремих документів, а також недоліки в їх оформленні не можуть бути підставою для висновку про відсутність господарських операцій та відмови у формуванні податкового кредиту, якщо з інших даних вбачаються зміни в структурі активів та зобов`язань, у власному капіталі підприємства у зв`язку з його господарською діяльністю.

Колегія суддів зазначає, що під час проведення перевірки податковим органом не було зазначено про невідповідність первинних бухгалтерських документів, що підлягають складанню вимогам чинного законодавства, також не зазначено про відсутність будь-якої первинної документації, яка є обов`язковою для складання під час здійснення господарської діяльності. В акті перевірки не заперечується факт укладання відповідних правових угод та проведення оплати за такими угодами.

Норми податкового законодавства, не ставлять у залежність право платника податків на врахування витрат при визначенні оподатковуваного прибутку та на податковий кредит від дотримання податкової дисципліни його контрагентом, якщо цей платник мав реальні витрати у зв`язку з фактичним придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності. Одне тільки порушення постачальником товару (робіт, послуг) вимог податкового законодавства не може бути підставою для висновку про порушення іншим платником податків - покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування податкового кредиту та обліку витрат за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про його обізнаність щодо протиправної податкової поведінки контрагента та про злагодженість дій між ними.

За умови подання платником податків усіх належним чином оформлених документів, передбачених податковим законодавством, дані податкового обліку вважаються сформованими правомірно (обґрунтовано), якщо контролюючий орган не доведе зворотне.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом у постанові від 2 грудня 2019 року у справі №826/13060/18.

Окрім того, апелянтом не надано доказів щодо наявності дефектів у правовому статусі контрагентів позивача, зокрема відсутності реєстрації їх як платників податку на додану вартість або припинення як юридичних осіб на час укладання та виконання угод.

Не надано доказів, які б свідчили про узгодженість дій позивача з контрагентом з метою незаконного отримання податкової вигоди або його обізнаності з такими діями контрагента.

Так, Європейський Суд з прав людини (далі по тексту - Суд) у своєму рішенні у справі "БУЛВЕС" АД проти Болгарії" (заява № 3991/03) від 22 січня 2009 року (п.57 Рішення) зазначив, що у разі, якщо національні органи за відсутності будь-яких вказівок на безпосередню участь фізичної або юридичної особи у зловживанні, пов`язаного зі сплатою ПДВ, який нараховується у ланцюгу поставок або будь-яких вказівок на обізнаність про таке порушення, все ж таки застосовують негативні наслідки до отримувача оподатковуваної ПДВ поставки, який повністю виконав свої зобов`язання, за дії або бездіяльність постачальника, який перебував поза межами контролю отримувача і у відношенні якого у нього не було засобів перевірки та забезпечення його виконання, то такі владні органи порушують справедливий баланс, який має підтримуватись між вимогами суспільних інтересів та вимогами захисту права власності.

Також, Судом вказано, що платник податку не повинен нести наслідків невиконання постачальником його зобов`язань зі сплати податку і в результаті сплачувати ПДВ другий раз, а також сплачувати пеню. На думку Суду, такі вимоги стали надмірним тягарем для платника податку, що порушило справедливий баланс, який повинен підтримуватися між вимогами суспільного інтересу та вимогами захисту права власності.

Необхідно зазначити, що податковий орган, не подав жодних доказів на підтвердження того, що позивачем було порушено податкове законодавство, а також не зазначено інших обставин, які могли б свідчити про порушення позивачем законодавства.

Товарно-транспортні накладні чи подорожні листи не є винятковими первинними бухгалтерськими документами, які підтверджують факт реальності здійснення господарської операції за договором, та за відсутності яких платник позбавляється права на формування податкового кредиту, а також віднесення до складу доходів і витрат сум за договорами у разі наявності інших первинних бухгалтерських документів, оформлених відповідно до положень чинного законодавства, а саме: договорів, видаткових накладних, податкових накладних, регістрів бухгалтерських документів, платіжних доручень, відомостей про рух активів, товару та інших документів (аналогічний висновок міститься у постанові Верховного Суду від 08.10.2019 р. по справі № 817/548/15.

Крім того, позивачем надано до суду копії відповідних договорів укладених з ТОВ «АТРОКС» , ТОВ «ДРОНТ» , а саме: з ТОВ «АТРОКС» договір №05/12У від 01.12.2016, договір №14/12А від 01.12.2016, договір №15/12А від 01.12.2016 (Том 2 а.с. 104-105, 107-108, 124-125) з ТОВ «ДРОНТ» договір № 1216 від 09.12.2016 року разом з додатковою угодою №1 від 09.12.2016 року (Том 2 а.с. 174-178) та з ТОВ «АЛЬФАТОРГ-СЕРВІС» договір № 29/12 від 20.12.2016 року (Том 2 а.с. 71-72).

Право на формування податкового кредиту виникло у позивача саме за результатами фактичного здійснення господарських операцій, підтверджених первинними документами здійснення таких операцій та наявності належним чином оформлених податкових накладних.

В свою чергу, під час проведення перевірки та в самому Акті перевірки не зазначено про відсутність чи неналежне оформлення саме первинних документів, визначених законодавством України і податкових накладних за здійсненими операціями між позивачем та його контрагентами по яким були відсутні договори.

При цьому, посилання апелянта в акті перевірки на інформацію щодо відсутності у контрагентів позивача можливостей виконати умови договорів, не можуть вважатися обґрунтованими, оскільки ці обставини стосуються не позивача, а його контрагентів, стосовно яких відсутні результати здійснення перевірочних заходів контролюючими органами, на обліку яких знаходяться ці контрагенти позивача.

Колегія суддів погоджується з всиновокм суду першої інстанції, що нереальність господарських операцій з придбання платником податків товарів/послуг має підтверджуватись належними, допустимими та достатніми доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях, обумовлених лише посиланням на недостатність у контрагентів покупця товарів (послуг), трудових ресурсів, техніки, тощо.

Жодною нормою чинного законодавства не передбачено обов`язку платника податків контролювати сплату своїм контрагентом до бюджету податків та ведення ними бухгалтерського та податкового обліку.

Крім того, апелянтом не надано жодних доказів на підтвердження того, що позивач як платник податків, діяв без належної обачності й обережності, і йому було відомо про можливі порушення, які можливо допускав його контрагент або, що самостійною діловою метою здійснення господарських операцій з даними підприємствами було одержання позивачем податкової вигоди.

Окрім того, під час розгляду справи до суду не було надано належних доказів на підтвердження фактичної відсутності у контрагентів позивача об`єктивної неможливості здійснення господарської діяльності з надання послуг (поставки товарів), адже у комерційній діяльності виконання поставок товарів (надання послуг) не завжди вимагає наявності власних основних засобів, значної кількості персоналу, оскільки наявна можливість укладання договорів оренди, найму, тощо.

Щодо наявної інформації у апелянта про Вирок Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2017 року по справі №757\23664\17-К., яким було встановлено те, що ТОВ «Дронт» було створено та перереєстровано не з метою дійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки, з яким у ТОВ «Дронт» були розрахунки, у безготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку і т.і., суд зазначає наступне.

Колегія суддів зазначає, що факт наявності вироку, ухваленого на підставі угоди у кримінальному провадженні, не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій, внаслідок чого є нагальна необхідність перевіряти доведеність кожного податкового правопорушення і здійснювати комплексне дослідження усіх складових господарських операцій, з врахуванням обставин, встановлених вироком, який набрав законної сили, вказана позиція визначена у постанові Верховного Суду від 05.06.2018 р. у справі № 2а-1570/6063/12.

В свою чергу, відсутність у вироку конкретних обставин щодо господарських операцій, періодів їх здійснення, даних посадових осіб, що підписували первинні документи спростовує доводи, що цей вирок є належним доказом нереальності господарських операцій товариства з його контрагентами та беззаперечно свідчить про наявність податкового правопорушення платником податків при формуванні податкового кредиту (постанова Верховного Суду від 05.06.2018 р. у справі № 805/649/15-а).

Під час проведення перевірки, апелянтом встановлено, що у перевіряємому періоді позивачем використовувались автотранспортні засоби на підставі Договорів-оренди, а саме Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1 ) від 21.06.2013 року до 21.06.2016 року на автомобіль марки ГАЗ модель 32213; Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1 ) від 15.02.2017 року до 19.02.2019 року; Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_2 (і.н.н. НОМЕР_2 ) від 19.11.2013 року до 19.11.2016 року; Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_3 ) від 22.07.2016 року до 22.07.2021 року; Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_5 (і.н.н. НОМЕР_4 ) від 01.09.2017 року на 54 місяці; Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_6 (і.н.н. НОМЕР_5 ) від 11.10.2017 року на 58 місяців; Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_4 ) від 09.10.2017 року до 19.10.2022 року; Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_7 (і.н.н. НОМЕР_6 ) від 12.05.2014 року до 12.05.2019 року; Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_8 (і.н.н. НОМЕР_7 ) від 05.06.2014 року до 05.06.2019 року; Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_4 ) від 27.06.2014 року до 27.06.2019 року (Договір про розірвання Договору оренди транспортного засобу від19.07.2017 року);

Апелянт вказує на Договори оренди, строк яких закінчився, а саме:

Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1 ) від 21.06.2013 року до 21.06.2016 року на автомобіль марки ГАЗ модель 32213;

Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_2 (і.н.н. НОМЕР_2 ) від 19.11.2013 року до 19.11.2016 року;

Договір оренди між ТОВ «Енергосервіс» та гр. ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_4 ) від 27.06.2014 року до 27.06.2019 року (Договір про розірвання Договору оренди транспортного засобу від 19.07.2017 року).

Апелянт зробив висновок, що всупереч вимог ст.125 КЗпП стосовно відшкодування витрат та ст. 799 Цивільного кодексу України були відсутні будь які наступні договори оренди на автотранспортні засоби з фізичними або юридичними особами та Акти прийому-передачі (внутрішнє переміщення) фізичним особам транспортних засобів, та як наслідок відсутні первинні документи,які підтверджували б використання пального безпосередньо в господарській діяльності та службових цілях. Відтак, виникла безпідставна сплата за придбане пальне, що є додатковим благом.

Колегя суддів критично оцінює такі висновки апелянта, оскільки дійсно, статтею 759 ЦК України передбачено, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Договір найму укладається на строк, встановлений договором (ч. 1 ст. 763 ЦК України).

Разом з тим, статтею 764 ЦК України встановлені правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму. Так, якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

За таких обставин, враховуючи відсутність заперечення орендодавців протягом місяця після закінчення договорів оренди та використання позивачем орендованих транспортних засобів, що не заперечується відповідачем, вказані вище договори є поновленими на строк, який був раніше ними встановлений та, відповідно - були чинними в перевіряємому періоді.

Крім того, колегія суддів вважає обгрунтованими доводи позивача, що відповідач безпідставно вважає додатковим благом орендодавців ремонт, проведений орендарем (позивачем) та безпідставно вважає такий ремонт капітальним.

Так, статтею 776 ЦК України встановлено, що поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Капітальний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймодавцем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом.

Судами встановлено, що договорами оренди, укладеними між позивачем та орендодавцями - фізичними особами, встановлений обов`язок проведення капітального ремонту саме орендарем (позивачем) за свій рахунок (п. п. «ж» п. 4.3. договорів), відтак - проведення такого ремонту не може вважатися додатковим благом орендодавця.

Крім того, згідно п. 3.16 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту Затвердженого Наказом Мінтрансу України від 30.03.1998 № 102 - до капітального ремонту належать роботи, пов`язані із заміною кузова для автобусів та легкових автомобілів, рами для вантажних автомобілів або одночасною заміною не менш трьох базових агрегатів.

Згідно Додатку «Г» зазначеного положення базовими агрегатами дорожнього транспортного засобу є: двигун з картером зчеплення у зборі; коробка передач, роздавальна коробка; гідромеханічна передача; задній міст (вісь); середній міст (вісь); передня вісь (міст); рульове керування; кабіна вантажного та кузов легкового автомобіля; кузов автобуса; рама; підйомне обладнання платформи автомобіля - самоскида.

Відтак, оскільки орендар (позивач) не здійснював щодо орендованих транспортних засобів робіт, пов`язаних із заміною кузова та не замінював одночасно трьох базових агрегатів - виконані роботи є не капітальним, а поточним ремонтом та технічним обслуговуванням. Доказів, на підтвердження протилежного, апелянтом до суду не надано.

Таким чином, зазначені вище документи первинного бухгалтерського та податкового обліку, складені у відповідності до приписів діючого законодавства, мають всі необхідні для цього реквізити, а тому відповідають критеріям належного доказу, відповідачем не доведено правомірність винесення оскаржуваних податкових повідомлень - рішень, а позивач довів суду ті обставини, на які посилався в обґрунтування позову.

На підставі вищевикладеного, колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що рішення Одеського окружного адміністративного суду ґрунтується на всебічному, повному та об`єктивному розгляді всіх обставин справи, які мають значення для вирішення спору, відповідає нормам матеріального та процесуального права. Доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду першої інстанції, викладених у зазначеному рішенні, у зв`язку з чим підстав для його скасування не вбачається.

Відповідно до ч.1 ст. 316 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст. ст. 308, 310, 315, 316, 321, 322, 325, 328, 329 КАС України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Головного управління ДПС в Одеській області - залишити без задоволення.

Рішення Одеського окружного адміністративного суду від 12 березня 2020 року - залишити без змін.

Відповідно до ст. 329 КАС України постанова апеляційного суду набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст судового рішення складено 13.11.2020 року.

Головуюча суддя: О.А. Шевчук

Суддя: О.В. Єщенко

Суддя: А.Г. Федусик

Дата ухвалення рішення 11.11.2020
Зареєстровано 15.11.2020
Оприлюднено 16.11.2020

Судовий реєстр по справі 420/97/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.02.2022 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.12.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.12.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 15.11.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 04.11.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 30.12.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 11.11.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.10.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.07.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.05.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.05.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.04.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 12.03.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/97/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону