Постанова
від 01.12.2020 по справі 280/4352/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

01 грудня 2020 року м. Дніпросправа № 280/4352/19

Третій апеляційний адміністративний суд

у складі колегії суддів:

судді-доповідача Чумака С.Ю.,

суддів: Чабаненко С.В., Юрко І.В.,

секретар судового засідання Сколишев О.О.

за участі представників позивача Петрова М.Ю., Пориченського П.В., представника відповідача Принцовського Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Запорізькій області

на ухвалу Запорізького окружного адміністративного суду від 22 липня 2020 року у справі № 280/4352/19 (суддя І інстанції - Сіпака А.В.)

за позовом Приватного підприємства-фірми Дарьял до Головного управління ДФС у Запорізькій області (відповідач-1), Головного управління ДПС у Запорізькій області (відповідач-2) про скасування податкових повідомлень-рішень,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду із клопотанням про призначення судової експертизи, відповідно до якого просив призначити у справі № 280/4352/19 судово-економічну експертизу на вирішення якої поставити питання:

- чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами, регістрами бухгалтерського обліку, оборотно-сальдовими відомостями, картками рахунків та матеріалами справи № 280/4352/19 зазначене в акті Головного управління ДФС у Запорізькій області від 28.05.2019 № 314/08-01-14-02/20496109 заниження Приватним підприємством-фірмою Дарьял за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 об`єкта оподаткування і донарахування до сплати у бюджет податку на додану вартість у сумі 1774498 грн?

- чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами, регістрами бухгалтерського обліку, оборотно-сальдовими відомостями, картками рахунків та матеріалами справи № 280/4352/19 зазначене в акті Головного управління ДФС у Запорізькій області від 28.05.2019 № 314/08-01-14-02/20496109 заниження Приватним підприємством-фірмою Дарьял за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 об`єкта оподаткування і донарахування до сплати у бюджет податку на прибуток у сумі 1667666 грн?

Ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду від 22 липня 2020 року клопотання позивача задоволено та призначено судово-економічну експертизу у справі № 280/4352/19.

Не погодившись з таким судовим рішенням, відповідач-2 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу суду скасувати та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

В обґрунтування апеляційної скарги зазначив, що призначення експертизи у справі є недоречним, оскільки податковий орган не ставить під сумнів наявність первинних документів між ППФ Дарьял та їх контрагентами, натомість під час перевірки встановлено нереальність придбання ідентифікованого товару, введення в обіг, якого (первинний продаж) не підтверджується фактом (законним джерелом) реального походження цих товарів, де відсутнє дійсне формування активу у попередніх ланках ланцюга його продажу, а тому ставиться під сумнів реальність господарських операцій по своїй суті з контрагентами позивача. За позицією скаржника розгляд справи спеціальних знань не потребує.

Від Приватного підприємства-фірми Дарьял (далі - ППФ Дарьял ) надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому позивач просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу суду - без змін.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ТА ВСТАНОВЛЕНІ ВІДПОВІДНО ДО НИХ СПІРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просив:

- скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області від 26.06.2019 № 0009161402 по збільшенню грошового зобов`язання на 2661747 грн , у тому числі податок на додану вартість у сумі 1774498 грн , штрафні (фінансові) санкції у сумі 887249 грн;

- скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області від 26.06.2019 № 0009151402 по збільшенню грошового зобов`язання на 2084582,5 грн , у тому числі податок на прибуток у сумі 1667666 грн, штрафні (фінансові) санкції у сумі 416916,50 грн.

17 липня 2020 року від ППФ Дарьял до суду першої інстанції надійшло клопотання призначення судової експертизи у справі № 280/4352/19.

В обґрунтування заяви зазначено, що у цій справі розглядається позов про скасування податкового повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області від 26.06.2019 № 0009161402 по збільшенню грошового зобов`язання на 2661747 грн, з яких податок на додану вартість у сумі 1774498 грн та штрафні (фінансові) санкції у сумі 887249 грн, та про скасування податкового повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області від 26.06.2019 № 0009151402 по збільшенню грошового зобов`язання на 2084582,50 грн, у тому числі податок на прибуток у сумі 1667666 грн, штрафні (фінансові) санкції у сумі 416916,50 грн. Вказані податкові повідомлення-рішення прийняті на підставі Акта Головного управління ДФС у Запорізькій області від 28.05.2019 № 314/08-01-14-02/20496109 Про результати планової виїзної документальної перевірки ППФ Дарьял за період діяльності з 01.01.2015 по 30.09.2018 з метою перевірки питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства та з 01.01.2013 по 30.09.2018 з питання своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування . Оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи № 280/4352/19, необхідні спеціальні знання у сфері бухгалтерського та податкового обліку і звітності (у сфері іншій, ніж право), без яких встановити відповідні обставини неможливо, позивач просить суд у справі № 280/4352/19 призначити судово-економічну експертизу.

Ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду від 22 липня 2020 року клопотання про призначення експертизи у справі № 280/4352/19 задоволено та призначено у справі судово-економічну експертизу.

Поставлено перед експертом наступні питання:

- чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами, регістрами бухгалтерського обліку, оборотно-сальдовими відомостями, картками рахунків та матеріалами справи № 280/4352/19 зазначене в акті Головного управління ДФС у Запорізькій області від 28.05.2019 № 314/08-01-14-02/20496109 заниження Приватним підприємством-фірмою Дарьял за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 об`єкта оподаткування і донарахування до сплати у бюджет податку на додану вартість у сумі 1774498 грн?

- чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами, регістрами бухгалтерського обліку, оборотно-сальдовими відомостями, картками рахунків та матеріалами справи № 280/4352/19 зазначене в акті Головного управління ДФС у Запорізькій області від 28.05.2019 № 314/08-01-14-02/20496109 заниження Приватним підприємством-фірмою Дарьял за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 об`єкта оподаткування і донарахування до сплати у бюджет податку на прибуток у сумі 1667666 грн?

На час проведення експертизи зупинено провадження в адміністративній справі № 280/4352/19 до отримання результатів експертизи.

Постановляючи таку ухвалу, суд першої інстанції виходив з того, що з метою всебічного та об`єктивного розгляду адміністративної справи для з`ясування обставин, що мають значення для вирішення даної адміністративної справи і потребують спеціальних знань, а тому дійшов висновку про задоволення клопотання позивача та призначення судово-економічної експертизи.

НОРМИ ПРАВА, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ СПІРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ, ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ СУДОМ

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи (ч. ч. 1, 4 ст. 9 КАС України).

Предметом спору у цій справі є правомірність податкових повідомлень-рішень від 26.06.2019 № 0009161402 та № 0009151402, якими позивачу з збільшені грошові зобов`язання з податку на додану вартість та податку на прибуток.

На думку суду першої інстанції, для з`ясування обставин, що мають значення для справи, зокрема правомірність застосування відповідачем-1 штрафних (фінансових) санкцій, необхідні спеціальні знання у галузі економіки, без яких, на думку суду, встановити відповідні обставини неможливо.

Відповідно до ч. 3 ст. 77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 102 КАС України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.

Отже, судова експертиза може бути призначена ухвалою суду для з`ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, водночас як питання права не можуть бути предметом висновку експерта.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 та 4 ст. 101 КАС України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені перед експертом, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

Згідно з ч. 1 ст. 108 КАС України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 90 цього Кодексу.

Судом першої інстанції в оскарженій ухвалі зазначено, що для з`ясування обставин, які мають значення для справи, необхідно дослідити питання, що потребують спеціальних знань.

Відповідно до ст. 1 Закону України Про судову експертизу , судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Аналізуючи наявність підстав щодо проведення експертизи, колегія суддів виходить з того, що податковий орган в Акті перевірки зробив висновок про збільшення грошового зобов`язання з податку на додану вартість та податку на прибуток з огляду на те, що усі первинні бухгалтерські документи, які стосуються ППФ Дарьял по взаємовідносинам з ризиковими постачальниками ТОВ Бізнес Перфект Груп , ТОВ Лідер Промтрейд , Приватним виробничим підприємством МЄД , ТОВ Вітекс Трейд Груб , ТОВ Білден Хісторі , ТОВ Дарвін Ріалайз та ТОВ УКР ОПТ ТОРГ ЛТД складені з порушенням вимог ст. 3 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996, вимог Положення, отже не мають юридичної сили, не можуть бути підставою для бухгалтерського і податкового обліку та подальшого декларування податкових показників з податку на додану вартість.

Тобто, податковим органом ставляться під сумнів не числові показники наданих для перевірки первинних документів, а взагалі реальність тих господарських операцій, стосовно яких складені ці первинні документи.

Проте, висновок щодо реальності або нереальності господарських операцій є правовим та не потребує спеціальних знань у сфері іншій, ніж право.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що необхідність у проведенні вказаної експертизи відсутня, оскільки немає підстав вважати, що вивчення наданих відповідачами доказів потребує інших, ніж право, знань.

Судова експертиза повинна призначатися лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення даних, що входять до предмету доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не може замінити інші засоби доказування.

ВИСНОВОК АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ

Позивачем не доведено доцільності призначення судово-економічної експертизи та наявності виключних правових підстав для її проведення, а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Оскільки провадження у справі зупинено до отримання висновку судово-економічної експертизи, у проведенні якої відмовлено, то оскаржена ухвала підлягає також скасуванню і в цій частині, тобто повністю, а справа - направленню до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Враховуючи викладене вище, колегія суддів вважає, що клопотання позивача про призначення судової експертизи є необґрунтованим, а необхідність у проведенні вказаної експертизи відсутня, оскільки податковим органом ставляться під сумнів не числові показники наданих для перевірки первинних документів, а взагалі реальність тих господарських операцій, стосовно яких складені ці первинні документи.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 315 КАС України за наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове судове рішення у відповідній частині або змінити судове рішення.

Судом першої інстанції не надано належної оцінки обставинам справи та порушено норми процесуального права, у зв`язку з чим апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а ухвала суду першої інстанції - скасуванню з прийняттям нового судового рішення про відмову у задоволенні клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

Повний текст судового рішення складений 14 грудня 2020 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 242, 243, 308, 310, 312, 315, 317, 321, 322, 325, 328 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Запорізькій області задовольнити частково.

Ухвалу Запорізького окружного адміністративного суду від 22.07.2020 у справі № 280/4352/19 скасувати.

У задоволенні клопотання Приватного підприємства-фірми Дарьял про призначення судово-економічної експертизи відмовити.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття і касаційному оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач С.Ю. Чумак

суддя С.В. Чабаненко

суддя І.В. Юрко

Дата ухвалення рішення01.12.2020
Оприлюднено21.12.2020
Номер документу93593273
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —280/4352/19

Ухвала від 08.06.2021

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Олефіренко Н.А.

Ухвала від 05.05.2021

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Олефіренко Н.А.

Ухвала від 07.04.2021

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Сіпака Андрій Васильович

Ухвала від 03.03.2021

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Сіпака Андрій Васильович

Ухвала від 03.03.2021

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Сіпака Андрій Васильович

Ухвала від 02.02.2021

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Сіпака Андрій Васильович

Постанова від 01.12.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чумак С.Ю.

Постанова від 01.12.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чумак С.Ю.

Ухвала від 02.11.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чумак С.Ю.

Ухвала від 09.10.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чумак С.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні