Рішення
від 12.10.2020 по справі 910/18185/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

13.10.2020Справа № 910/18185/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН"

до Приватного підприємства "Почайна"

про стягнення боргу 1 662 673,57 грн.

та

за зустрічним позовом Приватного підприємства "Почайна"

до Товариством з обмеженою відповідальністю "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН"

третя особа , що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача (позивача за зустрічним позовом) товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-англійське підприємство з іноземною інвестицією "Соломія"

про визнання недійсним наказу, визнання зобов`язань припиненими.

Суддя Борисенко І.І.

Секретар судового засідання Холодна Н.С.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Хрещатик" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного підприємства "Почайна" про стягнення заборгованості в розмірі 1 662 673,57 грн. за договором №19-12-15 від 22.06.2015 про овердрафтне кредитування.

24.10.2016 від Приватного підприємства "ПОЧАЙНА" до канцелярії Господарського суду міста Києва була подана зустрічна позовна заява, в якій позивач за зустрічним позовом просив суд:

- визнати недійсним наказ Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк Хрещатик" в особі органу управління - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Комерційний банк Хрещатик" Костенко І.І. №194/4 від 03.06.2016, про поновлення в бухгалтерському обліку операцій за договорами, визнаними нікчемними;

- визнати припиненим зобов`язання Приватного підприємства "Почайна" за договором про овердрафтне користування №19-12-15 від 22.06.2015 року та додатковим договором №1 від 18.12.2015 року, укладених між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "Хрещатик" та Приватним підприємством "Почайна";

- визнати припиненими зобов`язання Приватного підприємства "Почайна" за договором застави товарів в обороті №19-12-15/01 від 22.06.2015 року з незнижувальним залишком на суму 5 019 369,81 грн. та додатковим договором №1 від 18.12.2015 року до договору застави товарів в обороті №19-12-15/01 від 22.06.2015 року з незнижувальним залишком на суму 5 174 545,00 грн., укладених між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Хрещатик" та Приватним підприємством "Почайна";

- зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" надати повідомлення про погашення кредиту за договором про овердрафтне користування №19-12-15 від 22.06.2015 року та додатковим договором №1 від 18.12.2015 року.

Ухвалою суду від 27.10.2016, відповідно до ст. 60 ГПК України прийнято зустрічну позовну заяву до спільного розгляду з первісним позовом. Залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача (позивача за зустрічним позовом) товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-англійське підприємство з іноземною інвестицією "Соломія".

08.11.2016 через відділ діловодства суду позивачем подано відзив на зустрічну позовну заяву, в якому проти задоволення зустрічного позову заперечував, посилаючись на безпідставність заявлених вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2016 припинено провадження у справі №910/18185/16 за зустрічним позовом щодо вимоги про визнання недійсним наказу Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк Хрещатик" в особі органу управління - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Комерційний банк Хрещатик" Костенко І.І. №194/4 від 03.06.2016, про поновлення в бухгалтерському обліку операцій за договорами, визнаними нікчемними.

Ухвалою суду від 23.02.2017 зупинено провадження у справі №910/18185/15 до вирішення іншої пов`язаної адміністративної справи №826/20082/16.

20.03.2019 через відділ діловодства суду ПП "Почайна" подано клопотання про поновлення провадження у справі, оскільки Окружним адміністративним судом міста Києва винесено рішення по справі №826/20082/16, яке набрало законної сили. Разом з клопотанням заявником додано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва №926/20082/16 від 10.01.2019, а також лист Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.03.2019 №826/80082/16/3704/19 про набрання законної сили рішенням від 10.01.2019 у справі №826/20082/16.

Ухвалою суду від 01.04.2019 поновлено провадження у справі №910/18185/16 ухвалено здійснювати розгляд справи у порядку загального позовного провадження.

22.04.2019 через відділ діловодства суду відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому проти задоволення позову заперечував, посилаючись на безпідставність заявлених вимог. Вказував, що вимоги щодо стягнення простроченої заборгованості за овердрафтом, простроченої заборгованості за відсотками, простроченої комісії, пені, плати за порушення грошового зобов`язання не підлягають задоволенню оскільки Кредитний договір та Договір про заставу товарів в обороті припинили свою дію внаслідок відмови від Кредитного договору позичальника, належного та повного виконання позичальником (ПП Почайна ) своїх зобов`язань за Кредитним договором та прийняття такого виконання ПАТ КБ Хрещатик .

11.06.2019 через відділ діловодства суду від третьої особи надійшли письмові пояснення, в яких остання проти первісного позову заперечувала, подану відповідачем зустрічну позовну заяву підтримала в повному обсязі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" про заміну позивача по справі №910/18185/16 задоволено. Здійснено заміну сторони по справі №910/18185/16, а саме позивача - Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Хрещатик" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН".

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення проти позову, об`єктивно оцінивши докази, що мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва,

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2015 року між ПАТ КБ Хрещатик (позивачем) та ПП Почайна (відповідачем) укладено договір про овердрафтне кредитування (Кредитний, договір), відповідно до умов якого ПАТ КБ "Хрещатик" надав ПП Почайна кредит в формі овердрафт шляхом проведення платежів позичальника (ПП Почайна ) на суму, що перевищує залишок коштів на поточному рахунку ПП Почайна у межах установленого ліміту овердрафту в сумі 2 500 000,00 грн. до 18 грудня 2015 року.

У відповідності до п. 1.1 Кредитного договору Банк надав відповідачу (Позичальник за Кредитним договором) кредит у формі овердрафт шляхом проведення платежів Позичальника на суму, що перевищує залишок коштів на поточному рахунку Позичальника № НОМЕР_1 у ПАТ КБ Хрещатик у межах установленого ліміту овердрафту в сумі 2 500 000 в термін до 18 грудня 2015 року.

В сою чергу відповідач (Позичальник) зобов`язався використовувати ліміт овердрафту на цілі, передбачені цим договором, для поповнення обігових коштів, сплатити Банку проценти за користування овердрафтом і комісійну розмірі та порядку, передбачених цим договором, та повернути Банку суму кредиту в порядку й строки, передбачені цим Договором (п. 1.2. Кредитного Договору).

Згідно п. 5.1. Кредитного договору, Позичальник зобов`язався погашати (обнулити) заборгованість за овердрафтом не пізніше ніж через 30 календарних днів із дня виникнення заборгованості та в останній день дії цього Договору.

Абзацом 2 п. 5.1. Кредитного договору встановлено, що заборгованість вважається погашеною (обнуленою) у тому випадку, якщо на кінець роботи Банку в системі електронних платежів Національного банку України залишок на поточному рахунку позичальника буде нульовим або кредитовим.

Відповідно до п. 5.4. Кредитного договору, Позичальник зобов`язався сплачувати банку проценти за користування овердрафтом, виходячи зі ставки 35 % (тридцять п`ять) процентів річних.

Пунктом 5.6. Кредитного Договору встановлено зобов`язання Позичальника сплачувати проценти на рахунок № НОМЕР_2 не пізніше сьомого робочого дня місяця наступного за місяцем, в якому здійснюється нарахування процентів. Проценти вважаються сплаченими з дня фактичного зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ Хрещатик .

Останнім реченням п. 5.6. Кредитного Договору встановлено, що при розрахунку процентів за користування овердрафтом враховується перший день видачі овердрафту і не враховується день повернення кредиту (його частини).

Крім того, п. 5.12. Кредитного договору встановлено обов`язок Позичальника забезпечити з дня підписання договору проведення не менше 90% від загального обсягу оборотних грошових коштів щомісяця через поточні рахунки, відкриті в ПАТ КБ Хрещатик та його установах протягом дії цього договору.

Пунктом 7.3. Кредитного договору сторони визначили право Позичальника достроково погасити кредит, сплатити проценти за його користування та/або відмовитись від подальшого користування кредитними коштами в порядку, передбаченому договором, повідомивши про це Банк за 2 (два) банківські дні.

Пунктом 3.1. Кредитного договору сторони передбачили, що виконання зобов`язань Позичальника за договором забезпечується заставою товарів в обороті з незнижувальним залишком, які належать Позичальнику, а саме: товари в обороті (чай, кава, снеки та інше), балансовою вартістю та заставною вартістю в сумі 5 019 369,81 грн., що зберігаються на орендованому складі в м. Києві, вул. Туполева, буд. 17, літ. Ж.

05 квітня 2016 року на підставі Постанови правління НБУ № 234 в ПАТ "КБ "Хрещатик" запроваджено тимчасову адміністрацію, у зв`язку із чим ПП Почайна приймає рішення відмовитися від подальшого користування кредитними коштами за Кредитним договором відповідно до п. 7.3. Кредитного договору, про що 08 квітня 2016 року повідомляє ПАТ КБ Хрещатик , а 10 травня 2016 року на підставі наданого ПАТ КБ Хрещатик розрахунку здійснює оплату відсотків за Кредитним договором за квітень 2016 року.

Наказ ПАТ КБ Хрещатик в особі органу управління - уповноваженої особи ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ Хрещатик №194/4 від 03.06.2016 про поновлення в бухгалтерському обліку за договорами, визнаними нікчемними зобов`язував, зокрема, операційний департамент забезпечити поновлення в обліку операцій на суму 1 330 319,01 грн. за договором про надання фінансової допомоги ТОВ СП Соломія від 01.03.2016, відновити в автоматизованій банківській системі частини кредитної заборгованість у гривні в сумі 1330 319,01 грн., що буда погашена 01.04.2016 за договором про овердрафтне кредитування №19-12-15 від 22.06.2015 р., нарахувати відсотки та врегулювати зобов`язань відповідно до умов договору за кредитною заборгованістю ПП Почайна , починаючи з дати погашення заборгованості , а юридичний департамент - направити повідомлення про нікчемність правочинів згідно ст.38 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб на адресу ТОВ СП Соломія та ПП Почайна .

У повідомленні Уповноваженої особи ФГВФО, датованому 14.06.2016 р., яке ПП Почайна отримало 12 липня 2016 року, зазначено, що Наказом №194/4 від 03.06.2016 визнано нікчемним Правочин переказу коштів в якості фінансової допомоги, здійснений багком 01.04.2016 за договором фінансової допомоги укладеним 01.03.2016 р. ПІ Почайна з ТОВ СП Соломія в сумі 1 330 319,01 грн. Таким чином, повідомляємо вас про нікчемність всіх вищезазначених договорів та транзакцій.

01 квітня 2016 року, відповідно до умов п.5.1. Кредитного договору, ПП Почайна здійснило погашення (обнуления) заборгованості за Кредитним договором, частково за рахунок надходження від контрагента ТОВ СП Соломія (третя особа) грошових коштів в сумі 1 330 319,01 грн. за договором №0103 поворотної фінансової допомоги від 01.03.2016 р.

08 квітня 2016 року ПП Почайна відповідно до п. 7.3 Кредитного договору попередило ПАТ КБ Хрещатик про дострокове припинення дії Договору, а 10 травня 2016 року сплатило на підставі розрахунку, наданого відповідачем, відсотки за користування кредитними коштами за квітень 2016р.

Згідно ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 202 ГК України Господарське зобов`язання, всі умови якого виконано належним чином, припиняється, якщо виконання прийнято управненою стороною.

Враховуючи, що банк станом на 01.04.2016 р. прийняв погашення ПП Почайна заборгованості за договором овердрафтного кредитування без будь-яких зауважень та застережень, зобов`язання, передбачені Кредитним договором припинились на підставі ст. 599 ЦК та ч. 1 ст. 202 ГК України, що не заперечувалося позивачем за первісним позовом.

Посилання позивача на те, що платіжна операція по перерахуванню коштів з рахунку ТОВ СП СОЛОМІЯ на рахунок ПП Почайна є правочином між банком та ПП Почайна суд оцінює критично.

У позовній заяві позивач стверджує, що платіжна операція із перерахування коштів в якості фінансової допомоги, здійснена банком 01.04.2016 року за договором фінансової допомоги від 01.03.2016 року є самостійним правочином, який містить у собі ознаки нікчемності.

Згідно ст. 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно ст. ст. 1066, 1068 ЦК України, за договором банківського рахунка банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи і право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.

Положення цієї глави застосовуються до інших фінансових установ при укладенні ними договору банківського рахунка відповідно до наданої ліцензії, а також застосовуються до кореспондентських рахунків та інших рахунків банків, якщо інше не встановлено законом.

Банк зобов`язаний вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка.

Банк зобов`язаний зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не встановлений договором банківського рахунка або законом.

Банк зобов`язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.

Клієнт зобов`язаний сплатити плату за виконання банком операцій за рахунком клієнта, якщо це встановлено договором.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України Про банки і банківську діяльність банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до п. 6) ч. 3 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492, поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Договором №26993000117552 банківського рахунку юридичної особи від 20 червня 2008 р. укладеного між ВАТ КБ Хрещатик та ПП Почайна , передбачено зобов`язання банку зараховувати кошти що надійшли на рахунок клієнта.

Таким чином, здійснюючи операції з перерахування коштів, банк не вчиняє окремих правочинів, а виконує свої зобов`язання з обслуговування клієнтів банку, передбачені ЦК України, Законом України Про банки і банківську діяльність , Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492, та договорами з відповідними клієнтами банку.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 04 липня 2018 року у справі №826/1476/15.

Враховуючи, що платіжна операція не є правочином, до неї не може бути застосовано наслідків нікчемного правочину.

Доводи позивача з посиланням на ч. 3 ст. 38 та ч. 3 ст. 36 Закону Про систему гарантування вкладів фізичних осіб , як на підставу нікчемності Договору фінансової допомоги від 01.03.2016 р., укладеного між ТОВ СП Соломія та ПП Почайна є безпідставними, оскільки вказаний правочин вчинено не банком.

Згідно ч. З ст. 36 Закону Про систему гарантування вкладів фізичних осіб Правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після початку процедури виведення Фондом банку з ринку, є нікчемними.

Із аналізу вказаних норм вбачається, що ч. 3 ст. 38 та ч. 3 ст. 36 Закону Про систему гарантування вкладів фізичних осіб застосовуються тільки до правочинів, вчинених банком. Оскільки Договір фінансової допомоги від 01.03.2016 р. вчинено не банком, вказані норми не підлягають застосуванню.

Всупереч ст. 74 ГПК України інших підстав, які б обумовлювали нікчемність договору фінансової допомоги, позивачем суду не надано.

Згідно ст. 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Враховуючи, що зобов`язання відповідача щодо сплати на користь позивача заборгованості в розмірі 1 662 673,57 грн. за договором №19-12-15 від 22.06.2015 про овердрафтне кредитування припинилося, вимоги в цій частині заявлені безпідставно, то у позові про стягнення 1 662 673,57 грн. грн. відповідно до вимог ст. 16 ЦК України слід відмовити.

Позовні вимоги про стягнення пені, плати за порушення грошового зобов`язання, то вказані вимоги є похідними від вимог про стягнення заборгованості за кредитними коштами, простроченої заборгованості за відсотками, а тому за відсутності у діях ПП "Почайна" порушення умов Кредитного договору ці вимоги також не підлягають задоволенню.

З приводу поданої Приватним підприємством Почайна зустрічної позовної заяви слід зазначити наступне.

Першою вимогою було зазначено визнання недійсним наказу Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк Хрещатик" в особі органу управління - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Комерційний банк Хрещатик" Костенко І.І. №194/4 від 03.06.2016, про поновлення в бухгалтерському обліку операцій за договорами, визнаними нікчемними

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2016 припинено провадження у справі №910/18185/16 за зустрічним позовом щодо вимоги про визнання недійсним наказу Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк Хрещатик" в особі органу управління - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Комерційний банк Хрещатик" Костенко І.І. №194/4 від 03.06.2016, про поновлення в бухгалтерському обліку операцій за договорами, визнаними нікчемними.

Що до вимог про:

- визнання припиненим зобов`язання Приватного підприємства "Почайна" за договором про овердрафтне користування №19-12-15 від 22.06.2015 року та додатковим договором №1 від 18.12.2015 року, укладених між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "Хрещатик" та Приватним підприємством "Почайна";

- визнання припиненими зобов`язання Приватного підприємства "Почайна" за договором застави товарів в обороті №19-12-15/01 від 22.06.2015 року з незнижувальним залишком на суму 5 019 369,81 грн. та додатковим договором №1 від 18.12.2015 року до договору застави товарів в обороті №19-12-15/01 від 22.06.2015 року з незнижувальним залишком на суму 5 174 545,00 грн., укладених між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Хрещатик" та Приватним підприємством "Почайна".

Відповідно до ч. 1 ст. 590 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому : дна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, - надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно зі ст. 598 ЦК України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Положеннями статті 599 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно з частиною 1 статті 202 Господарського кодексу України господарське зобов`язання припиняється: належно проведеним виконанням, зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов`язання; у разі поєднання управненої та зобов`язаної сторін в одній особі; за згодою сторін; через неможливість виконання та в інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими законами.

01.04.2016 року, тобто до моменту ухвалення постанови Правління Національного банку України №234 Про віднесення Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк Хрещатик до категорії неплатоспроможних та запровадження виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб тимчасової адміністрації у ПАТ КБ Хрещатик , відповідач здійснив повне погашення (обнуління) заборгованості за Кредитним договором.

Факт погашення заборгованості відповідача перед ПАТ КБ Хрещатик підтверджується також Повідомленням та Протоколом №13 Комісії, відповідно до яких Позичальник - ПП Почайна здійснив погашення овердрафту, що засвідчується випискою по особовому рахунку Позичальника .

З період з 01 квітня 2016 року по 17 червня 2016 року (граничний термін користування кредитними коштами відповідно до п. 1 Додаткового договору №1 до Кредитного договору від 18.12.2015 року) відповідач не користувався кредитними коштами, сплатив проценти за користування кредитними коштами, а також, відповідно до п. 7.1. Кредитного договору, звернувся з листом №5772 від 08 квітня 2016 року про дострокове розірвання Кредитного договору.

Отже, відповідач достроково погасив заборгованість за Кредитним договором і сплатив проценти за користування кредитними коштами, та, відповідно, належним чином виконав свої зобов`язання за Кредитним договором.

Таким чином, відповідно до ст. 599 ЦК України, ч. 1 ст. 202 ГК України зобов`язання Позивача за Кредитним договором припинилися внаслідок належного виконання.

За таких обставин вимога зустрічної позовної заяви про визнання припиненим зобов`язання Приватного підприємства "Почайна" за договором про овердрафтне користування №19-12-15 від 22.06.2015 року та додатковим договором №1 від 18.12.2015 року, укладених між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "Хрещатик" та Приватним підприємством "Почайна" підлягає задоволенню.

На виконання п. 3.1. Кредитного договору, 22 червня 2015 року між Позивачем та ПАТ КБ Хрещатик укладено договір №19-12-15/01 застави товарів в обороті з незнижувальним залишком (далі - договір Застави майна в обороті). На підставі Договору застави майнап в обороті в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна зареєстровані відповідні обтяження, що засвідчується відповідним витягом від 22.06.2015 року №47264994.

Відповідно до ч. 3 ст. З Закону України Про заставу застава має похідний характер від забезпеченого нею зобов`язання.

Відповідно до статті 28 Закону України "Про заставу" застава припиняється: з припиненням забезпеченого заставою зобов`язання, в разі загибелі заставленого майна, в газі придбання заставодержателем права власності на заставлене майно, в разі примусового продажу заставленого майна, при закінченні терміну дії права, що складає предмет застави, в інших випадках припинення зобов`язань, установлених законом.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 593 Цивільного кодексу України право застави припиняється у разі припинення зобов`язання, забезпеченого заставою.

Отже, зобов`язання відповідача перед ПАТ КБ Хрещатик у вигляді застави товарів в обороті за договором №19-12-15/01 від 22.06.2015 року з незнижувальним залишком на суму 5 019 369,81 грн. та додатковим договором №1 від 18.12.2015 року до договору застави товарів в обороті №19-12-15/01 від 22.06.2015 року з незнижувальним залишком на суму 5 174 545,00 грн. є похідним зобов`язанням та підлягає припиненню у зв`язку із припиненням основного зобов`язання.

Враховуючи викладене, вимоги зустрічної позовної заяви в цій частині вимог підлягають задоволенню.

Щодо вимог зустрічної позовної заяви про зобов`язання Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" надати повідомлення про погашення кредиту за договором про овердрафтне користування №19-12-15 від 22.06.2015 року та додатковим договором №1 від 18.12.2015 року.

Приватне підприємство "Почайна" зверталося до банку з листом від 31.05.2016 року №5894, в якому просило надати довідку про виведення (зняття) товарів з реєстру заборон (про виведення товарів в обороті з незнижувальним залишком з реєстру заборон).

Однак, банком лист був проігнорований, відповідь на адресу Позивача не надходила, довідку Відповідач не надав.

Приватним підприємством "Почайна" не надано доказів порушення його прав з боку банку з приводу ненадання повідомлення про погашення кредиту за договором про овердрафтне користування, його права у зв`язку з припиненням зобов`язання захищені судом шляхом відмови в заявленому до нього позові та частковому задоволенні його зустрічних позовних вимог, тому у задоволенні зустрічного позову в цій частині вимог відповідно до вимог ст.ст. 15, 16 ЦК України слід відмовити.

Витрати по сплаті судового збору, відповідно до приписів ст. 129 Господарського процесуального кодексу України по первісному позову покладаються на позивача, по зустрічному позову на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 13, 74, 129, 232, 236-241, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" до Приватного підприємства "Почайна" по первісному позову про стягнення боргу 1 662 673,57 грн. відмовити повністю.

Зустрічний позов Приватного підприємства "Почайна" до Товариством з обмеженою відповідальністю "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" задовольнити частково.

Визнати припиненим зобов`язання Приватного підприємства "Почайна" (04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-Ж, код 30374983) за договором про овердрафтне користування №19-12-15 від 22.06.2015 року та додатковим договором №1 від 18.12.2015 року, укладених між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "Хрещатик" (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, код 19364259) та Приватним підприємством "Почайна".

Визнати припиненими зобов`язання Приватного підприємства "Почайна" (04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-Ж, код 30374983) за договором застави товарів в обороті №19-12-15/01 від 22.06.2015 року з незнижувальним залишком на суму 5 019 369,81 грн. та додатковим договором №1 від 18.12.2015 року до договору застави товарів в обороті №19-12-15/01 від 22.06.2015 року з незнижувальним залишком на суму 5 174 545,00 грн., укладених між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Хрещатик" (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, код 19364259) та Приватним підприємством "Почайна".

У зустрічному позові в іншій частині відмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" (01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, код 19364259) на користь Приватного підприємства "Почайна" (04128, м. Київ, площа Спортивна, 1, корпус А, код 42682150) 2756 (дві тисячі сімсот п`ятдесят шість) грн. судового збору.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 03.12.2020

Суддя І.І. Борисенко

Дата ухвалення рішення12.10.2020
Оприлюднено03.12.2020

Судовий реєстр по справі —910/18185/16

Рішення від 12.10.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Рішення від 12.10.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 07.10.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 21.09.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 03.08.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 15.07.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 03.06.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 05.04.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні