ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33013 , м. Рівне, вул. Набережна, 26А

_______________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"18" листопада 2020 р. м. Рівне Справа № 918/1081/20

Господарський суд Рівненської області у складі судді Заголдної Я.В. , розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" про забезпечення позову № б/н від 17.11.2020 року (вх. № 2818/20 від 17.11.2020 року) у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" (12700, Житомирська область, Баранівський район, м. Баранівка, Другий провулок Мічуріна, буд. 8, код ЄДРПОУ 39053746) до Городоцької сільської ради (35331, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Шевченка, буд. 4, код ЄДРПОУ 04387183), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп" (02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 21, кв. 135, код ЄДРПОУ 40445002) про визнання недійсним рішень розгляду тендерних пропозицій, оформлених протоколом № 2 від 02.11.2020 року та протоколом № 8 від 05.11.2020 року та зобов`язання вчинити дії

Без виклику учасників справи.

ВСТАНОВИВ:

17.11.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Рівненської області з позовом до відповідача Городоцької сільської ради (далі - відповідач), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп" (далі - третя особа), у якому просить суд, посилаючись на ст. ст. 4, 42, 46, 162 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України):

- визнати недійсним рішення Городоцької сільської ради, оформлене протоколом № 2 від 02.11.2020 року, яким відхилено тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ", як таку що не відповідає вимогам тендерної документації, у відкритих торгах UA-2020-10-13-006125-а щодо закупівлі ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт ("Капітальний ремонт покриття окремої ділянки вул. Сонячна в с. Карпилівка Рівненського району" - коригування);

- зобов`язати уповноважену особу Городоцької сільської ради повторно розглянути тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ", як найбільш економічно вигідну;

- визнати недійсним рішення Городоцької сільської ради, оформлене протоколом № 8 від 05.11.2020 року, щодо визначення переможцем спрощеної закупівлі Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп", як таке, що прийняте з порушенням об`єктивного та неупередженого визначення переможця процедури спрощеної закупівлі у відкритих торгах UA-2020-10-13-006125-а щодо закупівлі ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт ("Капітальний ремонт покриття окремої ділянки вул. Сонячна в с. Карпилівка Рівненського району" - коригування).

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 18.11.2020 року позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" залишено без руху, встановлено заявнику строк на усунення недоліків позовної заяви - 10 (десять) днів з дня вручення даної ухвали про залишення позовної заяви без руху шляхом подання до суду доказів сплати судового збору у встановленому порядку у розмірі 2 102 грн 00 коп.

Окрім того, одночасно з позовною заявою до Господарського суду Рівненської області Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" (далі - заявник) подано заяву про забезпечення позову (вх. № 2818/20 від 17.11.2020 року), відповідно до якої останнє просить суд встановити заборону на укладення договору між Городоцькою сільською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп" щодо здійснення Капітального ремонту покриття окремої ділянки вул. Сонячна в с. Карпилівка Рівненського району (згідно з рішення про визначення переможцем спрощеної закупівлі UA-2020-10-13-006125-а Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп" до кінця розгляду справи та набрання законної сили рішення суду у такій справі.

В обґрунтування поданої заяви заявник зазначає, що останній був учасником оголошення про проведення закупівлі Капітального ремонту покриття окремої ділянки вул. Сонячна в с. Карпилівка Рівненського району, що проводився Городоцькою сільською радою за допомогою системи Prozoro, однак на думку заявника тендерну пропозицію відхилено неправомірно.

Заявник зазначає, що рішенням Городоцької сільської ради, яке оформлене протоколом № 8 від 05.11.2020 року визначено переможцем спрощеної закупівлі - Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп".

Отже, заявник вважає, що подання позову до суду не обмежує відповідача та переможця спрощеної закупівлі у можливості продовжувати оформлення документації щодо проведення робіт згідно з предметом закупівлі.

На думку заявника є очевидні ознаки протиправності рішення Городоцької сільської ради, оформленого протоколом № 2 від 02.11.2020 року про відхилення тендерної пропозиції через безпідставність та необґрунтованість висновків, незважаючи на існування найбільш економічно вигідної пропозиції заявника (позивача).

Отже, зважаючи на викладені вище обставини, заявник зазначає про необхідність накладення обмежень щодо вчинення таких дій, оскільки невжиття таких заходів в подальшому може унеможливити виконання рішення суду.

Суд, розглянувши заяву про забезпечення позову, вважає за необхідне зазначити таке.

Інститут вжиття заходів забезпечення позову є одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту.

Забезпечення позову за правовою природою є засобом запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи, метою якого є уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду та уникнення будь-яких труднощів при виконанні у випадку задоволення позову.

При вирішенні питання про забезпечення позову обґрунтованість позову не досліджується, адже питання обґрунтованості заявлених позовних вимог є предметом дослідження судом під час розгляду спору по суті та не вирішується ним під час розгляду заяви про забезпечення позову.

Згідно зі ст. 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених ст. 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Положення зазначеної норми пов`язують вирішення питання про забезпечення позову з обґрунтуванням обставин необхідності такого забезпечення у контексті положень ст. 73 ГПК України , яке (забезпечення) застосовується як гарантія задоволення вимог позивача. Умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що майно, наявне у відповідача на момент пред`явлення позову до нього, може зникнути, зменшитися за кількістю або погіршитися за якістю на момент виконання рішення.

Згідно з ч. 12 ст. 137 ГПК України визначено, що не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які полягають в (або мають наслідком) припиненні, відкладенні, зупиненні чи іншому втручанні у проведення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних конкурсних процедур, що проводяться від імені держави (державного органу) , територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного державним органом суб`єкта у складі комісії, що проводить конкурс, аукціон, торги, тендер чи іншу публічну конкурсну процедуру.

У даному випадку заявник просить встановити заборону на укладення договору між Городоцькою сільською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп" щодо здійснення Капітального ремонту покриття окремої ділянки вул. Сонячна в с. Карпилівка Рівненського району (згідно з рішення про визначення переможцем спрощеної закупівлі UA-2020-10-13-006125-а Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп" до кінця розгляду справи та набрання законної сили рішення суду у такій справі.

Тобто, фактично заявник просить суд вчинити дії, які полягають (мають наслідком) в зупиненні (втручанні у проведенні тендера), що проводиться від імені територіальної громади (органу місцевого самоврядування).

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості та адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками цього судового процесу.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачу вчиняти певні дії.

Суд зазначає, що обрання належного, відповідно до предмета спору, заходу до забезпечення позову сприяє дотриманню принципу співвіднесення виду заходу до забезпечення позову із заявленими позивачем вимогами, що зрештою дає змогу досягти: збалансованості інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору, фактичного виконання судового рішення в разі задоволення позову та, як наслідок, ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження при цьому прав та охоронюваних інтересів інших учасників провадження у справі або осіб, які не є учасниками цього судового процесу.

Однак підстави забезпечення позову не обмежуються лише пов`язаністю з позовною вимогою. Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

У силу вимог ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтями 76 -79 ГПК України встановлено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Аналогічні приписи викладені у ч. 3 ст. 13 ГПК України, за якими кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

По суті подана позивачем заява ґрунтується на припущеннях щодо можливого ухилення від виконання рішення суду у цій справі у разі задоволення позову, а відтак і щодо неможливості чи істотного ускладнення в майбутньому виконання такого рішення. При цьому позивачем не надано належних та допустимих доказів в розумінні ст. ст. 76, 77 ГПК України, із якими діюче законодавство пов`язує доцільність застосування заходів щодо забезпечення позову та які б свідчили про неможливість або істотне ускладнення виконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів.

Заявник посилається лише на повідомлення на сайті системи Prozoro про намір укласти договір між Городоцькою сільською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп". Водночас, заявник не зазначає, - як при цьому можливе буде унеможливлене або істотне ускладнене виконання рішення суду по даному спору.

Заява є неконкретизованою, носить загальний характер та складається із загальновживаних неуточнених формулювань.

Згідно з ч.ч. 1, 2, 5 ст. 236 ГПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

З урахуванням наведених законодавчих приписів, за відсутності доказів у підтвердження обставин, викладених у заяві про забезпечення позову та прямої заборони передбаченої у ст. 137 ГПК України щодо обраного заявником (позивачем) способу забезпечення позову, суд не вбачає підстав для її задоволення.

За ч.ч. 1, 6, 8 ст. 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.ст. 136, 137, 140, 234, 235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" № б/н від 17.11.2020 року (вх. № 2818/20 від 17.11.2020 року) про забезпечення позову у справі № 918/1081/20 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили 18.11.2020 року в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 235 ГПК України з моменту її підписання та може бути оскаржена до Північно - західного апеляційного господарського суду через місцевий суд, що її постановив або безпосередньо до апеляційного суду, протягом десяти днів з дня її проголошення.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/.

Суддя Заголдна Я.В.

Дата ухвалення рішення 18.11.2020
Зареєстровано 18.11.2020
Оприлюднено 19.11.2020

Судовий реєстр по справі 918/1081/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.11.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 18.11.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 18.11.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону