Ухвала
від 08.12.2020 по справі 910/15172/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

09 грудня 2020 року

м. Київ

Справа № 910/15172/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.Б., Колос І.Б.,

розглянувши матеріали касаційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю „Комп Мюзік Паблішинг"

на рішення господарського суду міста Києва від 20.02.2020 та

постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2020

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю „Комп Мюзік Паблішинг"

до комунального концертного закладу культури „Академічний хор „Хрещатик"

про стягнення 208 650 грн.,

ВСТАНОВИВ:

23.11.2020 (згідно з відміткою на конверті) товариство з обмеженою відповідальністю „Комп Мюзік Паблішинг" (далі - ТОВ „Комп Мюзік Паблішинг", скаржник, позивач) звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, у якій просило скасувати рішення господарського суду міста Києва від 20.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2020 (дата складення повного тексту постанови - 02.11.2020) зі справи № 910/15172/19; задовольнити позовні вимоги повністю.

Дослідивши матеріали касаційної скарги, Касаційний господарський суд дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження.

За змістом положень статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Стаття 129 Конституції України серед основних засад судочинства визначає забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Аналогічне положення закріплено й у частині першій статті 17 ГПК України, за яким учасники справи, а також особи, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 293 ГПК України суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 287 цього Кодексу не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім випадків , якщо: а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики; б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи; в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; г)суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.

Частиною сьомою статті 12 ГПК України визначено, що для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.

Позов у зазначеній справі подано у 2019 році.

Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2019 встановлено у розмірі 1 921 грн.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 163 ГПК України у позовах про стягнення грошових коштів ціна позову визначається сумою, яка стягується, або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за якими стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку.

Предметом позову в цій справі є стягнення 208 650 грн. компенсації за порушення авторських прав на музичні твори. Отже, сума позовних вимог не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Колегія суддів звертає увагу скаржника, що в силу зазначеної вище вимоги пункту 2 частини третьої статті 287 ГПК України випадки відкриття касаційного провадження у справах з ціною позову, що не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, залежать виключно від обставин конкретної справи та значення кожної з них для формування єдиної правозастосовчої практики.

В той же час, необхідність відкриття касаційного провадження у справі з ціною позову, що не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, скаржник обґрунтовує її фундаментальністю для формування єдиної правозастосовчої практики, зважаючи на специфіку захисту авторського права на території України, де основною проблемою у сфері інтелектуальної власності є дотримання авторського права та суміжних прав. Скаржник зазначає, що ігнорування міжнародних рекомендацій у сфері інтелектуальної власності, впливає на правовласників, які в своїй діяльності виступають в інтересах авторів та виконавців. Віднесення таких справ до категорії, яка не може бути оскаржена до касаційної інстанції, призводить до обмеження звернень з відповідними скаргами та створює практику відсутності жодних висновків Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах. Результатом є виникнення зручних умов для вільного використання об`єктів авторського права та неможливість отримання суб`єктами авторського права належної винагороди. Крім того, ТОВ „Комп Мюзік Паблішинг" вказує на винятковість цієї справи для скаржника, оскільки представляючи на території України інтереси міжнародної компанії видавця Universal Music Publishing International Limited (далі - Universal), позивач неодноразово стикається з виконанням без дозволу оркестрами та іншими музичними колективами на різноманітних концертах так званих "кавер-версій" відомих композицій, серед яких є й ті, що належать до каталогу Universal.

Касаційний господарський суд зазначає, що визначені підпунктами "а"-"г" пункту 2 частини третьої статті 287 ГПК України випадки є виключенням із загального правила, й необхідність відкриття касаційного провадження у справі на підставі будь-якого з них потребує належних, фундаментальних обґрунтувань, оскільки в іншому випадку буде порушено принцип "правової визначеності". Однак мотиви касаційної скарги ТОВ „Комп Мюзік Паблішинг" щодо її винятковості для скаржника та значення для формування єдиної правозастосовчої практики не є належним чином обґрунтованими та не містить належних обґрунтувань, які могли б підпадати під дію підпунктів "а"-"г" пункту 2 частини третьої статті 287 ГПК України. Отже, відсутні підстави для відкриття касаційного провадження у цій справі. До того ж зазначені у касаційній скарзі доводи зводяться до заперечення встановлених судами попередніх інстанцій обставин справи з одночасним тлумаченням стороною власного їх викладення, й в цілому до заперечення результату розгляду справи судом, а тому підстав для відкриття касаційного провадження у даній справі немає.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 23.10.1996 "Справа "Леваж Престасьон Сервіс проти Франції" (Levages Prestations Services v. France, заява №21920/93, пункт 48) вказано, що зважаючи на особливий статус суду касаційної інстанції, роль якого обмежено перевіркою правильності застосування норм закону, процесуальні процедури в такому суді можуть бути більш формальними, особливо, якщо провадження здійснюється після його розгляду судом першої інстанції, а потім судом апеляційної інстанції.

Поряд із цим у силу положень статті 300 ГПК України Суд касаційної інстанції не наділений повноваженнями повторно встановлювати фактичні обставини справи та надавати оцінку наявним у матеріалах справи доказам.

З урахуванням наведеного, суд касаційної інстанції дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ТОВ „Комп Мюзік Паблішинг" на рішення господарського суду міста Києва від 20.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2020 зі справи № 910/15172/19, оскільки вона подана на судові рішення, що не підлягають касаційному оскарженню.

Керуючись статтею 234, пунктом 2 частини третьої статті 287, статтею 293 ГПК України, Касаційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю „Комп Мюзік Паблішинг" на рішення господарського суду міста Києва від 20.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2020 зі справи № 910/15172/19.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.

Суддя І. Бенедисюк

Суддя І. Булгакова

Суддя І. Колос

Дата ухвалення рішення08.12.2020
Оприлюднено09.12.2020

Судовий реєстр по справі —910/15172/19

Ухвала від 07.02.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 08.12.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 08.12.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бенедисюк I.М.

Постанова від 02.11.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Постанова від 02.11.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 04.10.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 04.10.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 01.10.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 01.10.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 02.09.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні